Trọn bộ tổng hòa hợp học từ bỏ vựng tiếng Anh theo chủ đềTừ vựng giờ đồng hồ Anh theo công ty đề: Đồ ăn

1. Từ bỏ vựng tiếng Anh theo chủ thể Giao thông

Khi học tập tiếng Anh có tương đối nhiều từ vựng bạn cần phải nắm, trogn đó có bộ trường đoản cú vựng tiếng Anh về chủ thể giao thông. Trong bộ từ vựng này, TOPICA Native đang chia cỗ từ vựng thành các phương tiện thể giao thông, những loại biển cả báo Trên cơ sở đó bạn có thể ghi nhớ từ vựng một cách mau lẹ và công dụng hơn. Đây là 1 trong những trong những cách thức được những người tin yêu lựa chọn và áp dụng thành công. Hãy cùng chúng tôi tìm gọi và giữ giàng để học ngay các bạn nhé!

Từ vựng về phương tiện giao thông vận tải đường bộ

Car (ka:): Ô tô

Scooter (ˈskuːtə): xe máy tay ga (xe tay ga)

Van (væn): Xe download có kích thước nhỏ

Motorbike (məʊtəˌbaɪk): xe pháo máy

Minicab (mɪnɪkæb/kæb): Xe mang đến thuê

Moped (məʊpɛd): xe cộ máy có bàn đạp

Tram (træm): xe điện

Bicycle (baɪsɪkl): loại xe đạp

Từ vựng về phương tiện giao thông đường thủy

Ferry (ˈfɛri): Phà

Speedboat (spiːdbəʊt): Tàu hết sức tốc

Sailboat (seɪlbəʊt): Thuyền buồm

Boat (bəʊt): Thuyền

Ship (ʃɪp): Tàu (nói chung)

Cruise ship (kruːz ʃɪp): Tàu du lịch

Boat (bəʊt): Thuyền

Cargo ship (kɑːgəʊ ʃɪp): Tau chở hàng hóa trên biển

Rowing boat (rəʊɪŋ bəʊt): thuyền buồm loại tất cả mái chèo
Bạn đang xem: Những câu hỏi về phương tiện giao thông bằng tiếng anh

Từ vựng về phương tiện hàng không

Helicopter (ˈhɛlɪkɒptə): Trực thăng

Airplane/ plan (ˈeəpleɪn/ plæn): máy bay

Propeller plane (prəˈpɛlə pleɪn): Máy bay loại chạy bằng động cơ cánh quạt

Glider (ˈglaɪdə): Tàu lượn

Hot-air balloon (ˈhɒtˈeə bəˈluːn): coi thường khí cầu


Từ vựng về phương tiện giao thông vận tải công cộng

Railway train (reɪlweɪ treɪn): Tàu hỏa

Taxi (tæksi): xe cộ taxi

Tube (tjuːb): Tàu năng lượng điện ngầm (ở nước Anh)

Subway (ˈsʌbweɪ): Tàu năng lượng điện ngầm

Coach (kəʊʧ:): xe khách

Underground (ˈʌndəgraʊnd): Tàu điện ngầm

Bus (bʌs): xe cộ buýt


*


Từ vựng về những loại/làn đường

Road (rəʊd): Đường

Roadside (ˈrəʊdsaɪd): Phần đường làm lề

Fork (fɔːk): vấp ngã ba

Toll road (təʊl rəʊd): Đường gồm thu phí

Motorway (ˈməʊtəˌweɪ): Xa lộ

Ring road (rɪŋ rəʊd): Đường vành đai

Pedestrian crossing (pɪˈdɛstrɪən ˈkrɒsɪŋ): Vạch nhằm qua đường

Turning (ˈtɜːnɪŋ): Điểm hoàn toàn có thể rẽ

T-junction (tiː-ˈʤʌŋkʃən): Ngã bố đường

Highway (ˈhaɪweɪ): Đường đường cao tốc (dành mang đến xe ô tô)

Dual carriageway (ˈdju(ː)əl ˈkærɪʤweɪ): Xa lộ hai chiều

One-way street (wʌn-weɪ striːt): Đường chỉ bao gồm một chiều

Motorcycle lane (ˈməʊtəˈsaɪkl leɪn): Làn đường giành cho xe máy

Car lane (kɑː leɪn): Làn đường giành riêng cho xe hơi

Railroad track (ˈreɪlrəʊd træk): Đường ray xe cộ lửa

Cross road (krɒs rəʊd): Đường giao nhau

T-Junction (tiː-ˈʤʌŋkʃən): Ngã ba hình chữ T

Slippery road (ˈslɪpəri rəʊd): Đường trơn


Road narrows (rəʊd ˈnærəʊz): Đường hẹp

Bump (bʌmp): Đường bị xóc

Uneven road (ʌnˈiːvən rəʊd): Đường không phẳng phiu (mấp mô)

Crossroads: (ˈkrɒsˌrəʊdz) ngã tư

Level crossing (ˈlɛvl ˈkrɒsɪŋ): Đoạn đường tàu hỏa giao con đường cái

Bend (bɛnd): Đường vội khúc


Từ vựng về những loại hải dương báo giao thông

Hard shoulde (hɑːd shoulde): Vạch khu đất cạnh xa lộ có thể chấp nhận được dừng xe

Road sign (rəʊd saɪn): đại dương bảngchỉ đường

Slow down (sləʊ daʊn): yêu cầu tụt giảm độ

No U-Turn (nəʊ juː-tɜːn): hải dương cấm vòng

Your priority (jɔː praɪˈɒrɪti:): Đoạn đường được ưu tiên

End of dual Carriage way (): không còn làn đường kép

Handicap parking (ˈhændɪkæp ˈpɑːkɪŋ): vị trí đỗ xe dành riêng riêng cho những người khuyết tật

No overtaking (nəʊ ˌəʊvəˈteɪkɪŋ): phát triển thành cấm vượt

No horn (nəʊ hɔːn): biển cả cấm còi

Cross road (krɒs rəʊd): Đoạn mặt đường giao nhau

No entry (nəʊ ˈɛntri): biển cả cấm vào

Speed limit (spiːd ˈlɪmɪt): Đoạn con đường bị số lượng giới hạn tốc độ

No parking (nəʊ ˈpɑːkɪŋ): đại dương cấm đỗ xe

Các từ vựng khác

Traffic (ˈtræfɪk): giao thông vận tải (nói chung)

Vehicle (ˈviːɪkl): Phương tiện

Sidewalk (ˈsaɪdwɔːk): Vỉa hè

Traffic light (ˈtræfɪk laɪt): các loại đèn giao thông

Driving licence (ˈdraɪvɪŋ ˈlaɪsəns): giấy phép lái xe xe

Junction (ˈʤʌŋkʃən): Giao lộ


Signpost (ˈsaɪnpəʊst): Tấm hải dương báo giao thông

Traffic jam (ˈtræfɪk ʤæm): Bị tắc đường

2. Mẫu mã câu thực hiện từ vựng tiếng Anh theo chủ thể Giao thông

Việc ráng được cỗ từ vựng giờ đồng hồ Anh nhà đề giao thông vận tải là chưa đủ nếu bạn có nhu cầu giao tiếp bởi vốn từ này bạn nhất định phải xem thêm các chủng loại câu sau đây. Bởi đây là cách bạn áp dụng từ vựng vào thực tế và ghi nhớ lâu hơn. Ngoài ra, công ty chúng tôi cũng nhảy mí cho mình một số câu hỏi cần trong những lúc hỏi còn chỉ đường. Đừng quên đón đọc bạn nhé!

Khi hỏi về chủ đề giao thông hay chỉ đường bạn cũng có thể sử dụng mẫu câu sau đây:

Câu hỏi: How vì chưng you + V + Địa danh mà bạn có nhu cầu đến

Câu trả lời: I + Động trường đoản cú + Địa danh + By + Loại phương tiện đi lại mà chúng ta di chuyển.

Nếu fan khác hỏi về phương tiện đi lại giao thông bạn cũng có thể dùng các câu trả lời như By bus/By car (Bằng xe cộ bus/ bởi oto). Tuy nhiên đối với các câu hỏi mang tính lịch sự, bạn nên vấn đáp là: I go to work by bus (Tôi đi làm việc bằng xe cộ bus). Đó là tại sao bạn nên nắm vững bộ từ vựng giờ Anh về chủ đề giao thông.


*
Xem thêm: Bâng Khuâng Đứng Giữa Đôi Dòng Nước Chọn Một Dòng Hay Để Nước Trôi

B: I go lớn school by bus

B: Last week, I went to Ho đưa ra Minh thành phố by plane

B: Buses are cheap and convenient transportation in big cities

B: Linda travels lớn Hanoi by bus


Ngoài ra, cỗ từ vựng giờ đồng hồ Anh về chủ đề này còn được sử dụng khi hỏi đường. Một chủng loại hội thoại bạn cũng có thể tham khảo như:

A: Excuse me, I want to go to lớn Old Quarter, which way should I go?

B: Old town quite recently. First go straight, then to the fork & turn left.

A: Is it a fork in the yellow building?

B: Thats right, you go left there. Then walk about 50m to reach the old town.

A: The old town has many places, right?

B: Thats right, there are 36 streets there. So when you move, pay attention lớn the travel lane và ensure safety!