toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một vật chuyển động thẳng đều, thời gian để vật vận động hết quãng con đường dài 10km là nửa tiếng .Tốc độ vận động của vật là?


*

1 vật chuyển đụng thẳng đều, thời gian để vật hoạt động hết quãng đường dài 1,2 km là 2 phút tốc đọo hoạt động vật là

A.8m/sB.10m/sC.9m/sD.12m/s


*

Một vật vận động thẳng hầu hết với tốc độ 5m/s. Thời gian để vật chuyển động hết quãng đường 200m là

A. 50s

B. 25s

C. 10s

D. 40s


 Một vật hoạt động thẳng phần đa với vận tốc 5m/s. Thời hạn để vật hoạt động hết quãng mặt đường 200m là :

 

A. 50s B. 25s

C. 10s D. 40s


Đáp án: 40s

Giải:

Thời gian nhằm vật chuyển động hết quãng mặt đường là:

(t=dfracsv=dfrac2005=40(s))


Một vật hoạt động thẳng phần đa với tốc độ 5m/s. Thời gian để vật chuyển động hết quãng con đường 0,2 km là: A. 50s B. 40s C. 25s D. 10s 


Câu 8: Một vật chuyển động thẳng số đông với tốc độ 10m/s. Thời hạn để vật hoạt động hết quãng đường 200m là A. 20s​​ B. 25s​​ ​C. 30s​​ ​D. 40s


Một vật hoạt động thắng đều, thời hạn để vật hoạt động hết quãng con đường dài 4,8 km là 10 phút. Vận tốcchuyển động vật là:A. 80m/s B. 8m/sC. 48m/s D. 4,8m/s


4,8 km = 4800 m

10 phút = 600 giây.

Bạn đang xem: Một vật chuyển động thẳng đều

Vận tốc chuyển động của vật 

(v=s.t=)(4800:600=8left(dfracms ight))=> lựa chọn B


Một vật vận động thẳng phần đa với vận tốc 5m/s. Thời hạn để vật hoạt động hết quãng đường 200m là

Mong mọi tín đồ trình bày rất đầy đủ ạ.


Một vật chuyển động thẳng những với vận tốc là 5m/s. Tính thời gian để vật chuyển động hết quảng con đường 0,2km.


Đổi 5m/s = 18 km/h.

Thời gian để vật chuyển động hết quãng con đường 0,2 km là:

t = (fracsv=frac0,218=frac190) (giờ) = (frac23) (phút) = 40 (giây).

Vậy nhằm vật vận động hết quãng con đường 0,2 km cần thời hạn là 40 giây.

Xem thêm: Tháng Mấy Là Mùa Đông - Đặc Điểm, Dấu Hiệu Mùa Đông


Một vật vận động trên phần đường AB lâu năm 240 m. Trong 1 nửa đoạn đường thứ nhất nó chuyển động thẳng gần như với tốc độ v1=5m/s, 1 nửa phần đường sau nó vận động thẳng hồ hết với tốc độ v2=6m/s. Tính thời gian vật hoạt động hết quãng con đường AB.


Thời gian đi hết nửa quãng đường đầu là:

Ta có: (v_1=dfracs_1t_1Leftrightarrow t_1=dfracdfracs2v_1=dfracdfrac24025=24left(s ight))

Thời gian đi không còn nửa quãng đường sau là:

Ta có: (v_2=dfracs_2t_2Leftrightarrow t_2=dfracdfracs2v_2=dfracdfrac24026=20left(s ight))

Thời gian đi hết quãng con đường AB là:

 (t_AB=t_1+t_2=24+20=44left(s ight))


Lớp học trực tuyến đường

vật lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học tập 8- Cô Hồng Anh Hoá học tập 8- Thầy Vũ Sinh học tập 8- Cô My Toán 8- Cô Linh