Sự năng lượng điện li Ôn tập Sinh học 11 chương I Ôn tập Sinh học 11 bài bác tập Sinh học 11 triết lý Sinh học tập 11 Trắc nghiệm Sinh học 11


Bạn đang xem: Ôn tập chương 1 hóa 11

*
pdf

Đề soát sổ HK 2 môn Sinh học lớp 11 năm năm ngoái – thpt Phạm Văn Đồng - Mã đề 132


*
pdf

Đề bình chọn HK 2 môn Sinh học tập lớp 11 năm năm ngoái - thpt Lê Quý Đôn


*
pdf

Đề chất vấn HK 2 môn Sinh học lớp 11 năm năm trước - THPT đường chu văn an


*
pdf

Đề đánh giá giữa học kì 2 môn Sinh học tập lớp 11 năm học tập 2018-2019 – Trường thpt Ngô Quyền (Mã đề 111)
Xem thêm: Ôn Tập Toán Lớp 4 Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 Năm 2021, Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 Có Lời Giải

Nội dung

ÔN TẬP CHƯƠNG I – HÓA HỌC KHỐI11CHƯƠNG I : SỰ ĐIỆN LII-KIẾN THỨC TRỌNG TÂM( chương trình nâng cao viết bằng văn bản in nghiêng )1-SỰ ĐIỆN LIKiến thức : khái niệm về sự điện li , hóa học điện li , chất điện li khỏe mạnh chấtđiện li yếu đuối , thăng bằng điện liKĩ năng : - biệt lập được chất điện li , hóa học không năng lượng điện li , hóa học đl mạnh.chất dl yếu- Viết được phương trình dl của hóa học dl to gan lớn mật , hóa học dl yếu- Hằng số năng lượng điện li, độ điện li2-AXIT , BAZO , MUỐI :Kiến thức : biết được :-Định nghĩa : axit , bazo , hidroxit lưỡng tính với muối theo thuyết A-re-niut-Định nghĩa : : axit , bazo , hidroxit lưỡng tính với muối theo thuyết Bronstet-Axit một nút , axit nhiều nấc , muối th-nc , muối axit- Hằng số axit , hằng số bazoKĩ năng :- Phân tích một số thí dụ về axit , bazo ,muối ví dụ , đúc kết định nghĩa- nhận biết được một số chất ví dụ là axit , bazo , muối bột , hidro xit lưỡngtính , muối trung hòa - nhân chính , muối bột axit theo d/nghĩa- Viết được phương trình dl của các axit , bazo , muối hạt , hidroxit lưỡngtính cố gắng thể- Tính nồng độ mol ion trong dd chất dl mạnh3-SỰ ĐIỆN LI CỦA NƯỚC , pH CHẤT CHỈ THỊ AXIT –BAZOKiến thức : biết được :- Tích số ion của nước , ý nghĩa tích số ion của nước- định nghĩa về pH , đ/ nghĩa môi trường xung quanh axit , môi trường xung quanh trung tính cùng mtkiềm- Chất chỉ thị axit bazo : quì tím , phenolphtalein cùng giấy chị thị vạn năngKĩ năng :- Tính pH của dd axit bạo gan , bazo mạnh- xác minh được môi trường thiên nhiên của dd bằng phương pháp sử dụng giấy chỉ thị vạnnăng , giấy quì tím hoặc dd phenolphtalein4-PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION vào DD CÁC CHẤT ĐIỆN LI :Kiến thức : hiểu được- bản chất của phản nghịch ứng xảy ra trong dd các chất dl là phản bội ứng thân cácion - Để xảy ra phản ứng đàm phán ion trong dd những chất dl cần có tối thiểu mộttrong những điều kiện :+ chế tạo ra thành chất kết tủa+ tạo nên thành hóa học dl yếu+ tạo thành thành chất khí- phản bội ứng thủy phân của muối .Môi ngôi trường của dd muốiKĩ năng :- quan lại sát hiện tượng kỳ lạ thí nghiệm để biết gồm phản ứng chất hóa học xảy ra- Dự đoán hiệu quả phản ứng hội đàm ion vào dd các chất dl- Viết được phương trình ion đầy đủ và rút gọn- Tính cân nặng kết tủa hoặc thể tích khí sau bội phản ứng : tính thành phần% về trọng lượng các chất trong tất cả hổn hợp ; tính độ đậm đặc mol ion thu đượcsau phản ứngII-CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TỰ LUẬN1-SỰ ĐIỆN LI1. Vậy nào là hóa học điện li , hóa học điện li bạo phổi , hóa học điện li yếu ớt ? đến ví dụ :2. Cho các chất : CO2 , HCl , KOH , C2H5OH , H2O , CaCO3 , Al(OH)3, H2CO3, HF, C6H6, CH3COOH , CaO , SiO2 Xếp những chất trên vào 3 cột tương ứng :Chất không điện liChất năng lượng điện li mạnhChất năng lượng điện li yếu3. Viết phương trình năng lượng điện li của các chất sau : HCl , HClO, H2CO3 , H3PO4,Ba(OH)2NH3,Al2(SO4)3, Na2CO3, KClO3, (NH4)2SO44. Sứ mệnh của nuớc trong quá trình điện li của hóa học điện li ?5. Một dung dịch chứa a mol Na+, b mol Ca2+ , cmol HCO3- va2 dmol NO3- Tìmmối liên hệ giữa a,b,c,d6. Trộn 300 ml dd CaCl2 0,1M cùng với 200ml dd NaCl 0,2M .Tính nồng độ mỗiiontrong dd sau thời điểm trộn7. Tính thể tích dd Ba(OH)20,5M gồm chứa số mol ion OH- bằng số mol OH- cótrong 200ml dd NaOH 2%8. Tính mật độ ion H+ vào dd HNO312,6% D=1,12g/ml9/ dd CH3COOH1M gồm độ năng lượng điện li  = 1,42% .Tính nồng độ mol ion H+trong dd đó10. Dd HClO 0,2M có nồng độ H+ bởi 0,008M .Tính độ điện li  của HClO trongdd11. Dd A bao gồm chứa 0,4mol Ca2+, 0,5mol Ba2+ với x mol Cl- .Tính x12. Một dd chứa 0,2mol Fe2+ , 012molAl3+ xmolCl- , ymolSO42- .Cô cạn dd được45,92g hóa học rắn .Tính x,y2- AXIT – BAZO –MUỐI1/Axit –bazo , hidroxit lưỡng tính theo thuyết Areniut , axit , bazo , chất lưỡng tính, chất trung tính theo thuyết Bron stet2/ Axit , bazo một mức , những nâc , muối trung hòa , muối hạt axit đến ví dụ3/ Viết biểu thức hằng số axit , hằng số bazo của các axit , bazo sau :-Axit : CH3COOH , HF, NH4+ - Bazo : NH3 , CH3COO4/ cho các chất và ion : Na+ , Al3+ , NH4+ , HSO4- CO32- , HCO3- . Cl- , C2H5O- ,C6H5O- ,Cu2+ , Theo thuyết Bron-stet chúng thuộc một số loại gì ? vày sao ? Hãy chứngminh bằng PTHH5/ Dựa ào thuyết Bronstet . Hãy xếp những chất hoặc ion sau vào cột tương ứng :NH3 , CH3COO- , Zn2+ , H2O , NaHCO3 , NO3- , Fe3+, Ba2+, Zn(OH)2 , NH4+ ,Cr(OH)3AxitBazoLưỡng tínhTrung tính6/ mang đến tên các axit , hãy viết những CTPT của axit với của nơi bắt đầu axit tương ưng , ghitên gốc axit đóSTT thương hiệu axitCTPT axitGốc axit và tên nơi bắt đầu axit1Axit sunfuric2Axit clohidric3Axitphotphoric4Axit axetic5Axit sunfuro7/ phân tích và lý giải môi trường của các dd sau : HCl , NaOH , NaCl , NH4NO3 , K2S ,CuCl28/ Tính độ điện li của HCN vào dd 0,05M biết Ka = 7.10-109/ Tính hằng số điện li của CH3COOH , hiểu được dd axit 0,1M tất cả  = 1,32%10/ đem 50ml dd CH3COOH 2M trộn loãng cùng với nước thành 1 lít dd X .Nồng độmol H+ là từng nào trong dd X? Biết rằng trong một ml dd X gồm 6,02.1018 ion vàphân tử axit chưa phân li11/ Tính thể tích dd HCl 0,2M hoàn toản để trung hòa 200ml dd Ba(OH)2 0,5M12/ Trộn a lít dd HCl 1M cùng với b lít dd HCl 4M thu được dd X bao gồm nồng độ HCl 2M.Xác định tỉ số a/b13/ Để trung hòa trọn vẹn 500ml dd các thành phần hỗn hợp HCl 1M với H2SO4 3M đề xuất baonhiêu ml dd Ba(OH)2 2,5M14/ Để tổ hợp a gam nhôm hidroxit bắt buộc vừa đầy đủ 300ml dd HCl 2M nếu như cũng hòatan lượng nhôm hidroxit đó nên vừa đủ từng nào ml dd NaOH 2,4M ?15/ Tính mật độ mol của dd HNO3 cùng NaOH hiểu được :- 40ml dd HNO3 trung hòa - nhân chính vừa hết bằng 120ml dd NaOH40ml dd HNO3 sau khi tác dụng với 4g CuO thì được trung hòa - nhân chính vừahết bởi 20ml dd NaOH16/ Để trung hòa hoàn toàn 200ml dd các thành phần hỗn hợp naOH 1M cùng KOH 3M bắt buộc baonhiêu ml dd H2SO4 2M .cô cạn dung dịch sau làm phản ứng thu được bao nhiêu gammuối khan ?17/ nhằm trun ghòa hoàn toàn 600ml dd các thành phần hỗn hợp HCl 2M cùng H2SO4 1,5M nên baonhiêu ml dd tất cả hổn hợp Ba(OH)2 2M với KOH 1M ?3- SỰ ĐIỆN LI CỦA NƯỚC , pH , CHẤT CHỈ THỊ AXIT – BAZO1/ Tích số ion của nước là gì ? bởi bao nhiêu nghỉ ngơi 250C2/ mật độ ion H+ như thế nào trong môi trường thiên nhiên : axit , bazo ,trung tính ?3/ pH và nồng độ mol H+ tương quan với nhau như thế nào ? đến ví dụ, chân thành và ý nghĩa củagiá trị pH ? 4/ bao gồm 3 dd HCl , NaOH , NaCl đựng vào 3 lọ mất nhãn .Chỉ thực hiện ddphenolphtalein và những dụng vắt thí nghiệm , ví như cách nhận biết các dd đó .ViếtPTHH của những phản ứng xảy ra5/ Tính pH của : dd HCl 0,01M ; dd KOH 0,04M ; ddH2SO4 0,0005M ( coi H2SO4điện li hoàn toàn )6/ Tính pH và độ năng lượng điện li củaa- dd HA 0,1M tất cả Ka= 4,75.10-5b- dd NH3 0,1M có Kb = 1,8.10-57/ dd A cất Ba(OH)2 gồm pH =13 , dd B chứa H2SO4 có pH =2 .Tính cm của ddA ,ddB8/ Tính pH của dd thu được sau khoản thời gian trộn 2,75 lít dd Ba(OH)2 bao gồm pH =13 cùng với 2,25lít dd HCl có pH =19/ Tính pH của dd CH3COOH 0,1M có độ năng lượng điện li  =1%10/ dd NH3 0,4M tất cả pH= 12 Tính độ điện li  của hóa học điện li trong dd11/ Trộn 500ml dd BaCl2 0,09M với 500ml dd H2SO4 0,1Ma- Tính pH của dd sau phản bội ứngb- Tính nồng độ mol của mỗi ion vào dd sau phản bội ứngc- Cần từng nào ml dd NaOH 20% D= 1,2g/ml để trung hòa dd sau làm phản ứng12/ trộn loãng 200ml dd Ba(OH)2 bằng 1,3 lít H2O chiếm được dd tất cả pH =13 .Tínhnồng độ mol của dd Ba(OH)2 ban đầu13/ V lítdd HCl gồm pH =3a- Tính nồng độ những ion H+ , OH- của ddb- đề xuất bớt thể tích nước bởi bao nhiêu V để thu được dd tất cả pH =2c- phải thêm thể tích nước bởi bao nhiêu V nhằm thu được dd tất cả pH = 4?14/ A là dd Hcl 0,5M , B là dd NaOH 0,6M .Cần trộn A với B theo tỉ lệ thể tíchnào và để được dd tất cả pH =1 ? và = 13?15/ a- so sánh pH của các dd tất cả cùng centimet sau : HCl , CH3COOH , NH4Clb- so sánh CM của những dd có cùng pH sau : NH3 , Ba(OH)2 , NaOH4– PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION vào DD CÁC CHẤT ĐIỆN LI1/ nạm nào là phản ứng bàn bạc ion , mang lại ví dụ ?2/ Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion vào dd những chất điện li ?3/ Khi trộn lẫn dd những chất sau , trường đúng theo nào xảy ra phản ứng ? Viết phươngtrình phân tử , phương trình ion rút gọn của các phản ứng xảy raa- HCl + NaOH b- CuSO4 + HNO3 loãng c- NaHCO3+ NaOHdNa2CO3+BaCl2e- Fe)OH)3+ H2SO4loãngg- NaNO3+ K2CO3 h – Ca(HCO3)2+ HCl iNa2S+ HClk-- Fe(OH)2 + NaOH l- Zn(OH)2 + KOH4/ Viết phương trình phân tử , phương trình ion rút gọn của các phản ứng :a- Zn+ HCl b- NH4Cl + AgNO3c- HCOONa+ HCld- FeO + H2SO4được , nónge- AlCl3 + NaOH g- CaCl2 + Na3PO45/ Viết phương trình phân tử , phương trình ion rút gọn của những phản ứng xảy rakhi xáo trộn từng cặp dd các chất sau :Ba(NO3)2 , Na3PO4 , MgCl2, Na2CO3 , K2SO46/ Hàon thành phương trình ion , phương trình phân tử của các phản ứng sau :a- H++ OH- b- Fe3++OHc- Ca2+ + PO43d-Ba2+ + SO42e- S2-+ H+ 7/ Đánh giá chỉ gần đúng giá trị pH của dd các chất sau :STT Dung dịchpH > 7pH =7 pH 1. B. PH = 1.C. 1. B. PH = 1.C. 7 có môi trường bazơ.C. Dung dịch cơ mà giá trị pH 7.C. PH= 0.D. PH 7? A. 1B. 2C. 3D. 433.(3) Theo quan niệm về axit − bazơ của Bronstet tất cả bao nhiêu ion trong những các iondưới đó là bazơ: Na+, Cl−, CO32− , CH3COO−, NH4+, S2−?A. 1B. 2C. 3D. 434.(3) cho 4 dung dịch trong suốt, mỗi dung dịch chỉ đựng một một số loại cation cùng một loạianion trong những các ion sau: Ba2+, Al3+, Na+, Ag+, teo 32 , NO3−, Cl−, SO 24 . Cácdung dịch kia làA. AgNO3, BaCl2, Al2(SO4)3, Na2CO3.B. AgCl, Ba(NO3)2, Al2(SO4)3,Na2CO3.C. AgNO3, BaCl2, Al2(CO3)3, Na2SO4.D. Ag2CO3, Ba(NO3)2, Al2(SO4)3,NaNO3.35.(2) dung dịch của muối bột nào tiếp sau đây có môi trường xung quanh axit?A. CH3COONa B. ZnCl2C. NaClD. Na2CO336.(2) dung dịch muối nào tiếp sau đây có môi trường xung quanh bazơ?A. Na2CO3(NH4)2SO4B. NaClC. NaNO3D.37.(3) dung dịch của muối hạt nào tiếp sau đây có pH = 7?A. NaClB. NH4ClC. Na2CO3D. ZnCl238.(3) lúc hoà rã NaHCO3 vào nước, hỗn hợp thu được có giá trịA. PH =7.được.B. PH 7.39.(2) mang đến dung dịch X có pH = 10, dung dịch Y bao gồm pH = 3. Điều xác minh nàodưới đó là đúng?A. X bao gồm tính bazơ yếu rộng Y.B. X có tính axit yếu rộng Y.C. Tính axit của X bởi của Y.D. X gồm tính axit táo bạo hơnY.40.(1) hỗn hợp KCl có mức giá trịA. PH= 7.ược.D. PH không khẳng định đ-B. PH > 7. C. PH 7 B. PH