I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI

1. Chức năng với kim loại

Thí nghiệm: Ngâm một đoạn dây đồng vào dung dịch bạc bẽo nitrat AgNO3.

Bạn đang xem: Muối tác dụng với nước

Hiện tượng: Có sắt kẽm kim loại màu xám dính xung quanh đoạn dây đồng. Dung dịch bạc nitrat ban đâu ko màu đưa dần sang màu sắc xanh.Giải thích: Đồng đã phản ứng cùng với dung dịch bạc nitrat, đẩy sắt kẽm kim loại bạc thoát ra khỏi dung dịch muối bột (chính là phần kim loại màu xám dính xung xung quanh đoạn dây đồng) và một trong những phần đồng bị hòa tan tạo nên dung dịch muối bột đồng nitrat Cu(NO3)2màu xanh lam.

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Phản ứng xảy ra tương tự khi ta cho những kim loại vận động mạnh công dụng với hỗn hợp muối của các kim loại vận động yếu hơn. Ví như khi ta cho sắt kẽm kim loại Zn, Fe... Chức năng với dung dịch CuSO4, AgNO3... (kim loại vận động yếu hơn quan trọng phản ứng được với dung dich muối của kim loại vận động mạnh hơn tính theo dãy vận động hóa học tập của kim loại).

Fe + CuSO4→ FeSO4 + Cu↓

Vậy, dung dịch muối bao gồm thể tính năng với kim loại tạo thành muối mới và sắt kẽm kim loại mới.


205903

*

2. Chức năng với axit

Thí nghiệm: bé dại vài giọt dung dịch axit sunfuric vào ống nghiệm đựng hỗn hợp muối bari clorua BaCl2.

*

Hiện tượng: có kết tủa white xuất hiện.Giải thích: làm phản ứng chế tạo thành muối BaSO4màu trắng, ko tan vào axit.

H2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2HCl

Nhiều muối không giống cũng tính năng với axit tạo thành muối new và axit mới.

Vậy, muối gồm thể chức năng với axit tạo ra thành muối mới và axit mới.

*


205220

3. Tác dụng với hỗn hợp muối

Thí nghiệm: bội nghịch ứng của dung dịch bạc tình nitrat với dung dịch natri clorua.

Hiện tượng: xuất hiện thêm kết tủa trắng lắng xuống đáy ống nghiệm.Giải thích: phản ứng tạo thành thành muối bạc clorua AgCl không tan.

AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3

Nhiều hỗn hợp muối không giống nhau cũng có thể có thể tính năng với nhau chế tạo thành nhị muối mới.

Vậy, hai dung dịch muối gồm thể công dụng với nhau sinh sản thành nhị muối mới.


206547

4. Công dụng với hỗn hợp bazơ

Thí nghiệm: phản nghịch ứng giữa hỗn hợp muối đồng sunfat CuSO4và dung dịch natri hidroxit NaOH.

*

Nhỏ dung dich NaOH không màuvào dung dịch CuSO4.

Hiện tượng: xuất hiện thêm chất ko tan màu xanh da trời lơ.Giải thích: muối CuSO4tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra chất không tan blue color là đồng (II) hidroxit.

CuSO4 + NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4

Dung dịch muối khác cũng có thể chức năng với hỗn hợp bazơ tạo thành chất ko tan. Ví dụ, muối hạt Na2CO3phản ứng với Ba(OH)2tạo ra BaCO3không tan:

Na2CO3 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + 2NaOH

Vậy, hỗn hợp muối gồm thể công dụng với hỗn hợp bazơ sản xuất thành muối new và bazơ mới.

*

5. Bội nghịch ứng phân hủy muối

Có những muối bị phân bỏ ở ánh sáng cao như: KClO3, KMnO4, CaCO3,...

2KClO3

*
2KCl + 3O2

2KMnO4

*
K2MnO4 + MnO2 +O2

CaCO3

*
CaO + O2

II. PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI vào DUNG DỊCH

1. Dấn xét về các phản ứng hóa học của muối

Trong phản ứng của hỗn hợp muối với axit, bazơ, muối ta thấy tất cả sự trao đổi những thành lớp ở giữa các hóa học với nhau để tạo thành hợp hóa học mới.

Xem thêm: Sau Should Là Gì - Nhiệt Độ Quá Nóng: Các Mẹo Nhỏ Để Giữ Mát

BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaCl

CuSO4 + 2NaOH→ Cu(OH)2 + Na2SO4

Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 + H2O

2. Phản nghịch ứng trao đổi

Phản ứng hiệp thương là phản bội ứng hóa học, trong những số đó hai hợp hóa học tham gia phản bội ứng hiệp thương với nhau đa số thành phần cấu trúc của bọn chúng để tạo thành những hợp hóa học mới.

-->