Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Chuyên đề chất hóa học lớp 11Chuyên đề: Sự năng lượng điện liChuyên đề: Nitơ - PhotphoChuyên đề: Cacbon - SilicChuyên đề: Đại cương hóa học hữu cơChuyên đề: Hidrocacbon noChuyên đề: Hidrocacbon không noChuyên đề: Hidrocacbon thơmChuyên đề: Dẫn xuất halogen - ancol - phenolChuyên đề: Andehit - xeton - axit cacboxylic
Sự điện li. Phân loại những chất năng lượng điện li
Trang trước
Trang sau

Chuyên đề: Sự năng lượng điện li

Sự điện li. Phân loại các chất năng lượng điện li

I. Sự năng lượng điện li

1. Sự năng lượng điện li: là quá trình phân li các chất nội địa ra ion.

Bạn đang xem: Những chất điện li


2. Chất điện li: là rất nhiều chất tan trong nước phân li ra được ion.

Dung dịch vào nước của các chất năng lượng điện li sẽ dẫn điện được.

3. Phương trình năng lượng điện li:

AXIT → CATION H+ + ANION GỐC AXIT

BAZƠ → CATION KIM LOẠI + ANION OH-

MUỐI → CATION KIM LOẠI (hoặc NH4+) + ANION GỐC AXIT.

4. Những hệ quả:

- vào một dung dịch, tổng ion dương = tổng ion âm.

- toàn bô gam những ion sẽ bằng tổng số gam các chất tan có trong dung dịch đó.


II. Phân loại những chất năng lượng điện li

1. Độ điện li: ( α )

α = n/no.

ĐK: 0

n: số phân tử hoà tan; no: số phân tử ban đầu.

2. Hóa học điện li bạo gan và hóa học điện li yếu:

a. Hóa học điện li mạnh: Là đông đảo chất khi tan vào nước, những phân tử hoà tan phần lớn phân li ra ion ( α = 1, phương trình trình diễn → ).

Axit mạnh: HCl, HNO3, HClO4, H2SO4, HBr, HI, ...


Bazơ mạnh: KOH, NaOH, Ba(OH)2, ...

Muối: đa số các muối (trừ HgCl2, Hg(CN)2 ).

b. Hóa học điện li yếu: Là phần đa chất lúc tan vào nước, chỉ có 1 phần số phân tử hoà rã phân li ra ion (0 3COOH, HClO, H2S, HF, H2SO3, H2CO3,

Bazơ yếu: Mg(OH)2, Al(OH)3, NH3, ...

Xem thêm: Phân Phối Chương Trình Môn Toán Lớp 8 Chương Trình Cả Năm, Chương Trình Toán Lớp 8

Cân bởi điện li:

VD: HF ⇌ H+ + F-

* Ảnh hưởng của sự pha trộn đến độ năng lượng điện li α : khi pha loãng α tăng.


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, x-lair.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học xuất sắc 11 giành cho teen 2k4 trên khoahoc.x-lair.com