- Chọn bài xích -Bài 1: Nhân đối chọi thức với đa thứcBài 2: Nhân đa thức với đa thứcLuyện tập (trang 8-9)Bài 3: đông đảo hằng đẳng thức xứng đáng nhớLuyện tập (trang 12)Bài 4: đa số hằng đẳng thức lưu niệm (tiếp)Bài 5: mọi hằng đẳng thức kỷ niệm (tiếp)Luyện tập (trang 16-17)Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương thức đặt nhân tử chungBài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách thức dùng hằng đẳng thứcBài 8: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương thức nhóm hạng tửBài 9: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách phối hợp những phương phápLuyện tập (trang 25)Bài 10: Chia 1-1 thức cho solo thứcBài 11: phân tách đa thức cho đơn thứcBài 12: phân tách đa thức một đổi thay đã sắp tới xếpLuyện tập (trang 32)Ôn tập chương 1

Mục lục

Xem cục bộ tài liệu Lớp 8: trên đây

Xem toàn cục tài liệu Lớp 8: trên đây

Sách giải toán 8 bài 1: Nhân đơn thức với nhiều thức khiến cho bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 8 để giúp đỡ bạn rèn luyện kỹ năng suy luận hợp lý và phải chăng và thích hợp logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào những môn học khác:

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài 1 trang 4:

– Hãy viết một đối kháng thức với một nhiều thức tùy ý.

Bạn đang xem: Nhân đơn thức với đa thức giải bài tập

– Hãy nhân đơn thức kia với từng hạng tử của nhiều thức vừa viết.

– Hãy cộng các tích tìm kiếm được.

Lời giải

– Đơn thức là: x2 cùng đa thức là: x2 + x + 1

– Ta có:

x2.(x2 + x + 1) = x2.x2 + x2.x + x2.1

= x(2 + 2) + x(2 + 1) + x2

= x4 + x3 + x2

– lúc đó: đa thức x4 + x3 + x2 là tích của đơn thức x2 cùng x2 + x + 1

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài 1 trang 5: có tác dụng tính nhân:

*

Lời giải

*

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài bác 1 trang 5: Một miếng vườn hình thang tất cả hai đáy bởi (5x + 3) mét với (3x + y) mét, chiều cao bằng 2y mét.

– Hãy viết biểu thức tính diện tích s mảnh vườn nói trên theo x và y.

– Tính diện tích mảnh sân vườn nếu cho x = 3 mét và y = 2 mét.

Lời giải

– Biểu thức tính diện tích mảnh vườn cửa trên theo x cùng y là:

*

– giả dụ x = 3 mét và y = 2 mét thì diện tích mảnh vườn là:

S = 8.3.2 + 22 + 3.2 = 58 (m2).

Bài 1 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): làm tính nhân


*

Lời giải:

*

*

Các bài bác giải Toán 8 bài 1 khác

Bài 2 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): thực hiện phép nhân, rút gọn rồi tính cực hiếm của biểu thức:

a) x(x – y) + y(x + y) trên x = – 6 với y = 8


b) x(x2 – y) – x2(x+y) + y(x2 – x) tại
cùng y = –100;

Lời giải:

a) x(x – y) + y(x + y)

= x.x – x.y + y.x + y.y

= x2 – xy + xy + y2

= x2 + y2.

Tại x = –6 ; y = 8, cực hiếm biểu thức bởi : (–6)2 + 82 = 36 + 64 = 100.

b) x.(x2 – y) – x2.(x + y) + y.(x2 – x)

= x.x2 – x.y – (x2.x + x2.y) + y.x2 – y.x

= x3 – xy – x3 – x2y + x2y – xy

= (x3 – x3) + (x2y – x2y) – xy – xy

= –2xy

Tại cùng y = –100, quý giá biểu thức bằng:

*

Các bài giải Toán 8 bài xích 1 khác

Bài 3 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): tra cứu x, biết:

a) 3x(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30

b) x(5 – 2x) + 2x(x – 1) = 15

Lời giải:

a)

3x(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30

3x.12x – 3x.4 – (9x.4x – 9x.3) = 30

36x2 – 12x – 36x2 + 27x = 30

(36x2 – 36x2) + (27x – 12x) = 30

15x = 30

x = 2

Vậy x = 2.

b)

x(5 – 2x) + 2x(x – 1) = 15

(x.5 – x.2x) + (2x.x – 2x.1) = 15

5x – 2x2 + 2x2 – 2x = 15

(2x2 – 2x2) + (5x – 2x) = 15

3x = 15

x = 5.

Vậy x = 5.

Các bài giải Toán 8 bài 1 khác

Bài 4 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Đoán tuổi.

Bạn hãy mang tuổi của mình:

– thêm vào đó 5.

– Được từng nào đem nhân với 2.

– Lấy công dụng trên cùng với 10.

– Nhân công dụng vừa kiếm được với 5.

– Đọc hiệu quả cuối cùng sau khoản thời gian đã trừ đi 100.

Xem thêm: Các Ngày Rằm Là Ngày Mấy - Cúng Rằm Tháng Giêng Vào Ngày, Giờ Nào Đẹp

Tôi đã đoán được tuổi của bạn. Lý giải tại sao.

Lời giải:

Giả sử tuổi các bạn là x. Đem tuổi của mình:

+ cộng thêm 5 ⇒ x + 5

+ Được bao nhiêu đem nhân với 2 ⇒ (x + 5).2


+ Lấy kết quả trên cộng với 10 ⇒ (x + 5).2 + 10

+ Nhân kết quả vừa tìm được với 5 ⇒ <(x + 5).2 + 10>.5

+ Đọc hiệu quả cuối cùng sau thời điểm đã trừ đi 100 ⇒ <(x + 5).2 + 10>.5 – 100

Rút gọn gàng biểu thức trên :

<(x + 5).2 + 10>.5 – 100

= (x.2 + 5.2 + 10).5 – 100

= (2x + 20).5 – 100

= 2x.5 + 20.5 – 100

= 10x + 100 – 100

= 10x

Vậy công dụng cuối cùng bởi mười lần số tuổi thực của bạn. Vì thế ta chỉ việc lấy tác dụng cuối cùng chia cho 10 là ra số tuổi thực.

Các bài giải Toán 8 bài bác 1 khác

Bài 5 (trang 6 SGK Toán 8 Tập 1): Rút gọn gàng biểu thức:

a) x(x – y) + y(x – y)

b) xn-1(x + y) – y(xn–1 + yn–1)

Lời giải:

a) x(x – y) + y(x – y)

= x.x – x.y + y.x – y.y

= x2 – xy + xy – y2

= x2 – y2 + (xy – xy)

= x2 – y2

b) xn–1(x + y) – y(xn–1 + yn–1)

= (xn – 1.x + xn – 1.y) – (y.xn – 1 + y.yn – 1)

= (xn + xn – 1.y) – (xn – 1.y + yn)

= xn + xn – 1y – xn – 1.y – yn

= xn – yn + (xn – 1.y – xn – 1.y)

= xn – yn

Các bài xích giải Toán 8 bài xích 1 khác

Bài 6 (trang 6 SGK Toán 8 Tập 1): Đánh vết x vào ô mà lại em cho rằng đáp số đúng :

Giá trị của biểu thức ax(x – y) + y3(x + y) trên x = -1 và y = 1 (a là hằng số) là: