A "consumer" is "any natural person who is acting for purposes which are outside his trade, business, or profession".


Bạn đang xem: Natural person là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ x-lair.com.Học những từ bạn cần giao tiếp một biện pháp tự tin.


*

*

*

*

phát triển Phát triển trường đoản cú điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột các tiện ích kiếm tìm kiếm dữ liệu cấp phép
giới thiệu Giới thiệu năng lực truy cập x-lair.com English x-lair.com University Press thống trị Sự chấp thuận bộ nhớ và Riêng bốn Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey Giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm về từ bỏ Điển x-lair.com của bạn. Đóng có tác dụng bài khảo sát điều tra /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 giờ Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng mãng cầu Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Please Wait

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語