Hình chữ nhật là gì? bí quyết tính Chu vi và diện tích Hình chữ nhật CHUẨN

Hình chữ nhật là gì? cách làm tính Chu vi và mặc tích Hình chữ nhật cầm nào sẽ được THPT Sóc Trăng giải đáp ví dụ qua bài viết dưới đây. Các bạn cùng khám phá nhé !

I. Hình chữ nhật là gì ?


Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông; gồm hai cạnh đối diện song song và đều bằng nhau (hai cạnh dài call là chiều dài, nhì cạnh ngắn hotline là chiều rộng); tất cả hai đường chéo cánh bằng nhau và giảm nhau tại trung điểm của từng đường.

Bạn đang xem: Một hình chu vi có

Bạn vẫn xem: Hình chữ nhật là gì? bí quyết tính Chu vi và ăn diện tích Hình chữ nhật CHUẨN


*

II. Phương pháp tính Chu vi Hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật thực chất là tổng độ dài của những cạnh của hình chữ nhật. Công thức chung khi tính chu vi của những hình nhiều giác đó là tìm tổng của tất cả các cạnh tạo cho đa giác đó.

Đối với hình chữ nhật, có đặc thù chiều dài và chiều rộng bằng nhau, chúng ta cũng có thể tính chu vi hình chữ nhật bằng biện pháp lấy tổng chiều dài với chiều rộng nhân với hai.

Khái niệm : muốn tính chu vi Hình chữ nhật ta mang chiều dài cộng với chiều rộng ( cùng đơn vị đo) rồi nhân 2.

Công thức: Công thưc tính như sau : p = 2 x ( a + b )Trong đó:

P là chu vi hình chữ nhậta là chiều nhiều năm hình chữ nhậtb là chiều rộng lớn hình chữ nhật

*

1. Phương pháp tính nửa chu vi Hình chữ nhật

Muốn tìm nửa Chu vi Hình chữ nhật ta lấy Chu vi Hình chữ nhật phân tách cho 2.

Ví dụ: mang đến hình chữ nhật có chu vi 300 cm, chiều dài gấp rất nhiều lần chiều rộng. Hãy search chiều dài, chiều rộng lớn cuat hình chữ nhật đó.

Bài giải:

 Nửa chu vi Hình chữ nhật là: 300: 2 = 150 (cm)

Tổng số phần đều bằng nhau là : 1+ 2 = 3

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là: 150 : 3 x 2 = 100 (cm)

Chiều rộng lớn Hình chữ nhật là: 150 : 3 x 1 = 50 (cm)

Đáp số : 100 centimet và 50 cm

2. Công thức tìm chiều dài(hoặc chiều rộng) Hình chữ nhật khi biết chu vi

Muốn kiếm tìm chiều dài hoặc chiều rộng lớn hình chữ nhật khi biết chu vi thứ 1 ta buộc phải tìm nửa đưa ra vi Hình chữ nhật, sau đó lấy nửa chu vi trừ chiều sẽ biết.

Ví dụ: mảnh đất hình chữ nhật gồm Chu vi 360m, chiều nhiều năm của mảnh đất 110 m. Tính chiều rộng lớn của mảnh đất nền đó.

Bài giải:

Nửa chu vi mảnh đất nền là: 360 : 2 = 180 (m)

Chiều rộng mảnh đất là: 180 – 110 = 70 (m)

Đáp số: 70 m

III. Công thức tính diện tích Hình chữ nhật

Khái niệm: Muốn tính diện tích s Hình chữ nhật ta mang chiều dài nhân với chiều rộng lớn ( cùng đơn vị đo)

Công thức: bí quyết tính như sau: S = a x bTrong kia :

S là diện tích hình chữ nhậta chiều lâu năm của hình chữ nhậtb chiều rộng của hình chữ nhật

*

Ví dụ: Một hình chữ nhật có chiều rộng 16cm, chiều dài gấp hai chiều rộng. Tìm diện tích hình chữ nhật đó.

Bài giải:

Chiều dài hình chữ nhật là : 16 x 2 = 32 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 16 x 32 = 512 (cm2)

Đáp số: 512 cm2

1. Phương pháp tìm chiều dài ( hoặc chiều rộng) Hình chữ nhật lúc biết diện tích

Muốn search chiều nhiều năm ( hoặc chiều rộng) Hình chữ nhật lúc biết diện tích ta lấy diện tích s chia mang đến chiều đang biết.

Ví dụ: Một sân di chuyển hình chữ nhật có diện tích s 480m2, chiều rộng 8m. Tính chu vi sân vận động đó.

Gợi ý: mong muốn tìm chu vi sận vận tải đó, thứ nhất ta buộc phải tìm chiều chưa chắc chắn (chiều dài)

Bài giải:

Chiều dài sân chuyển vận là: 480 : 8 = 60 (m)

Chu vi sân vận động là: (60 + 8 ) x 2= 136 (m)

Đáp số : 136 m

CÁC CÔNG THỨC CẦN GHI NHỚ VỀ HÌNH CHỮ NHẬT:

P = (a + b ) x 2

a = phường : 2 – b

b = p. : 2 – a

(a + b) = P:2

S = a x b

a = S : b

b = S : a

Trong đó:

P: chu via: chiều daib: chiều rộngS: diện tích

IV. Bài xích tập thực hành

Bài 1: Tính chu vi, diện tích s hình chữ nhật có;

a) chiều nhiều năm 8cm, chiều rộng 6cm.

b) chiều lâu năm 18cm, chiều rộng lớn 16cm.

Bài 2: Một mảnh vườn hình chữ nhật gồm chiều lâu năm gấp 5 lần chiều rộng và diện tích là 720m2. Hãy kiếm tìm chu vi mảnh vườn đó hiểu được mỗi cạnh của miếng vườn phần lớn là phần lớn số trường đoản cú nhiện.

Bài 3: cho 1 miếng bìa HCN bao gồm chu vi 150 cm. Bạn Thành lần lượt chẻ dọc theo chiều rộng được 5 hình vuông vắn và quá ra một hình chữ nhật nhỏ dại hơn hình vuông vắn đó. Hãy tính chiều nhiều năm hình chữ nhật ban đầu biết rằng số đo cạnh của những hình theo cm rất nhiều là số từ bỏ nhiên.

Bài 4: Cho mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 180 m2, chu vi 58 mét. Hãy tính chiều dài với chiều rộng mảnh đất nền đó?

Bài 5: Cho một hình chữ nhật ABCD bao gồm tổng diện tích là 360m2 và chu vi là 98m. Hỏi chiều lâu năm của hình chữ nhật này bằng bao nhiêu?

Bài 6: Một thửa vườn cửa hình chữ nhật tất cả chiều rộng 30m, chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng. Tín đồ ta ước ao làm một mặt hàng rào xung quanh thửa vườn kia (có cửa ngõ ra vào, mỗi cửa thoáng 3m). Hỏi sản phẩm rào dài từng nào mét?

Bài 7: Một hình chữ nhật gồm chiều rộng lớn 12cm, biết chu vi vội 6 lần chiều rộng. Tính diện tích hình đó.

Bài 8: Có một miếng bìa hình chữ nhật chiều rộng lớn 10cm, chiều nhiều năm 15cm. Bạn Bình cắt đi làm việc mỗi góc của tấm bìa một hình vuông cạnh 2cm. Tính chu vi hình còn sót lại của tấm bìa.

Bài 9:

a) Một hình chữ nhật tất cả chu vi 28cm, chiều dài 8cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

b) Một hình chữ nhật gồm chu vi 134cm, chiều lâu năm 46 cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

c) Một hình chữ nhật bao gồm chu vi 228cm, chiều rộng lớn 45cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

d) Một hình chữ nhật có chu vi 166cm, chiều rộng lớn 33cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó. Bài xích 14: An có một mảnh giấy hình chữ nhật chu vi 18cm, chiều dài 5cm. Bên trên 1cm2 của mảnh giấy An đặt 2 hạt đậu. Hỏi trên cả mảnh giấy An đặt từng nào hạt đậu?

Bài 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 24m, chiều rộng 18m.Trên thửa ruộng đó mỗi m2 thu hoạch được 5kg rau. Hỏi cả thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu ki- lô- gam rau?

Bài 11: Một nền nhà hình chữ nhật bao gồm chiều dài 18m, chiều rộng 5m. Người ta dùng gỗ để lát sàn mỗi mét vuông hết 450 nghìn đồng. Hỏi nhằm lát không còn sàn của mặt nền nhà đó thì hết bao nhiêu tiền gỗ?

Bài 12: Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chiều dài 35m, chiều rộng 22m.Trên thửa ruộng đó 5m2 thu hoạch được 15kg dưa. Hỏi cả thửa ruông kia thu hoạch được bao nhiêu kg dưa?

Bài 13: Một hình chữ nhật bao gồm chiều rộng 16cm, chiều dài 24cm. Tính diện tích hình vuông vắn có chu vi bởi chu vi hình chữ nhật trên.

Bài 14: Một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi hình vuông cạnh 44cm, chiều rộng lớn 36cm. Tính diện tích hình hình chữ nhật trên.

Bài 15: Một hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 4dm8cm, chiều nhiều năm gấp 4 lần chiều rộng. Diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu?

Bài 16: Một hình chữ nhật có chu vi bởi chu vi hình vuông vắn cạnh 9cm. Biết chiều dài hình chữ nhật bởi 10cm. Diện tích s hình chữ nhật bằng bao nhiêu?

Bài 17: Một mảnh đất nền hình chữ nhật tất cả chiều rộng lớn 120m, chiều rộng bởi 1/3 chiều dài. Tính chu vi và ăn diện tích của mảnh đất.

Bài 18: Một hình chữ nhật tất cả chiều rộng 25cm, chiều dài bởi cạnh hình vuông có chu vi 160cm.Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Bài 19:

a) đến hình chữ nhật tất cả chu vi 48cm, chiều dài hơn nữa chiều rộng 6cm. Tìm diện tích s hình chữ nhật đó.

b) đến hình chữ nhật bao gồm chu vi 128cm, chiều dài hơn chiều rộng lớn 12cm. Tìm diện tích hình chữ nhật đó.

c) đến hình chữ nhật gồm chu vi 225cm, chiều dài ra hơn chiều rộng 15cm. Tìm diện tích s hình chữ nhật đó.

Xem thêm: Tẩy Nốt Ruồi Ở Bệnh Viện Da Liễu Trung Ương, (Tiếng Việt) Những Lưu Ý Khi Tẩy Nốt Ruồi

Bài 20: Người ta ghép 5 viên gạch hình vuông thành một hình chữ nhật tất cả chiều rộng bằng cạnh viên gạch ốp hình vuông. Biết cạnh viên gạc hình vuông bằng 4dm. Tính diện tích hình chữ nhật.

Vậy là zicxabooks.com đã share đến quý chúng ta đọc bài viết Hình chữ nhật là gì? bí quyết tính Chu vi và diện tích Hình chữ nhật CHUẨN nhất. Hi vọng, sau khi share cùng bài xích viết, bạn đã sở hữu thêm nhiều kiến thức và kỹ năng hữu ích về Hình chữ nhật. Những bài viết sau chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu các phương pháp về hình vuông, hình bình hành, hình thang…Các bạn nhớ đón hiểu nhé !