Điện năng là kiến thức và kỹ năng vật lý của lớp 9 nhưng lại lại được sử dụng tương đối nhiều trong kiến thức và kỹ năng của cung cấp 3 lên các bạn cần ghi nhớ được điện năng là gì? Công của chiếc điện là gì? phương pháp tính công của dòng điện?,…Tất cả sẽ được chúng tôi share lý thuyết và các dạng bài xích tập cụ thể trong bài viết dưới đây


Điện năng là gì?

Điện năng là tích điện của mẫu điện. Bởi dòng điện bao gồm năng lượng hoàn toàn có thể thực hiện nay công và cung ứng nhiệt lượng. Đơn vị đo của năng lượng điện năng là W hoặc kW.

Bạn đang xem: Năng lượng của dòng điện gọi là

Sự gửi hóa năng lượng điện năng thành những dạng tích điện khác

Điện năng hoàn toàn có thể chuyển hóa thành các dạng tích điện khác, trong số ấy có phần năng lượng bổ ích và gồm phần năng lượng vô ích.

Tỉ số thân phần năng lượng hữu ích được đưa hóa từ năng lượng điện năng và toàn thể điện năng tiêu hao được call là năng suất sử dụng năng lượng điện năng:

H = Ai/Atp = Ai/(Ai + Ahp)

Trong đó:

Ai là năng lượng có íchAhp là tích điện hao tổn phí vô íchAtp là tích điện toàn phần được chuyển hóa từ năng lượng điện năng

Công thức tính công của mẫu điện

*

Công của mẫu điện sản ra tại một đoạn mạch là số đo lượng điện năng nhưng mà đoạn mạch kia tiêu thụ để chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác. Với công thức: A = P.t = U.I.t

Trong đó:

A là công của loại điện (J)U là hiệu điện nắm giữa nhị đầu đoạn mạch (V)I là cường độ loại điện qua đoạn mạch (A)t là thời gian dòng điện tiến hành công (s)P là năng suất điện (W)

Công của cái điện đo bằng Jun (J). Tuy nhiên trong đời sống, công của mẫu điện cũng thường được đo bằng đơn vị chức năng kilôoát tiếng (kW.h): 1 kW.h = 3600000 J = 3,6.106 J

Đo công của chiếc điện

Công của loại điện hay năng lượng điện năng tiêu tốn do xí nghiệp sản xuất điện cung ứng đến từng cơ quan, xí nghiệp, hộ gia đình được đo bởi điện kế (hay có cách gọi khác là điện năng kế, công tơ điện).

Khi những dụng cầm và đồ vật tiêu thụ năng lượng điện năng hoạt động, đĩa tròn của công tơ quay, số chỉ của năng lượng điện kế tăng dần. Lượng tạo thêm của số chỉ này là số đếm của điện kế, cho thấy điện năng tiêu hao theo đơn vị chức năng kW.h.

Bài tập tính công của chiếc điện, điện năng có lơi giải

Ví dụ 1: Một đèn điện điện tất cả ghi 220V – 100W được mắc vào hiệu điện cố kỉnh 220V. Biết đèn này được thực hiện trung bình 4 giờ trong một ngày. Điện năng tiêu thụ của bóng đèn này trong 30 ngày là bao nhiêu?

Lời giải:

Điện năng tiêu tốn của bóng đèn này trong 30 ngày là:

A = P.t.30 = 100.4.30 = 12000k.h = 2kW.h

Ví dụ 2: Một nồi cơm trắng điện gồm số ghi bên trên vỏ là 220V – 400W được thực hiện với hiệu điện cầm 220V, trung bình mỗi ngày trong thời hạn 2 giờ. Tính cường độ loại điện chạy qua dây nung của nồi.

Lời giải

Điện trở của dây nung của nồi

P= U2/R ⇒ R = U2/P = 2202 : 400 = 121 Ω

Cường độ loại điện chạy qua dây nung là

P = U.I ⇒ I =P/U = 400 : 220 = 1,82 A

Ví dụ 3: trên một bóng đèn tóc đỏ tất cả ghi 220V – 100W và trên một bóng đèn khác gồm ghi 220V – 40W

a) đối chiếu điện trở hai bóng đèn khi chúng sáng bình thường

b) Mắc thông suốt hai bóng đèn này vào hiệu điện nắm 220V thì đèn như thế nào sáng hơn? bởi vì sao? Tính năng lượng điện năng cơ mà mạch điện này sử dụng trong một giờ. Cho rằng điện trở của các bóng đèn có giá trị như khi chúng sáng bình thường

c) Mắc song song hai đèn điện này vào hiệu điện cố 220V thì đèn làm sao sáng hơn? bởi vì sao? Tính điện năng nhưng mà đèn này sử dụng trong 1 giờ.

Lời giải:

a) Điện trở của đèn đầu tiên là: R1 = U2 / P1 = 2202 : 100 = 484 Ω

Điện trở của đèn vật dụng hai là: R2 = U2 / P2 = 2202 : 40 = 1210 Ω

Lập tỉ lệ: R2/R1 = 1210 : 484 = 2,5 ⇒ R2= 2,5R1.

b) khi mắc thông liền hai đèn này vào hiệu điện cầm 220V, mẫu điện chạy qua hai đèn bao gồm cùng độ mạnh I thì đèn gồm điện trở lớn hơn sẽ sáng sủa hơn. Bởi vậy đèn trang bị hai (loại 44W) đang sáng hơn.

Đèn một số loại 40 W bao gồm điện trở R2 to hơn nên có công suất P2 = I2R2 to hơn (P2 = 20,4 W; P1 = 8,2 W).

Cường độ mẫu điện định mức của đèn 1 là:

I1đm = P1đm/U1đm = 100 : 220 ≈ 0,45A

Cường độ chiếc điện định nút của đèn 2 là:

I2đm = P2đm/U2đm = 40 : 220 ≈ 0,18A

Cường độ dòng điện trong khúc mạch là:

I = U / (R1 + R2 ) = 220 : (484 + 1210) = 0,13A.

Vì R1 cùng R2 mắc thông liền nên: I1 = I2 = I = 0,13A.

Qua tác dụng tính toán ta so sánh và hiểu rằng cả nhì đèn thì cái điện qua chưa đến giá trị định mức vị vậy cả hai đèn đông đảo sáng mờ. Tuy vậy đèn 2 sẽ sáng hơn đèn 1.

Điện năng tiêu tốn của đoạn mạch trong 1 giờ là:

A = U.I.t = 220.0,13.3600 = 102960 J = 0,0286kW.h

c) lúc mắc song song hai đèn vào hiệu điện cầm cố 220 V thì đèn 1 sáng hơn đèn 2 bởi đèn 1 có công suất định mức to hơn nên sáng hơn.

Điện năng mạch năng lượng điện tiêu thụ trong 1 giờ là:

A = (P1 + P2)t = (100 + 40).3600 = 504000J = 0,14kW.h.

Ví dụ 4: Một đèn điện dây tóc gồm ghi 220V – 100W và một bàn là tất cả ghi 220V – 1000W thuộc được mắc vào ổ mang điện 220V ở gia đình để cả nhị cùng hoạt động bình thường.

a) Vẽ sơ vật dụng mạch điện, trong số đó bàn là được kí hiệu như một điện trở cùng tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch này.

Xem thêm: Tại Sao Không Nên Chụp Hình Em Bé Khi Ngủ, Liệu Có Nên Chụp Ảnh Lúc Trẻ Đang Ngủ Không

b) Tính điện năng nhưng đoạn mạch này tiêu thụ trong một giờ theo đơn vị chức năng jun và đơn vị kilooat giờ.

Lời giải:

*

Ví dụ 5: Một nhà bếp điên hoạt động liên tục 2h ở 220V. Số chỉ của công tơ tăng lên 1,5 số. Tính I?

Lời giải:

Số chỉ của công tơ tạo thêm 1,5 số nên

A = 1,5kW.h

Từ A = U.I.t ⇒ I = A/(U.t) = 1,5 : (220/100 x 2) = 3,41 A

Hy vọng cùng với những kỹ năng và kiến thức phía bên trên mà cửa hàng chúng tôi vừa share có thể giúp các bạn nhớ được điện năng là gì và cách làm tính công của loại điện để áp dụng vào làm bài bác tập nhé