Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dân
Tiếng anh thí điểm
Đạo đức
Tự nhiên và xã hội
Khoa học
Lịch sử cùng Địa lýTiếng việt
Khoa học tự nhiên
Hoạt rượu cồn trải nghiệm, hướng nghiệp
Hoạt đụng trải nghiệm sáng tạoÂm nhạc
Mỹ thuật
*

*

- mang mỗi dung dịch một không nhiều làm chủng loại thử cùng đánh số sản phẩm tự .

Bạn đang xem: Nabr làm quỳ tím chuyển màu gì

- Nhúng quỳ tím thứu tự vào từng hỗn hợp .

+, mẫu thử nào có tác dụng quỳ tím hóa xanh là Na
OH .

+, mẫu thử nào làm quỳ tím hóa đỏ là HCl, HNO3 chế tác thành team (I) .

+, gần như mẫu thử làm sao không có tác dụng quỳ tím chuyển màu là Na
Cl, Na
Br, Na
F, Na
I tạo thành team ( II ) .

- mang đến dung dịch Ag
NO3 dư vào team ( I ) .

+, mẫu thử nào tan rồi tạo thành kết tủa trắng là HCl .

PTHH : (Ag
NO_3+HCl ightarrow Ag
Cl+HNO_3)

+, mẫu mã thử nào không tồn tại hiện tượng gì là HNO3 .

- cho dư hỗn hợp Ag
NO3 dư vào đội ( II ) .

+, mẫu mã thử nào tan chế tác kết tủa trắng là Na
Cl .

PTHH : (Ag
NO_3+Na
Cl ightarrow Ag
Cl+HNO_3)

+, chủng loại thử nào tan tạo thành kết tủa màu vàng là Na
Br .PTHH : (Ag
NO_3+Na
Br ightarrow Ag
Br+HNO_3)

+, mẫu thử như thế nào tan sản xuất kết tủa màu kim cương nâu là Na
F .PTHH : (Ag
NO_3+Na
F ightarrow Ag
F+HNO_3)

+, mẫu thử làm sao tan tạo nên kết tủa màu đá quý là Na
I .PTHH : (Ag
NO_3+Na
I ightarrow Ag
I+HNO_3)


Đúng 1
phản hồi (0)
Khách vãng laiđã xóa
Các câu hỏi tương tự
*

nhận biết các dung dịch sau : Na2CO3,Na
No3,Na
Br,Nacl


Xem chi tiết
Lớp 10 chất hóa học Chương 1. Nguyên tử
1
1
*

Bài 3. Mang lại lượng dư hỗn hợp Ag
NO3 tính năng với 250ml hỗn hợp hỗn hợp bao gồm Na
F 0,15M;Na
Cl 0,25M với Na
Br 0,2M. Viết phương trình chất hóa học của làm phản ứng xảy ra và tính khối lượngkết tủa thu được.


Xem chi tiết
Lớp 10 hóa học Chương 1. Nguyên tử
1
0
Câu 1 Sục khí clo dư qua hỗn hợp Na
Br cùng Na
I cho đến khi p/ứng xảy ra hoàn toàn ta thu đc 5,89 g Na
Cl . Số mol tất cả hổn hợp Na
Br cùng Na
I đang p/ứng là từng nào ?
Câu 2 Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các lọ mất nhãn đựng các loại chất hóa học sau: Na
NO_3, HCl , Na
Cl , HNO_3.Câu 4 Hòan thành chuỗi phản nghịch ứng sau (ghi rõ đk nếu có) : Nước giaven ↑ KMn
O_4rightarrow Cl_2rightarrow Br_2rightarrow Al
Br_3...
Đọc tiếp

Câu 1 Sục khí clo dư qua hỗn hợp Na
Br cùng Na
I cho đến lúc p/ứng xảy ra hoàn toàn ta thu được 5,89 g Na
Cl . Số mol tất cả hổn hợp Na
Br cùng Na
I vẫn p/ứng là từng nào ?

Câu 2 Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt những lọ mất nhãn đựng những loại chất hóa học sau: (Na
NO_3), HCl , Na
Cl , (HNO_3).

Câu 4 Hòan thành chuỗi bội phản ứng sau (ghi rõ đk nếu có) :

Nước giaven

(KMn
O_4 ightarrow Cl_2 ightarrow Br_2 ightarrow Al
Br_3) ↓ ↓

HCl →Ag
Cl

Câu 5 A cùng B là 2 ng/tố Halogen nằm trong 2 chu kỳ liên tục trong bảng tuần hoàn. Các thành phần hỗn hợp X cất 2 muối hạt của A với B vs Natri.

a) Để kết tủa hoàn toàn 2,2g các thành phần hỗn hợp X, yêu cầu dùng 150ml dung dịch Ag
NO3 0,2M. Tính lượng kết tủa thu được?

b) xác định hai nhân tố A, B?

Câu 6 Cho 5,85g muối Na
Cl trọn vẹn vào dung dịch Ag
NO3 thu được hỗn hợp X với kết tủa Y. Tính khối lượng của dung dịch X với kết tủa Y.


Xem cụ thể
Lớp 10 chất hóa học Chương 1. Nguyên tử
4
0

8)Trình bày phương pháp nhận biết các dung dịch đựng trong số lọ riêng biệt:a) HCl, Na
NO3, Ca
Cl2, Na
OH.b) Na2CO3, KCl, HCl, Ba(OH)2.


Xem cụ thể
Lớp 10 hóa học Chương 1. Nguyên tử
2
0

nhận biết những dung dịch sau:Na
Cl,Na
OH,Kcl,HCl,Na2SO3


Xem chi tiết
Lớp 10 chất hóa học Chương 1. Nguyên tử
1
0

Hòa chảy hết 1 lạng Na vào dung dịch HCl 10% chiếm được 46,88g dung dịch tất cả Na
Cl với Na
OH với 1,568 lít H2 (đktc). Tính nồng độ % Na
Cl trong dung dịch


Xem cụ thể
Lớp 10 hóa học Chương 1. Nguyên tử
2
0
Hỗn phù hợp A bao gồm 3 muối hạt Na
Cl, Na
Br với Na
I:* 5,76 gam A tác dụng với lượng dư hỗn hợp brom, cô cạn thu được 5,29 gam muối bột khan.* hòa hợp 5,76 gam A vào nước rồi cho một lượng khí clo sục qua dung dịch. Sau 1 thời gian, cô cạn thì nhận được 3,955 gam muối khan, trong đó có 0,05 mol ion clorua.a) Viết các phương trình phản ứng.b) Tính cửa nhà phần trăm cân nặng mỗi muối hạt trong A.
Đọc tiếp

Hỗn hợp A có 3 muối hạt Na
Cl, Na
Br cùng Na
I:

* 5,76 gam A công dụng với lượng dư dung dịch brom, cô cạn nhận được 5,29 gam muối bột khan.

* hòa tan 5,76 gam A vào nước rồi cho một lượng khí clo sục qua dung dịch. Sau 1 thời gian, cô cạn thì nhận được 3,955 gam muối bột khan, trong những số đó có 0,05 mol ion clorua.

a) Viết những phương trình bội nghịch ứng.

b) Tính thắng lợi phần trăm cân nặng mỗi muối bột trong A.


Xem chi tiết
Lớp 10 chất hóa học Chương 1. Nguyên tử
1
0

Hãy phân biệt các lọ mất nhãn đựng những dung dịch: HCl, Na
OH, Na
Cl, Na2SO4, Na
NO3


Xem chi tiết
Lớp 10 chất hóa học Chương 1. Nguyên tử
0
0

Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt các dung dịch mất nhãn đựng trong các ống nghiệm đơn nhất sau (viết những phương trình hóa học xảy ra nếu có): K2S; Mg
SO4; Na
OH; Na
Cl


Xem chi tiết
Lớp 10 chất hóa học Chương 1. Nguyên tử
2
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Bạn đã đạt đến giới hạn của mình. Bằng phương pháp Đăng cam kết tài khoản, bạn cũng có thể xem tổng thể nội dung trả lời
Cải thiện điểm số của bạn bằng phương pháp đăng ký tài khoản x-lair.com.Xem cục bộ các câu trả lời, chat trực tiếp 1:1 với nhóm ngũ giáo viên x-lair.com bằng cách Đăng ký tài khoản ngay hiện nay
*
Đăng ký với Google
*
Đăng cam kết với Facebook
*

*

*
Nguyễn Nguyễn

- đem mỗi dung dịch một không nhiều làm mẫu mã thử và đánh số vật dụng tự .

- Nhúng quỳ tím lần lượt vào từng dung dịch .

+, mẫu thử nào làm quỳ tím hóa xanh là Na
OH .

+, mẫu mã thử nào làm quỳ tím hóa đỏ là HCl, HNO3tạo thành đội (I) .

+, đông đảo mẫu thử làm sao không làm cho quỳ tím chuyển màu sắc là Na
Cl, Na
Br, Na
F, Na
I chế tác thành nhóm ( II ) .

- cho dung dịch Ag
NO3dư vào đội ( I ) .

+, mẫu mã thử làm sao tan rồi chế tạo kết tủa trắng là HCl .

PTHH :Ag
NO3+HCl→Ag
Cl+HNO3Ag
NO3+HCl→Ag
Cl+HNO3

+, mẫu thử nào không tồn tại hiện tượng gì là HNO3.

- cho dư dung dịch Ag
NO3dư vào team ( II ) .

+, mẫu thử nào tan chế tạo ra kết tủa white là Na
Cl .

PTHH :Ag
NO3+Na
Cl→Ag
Cl+HNO3Ag
NO3+Na
Cl→Ag
Cl+HNO3

+, mẫu mã thử làm sao tan tạo kết tủa màu kim cương là Na
Br .

Xem thêm: Top 10 Đầu Số 84 Và Mất Chữ Số 0 ? Cộng 84 Là Gì


Điểm từ bạn đăng bài:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tặng xu
Tặng quà
Báo cáo
Bình luận: 0
Gửi
*

Trả lời nhanh trong 10 phút cùng nhận thưởng


*

Xem thiết yếu sách


*
phân biệt các dung dịch sau
Nacl
Na
Br
Na
OHHCl
Hóa học - Lớp 10Hóa học
Lớp 10
*

Bạn hỏi - x-lair.com trả lời


Bạn muốn biết điều gì?

GỬI CÂU HỎI
Like và nói qua Page x-lair.com để tiếp nhận được nhiều thông tin thú vị và có lợi hơn nữa nhé!

Học và chơi với Flashcard

*

lúc này bạn chũm nào? Hãy nhấp vào một trong những lựa chọn, trường hợp may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu trường đoản cú x-lair.com


Vui Buồn Bình thường

Câu hỏi Hóa học bắt đầu nhất
tất cả hổn hợp A gồm những lúc nào? tại sao không buộc phải đốt than trong chống kín?(Hóa học - Lớp 8)
2 trả lời
H2O là gì? gần như nguyên tố nào cấu tạo nên chúng?(Hóa học tập - Lớp 6)
4 trả lời
Hãy tính độ chảy của KNO3, ở ánh sáng đó(Hóa học tập - Lớp 8)
3 trả lời
khẳng định số proton trong nguyên tử R(Hóa học tập - Lớp 11)
3 trả lời
Tính Nồng độ tỷ lệ của dung dịch A(Hóa học - Lớp 11)
3 trả lời
sáng tỏ C2H2, CH4, C2H4, SO2, CO2(Hóa học tập - Lớp 9)
3 trả lời
sáng tỏ CH3COOH, C6H12O6, C12H22O11(Hóa học tập - Lớp 9)
3 trả lời
riêng biệt CH4, C2H2, O2 với CO2(Hóa học tập - Lớp 9)
2 trả lời
phân minh CH4, CO2, C2H4, C2H2(Hóa học tập - Lớp 9)
3 trả lời
Hợp chất X tất cả % trọng lượng cacbon(Hóa học - Lớp 9)
2 trả lời
*
Bảng xếp hạng thành viên
05-2023 04-2023 yêu thích
1
Trần huỳnh thanh ...
17.061 điểm
2
Đinh Thị Thu Phương
16.379 điểm
3
_ღNguyễn Đức Phátღ_
8.109 điểm
4
Thu Phương
6.088 điểm
5
Thái Thảo
6.032 điểm
1
Phạm Tuyên
10.102 điểm
2
Vinh
9.489 điểm
3
Nguyen Thuy Huong
6.202 điểm
4
Thu Giang
5.868 điểm
5
Phan Anh
5.374 điểm
1
Quỳnh Vy
5.231 sao
2
დNgọc Huệ cuteდ
2.533 sao
3
Nhamr
2.227 sao
4
Xuna_
1.843 sao
5
Quýt
1.485 sao
*
Thưởng th.4.2023
*
Bảng xếp hạng

x-lair.com - người trợ giúp bài xích tập về bên 24/7 của bạn


Hỏi 15 triệu học viên cả nước ngẫu nhiên câu hỏi như thế nào về bài tập thừa nhận câu vấn đáp nhanh chóng, đúng đắn và miễn tổn phí liên kết với chúng ta học sinh xuất sắc và bạn bè cả nước
Đăng cam kết miễn phí
Trang chủ Giải đáp bài tập Đố vui Ca dao tục ngữ Liên hệ
Tải vận dụng x-lair.com
Đơn vị chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ x-lair.com
×
Hỏi bài xích 1:1
Nhacai789 - Nhà cái uy tín nhất VN 2022 |

Lịch thi đấu World Cup