Bạn vẫn xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Coi và download ngay phiên bản đầy đủ của tài liệu tại đây (106.35 KB, 7 trang )
Bạn đang xem: Ngày xưa quả báo nhãn tiền ngày nay quả báo

Những bài bác ca dao chủ thể nhân trái Đạo trời báo phúc chẳng lâu hơn là thiện ác đáo đầu chẳng sai => Tương Đương cùng với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * xuất xứ: - Đại bọn chúng (Câu số 14562 ) Đời cha ăn mặn, đời con khát nước => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * xuất xứ: - Đại bọn chúng (Câu số 15595 ) Đời cha ăn muối, đời bé khát nước Đời thân phụ ăn ớt, đời nhỏ bị cay. => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (Câu số 15596 ) Đời thân phụ trồng cây đời con ăn uống quả Đời phụ thân bóp méo, đời nhỏ vo tròn => Tương Đương cùng với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * nguồn gốc: - Đại bọn chúng (Câu số 15600 ) Đời trước đắp nấm, đời sau nóng mồ => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * xuất xứ: - Đại chúng (Câu số 15819 ) Đời xưa trái báo còn chầy Đời ni quả báo một giây nhãn tiền => Tương Đương cùng với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * nguồn gốc: - Đại chúng (Câu số 15832 ) Đời xưa trái báo còn lâu Đời ni quả báo bất câu giờ làm sao
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Có bạn dạng khác: trả báo xuất xứ: - Đại chúng (Câu số 15833 ) Ở hậu, chạm mặt hậu, Ở ác, chạm mặt ác => Tương Đương cùng với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * nguồn gốc: - Đại bọn chúng (Câu số 26489 ) Ở hiền, rồi lại gặp lành, Áo rách tan tành, trời vá lại cho. => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * xuất xứ: - Đại bọn chúng (Câu số 26494 ) Ở hiền, thì lại gặp lành, những người dân nhân đức, trời dành phần cho. => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * nguồn gốc: - Đại chúng (Câu số 26495 ) Ở hiền, thì lại chạm chán lành, (2) Hễ ai ngơi nghỉ ác, tội dành vào thân. => Tương Đương cùng với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * xuất xứ: - Đại chúng (Câu số 26496 ) Ác khẩu thọ đưa ra (thụ chi) => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Lời ác nên chịu trái ác nguồn gốc: - Đại bọn chúng (Câu số 10407 ) Ác quán noãn danh => Tương Đương cùng với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * lầm lỗi quá lớn cần được trừng phạt bằng ác báo xuất xứ: - Đại chúng (Câu số 4993 ) Ai ăn uống mặn người ấy khát nước => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * xuất xứ: - Đại chúng (Câu số 5003 ) Ai bảo trời không có mắt => Tương Đương cùng với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * pháp luật quả báo nhãn tiền Xuất xứ: - Đại chúng (Câu số 5006 )


Xem thêm: Bài 13: Công Dân Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ? Công Dân Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Ai bỏ phụ huynh cơ hàn; ngày sau Trời phạt đứng đàng ăn mày => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * xuất xứ: - Đại bọn chúng (Câu số 5016 ) bao gồm phúc, tất cả phần => Tương Đương cùng với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * nguồn gốc: - Đại bọn chúng (Câu số 13862 ) khuyên ai chớ nhớ tiếc đầu heo fan ta hay nói : bà xã theo không bền => Tương Đương cùng với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * xuất xứ: - Đại chúng (Câu số 19507 ) làm quan có mả thổi lả tất cả nòi => Tương Đương cùng với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * lý giải Phương Ngữ: làm cho quan tất cả mả thổi lả (lửa) bao gồm nòi; Theo quan tiền niệm tử vi phong thủy ngày xưa, thì vấn đề phát đạt trong làm ăn, danh vọng là vì mả tiền nhân táng dược huyệt đất tốt, nghĩa là bao gồm phúc đức nhân trái mới gặp gỡ được như mong muốn ấy. Thổi lả là rước từ câu thổi lả cháy mồm, ám chỉ kẻ hay nạp năng lượng không nói có, đâm bì thóc chọc bì gạo. Thổi lả tất cả nòi, có nghĩa là kẻ hay đơm đặt, xúc xiểm vốn phát triển trong một mái ấm gia đình có truyền thống lịch sử như thế. Cậu đừng nghịch với hắn mà có ngày chạm chán rắc rối đấy, hắn là kẻ lắm chuyện, thổi lả tất cả nòi đấy. Nguồn gốc: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (Câu số 19924 ) Lên yên khó nỗi giục lặng Tiền căn báo hậu nhãn tiền thấy không => Tương Đương cùng với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * xuất xứ: - Đại chúng (Câu số 20579 ) bạn trồng cây hạnh, fan chơi, Ta trồng cây đức, để đời về sau. => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * nguồn gốc: - Đại chúng (Câu số
24568 ) rất lâu rồi quả báo thì chầy thời buổi này quả báo trước tức thì nhãn chi phí => Tương Đương cùng với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * nguồn gốc: - Đại chúng (Câu số 23830 ) giáp nhân, đưa tử, => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * xuất xứ: - Đại bọn chúng (Câu số 27918 ) Tích thiện, phùng thiện, Tích ác, phùng ác => Tương Đương cùng với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * nguồn gốc: - Đại chúng (Câu số 29970 ) Trồng cây gì thì hưởng quả nấy, Gieo nhân nào, gặp gỡ quả ấy, => Tương Đương cùng với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (Câu số 31652 )