Câu hỏi: vào phản ứng của nhôm với dung dịch NaOH chất oxi hóa nhôm là?

A.NaOH

B.H2O

C.NaOH hoặc H2O

D.Cả NaOH cùng H2O

Trả lời:

Đáp án B

Giải thích:

*
vào phản ứng của nhôm với dung dịch NaOH chất thoái hóa nhôm là" width="348">

Cùng đứng đầu lời giải kiếm tìm hiểu đưa ra tiết về Nhôm và những hợp chất của Nhôm nhé

A. NHÔM

I. Vị trí với cấu tạo

Al: 1s22s22p63s23p1

=>Số hiệu nguyên tử 13, thuộc nhóm IIIA, chu kì 3.

Bạn đang xem: Nhôm tác dụng với naoh

Trong hợp chất, Al tất cả số OXH bền là +3

- Nhôm bao gồm cấu tạo mạng tinh thể lập phương trọng tâm diện

II. Tính chất vật lý

- Mạng lập phương trọng điểm diện, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt; t0nc= 6600C .

- màu trắng bạc, hơi bền và dai, dễ kéo sợi và dát mỏng, nhẹ (D = 2,7).

- Một số hợp kim của nhôm:

+ Đuyra (95% Al; 4% Cu; 1% Mg, Mn, Si): nhẹ bằng 1/3 thép, cứng gần bằng thép.

+ Silumin (gần 90% Al; 10% Si): nhẹ, bền.

+ Almelec (98,5% Al; còn lại là Mg, Si với Fe) cần sử dụng làm dây cáp.

+ Hợp kim electron (10,5% Al; 83,3% Mg còn lại là Zn, Mn...): chỉ nặng bằng 65% Al lại bền hơn thép, chịu được sự gắng đổi đột ngột của nhiệt độ trong một giới hạn lớn đề xuất được dùng làm vỏ tên lửa.

III. Trạng thái tự nhiên

Nhôm là kim loại phổ biến nhất vào vỏ quả đất. Trong tự nhiên, Al bao gồm trong:

- Đất sét: Al2O3.2SiO2.2H2O.

- Mica: K2O.Al2O3.6SiO2.2H2O.

- Boxit: Al2O3.nH2O.

- Criolit: 3NaF.AlF3hay (Na3AlF6)

IV. Tính chất hóa học

1. Tác dụng với phi kim

a. Với oxi

- Al chỉ phản ứng với oxi bên trên bề mặt (vì tạo ra lớp màng oxit bao phủ bề mặt, bảo vệ và ngăn cản Al tham gia phản ứng tiếp):

2Al + 3O2→Al2O3

- Bột Al cháy trong không khí khi được đun nóng mang lại ngọn lửa màu tươi sáng chói.

- Muốn phản ứng xảy ra trọn vẹn thì phải loại bỏ lớp oxit bao phủ trên bề mặt Al (bằng giải pháp tạo hỗn hống Al - Hg hoặc dùng Al bột đun nóng).

b. Với những phi kim khác

- Nhôm phản ứng được với những phi kim khác →muối.

- Al tự bốc cháy lúc tiếp xúc với những halogen:

2Al + 3X2→2AlX3

- khi đun nóng, Al tác dụng với bột S:

2Al + 3S→Al2S3

- khi nhiệt độ rất cao, Al kết hợp với C và N2:

4Al + 3C→Al4C3(8000C)

2. Tác dụng với axit

Al + dung dịch axit (HCl, H2SO4) → muối + H2

2Al + 6H+ → 2Al3+ + 3H2­

Al + dung dịch axit (có tính OXH mạnh) → muối + sản phẩm khử + H2O

4Al + 4HNO3loãng →to Al(NO3)3 + NO + 2H2O

2Al + 6H2SO4đặc →to Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

=> Al không tác dụng với H2SO4, HNO3đặc nguội.

3. Tác dụng với oxit kim loại

Ở nhiệt độ cao, Al khử được nhiều oxit kim loại như Fe2O3, Cr2O3,... Thành kim loại tự do.

2Al + Fe2O3 →to Al2O3 + 2Fe

4. Tác dụng với dung dịch kiềm

2Al + 2NaOH + 6H2O → 2Na(dd) + 3H2­

5 . Tác dụng với dung dịch muối

- Al đẩy được kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối của chúng:

2Al + 3CuSO4→Al2(SO4)3+ 3Cu

- Phản ứng với muối nitrat vào môi trường kiềm:

8Al + 3NaNO3+ 5NaOH + 2H2O→8NaAlO2+ 3NH3

- Phản ứng với muối nitrat vào môi trường axit (giống phản ứng với HNO3):

Al + 4H++ NO3-→Al3++ NO + 2H2O

V. Điều chế

1. Nguyên liệu

Quặng boxit Al2O3có lẫn SiO2và Fe2O3.

2. Những giai đoạn điều chế

- có tác dụng sạch nguyên liệu:

2NaOH + Al2O3→2NaAlO2+ H­2O

2NaOH + SiO2→Na2SiO3+ H2O

NaAlO2+ CO2+ 2H2O→NaHCO3+ Al(OH)3

NaOH + CO2→NaHCO3

2Al(OH)3→Al2O3+ 3H2O

- Điện phân rét chảy Al2O3có mặt criolit Na3AlF6(hạ nhiệt độ lạnh chảy của Al2O3 từ 20500C xuống 9000C; tăng độ dẫn điện vì tạo thành nhiều ion hơn; tạo lớp bảo vệ không cho O2phản ứng với Al lạnh chảy):

2Al2O3→4Al + 3O­

VI. Ứng dụng và sản xuất

1. Ứng dụng

- Người ta dùng nhôm để chế tạo vỏ trang bị bay, tên lửa, tàu vũ trụ do đặc tính nhẹ, bền với không khí với nước

- làm dây dẫn điện cao áp, đồ nội thất, có tác dụng vật trao đổi nhiệt

- Chế tạo hỗn hợp tecmit (Al và Fe2O3) được cần sử dụng để hàn gắn đường ray.

*
trong phản ứng của nhôm với dung dịch NaOH chất thoái hóa nhôm là (ảnh 2)" width="321">

2. Sản xuất

Điện phân nóng chảy Al2O3

2Al2O3 →dpnc→ 4Al + 3O2­

B. MỘT SỐ HỢP CHẤT quan liêu TRỌNG CỦA NHÔM

I. Nhôm oxit

- Tính chất vật lý:là chất rắn màu sắc trắng, ko tan vào nước rét chảy ở 2050 độ C

- Tính chất hóa học:Al2O3là oxit lưỡng tính, tác dụng được với dung dịch axit cùng dung dịch kiềm:

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Al2O3 + 2NaOH + 3H2O → 2Na(Al(OH)4)

Ứng dụng:

- Tinh thể Al2O3(corinđon) được dùng làm đồ trang sức, chế tạo những chi tiết trong các ngành kĩ thuật bao gồm xác, như chân kính đồng hồ, thiết bị vạc tia lade,...

Bột Al2O3 gồm độ cứng cao được sử dụng làm vật liệu mài.

Boxit Al2O3.2H2O là nguyên liệu sản xuất nhôm kim loại.

Xem thêm: Gõ Bàn Phím Máy Tính Siêu Nhanh Không Phải Ai Cũng Biết, Các Bài Học Luyện Gõ Bàn Phím 10 Ngón Trực Tuyến

II. Nhôm hidroxitAl(OH)3

- Tính chất vật lý:Là chất kết tủa keo, màu sắc trắng, không tan vào nước, dễ bị nhiệt phân hủy

- Tính chất hóa học:

+ Dễ bị nhiệt tạo thành nhôm oxit:

2Al(OH)3 →to Al2O3 + 3H2O

+ Là hợp chất lưỡng tính, rã trong axit với bazo

Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

Al(OH)3 + NaOH → Na

Điều chế

- Kết tủa Al3+:

Al3++ 3OH-(vừa đủ)→Al(OH)3

Al3++ 3NH3+ 3H2O→Al(OH)3+ 3NH4+

- Kết tủa AlO2­-:

AlO2­-+ CO2+ 2H2O→Al(OH)3+ HCO3-

AlO2­-+ H+(vừa đủ) + H2O→Al(OH)3

III. Muối nhôm (hay gặp: phèn chua: K2SO4, Al2(SO4)3.24H2O tuyệt KAl(SO4)2.12H2O)

- các dung dịch AlCl3, Al2(SO4)3và Al(NO3)3đều là những axit theo Bronstet bao gồm môi trường axit:

AlCl3→Al3++ 3Cl-

Al3++ 3H2O ↔Al(OH)3+ 3H+

→Giải say đắm được sự thủy phân của muối Al trong số dung dịch tất cả tính bazơ:

2AlCl3+ 3Na2CO3+ 3H2O→2Al(OH)3+ 6NaCl + 3CO2

Phản ứng với dung dịch kiềm: (chú ý phương pháp thức cùng tỷ lệ phản ứng)

Al3++ 3OH-→Al(OH)3

Al3++ 4OH-→-

Al(OH)3+ 3OH-→-

- các muối aluminat NaAlO2, KAlO2, Ba(AlO2)2và Ca(AlO2)2đều là bazơ dung dịch có môi trường bazơ.