Chúng ta đã nghe biết nhiều các loại muối. Vậy tính hóa chất của muối bột là gì? thay nào là bội phản ứng trảo thay đổi và điều kiện để xảy ra phản ứng hội đàm là gì? chúng ta cùng mày mò trong nội dung bài viết hôm nay.

Bạn đang xem: Muối tác dụng với axit


Tính hóa chất của muối

Muối gồm những tính chất hóa học nào, hiện giờ chúng ta cùng khám phá nhé!

Tính chất hóa học của muối


*

tinh-chat-hoa-hoc-cua-muoi


1. Muối công dụng với kim loại

Dung dịch muối tác dụng với kim loại tạo thành muối new và sắt kẽm kim loại mới.

DD muối + sắt kẽm kim loại → muối bột mới + Kim một số loại mới

Mg + FeSO4 → MgSO4 + Fe

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

2. Muối tính năng với axit

Muối chức năng với axit tạo thành thành muối mới và axit mới

Muối + Axit → muối mới + Axit mới

Ba(NO3)2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2HNO3

Na2CO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O (do H2CO3 phân hủy)

3. Muối tác dụng với bazơ

Dung dịch muối công dụng với dung dịch bazơ chế tạo ra thành muối mới và bazơ mới.

DD muối + Bazơ → muối bột mới + Bazơ mới

K2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + 2KOH

CuCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Cu(OH)2 ↓

4. Muối tác dụng với muối

Hai hỗn hợp muối tính năng với nhau chế tạo thành 2 muối bột mới.

DD muối hạt + DD muối hạt → 2 muối hạt mới

AgNO3 + NaCl → AgCl ↓ + NaNO3

Na2CO3 + BaCl2 → 2NaCl + BaCO3 ↓

5. Phản bội ứng phân diệt muối

Một số muối hạt bị phân hủy ở ánh nắng mặt trời cao như: KMnO4, KClO3, CaCO3…

2KMnO4 (t°) → K2MnO4 + MnO2 + O2

2KClO3 (t°) → 2KCl + 3O2

CaCO3 (t°) → CaO + CO2

Phản ứng bàn bạc trong dung dịch

1. Phản nghịch ứng hiệp thương là gì?

Phản ứng hiệp thương là làm phản ứng hóa học, trong những số ấy 2 hợp hóa học tham gia phản nghịch ứng thảo luận với nhau hầu như thành phần kết cấu của bọn chúng để tạo nên những hợp chất mới.


*

phan-ung-trao-doi-la-gi


Ví dụ:

BaCl2 + CuSO4 → BaSO4 ↓ + CuCl2

Fe(NO3)2 + 2KOH → Fe(OH)2 ↓ + 2KNO3

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 ↑ + H2O

2. Điều kiện của bội phản ứng trao đổi

Phản ứng hiệp thương trong dung dịch của các chất chỉ xảy ra nếu sản phẩm tạo thành bao gồm chất ko tan hoặc hóa học khí.

Phản ứng th-nc cũng là phản bội ứng điều đình và nó luôn xảy ra.

VD: NaOH + HCl → NaCl + H2O

Giải bài bác tập đặc thù hóa học của muối cùng phản ứng trao đổi

Câu 1. Hãy chỉ ra một dd muối hạt khi tác dụng với một dd chất khác thì tạo ra:

a) hóa học khí

b) hóa học kết tủa

Viết các PTHH xảy ra.

Bài làm:

a) tạo nên chất khí:

Na2CO3 + HCl → NaCl + CO2 ↑ + H2O

K2S + HNO3 → KNO3 + H2S ↑

b) tạo nên chất kết tủa:

KCl + AgNO3 → AgCl ↓ + KNO3

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4

Câu 2. Có 3 lọ ko nhãn, từng lọ đựng một dd muối: CuSO4, AgNO3, NaCl. Hãy dùng phần nhiều dd tất cả sẵn vào PTN để phân biệt chất đựng trong mỗi lọ. Viết các PTHH.

Bài làm:

Cho dd NaOH theo thứ tự vào từng lọ đựng các dd muối trên với quan liền kề hiện tượng:

– nếu thấy có kết tủa màu xanh lá cây lam xuất hiện thì lọ kia đựng muối hạt CuSO4.

CuSO4 + 2NaOH ⟶ Cu(OH)2 ↓ + Na2SO4

– ví như thấy có kết tủa trắng xuất hiện, sau gửi thành đen là lọ đựng AgNO3.

AgNO3 + NaOH ⟶ AgOH ↓ + NaNO3

2AgOH ⟶ Ag2O + H2O

– Nếu không tồn tại hiện tượng gì thì lọ kia đựng muối hạt NaCl.

Câu 3. có những dd muối sau: Mg(NO3)2, CuCl2. Hãy cho thấy thêm muối nào bao gồm thể công dụng với:

a) hỗn hợp NaOH

b) dung dịch HCl

c) hỗn hợp AgNO3

Nếu có phản ứng, hãy viết những PTHH.

Bài làm:

a) hỗn hợp NaOH

Mg(NO3)2 + 2NaOH → Mg(OH)2 ↓ + 2NaNO3

CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 ↓ + NaCl

b) hỗn hợp HCl: không tồn tại muối nào phản bội ứng

c) dung dịch AgNO3:

CuCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl ↓ + Cu(NO3)2

Câu 4. Cho hồ hết dd muối sau đây phản ứng cùng nhau từng đôi một, hãy có ấn tượng (x) nếu tất cả phản ứng với dấu (o) nếu không.

Na2CO3KClNa2SO4NaNO3
Pb(NO3)2
BaCl2

Viết PTHH sinh hoạt ô bao gồm dấu (x).

Bài làm:

Na2CO3KClNa2SO4NaNO3
Pb(NO3)2xxxo
BaCl2xoxo

Phương trình hóa học của các phản ứng:

Pb(NO3)2 + Na2CO3 → PbCO3 ↓ + 2NaNO3

Pb(NO3)2 + 2KCl → PbCl2 ↓ + 2KCl

Pb(NO3)2 + Na2SO4 → PbSO4 ↓ + 2NaNO3

BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3 ↓ + 2NaCl

BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 ↓ + 2NaCl

Câu 5. ngâm một đinh sắt sạch mát trong dd đồng (II) sunfat. Câu trả lời nào sau đó là đúng tuyệt nhất cho hiện tượng kỳ lạ quan giáp được?

a) không tồn tại hiện tượng làm sao xảy ra.

b) sắt kẽm kim loại đồng red color bám ngoài đinh sắt, đinh sắt không có sự núm đổi.

c) 1 phần đinh sắt bị hòa tan, sắt kẽm kim loại đồng bám ngoài đinh sắt và blue color lam của dd ban đầu nhạt dần.

d) không tồn tại chất new nào được sinh ra, chỉ có một phần đinh fe bị hòa tan.

Giải thích cho sự lựa lựa chọn và viết PTHH trường hợp có.

Bài làm:

Đáp án đúng: C

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Khi đến đinh sắt vào hỗn hợp CuSO4, đinh sắt bị hòa hợp từ từ, sắt kẽm kim loại đồng màu đỏ sinh ra bám ngoài đinh sắt. Hỗn hợp CuSO4 tham gia phản bội ứng phải nồng độ bớt dần. Do vậy màu xanh da trời của dung dịch CuSO4 lúc đầu bị nhạt dần.

Câu 6. Trộn 30 ml dd bao gồm chứa 2,22 g CaCl2 với 70 ml dd tất cả chứa 1,7 g AgNO3.

a) Hãy cho thấy hiện tượng quan liền kề được và viết PTHH.

b) Tính trọng lượng chất rắn sinh ra.

c) Tính nồng độ mol của chất còn lại trong dd sau phản ứng. Cho rằng thể tích của dd biến đổi không xứng đáng kể.

Xem thêm: Soạn Văn 9 Bài Tiếng Nói Của Văn Nghệ, Soạn Bài Tiếng Nói Của Văn Nghệ (Nguyễn Đình Thi)

Bài làm:

a) hiện nay tượng: gồm kết tủa white color AgCl xuất hiện thêm lắng dần dần xuống đáy.

CaCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl ↓ + Ca(NO3)2 (1)

b) Ta có:

nCaCl2 = 2,22 / 111 = 0,02 (mol)nAgNO3 = 1,7 / 170 = 0,01 (mol)

Theo PTHH (1), ta có: nCaCl2 = ½ nAgNO3 = 0,005 (mol)