toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Biết nhôm tác dụng với dung dịch axit clohidric (HCl)có cứa 0,2 mol sản phẩm phản ứng là muối nhôm clorua (AlCl3) và 1,2 lít khí hidro (H2). Khi đến 8,1 gam nhôm tính năng hết với dung dịch HCL. Hãy tính :a,tính khối lượng nhôm vẫn phản ứng b,axit clohidric còn dư xuất xắc ko


*

Biết nhôm tính năng với dung dịch axit clohidric (HCl), sản phẩm phản ứng là muối nhôm clorua (AlCl3) và khí hidro (H2). Khi cho 8,1 gam nhôm công dụng hết với hỗn hợp HCL. Hãy tính :

a,Thể tích khí H2 tạo thành (ĐKTC)

b,Khối lượng AlCl3 chế tác thành

 


*

nAl = 8,1 /27 = 0,3mol

2Al + 6HCl => 2AlCl3 + 3H2

0,3--------------->0,3------> 0,45

=> VH2 = 0,45.22,4 = 10,08 (l)

mAlCl3 = 0,3. 133,5 = 40,05 (g)

 


+AlCl3+++H2+a+tính+thể+tích+khí+hidro+được+sinh+ra+ở+điều+kiện+tiêu+chuẩn+b+tính+khối+lượng+muối+nhôm+cloru..."https://x-lair.com/>
mang lại 3,375 gam nhôm chức năng vừa đủ với hỗn hợp axit clohiđric sơ thiết bị phản ứng:Al + HCl ---> AlCl3 + H2a tính thể tích khí hidro được hình thành ở đk tiêu chuẩn b tính khối lượng muối nhôm clorua AlCl3 tạo nên thành

(2Al+6HCl ightarrow2AlCl_3+3H_2)

(n_Al=dfrac3,37527=0,125)

(Rightarrow n_H_2=dfrac0,1252.3=0,1875mol) (Rightarrow V_H_2=0,1875.22,4=4,2l)

(n_AlCl_3=n_Al=0,125mol) (Rightarrow m_AlCl_3=0,125.133,5=16,6875g)


Cho 2,7g nhôm tính năng hết hết với hỗn hợp axit clohidric, sau phản ứng thu được muối bột nhôm clorua và khí hidro 

a) Viết PTHH

b) Tính thể tích H2 sinh ra ở đktc?

c) Tính trọng lượng tạo thành sau bội phản ứng?

d) Dẫn toàn cục lượng khí hidro bên trên qua bột fe (III) oxit nung nóng. Tính khối lượng sắt thu được?


a.b.c.(n_Al=dfrac2,727=0,1mol)

(2Al+6HCl ightarrow2AlCl_3+3H_2)

0,1 0,1 0,15 ( mol )

(V_H_2=0,15.22,4=3,36l)

(m_AlCl_3=0,1.133,5=13,35g)

d.(Fe_2O_3+3H_2 ightarrowleft(t^o ight)2Fe+3H_2O)

0,15 0,1 ( mol )

(m_Fe=0,1.56=5,6g)


mang đến 3.375 g nhôm chức năng vừa đủ với dung dịch axit clohidric.Sơ đồ vật phản ứng như sau:Al + HCl-------> AlCl3 + H2a) tính thể tích xuất hiện ở đktcB)tính trọng lượng muối nhôm AlCl3 chế tác thành

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

nAl = (dfrac3,37527)= 0,125 mol

a) Theo tỉ lệ bội nghịch ứng => nH2 = (dfrac32)nAl = 0,1875 mol

V H2 = 0,1875.22,4 = 4,2 lít

b) nAlCl3 = nAl = 0,125 mol

=> mAlCl3 = 0,125 . 133,5 = 16,6875 gam


Cho 5,4 gam nhôm (Al) tác dụng với axit clohiđric (HCl) tạo ra thành khí hiđro cùng muối nhôm clorua (AlCl3). A. Tính thể tích khí hiđro thu được (đktc) ? b. Tính trọng lượng muối nhôm clorua sản xuất thành ?(biết Al = 27; Cl = 35,5; H = 1)


(n_Al=dfracm_AlM_Al=dfrac5,427=0,2mol)

(2Al+6HCl ightarrow2AlCl_3+3H_2)

0,2 0,2 0,3 ( mol )

(V_H_2=n_H_2.22,4=0,3.22,4=6,72l)

(m_AlCl_3=n_AlCl_3.M_AlCl_3=0,2.133,5=26,7g)


: Hòa tan trọn vẹn 8,1 g Nhôm (Al) vào dung dịch axit clohiđric bao gồm chứa m (g) HCl, sau làm phản ứng nhận được khí hiđro H2 với dung dịch muối bột Nhôm clorua (AlCl3)

a. Viết PTHH.

Bạn đang xem: Nhôm tác dụng với hcl

b. Tính thể tích khí H2 nhận được (ở đktc).

c. Tính m.

d. Tính khối lượng muối AlCl3 tạo thành thành sau bội phản ứng (bằng 2 cách

ai giúp mik vs cảm ơn trước:>


2Al+6HCl-->2AlCl3+3H2

0,3----0,9---------0,3------0,45

=>n Al=8,117=0,3 mol

=>VH2=0,45.22,4=10,08l

=>m HCl=0,9.26,5=32,85g

=>mAlCl3=0,3.133,5=40,05g

C2 :Bảo Toàn khối lượng 

=>m AlCl3=40,05g

 


1) Một hợp chất khí tất cả tỉ khối đối với khí hidro là 8,5 . Thành phần tỷ lệ theo trọng lượng của nitơ trong hợp hóa học là 82,35% còn sót lại là hidro. Xác minh công thức hóa học của thích hợp chất.

2)Cho kimm loại nhôm tác dụng với dung dịch axit clohidric (HCl) ng ta thu được muối nhôm clorua(AlCl3) cùng 44,8 lít khí hidro H2(đktc)

a) viết phương trình hh

b) tính kl axit clohidric yêu cầu dùng cho phản ứng 

c tính kl muối hạt nhôm clorua (AlCl3) thu đc sau phản nghịch ứng, khối lg Al đề xuất dùng?

(Hóa học tập 8 ai góp mình nhaa)


1. đến 5,4g nhôm tính năng với dung dịch cất 21,9g axit clohidric HCl chế tạo ra thành nhôm clorua AlCl3 với 0,6g khí hidro.

a. Viết phương trình chữ

b. Lập phương trình hóa học

c. Tính khối lượng nhôm clorua chế tạo thành.d.Cho biết tỉ trọng của 2 cặp hóa học trong phản bội ứng


a) Nhôm + Axit clohidric --> Nhôm clorua + khí hidro

b) 2Al+ 6HCl --> 2AlCl3 + 3H2

c) Theo ĐLBTKL: mAl + mHCl = mAlCl3 + mH2

=> mAlCl3 = 5,4+21,9-0,6 = 26,7(g)

d) Số nguyên tử nhôm : số phân tử HCl = 2:6 

Số phân tử AlCl3 : số phân tử H2 = 2:3


(a.Al+HCl ightarrow AlCl_3+H_2\b.Al+2HCl ightarrow AlCl_3+H_2)

(c.m_Al+m_HCl=m_AlCl_3+m_H_2\Rightarrow m_AlCl_3=m_Al+m_HCl-m_H_2=5,4+21,9-0,6=26,7left(g ight))


Bài 3.

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới, Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Theo Từng Bài

Cho 10,2 gam Al2O3 tác dụng vừa đủ với hỗn hợp HCl chế tạo ra thành Nhôm clorua AlCl3  và H2O.

a)Tính trọng lượng HCl buộc phải dùng và trọng lượng AlCl3 tạo nên thành (đktc)

b) Cần bao nhiêu lít khí Oxi (đktc) để khi tính năng với Al tạo nên thành lượng Al2O3  ở trên?