*
*
*
*
*
*
*
*

Cấu hình electron nguyên tử của những nguyên tố gồm số vật dụng tự theo thứ tự là 11, 19, 29 có điểm sáng gì tương đương nhau?


Nguyên tố M làm việc chu kì 3, nhóm IA. Yếu tố G ở chu kì 2, team VIA. Vậy tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử M và G là


X là 1 trong những nguyên tố p Tổng số phân tử trong nguyên tử của nhân tố X là 40. Vị trí của X vào bảng tuần hoàn là


Các nguyên tố của tập thể nhóm IIA vào bảng tuần trả có điểm lưu ý chung làm sao về cấu hình electron nguyên tử, nhưng mà quyết định đặc điểm hóa học tập của nhóm?


Cho thông số kỹ thuật electron của những nguyên tố X1, X2, X3, X4 như sau

X1 : 1s22s22p63s1

X2 :1s22s22p63s23p1

X3 :1s22s22p63s23p64s2

X4 :1s22s22p63s2

Các nguyên tố sắt kẽm kim loại cùng nhóm có có


Cho những phát biểu sau:

(1) nhóm IIIA là tập hợp phần nhiều nguyên tố nhưng nguyên tử tất cả 3e hóa trị.

Bạn đang xem: Nhóm a trong bảng tuần hoàn

(2) trong phương trình hóa học: 2Fe + 3Cl2 2FeCl3. Fe là chất bị khử.

(3) tất cả các nguyên tố nhóm IA đa số là sắt kẽm kim loại điển hình.

(4) trong 1 nhóm A, độ âm điện của các nguyên tố tăng dần đều theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

(5) Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố team B có tối đa bằng 2.

Xem thêm: What Is A Fuckboy And Where Did The Rules Of Becoming A True

Số tuyên bố không đúng là


Tổng số hạt p, n, e, của nguyên tử X là 34, trong các số đó số hạt sở hữu điện nhiều hơn nữa số phân tử không với điện là 10 hạt. Kí hiệu hóa học với vị trí của X (chu kỳ, nhóm) là


X và Y là hai sắt kẽm kim loại thuộc cùng một tổ A vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Biết ZXY với ZX + ZY = 24. Phát biểu làm sao sau đây là không đúng?


Hòa tan trọn vẹn 7,30 gam các thành phần hỗn hợp hai sắt kẽm kim loại kiềm X, Y (MX Y) thuộc hai chu kì liên tiếp vào 200 gam nước thu được dung dịch Z và 7,84 lít khí hidro (đktc). Nồng độ tỷ lệ của YOH trong hỗn hợp Z là


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ tin tức và Truyền thông.