Tài liệu gồm 19 trang bao gồm các siêng đề xoay quanh phần bài tập làm phản ứng lão hóa khử. Không tính ra, tài liệu còn tổng hợp một số điểm lý thuyết, phương thức giải bài tập thuộc ví dụ mẫu cực hay. Các bạn cũng có thể tải tài liệu về để có thể xem cụ thể hơn nữa.

Bạn đang xem: Một số bài tập về phản ứng oxi hóa khử

TẢI XUỐNG PDF

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Định nghĩa 

Là phản ứng hoá học trong các số đó có sự di chuyển electron giữa các chất làm phản ứng, tốt phản ứng oxi hoá khử là bội nghịch ứng hoá học trong số ấy có sự chuyển đổi số oxi hoá của một trong những nguyên tố.

Số oxi hóa

Điện tích của nguyên tử nhân tố trong phân tử, nếu đưa định liên kết giữa những nguyên tử là link ion.

Xác định số oxi hoá

1.Trong hợp chất vô cơ: bốn quy tắc cơ bản

2.Trong hợp chất hữu cơ: giống như hợp hóa học vô cơ

Xác định theo công thức phân tử như trong các hợp hóa học vô cơ, khẳng định được số oxi hoá mức độ vừa phải của C hoặc

tổng số oxi hoá của C.

Điều kiện để phản ứng oxi hoá khử xẩy ra và lắp thêm tự các quá trình oxi hoá khử

Dựa vào dãy điện hoá

Li+K+Ba2+Ca2+Na+Mg2+AL3+Mn2+Zn2+Cr3+Fe2+Ni2+Sn2+Pb2+2H+Cu2+Fe3+Hg2+Ag+Au3+ Li K tía Ca Na

Mg AL Mn Zn Cr sắt Ni Sn Pb H2 Cu Fe2+ Hg Ag Au

Quy tắc

Lập phương trình làm phản ứng oxi hoá khử theo cách thức thăng bởi electron

Dạng đơn giản

Trong bội phản ứng tất cả một hóa học oxi hoá, một hóa học khử rõ ràng

Phản ứng oxi hoá khử nội phân tử

Phản ứng tự oxi hoá khửCác nguyên tử của cùng một nguyên tố từ cùng một số trong những oxi hoá trở thành nhiều số oxi hoá không giống nhau.Phản ứng oxi hoá khử phức tạp:Phản ứng gồm sự chuyển đổi số oxi hoá của tương đối nhiều hơn nhị nguyên tửPhản ứng oxi hoá khử có hợp chất hữu cơPhản ứng có chứa các ion( chăm chú điện tích 2 vế )Một số hóa học oxi hoá thường gặpLập phương trình bội phản ứng theo phương thức cân bằng ion-electronÁp dụng chủ yếu cho trường hợp những phản ứng xảy ra trong dung dịchThiết lập những phương trình phản ứng mang đến ở dạng ion

Các cách tiến hành

Viết những nửa phản bội ứng ( oxi hoá và khử )Cân bằng những nửa bội nghịch ứng:Cân thông qua số nguyên tử từng nguyên tố ở hai vế của các nửa làm phản ứng

Môi ngôi trường Axit: Vế nào thừa oxi thêm H+ tạo nên H2O, hay vế nào thiếu oxi thì thêm H2O tạo nên H+

Môi ngôi trường Bazơ : Vế nào thừa oxi thì thêm H2O chế tạo ra OH- hay vế như thế nào thiếu oxi thì thêm OH- chế tạo H2O cân bằng số

nguyên tử H

Cân ngay số nguyên tử O

Cân bởi điện tích

Cân bằng electron : tổng số electron mang lại = tổng số electron nhận

Cộng những nửa phản bội ứng cùng hoàn thành

Bài tập áp dụng áp dụng bội nghịch ứng oxi hoá khử:

Yêu cầu chung

Các bài xích toán tương quan tới làm phản ứng ox hoá khửSử dụng phương trình hoặc các bán phản bội ứngÁp dụng định luật pháp bảo toàn electron, kết hợp với một số bảo toàn khácĐiều kiện và thứ tự các phản úng oxi hoá khử

Một số dạng bài xích tập

Kim các loại hoặc hỗn hợp kim loại tác dụng với axit hoặc các thành phần hỗn hợp axit HCl, H2SO4 loãng

VD1:

Cho 3,68 gam các thành phần hỗn hợp Al cùng Zn chức năng với một lượng vùa dùng dung dịch H2SO4 10% thu được 2,24 lít khí H2 (ở

đktc). Tính khối lượng dung dịch nhận được sau phản ứng.

VD2:

Hoà chảy 14,6 gam tất cả hổn hợp X gồm AL và Sn bằng dung dịch HCL(dư), thu được5,6 lit khí H2 (ở đktc). Tính thể tích

khí oxi(ở đktc) cần dùng để làm phản ứng trọn vẹn với các thành phần hỗn hợp X.

VD3: mang lại H2SO4 loãng dư td cùng với 6,66g các thành phần hỗn hợp 2 sắt kẽm kim loại X với Y đều hóa trị II , fan ta chiếm được 0,1 mol khí,

đồng thời trọng lượng hh giảm 6,5g . Kết hợp phần còn sót lại bằng H2SO4 sệt nóng tín đồ ta thấy bay ra 0,16g khí

SO2 . X và Y là những sắt kẽm kim loại nào ?

VD4:

Cho 7,22 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Fe và sắt kẽm kim loại M bao gồm hoá trị không đổi. Chia tất cả hổn hợp thành hai phần bởi nhau:

Hoà tan không còn phần 1 trong các dung dịch HCL được 2,128 lít H2.

Hoà tan hết phần hai trong dung dịch HNO3 được 1,792 lít khí NO duy nhất (đktc)

Xác định M và % trọng lượng mỗi kim loại.

Kim loại hoặc hỗn hợp kim loại chức năng với axit hoặc hỗn hợp axit HNO3 loãng hoặc đặc, H2O4 đặc

VD1:

Cho 6,72 gam fe vào 400ml dung dịch HNO3 1M ,đến lúc phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được khí NO ( sản phẩm

khử duy nhất) với dung dịch X. Tính số gam Cu tối đa bị hoà tan trong dung dịch X

VD2:

Cho 1,35 gam hỗn hợp Cu , Mg , Al tác dụng với HNO3 dư được 896 ml (ở đktc) hỗn hợp có NO cùng NO2 có M =

42. Tính tổng trọng lượng muối nitrat ra đời (khí ở đktc).

Kim loại công dụng với nước, kim loại công dụng với dung dịch kiềm

VD1:

Thực hiên nhì thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: mang lại m gam láo hợp tía và Al vào nước dư, chiếm được 0,896 lit khí(đktc) thử nghiệm 2: Cũng mang lại m

gam các thành phần hỗn hợp trên vào dung dịch NaOH dư thu được 2,24 lit khí(đktc). Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính khối

lương m

VD2:

Hoà tung 7,3 gam hỗn hợp X gồm sắt kẽm kim loại Na và kim loại M(hoá trị ko đổi) trong nước thu được dung dịch Y và

5,6 lit khí H2(đktc). Để trung hoà hỗn hợp Y đề nghị dùng 100 ml dung dịch HCL 1M. Tính tỷ lệ về khối lượng

của kim loại M trong lếu hợp. Kim loại chức năng với hỗn hợp muối:

VD1:

Dung dịch X tất cả AgNO3 cùng Cu(NO3)2 gồm cùng nồng độ. Mang một lượng gồm 0,03 mol AL và 0,05 mol Fe mang đến vào

100ml dung dịch X cho tới khi bội nghịch ứng chấm dứt thu được hóa học rắn Y gồm cha kim loại. Cho Y vào đung dịch HCL

dư nhận được 0,007 gam H2. Tính nồng độ hai muối ban đầu.

Muối NO3- trong môi trường xung quanh axit

Bài 1. Mang lại 19,2 gam Cu vào 500ml dd NaNO3 1M, tiếp nối thêm 500ml dd HCl 2M

a. Cu có tan hết hay không? Tính thể tích NO bay ra làm việc đktc.

b. Tính CM những ion vào dd A chiếm được sau PƯ.

c. Yêu cầu thêm bao nhiêu lít dd NaOH 0,2M để kết tủa không còn Cu2+ đựng trong dd A?

Phản ứng oxi hóa khử qua nhiều giai đoạn

Câu 1: Nung 8.4 gam fe trong ko khí, sau phản ứng chiếm được m gam X tất cả Fe, FeO, Fe2O3 với Fe3O4 . Hòa

tan m gam hh X bằng HNO3 dư, thu được 2.24 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Tính cực hiếm m

Câu 6 mang lại 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 phản bội ứng hết với hỗn hợp HNO3 loãng (dư), thu

được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ngơi nghỉ đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X chiếm được m gam muối

khan. Tính quý hiếm của m.

Trắc nghiệm về bội phản ứng oxi hóa khử

Câu 1: Trong phản bội ứng đốt cháy CuFeS2 chế tạo ra thành phầm CuO, Fe2O3 với SO2 thì một phân tử CuFeS2 sẽ

A. Nhấn 13 electron.

B. Nhấn 12 electron.

C. Nhường nhịn 13 electron.

D. Dường 12 electron.

Câu 4: tuyên bố nào sau đây luôn đúng:

A. Một chất gồm tính oxi hoá chạm chán một chất có tính khử, duy nhất thiết xảy ra phản ứng oxi hoá – khử.

B. Một chất hoặc chỉ có tính oxi hoá hoặc chỉ bao gồm tính khử.

C. Bội nghịch ứng có kim loại tham gia là bội nghịch ứng oxi hoá – khử.

D. Phi kim luôn là hóa học oxi hoá trong bội phản ứng oxi hoá – khử.

Câu 6: sulfur trong SO2 luôn luôn thể hiện tính khử trong những phản ứng cùng với :

A. H2S, O2, nước Br2.

B. Dung dịch NaOH, O2, dung dịch KMnO4.

C. O2, nước Br2, hỗn hợp KMnO4.

D. Dung dịch KOH, CaO, nước Br2.

Câu 11: Trong phản nghịch ứng oxi hóa – khử H2O có thể đóng sứ mệnh là

A. Hóa học khử.

B. Hóa học oxi hóa.

C. Môi trường.

D. Cả A, B, C.

Câu 24: trong các chất sau, chất nào luôn luôn luôn là chất oxi hóa lúc tham gia các phản ứng oxi hóa – khử:

KMnO4, Fe2O3, I2, FeCl2, HNO3, H2S, SO2?

A. KMnO4, I2, HNO3.

B. KMnO4, Fe2O3, HNO3.

C. HNO3, H2S, SO2.

D. FeCl2, I2, HNO3.

Xem thêm: Múi Giờ Của Việt Nam - Múi Giờ Việt Nam Trùng Với Nước Nào

Với tư liệu trên, mong mỏi rằng những em có thể nắm vững kiến thức của chương oxi hóa khử quan trọng là phương pháp giải các bài tập phản nghịch ứng oxi hóa khử. ý muốn rằng các em vẫn ôn bài xích thật tốt và ăn điểm thật cao trong đề thi sắp tới đây của phiên bản thân.