Mol là 1 trong những trong bảy solo vị giám sát cơ bản của hệ thống đo lường và tính toán quốc tế SI, được sử dụng rộng thoải mái trên toàn cố giới. Mol là thuật ngữ được nhắc nhiều trong nghành hóa học. Vậy hãy cùng cửa hàng chúng tôi tìm gọi Mol là gì? trọng lượng mol là gì? Đơn vị, bí quyết tính khối lượng mol thế nào trong nội dung bài viết sau:

Mol là gì?

Mol giỏi còn được viết là Mole là một đơn vị giám sát và đo lường được thực hiện trong lĩnh vực Hóa học tập sử dụng cho những hạt vi mô, mol sử dụng để diễn đạt lượng chất tất cả chứa 6.02214129(27)×1023 số hạt đơn vị chức năng của nguyên tử hoặc phân tử hóa học nào đó đó.

Số 6.02214129(27)× 1023 nói một cách khác là hằng số Avogadro (ký hiệu N