Most, most of, almost, mostly là 4 trạng trường đoản cú nhưng chúng có cách thức cần sử dụng rất không giống nhau. Hiên giờ các bạn cùng dò xét nhé.

Bạn đang xem: Mostly là gì

Bài Viết: Mostly là gì


A. MOST

Most (det) : số đông

là tự hạn định, nhằm mục tiêu giới hạn danh từ bỏ sau nó. Ví dụ như .Chức năng cú pháp như một tính tự (đứng trước danh từ)

Đó là tình huống tóm lại chung không biết ai với ai, đồ dùng gì với vật gì.E.g: Most children like playing cùng hate being given more homework.

2. Most ( adv) = very/ extremely

E.g: This task is most important ( = extremely important)

3. Most : dạng so sánh cao cấp của much/many

Eg: I love my mom (the) most. ( hoàn toàn có thể lược “the”)

B. MOST OF

  Khi mong mỏi đề cập đến các đối tượng người sử dụng người chi tiêu và sử dụng rõ ràng, đã đc biết mang đến hay hiểu từ trước thì sẽ phải cần sử dụng and theo sau nó cần là các danh trường đoản cú định vị Tình huống này Most đó đó là một Pronoun ( đại từ)

E.g1 : Most of the students in this school are intelligent với learned. ( sinh viên tại chỗ này không tóm lại chung cơ mà nói rõ sinh sống “this school”)

E.g 2 : Most of Ms. Nga’s relatives are friendly. ( còn nếu không nói rõ là relatives của Ms. Nga thì câu này không lúc nào đúng)


C.MOSTLY ( = mainly, generally) (adv) : chủ yếu là, thường là

– My weekends were spent mostly alone. ( = generally)

– The members here are mostly students (Thành viên tại đây số đông là học tập viên)

D. ALMOST(adv) = nearly: phần đông, gần như (chỉ số lượng, chất)

Almost rất hấp dẫn bắt cặp cùng với 3 từ all, every, no (nếu bài thi mà tất cả 3 em cứ mạnh tay mà chọn almost nhé)

E.g 1 : Almost everything was done from the beginning.

E.g 2 : Almost no one refused béo join the party.

E.g 3 : Almost all workers are on strike.

E.g 4 : I almost died when I fail my exam. ( = nearly died)

Bài tập:

Chọn: A. Most, B. Most of, C. Almost, D. Mostly

…………Vietnamese people understand French. My weekends were spent …………. Alone. ………… my friends live abroad She has eaten ………… that cake. …………. All workers are on strike. ………….students passed the test.

Đáp án:

1.A, 2.D, 3.B, 4.B, 5.C, 6.A

Bạn cảm thấy most đc vận dụng với đa chức năng trong câu. Nó tức là nhất, nhiều nhất như bạn cảm thấy khi tín đồ ta cần áp dụng nó trong thể so sánh thì nó có cách thức cần sử dụng rất khác.

Xem thêm: Câu Ví Dụ,Định Nghĩa Và Cách Sử Dụng Của" Currently Dùng Thì Gì

Những mình muốn biết thêm về Most / almost / mostly / most of hãy tham gia khóa đào tạo tiếng anh tiếp xúc căn bản and khóa luyện thi toeic tại trung trọng điểm anh ngữ JAXTINA để trải nghiệm những tinh hoa của ngôn ngữ.


Thể Loại: Giải bày kiến thức Cộng Đồng
Bài Viết: Mostly Là Gì – phân biệt Most, Most Of, Almost, với The Most

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://x-lair.com Mostly Là Gì – sáng tỏ Most, Most Of, Almost, và The Most