Tổng hợp kỹ năng và kiến thức cần thay vững, các dạng bài tập và thắc mắc có năng lực xuất hiện trong đề thi HK2 môn đồ gia dụng lí sắp đến tới


CHƯƠNG IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

I. MẠCH DAO ĐỘNG: 

1. Mạch dao động là một mạch kín gồm một tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với một cuộn cảm có độ tự cảm L.

Bạn đang xem: Ôn lý 12 hk2

2. Mạch dao động lí tưởng là mạch dao động có điện trở của mạch bằng ko và mạch không bức xạ sóng điện từ.

3. Định luật biến thiên điện tích, cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong mạch dao động lí tưởng.

- Sự biến thiên điện tích của một bản tụ điện: q = q0cos(ωt + φ).

- Sự biến thiên cường độ dòng điện trong mạch: i = -I0sin(ωt + φ) = I0cos(ωt + φ + ).

(Với I0 = ωq0)

- Sự biến thiên hiệu điện thế giữa nhị bản tụ điện: u = U0cos(ωt + φ). (Với )

q0 : điện tích cực đại bên trên một bản tụ điện (đơn vị C).

I0 : cường độ dòng điện cực đại trong mạch (đơn vị A).

U0 : hiệu điện thế cực đại giữa nhị bản tụ điện (đơn vị V)

(omega = dfrac1sqrt LC ): tần số góc riêng biệt của mạch dao động LC (đơn vị rad/s).

(T = 2pi sqrt LC ): chu kì riêng của mạch dao động LC (đơn vị s).

(f = dfrac12pi sqrt LC ): tần số riêng biệt của mạch dao động LC (đơn vị Hz).

Độ tự cảm của cuộn cảm: (L = 4pi .10^ - 7mu dfracN^2lS) (đơn vị H)

(trong đó, N là số vòng dây quấn của ống dây điện chiều dài l, có tiết diện ống dây S)

Nhận xét: i nhanh pha (dfracpi 2) so với q, và so với u. Và q cùng pha với u.

Chú ý:

(C_1//C_2 Rightarrow C = C_1 + C_2)

(C_1ntC_2 Rightarrow dfrac1C = dfrac1C_1 + dfrac1C_2)

 (L_1//L_2 Rightarrow dfrac1L = dfrac1L_1 + dfrac1L_2)


(L_1ntL_2 Rightarrow L = L_1 + L_2)

4. Biểu thức độc lập với thời gian.

(i^2 = omega ^2left( q_0^2 - u^2C^2 ight) = fracCLleft( U_0^2 - u^2 ight).)

5. Định nghĩa dao động điện từ tự do: là sự biến thiên điều hòa theo thời gian của điện tích q của một bản tụ điện và cường độ dòng điện i (hoặc của cường độ điện trường (vec E) và cảm ứng từ (vec B)) vào mạch dao động.

6. Năng lượng điện từ vào mạch dao động lí tưởng.

- Năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện.

(W_d = dfrac12dfracq^2C = dfracq_0^22Ccos ^2left( omega t + varphi ight))

- Năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm.

(W_t = dfrac12Li^2 = dfrac12Lomega ^2q_0^2sin ^2left( omega t + phi ight))


(= dfracq_0^22Csin ^2left( omega t + phi ight).)

- Năng lượng điện từ vào mạch dao động là tổng năng lượng điện trường và năng lượng từ trường của mạch.

(W = W_d + W_t = dfracq_0^22C = dfrac12LI_0^2 )

(= mathop m const olimits ) 

Nhận xét: 

Năng lượng vào mạch dao động gồm năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm.

Mạch dao động có tần số góc w, tần số f và chu kỳ T thì tích điện điện trường và năng lượng từ trường cùng biến hóa thiên tuần hoàn cùng với tần số góc 2w, tần số 2f và chu kỳ (fracT2).

Tại mọi thời điểm, tổng năng lượng điện trường và năng lượng từ trường luôn luôn ko đổi. Nói cách khác, năng lượng điện từ trường của mạch dao động luôn luôn bảo toàn.


Năng lượng điện trường cực đại = năng lượng từ trường cực đại = năng lượng điện từ trường.(W_d_max = W_t_max = W = dfracq_0^22C = dfrac12LI_0^2)

 (Lưu ý thêm rằng (C = dfracq_0U_0))

II. ĐIỆN TỪ TRƯỜNG (TRƯỜNG ĐIỆN TỪ):

1. Giả thuyết của Mắc-xoen về mối quan lại hệ giữa điện trường và từ trường.

- lúc một từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy, là điện trường có các đường sức điện là đường cong kín, bảo phủ các đường sức từ.

- khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó xuất hiện một từ trường, có các đường cảm ứng từ phủ bọc các đường sức điện.

2. Điện từ trường là trường có nhì thành phần biến thiên theo thời gian, liên quan mật thiết với nhau là điện trường biến thiên và từ trường biến thiên.


III. SÓNG ĐIỆN TỪ:

1. Sóng điện từ là điện từ trường lan truyền trong ko gian.

2. Những tính chất (đặc điểm) của sóng điện từ.

- Sóng điện từ truyền được trong tất cả các môi trường vật chất, kể cả chân không. Vận tốc lan truyền sóng điện từ vào chân không bằng vận tốc ánh sáng vào chân không : c = 3.108 m/s. Trong chân không, sóng điện từ tần số f thì có bước sóng là (lambda = fraccf = c.2pi sqrt LC .)

- Sóng điện từ là sóng ngang. Vào quá trình truyền sóng, tại một điểm bất kì trên phương truyền, vecto (vec E) và vecto (vec B) luôn luôn vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng (vec v). Tía vecto (vec E), (vec B), (vec v) tạo thành một tam diện thuận.

- vào sóng điện từ, điện trường và từ trường luôn biến thiên tuần hoàn theo không gian và thời gian, và luôn luôn cùng pha với nhau.


- Sóng điện từ cũng theo đúng các định luật phản xạ, khúc xạ; cũng có thể giao thoa, nhiễu xạ ... Như ánh sáng.

- Sóng điện từ mang năng lượng. Năng lượng sóng điện từ tỉ lệ với lũy thừa bậc bốn của tần số.

- Sóng điện từ có bước sóng từ vài mét đến vài kilômét được dùng trong thông tin liên lạc vô tuyến và được gọi là sóng vô tuyến.

3. Ứng dụng của sóng năng lượng điện từ.

- Sóng năng lượng điện từ sử dụng làm sóng mang để gửi tải những dao hễ âm thanh, hình ảnh… ra đi bằng phương thức biến điệu.

*

4. Sơ thiết bị khối của máy phát thanh vô tuyến đường điện solo giản:

*

5. Phép tắc thu sóng điện từ: Dựa vào cộng hượng điện từ vào mạch LC (f = f0)

- Tần số thu khi gồm cộng hưởng năng lượng điện từ: f = (f_0 = dfrac12pi sqrt LC )(Hz)

- bước sóng điện từ chiếm được là: l= cT= c2p(sqrt LC )(m).


- Chu kì sóng điện từ thu được: 

(T )= (T_0 = 2pi sqrt LC )

CHƯƠNG V. SÓNG ÁNH SÁNG .

I. Tán dung nhan ánh sáng.

* Tán sắc tia nắng là hiện tượng lăng kính phân tích một chùm sáng phức tạp thành phần lớn chùm sáng sủa có màu sắc khác nhau.

* Ánh sáng 1-1 sắc là ánh sáng không bị tán nhan sắc khi qua lăng kính.

* Ánh sáng sủa trắng là sự tổng hợp của rất nhiều ánh sáng 1-1 sắc tất cả màu từ đỏ cho tím.

* chiết suất của môi trường thiên nhiên trong suốt nhờ vào vào màu sắc của ánh sáng đối kháng sắc, béo nhất so với tia tím và nhỏ dại nhất đối với tia đỏ. * phân tách suất: (n = dfraccv) => vtím đỏ

II. Nhiễu xạ ánh sáng, giao bôi ánh sáng.

1. Nhiễu xạ ánh sáng: là hiện tượng ánh sáng không theo định điều khoản truyền thẳng, khi ánh sáng truyền qua 1 lỗ nhỏ, hoặc sát mép hầu hết vật nhìn trong suốt hoặc ko trong suốt

2. Kết quả thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng:


- Đối cùng với ánh sáng đối chọi sắc: là một vùng sáng hẹp trong số ấy có phần lớn vân sáng , vân buổi tối xen kẽ, song song và cách đều nhau.

- Đối với ánh sáng trắng: tại điểm giữa O có một vân sáng trắng, 2 bên là phần lớn vân sáng, vân tối ông xã chất lếu láo độn tất cả dạng những dải sáng cầu vồng tím ngơi nghỉ trong đỏ sinh hoạt ngoài.

3. Công thức giao bôi ánh sáng:

 a) khoảng tầm vân: là khoảng cách giữa nhì vân sáng (hoặc tối) cạnh nhau: (i = fraclambda Da)

a = S1S2: khoảng cách giữa nhì khe sáng, l: bước sóng của ánh sáng

D: khoảng cách từ hai khe sáng sủa tới màn hứng vân (E)

b) địa chỉ vân sáng:

xk = (kdfraclambda Da) = ki ( k = 0, ± 1, ± 2, …gọi là bậc giao thoa)

c) vị trí vân tối:

xt = ((k + dfrac12)dfraclambda Da) = (k + (frac12))i

vân tối thứ n ứng với:  k = (n – 1)

4. Từng ánh sáng đối chọi sắc tất cả một màu xác định, ứng cùng với một cách sóng (tần số) xác định.


Trong chân không (lambda = dfraccf), c = 3.10 8 (m/s), trong môi trường xung quanh chiết suất n: (lambda ^/ = dfraclambda n)

5. Ánh sáng trắng bao gồm mọi bước sóng trong tầm từ 0,38mm (tím) mang lại 0,76mm (đỏ).

+ Độ rộng quang phổ bậc k:(Delta x_k = k(lambda _d - lambda _t)dfracDa)

6. Khi phản vào khe S mặt khác hai ánh sáng solo sắc có bước sóng l1 , l2: thì bên trên màn gồm hai hệ vân của nhì ánh sáng đơn sắc đó, đồng thời xuất hiện một số vân trùng (đổi màu)

Tại địa chỉ vân trùng (hai vân sáng sủa trùng nhau): (x_k1 = x_k2 Leftrightarrow k_1lambda _1 = k_2lambda _2)

III. Vật dụng quang phổ  là dụng cụ dùng để phân tích chùm sáng sủa phức thành đều thành phần đơn sắc không giống nhau.

- kết cấu và hoạt động: có ba phần tử chính:

+ Ống chuẩn trực là bộ phận tạo ra chùm sáng song song.


+ Lăng kính có chức năng phân tích chùm sáng tuy nhiên song chiếu tới, thành phần lớn chùm sáng đối chọi sắc tuy nhiên song.

+ Buồng ảnh là bộ phận dùng để thu (chụp) ảnh quang phổ. 

- từng chùm sáng đơn sắc tao ra bên trên kính hình ảnh một gạch màu đơn sắc. Tập hợp những vạch màu đơn sắc đó chế tạo ra thành quang phổ của mối cung cấp S.

IV. So với quang phổ

- phân tích quang phổ là phương pháp vật lí dùng làm xác định thành phần hóa học của một chất hay hợp hóa học , phụ thuộc vào việc nghiên cứu quang phổ của tia nắng do hóa học ấy phạt ra

- Ưu điểm: Nhanh, thiết yếu xác, chỉ cần lượng bé dại mẫu vật, Có thể phân tích được những vật ở xa.

V. Các loại quang đãng phổ

*

VI. Những loại Tia (bức xạ) không nhìn thấy

*

VII. Thuyết điện từ về ánh sáng.

- bản chất của ánh sáng là sóng năng lượng điện từ tất cả bước sóng khôn xiết ngắn lan truyền trong ko gian.

- Mối contact giữa tính chất điện tự và tính chất quang của môi trường: (dfraccv)= n


VIII . Thang sóng năng lượng điện từ

Các sóng vô tuyến đường điện, tia hồng ngoại, tia nắng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X, và tia gamma đều có cùng một thực chất là sóng điện từ, bọn chúng chỉ không giống nhau về bước sóng ( tần số). 

+ các tia bao gồm bước sóng càng ngắn thể hiện tính chất hạt gồm tính đâm xuyên càng mạnh, dễ tác dụng lên kính ảnh, dễ làm cho phát quang các chất cùng ion hóa không khí.

+ những tia gồm bước sóng lâu năm thể hiện tính chất sóng, ta dễ quan sát hiện tượng kỳ lạ giao thoa.

Nếu sắp xếp theo sản phẩm công nghệ tự bước sóng giảm dần ( tần số tăng dần) ta được một thang sóng điện từ như sau: Sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, tia nắng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X, tia gamma.

CHƯƠNG VI. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

I. Hiện tượng lạ quang điện

1. Thí điểm của Héc về hiện tượng quang điện

- Chiếu tia nắng hồ quang giàu tử nước ngoài vào tấm kẽm tích điện âm làm nhảy êlectron khỏi khía cạnh tấm kẽm.


2. Định nghĩa: hiện tượng ánh sáng có tác dụng bật các êlectron ra khỏi mặt sắt kẽm kim loại gọi là hiện tượng quang năng lượng điện (ngoài)

 Nếu chắn chùm sáng hồ quang bằng một tấm thuỷ tinh dày thì hiện tượng trên không xẩy ra => sự phản xạ tử ngoại có công dụng gây ra hiện tượng kỳ lạ quang năng lượng điện ở kẽm.

3. Định hiện tượng về số lượng giới hạn quang điện

- Định luật: Đối với mỗi kim loại, tia nắng kích thích phải gồm bước sóng (lambda) ngắn thêm một đoạn hay bằng số lượng giới hạn quang điện (lambda _0) của kim loại đó, mới tạo ra được hiện tượng kỳ lạ quang điện.(lambda le lambda _0)

- số lượng giới hạn quang năng lượng điện của mỗi kim loại là đặc trưng riêng cho kim loại đó.

- Thuyết sóng điện từ về tia nắng không giải thích được mà lại chỉ hoàn toàn có thể giải phù hợp được bởi thuyết lượng tử.

II. Thuyết lượng tử ánh sáng

1. Giả thuyết Plăng

- Lượng tích điện mà mỗi lần một nguyên tử hay phân tử hấp thụ hay phân phát xạ có mức giá trị trọn vẹn xác định với hằng hf; trong số ấy f là tần số của tia nắng bị dung nạp hay phát ra; còn h là một trong những hằng số.


2. Lượng tử năng lượng

(varepsilon = )hf = (dfrachclambda ), h hotline là hằng số Plăng

h = 6,625.10-34J.s

3. Thuyết lượng tử ánh sáng 

a. Ánh sáng sủa được tạo ra thành bởi những hạt gọi là phôtôn.

b. Với từng ánh sáng solo sắc bao gồm tần số f, các phôtôn gần như giống nhau, từng phôtôn mang năng lượng bằng (varepsilon = )hf. 

c. Phôtôn bay với vận tốc c = 3.108m/s dọc theo các tia sáng

d. Các lần một nguyên tử tốt phân tử phạt xạ xuất xắc hấp thụ ánh sáng thì chúng phát ra hay dung nạp một phôtôn. Phôton luôn luôn chuyển động. Không có phôton đứng yên.

4. Phân tích và lý giải định cách thức về số lượng giới hạn quang điện bằng thuyết lượng tử ánh sáng

- mỗi phôtôn khi bị hấp thụ đã truyền cục bộ năng lượng của nó cho 1 êlectron.

- Công nhằm “thắng” lực links gọi là công thoát (A).

- Để hiện tượng lạ quang năng lượng điện xảy ra: (hf le A) hay (hdfracclambda ge A) => (lambda le dfrachcA)


Đặt (lambda _0 = dfrachcA) => (lambda le lambda _0) 

Chú ý để tính nhanh ta dùng: (lambda _0 = dfrac19,875.10^ - 26A)

5. Lưỡng tính sóng - hạt của ánh sáng:

Ánh sáng bao gồm lưỡng tính sóng - hạt.

III. HIỆN TƯỢNG quang quẻ ĐIỆN TRONG

1. Chất quang dẫn - Là chất phân phối dẫn có đặc thù cách năng lượng điện khi không xẩy ra chiếu sáng sủa và biến dẫn năng lượng điện khi bị chiếu sáng.

2. Hiện tượng quang năng lượng điện trong

Hiện tượng tia nắng giải phóng các êlectron link để chúng trở thành những êlectron dẫn bên cạnh đó giải phóng các lỗ trống tự do thoải mái gọi là hiện tượng lạ quang điện trong.à Ứng dụng vào quang năng lượng điện trở cùng pin quang đãng điện

3. Quang năng lượng điện trở :

- là một trong điện trở làm bởi chất quang quẻ dẫn.

- Cấu tạo: 1 gai dây bởi chất quang đãng dẫn thêm trên một đế phương pháp điện.

- Điện trở tất cả thể biến hóa từ vài (MOmega o ) vài chục (Omega ).


4. Pin quang điện

1. Là pin chạy bằng năng lượng ánh sáng. Nó thay đổi trực tiếp quang quẻ năng thành năng lượng điện năng.

2. Hiệu suất trên dưới 10%.

III. HIỆN TƯỢNG quang quẻ – PHÁT QUANG

1. Khái niệm về sự việc phát quang

- Sự phạt quang là việc hấp thụ ánh sáng có cách sóng này nhằm phát ra ánh nắng có cách sóng khác.

- Đặc điểm: sự vạc quang còn kéo dài một vài ngày sau khi tắt ánh sáng kích thích.

2. Huỳnh quang với lân quang

- Sự phạt quang của các chất lỏng và khí có điểm lưu ý là ánh nắng phát quang quẻ bị tắt khôn cùng nhanh sau khoản thời gian tắt ánh sáng kích thích gọi là sự huỳnh quang.

- Sự phạt quang của các chất rắn có đặc điểm là ánh nắng phát quang có thể kéo dài một ít ngày sau khi tắt ánh nắng kích thích điện thoại tư vấn là sự lân quang. Những chất rắn vạc quang loại này hotline là các chất lân quang.

3. Định lý lẽ Xtốc (Stokes) về sự huỳnh quang


 Ánh sáng huỳnh quang bao gồm bước sóng dài thêm hơn bước sóng của ánh sáng kích thích:(lambda _hq > lambda _kt)

IV. CÁC TIÊN ĐỀ BOHR VỀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ:

1. Tiên đề về các trạng thái dừng

- Nguyên tử chỉ tồn tại trong một số ít trạng thái có tích điện xác định, call là những trạng thái dừng. Khi ở trong các trạng thái giới hạn thì nguyên tử ko bức xạ.

- trong các trạng thái dừng của nguyên tử, êlectron chỉ hoạt động trên những quỹ đạo có bán kính trọn vẹn xác định điện thoại tư vấn là quy trình dừng.

- Đối với nguyên tử hiđrô rn = n2r0 ,r0 = 5,3.10-11m hotline là nửa đường kính Bo.

Các nấc K L M N O phường ứng cùng với n =1,2,3,4,5,6...

2. Tiên đề về sự bức xạ với hấp thụ tích điện của nguyên tử

- khi nguyên tử đưa từ trạng thái giới hạn có năng lượng (En) lịch sự trạng thái ngừng có năng lượng thấp rộng (Em) thì nó vạc ra 1 phôtôn có năng lượng đúng bằng hiệu En - Em: (varepsilon = hf_nm = E_n - E_m). Tính (lambda = frachcleft( E_m - E_n ight)) chú ý nhớ đổi 1eV =1,6.10-19 J


- Ngược lại, giả dụ nguyên tử đang ở trạng thái ngừng có năng lượng Em thấp hơn mà lại hấp thụ được một phôtôn có tích điện đúng bởi hiệu En - Em thì nó đưa lên trạng thái ngừng có năng lượng cao rộng En.

Ghi nhớ khi từ thấp lên cao hấp thụ với từ cao trở về thấp bức xạ

V. SƠ LƯỢC VỀ LAZE:

1. Cấu trúc và hoạt động của Laze

- Laze là một nguồn vạc ra một chùm sáng độ mạnh lớn dựa vào việc vận dụng của hiện tượng lạ phát xạ cảm ứng.

- Đặc điểm:

+ Tính đối chọi sắc.

+ Tính định hướng. 

+ Tính kết hợp rất cao.

+ cường độ lớn.

2. Một vài ứng dụng của laze

- Y học: dao mổ, chữa trị bệnh quanh đó da…

- tin tức liên lạc: sử dụng trong vô tuyến định vị, liên lạc vệ tinh, truyền tin bằng cáp quang…

- Công nghiệp: khoan, cắt..

- Trắc địa: đo khoảng tầm cách, ngắm mặt đường thẳng…

- trong số đầu hiểu CD, cây viết chỉ bảng

CHƯƠNG VII. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ .


I. Tính chất, cấu tạo, năng lượng liên kết hạt nhân:

1. Cấu tạo ra hạt nhân , trọng lượng hạt nhân:

a. Kết cấu hạt nhân:

* hạt nhân: có kích cỡ rất nhỏ dại (khoảng 10-14 m mang đến 10-15 m) được kết cấu từ các hạt nhỏ hơn gọi là nuclon.

Có 2 nhiều loại nuclon:

- proton: ký hiệu phường mang năng lượng điện nguyên tố +e; 

- nơtron: cam kết hiệu n, không sở hữu điện tích.

Hạt nhân tất cả điện tích +Ze

* Số nuclon vào một hạt nhân là: A = Z + N .A: điện thoại tư vấn là cân nặng số hoặc số khối lượng nguyên tử

b. Trọng lượng hạt nhân. Đơn vị khối lượng hạt nhân

1u = cân nặng nguyên tử cacbon C,

1u = 1,66055.10-27kg

mp = 1,007276u; mn= 1,008665u

2. Lực phân tử nhân:là lực liên kết những nuclôn cùng với nhau

 Đặc điểm của lực hạt nhân:

+ Lực phân tử nhân là loại lực hệ trọng mạnh nhất

+ Lực hạt nhân chỉ phát huy công dụng trong phạm vi kích thước hạt nhân 10-15m


+ Lực phân tử nhân không phụ thuộc vào vào năng lượng điện tích các nuclôn.

3.Năng lượng link của phân tử nhân:

a, Độ hụt khối: (Delta m)

- trọng lượng của một phân tử nhân luôn nhỏ hơn tổng cân nặng của các nuclôn sản xuất thành hạt nhân đó.

- Độ chênh lệch khối lượng đó gọi là độ hụt khối của hạt nhân, kí hiệu Dm

(Delta m) = (Zmp + (A – Z)mn – mX) cùng với mX : khối lượng của hạt nhân

b, năng lượng liên kết

- năng lượng liên kết của hạt nhân là năng lượng liên kết các nuclôn riêng biệt thành 1 hạt nhân

Wlk = (Delta m).c2 = (Zmp + (A – Z)mn – mX) .c2

- mong mỏi phá vở hạt nhân cần hỗ trợ năng lượng W ( ge )Wlk

c. Tích điện liên kết riêng

- năng lượng liên kết riêng biệt của mỗi phân tử nhân là tích điện liên kết tính cho mỗi nuclôn của hạt nhân đó: (fracW_lkA)

- tích điện liên kết riêng đặc thù cho nấc độ bền chắc của hạt nhân.


- phân tử nhân có tích điện liên kết riêng càng lớn thì sẽ càng bền vững

II. Phản ứng phân tử nhân

1. Định nghĩa bội nghịch ứng hạt nhân

* bội phản ứng hạt nhân là địa chỉ giữa nhị hạt nhân dẫn mang lại sự chuyển đổi của chúng thành các hạt khác theo sơ đồ: A + B → C + D

Trong đó: A với B là nhị hạt nhân ảnh hưởng với nhau. C và D là hai hạt nhân mới được chế tạo ra thành.

Lưu ý: Sự phóng xạ là trường đúng theo riêng của phản bội ứng hạt nhân chính là quá trình biến hóa hạt nhân nguyên tử này thành phân tử nhân nguyên tử khác.

Phản ứng phân tử nhân trường đoản cú phát: Là quá trình tự phân tan của một phân tử nhân không bền bỉ thành các hạt nhân khác.

Phản ứng hạt nhân kích thích: Quá trình các hạt nhân liên hệ với nhau tạo ra các phân tử nhân khác.

- Đặc tính của phản nghịch ứng phân tử nhân:

+ biến đổi các phân tử nhân.

+ thay đổi các nguyên tố.

+ ko bảo toàn trọng lượng nghỉ.


2. Các định phương tiện bảo toàn trong bội nghịch ứng phân tử nhân

Xét phản nghịch ứng phân tử nhân: (_Z_1^A_1A + _Z_2^A_2B o _Z_3^A_3C + _Z_4^A_4D)

+ Định nguyên tắc bảo toàn số Nuclon (số khối A):

Tổng số nuclon của những hạt nhân trước phản nghịch ứng cùng sau bội phản ứng bao giờ cũng bằng nhau: A1 + A2 = A3 + A4

+. Định lao lý bảo toàn năng lượng điện nguyên tử số Z)

Tổng năng lượng điện tích của những hạt trước với sau bội phản ứng lúc nào cũng bởi nhau: Z1 + Z2 = Z3 + Z4

+. Định phương pháp bảo toàn năng lượng và bảo toàn động lượng:

* nhị định khí cụ này vẫn đúng cho hệ các hạt tham gia cùng phản ứng hạt nhân. Trong bội phản ứng phân tử nhân, tích điện toàn phầnvà hễ lượng được bảo toàn

* Lưu ý: Không gồm định điều khoản bảo toàn trọng lượng của hệ.

c. Tích điện phản ứng phân tử nhân

m0 = mA+mB khối lượng những hạt tương tác

m = mC+mD khối lượng những hạt sản phẩm


- phản bội ứng hạt nhân rất có thể toả năng lượng hoặc thu năng lượng.

+ nếu m0 > m: phản nghịch ứng hạt nhân toả năng lượng:

Năng lượng lan ra:

W = (mtrước - msau)c2

+ nếu m0  Phản ứng phân tử nhân thu năng lượng, phản ứng ko tự xẩy ra .Muốn phản ứng xảy ra phải cung mang lại nó một năng lượng dưới dạng đụng năng của những hạt tương tác:

W = (msau - mtrước)c2+ Wđ

III. Hiện tượng phóng xạ:

1. Hiện tượng lạ phóng xạ

- Phóng xạ là hiện tượng kỳ lạ hạt nhân nguyên tử tự động phóng ra những bức xạ và đổi khác thành hạt nhân khác

- Những phản xạ đó điện thoại tư vấn là tia phóng xạ, tia phóng xạ không thấy được được nhưng rất có thể phát hiển thị chúng do có khả năng làm đen kính ảnh, ion hóa những chất, bị lệch trong điện trường cùng từ trường…

Đặc điểm của hiện tượng phóng xạ:

- hiện tượng phóng xạ trọn vẹn do những nguyên nhân bên trong hạt nhân khiến ra, trọn vẹn không nhờ vào vào tác động ảnh hưởng bên ngoài.


- mặc dù nguyên tử phóng xạ tất cả nằm trong số hợp chất khác nhau, dù hóa học phóng xạ chịu áp suất hay ánh sáng khác nhau… thì mọi tác động ảnh hưởng đó mọi không gây ảnh hưởng đến quy trình phóng xạ của phân tử nhân nguyên tử.

2. Những dạng phóng xạ:

a.Phóng xạ (alpha )

Hạt nhân chị em X phân rã sản xuất thành phân tử nhân nhỏ Y, đôi khi phát ra tia phóng xạ (alpha ): (_Z^AX, o ,_Z - 2^A - 4Y, + ,_2^4He)

+ Tia (alpha ) là chùm hạt nhân hêli (_2^4)He chuyển động với vận tốc vào khuôn khổ 2.107 m/s, bị lệch về phiên bản âm của tụ năng lượng điện . Có tác dụng ion hóa môi trường xung quanh rất mạnh năng lượng giảm nhanh chỉ đi được tối đa 8 centimet trong không khí, có khả năng đâm xuyên cơ mà yếu.không xuyên thẳng qua được tờ bìa dày.

b. Phóng xạ (eta ) 

* Phóng xạ (eta ^ - ) 

- Phóng xạ (eta ^ - ) là quy trình phát ra tia (eta ^ - ). Tia (eta ^ - ) là dòng những êlectron.


- Dạng tổng thể của quy trình phóng xạ (eta ^ - ): (_Z^AX o _Z + 1^AY + _0^0overrightarrow v )

- Tia (eta ^ - ) chuyển cồn với vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng

- có khả năng làm iôn hóa chất khí yếu hơn tia (alpha ), nên có khả năng đâm xuyên mạnh mẽ hơn, đi được khoảng chừng vài mét và gồm thể chiếu qua tấm nhôm vài ba mm

* Phóng xạ (eta ^ +)

- Phóng xạ (eta ^ +) là quy trình phát ra tia (eta ^ +). Tia (eta ^ +) là dòng những pôzitron ((_1^0e)).

- Dạng tổng thể của quy trình phóng xạ (eta ^ +): (_Z^AX o _Z + 1^AY + _0^0overrightarrow v )

- Tia (eta ^ +) chuyển hễ với vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng

- phân tử (eta ^ + ) mang điện tích +1e, lùi sau này 1 so với phân tử nhân mẹ

c.Phóng xạ (gamma )

- những hạt nhân con được tạo thành thành trong quá trình phóng xạ ở trạng thái kích thích nhưng mà không làm thay đổi cấu sinh sản hạt nhân


- Tia gamma (gamma ): có bản chất là sóng năng lượng điện từ có bước sóng cực kỳ ngắn (dưới 10-11m) không nhìn thấy được. Đây là chùm phôtôn năng lượng cao, có tác dụng làm black kính ảnh, có tác dụng iôn hóa chất khí,có kỹ năng đâm xuyên hết sức mạnh, với rất nguy hại cho bé người.

Tia (gamma ) không xẩy ra lệch trong điện trường và từ trường.

3. Định qui định phóng xạ

- Mỗi chất phóng xạ được đặc thù bởi một thời gian T điện thoại tư vấn là chu kỳ bán rã. Cứ sau mỗi chu kì thì 1/2 số nguyên tử của chất ấy đã chuyển đổi thành hóa học khác.

- gọi N0, m0 là số nguyên tử cùng khối lượng thuở đầu của khối lượng phóng xạ.

Gọi N, m: là số nguyên tử và trọng lượng ở thời gian t.

 Ta có: N = NO.(e^ - lambda .t = 2^ - dfractT) hoặc m = mo. (e^ - lambda .t = 2^ - dfractT)

T: là chu kỳ luân hồi bán tan , (lambda ) là hằng số phóng xạ cùng với (lambda )= (fracln 2T = dfrac0,693T)


IV . Hiệ tượng của phản ứng phân hạch: 

1. Bội nghịch ứng phân hạch: Là sự vỡ vạc của một hạt nhân nặng trĩu thành 2 phân tử nhân vừa đủ (kèm theo một vài nơtrôn vạc ra).

Phản ứng phân hạch kích thích: 

(n + X o X^* o Y + Z + kn) (k = 1, 2, 3)

- quá trình phân hạch của X là ko trực tiếp mà đề xuất qua trạng thái kích thích hợp X*.

2. Năng lượng phân hạch

- Xét những phản ứng phân hạch:

(eginarrayl_0^1n + _92^235U o _92^236U* o _39^95Y + _53^138I + 3_0^1n\quad quad quad ;;,endarray)(eginarrayl_0^1n + _92^235U o _92^236U*, o _54^139Xe + _38^95Sr + 2_0^1n\quad quad quad ;;endarray)

a. Bội phản ứng phân hạch toả năng lượng

- phản ứng phân hạch (_92^235U) là phản bội ứng phân hạch toả năng lượng, năng lượng đó điện thoại tư vấn là năng lượng phân hạch.


- mỗi phân hạch (_92^235U) tỏa năng lượng 212MeV.

b. Phản ứng phân hạch dây chuyền

- giả sử sau mỗi phân hạch gồm k nơtrôn được giải phóng mang đến kích thích các hạt nhân (_92^235U) khiến cho những phân hạch mới.

- Sau n lần phân hạch, số nơtrôn hóa giải là kn và kích ưa thích kn phân hạch mới.

+ khi k 1: bội phản ứng PHDC từ duy trì, tích điện phát ra tăng nhanh, hoàn toàn có thể gây bùng phát à Bom nguyên tử.

3. Phản ứng phân hạch tất cả điều khiển

- Được triển khai trong các lò bội nghịch ứng hạt nhân, tương xứng trường hòa hợp k = 1. 

- năng lượng toả ra không đổi theo thời gian.

V. Bội nghịch ứng nhiệt hạch:

1. Bội phản ứng tổng thích hợp hạt nhân là gì?

- Là quá trình trong kia hai hay các hạt nhân vơi hợp lại thành một hạt nhân nặng nề hơn.

Xem thêm: Cách Lấy Ngòi Ong Đốt - Cách Xử Lí Và Phòng Tránh Khi Bị Ong Đốt

(_1^2H + _1^3H o _2^4He + _0^1n)

Phản ứng bên trên toả năng lượng: Qtoả = 17,6MeV

2. Điều kiện thực hiện: Nhiệt độ đến cỡ trăm triệu độ.

3. Năng lượng tổng hòa hợp hạt nhân

- tích điện toả ra bởi các phản ứng tổng vừa lòng hạt nhân được điện thoại tư vấn là năng lượng tổng hòa hợp hạt nhân.