Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt động trải nghiệm, phía nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

a) Hãy nêu các tính chất sau của nguyên tố:

- Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi.

Bạn đang xem: Mg thuộc loại nguyên tố nào

b) So sánh tính chất hóa học của yếu tắc Mg (Z = 12) với mãng cầu (Z = 11) với Al (Z = 13).


*

a) cấu hình electron của nguyên tử Mg: 1s22s22p63s2.

Mg bao gồm 2e ở phần ngoài cùng bắt buộc thể hiện tính kim loại, hóa trị cao nhất với oxi là II, chất MgO là oxit bazơ với Mg(OH)2 là bazơ.

b) Na:1s22s22p63s1.

Mg: 1s22s22p63s2

Al: 1s22s22p63s23p1

- tất cả 1, 2, 3 electron ở lớp bên ngoài cùng bắt buộc đều là kim loại.

- Tính sắt kẽm kim loại giảm dần dần theo chiều Na, Mg, Al.

- Tính bazơ sút dần theo chiều NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3.


*

*

Cấu hình electron, Mg (Z=12): (1s^22s^22p^63s^2)

Ta thấy: Mg thuộc ô đồ vật 12, thược chu kì 3 cùng nhóm IIA

a)

-Mg bao gồm tính sắt kẽm kim loại vì có 2 electron lớp bên ngoài cùng.

-Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi: MgO

-Công thức oxit cao nhất: MgO, hidroxit tương ứng: Mg(OH)2.

Vì vậy Mg thể hiện đặc điểm của một bazo trung bình.

b) Na: 1s22s22p63s1.

Mg: 1s22s22p63s2.

Al: 1s22s22p63s23p1.

- tất cả 1, 2, 3 electron ở lớp bên ngoài cùng nên đều là kim loại.

- Tính sắt kẽm kim loại giảm dần theo chiều Na, Mg, Al.

- Tính bazơ sút dần theo hướng NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3.


Nguyên tố atatin At (Z = 85) trực thuộc chu kì 6, nhóm VIIA. Hãy dự đoán đặc thù hóa học tập cơ bạn dạng của nó và đối chiếu với các nguyên tố không giống trong nhóm.


Cho những nguyên tố Mg(z=12) Na( z=11) Cl(z=17) N(z=7) cho thấy các yếu tố này thuộc kim loại hay phi kim tuyệt khí hiếm? cách làm vs oxi và hidro? cho thấy oxit và hidroxit có tính axit tuyệt bazo?


a) Nguyên tố như thế nào là kim loại vượt trội nhất ? Nguyên tố làm sao là phi kim mạnh nhất ?

c) các nguyên tố phi kim được phân bố ở khoanh vùng nào vào bảng tuần hoàn ?

e) những nguyên tố khí thi thoảng nằm ở khoanh vùng nào vào bảng tuần trả ?


1. Oxit tối đa của R gồm công thức là RO3 , trong số đó nguyên tố O chiếm 60 % về cân nặng . Khẳng định công thức của R , RO3 , hợp chất khí của R với H. 2.Hợp hóa học khí với hydro của R có công thức là RH 4 , trong những số ấy nguyên tố H chiếm 25 % về cân nặng . Khẳng định công thức R , RH4 , oxit cao nhất của R 3.Trong hợp hóa học khí cùng với hydro RH3 , nguyên tố R chỉ chiếm 82,35 % về trọng lượng . Xác minh công thức R , oxit cao nhất , hợp chất khí của R với H.

Xem thêm: Đề Thi Giáo Viên Chủ Nhiệm Giỏi Tiểu Học Cấp Huyện, Đề Thi Giáo Viên Giỏi Cấp Tiểu Học


19. X,Y là hai nguyên tố thuộc thuộc 1 đội A ở nhị chữ kì liên tiếp trong bảng tuần trả . Tổng số hạt proton của một nguyên tử X và 1 nguyên tử Y là 24. ( Biết Zx

Ba yếu tắc A (Z = 15); D (Z = 16); E (Z = 17) bao gồm hiđroxit khớp ứng là X, Y, T. Chiều tăng mạnh tính axit của những hiđroxit là:

A. X,Y,T

B. T,Y,X

C. Y,X,T

D. X,T,Y

Giải cụ thể giúp mình


17. Hợp chất khí với hidro của nguyên tố R là RH2. Oxit tối đa của R cất 60% oxit về khối lượng. Xác minh phần trăm trọng lượng của R trong hợp hóa học khí cùng với hidro.

18. Nguyên tưe yếu tố R bao gồm hoá trị vào hợp hóa học khí với hidro cùng hoá trị trong oxit tối đa bằng nhau. Trồng oxit cao nhất , phần trăm khối lượng của oxi là 53,3% . Xác định phần trăm khối lượng của R vào hợp chất khí với hidro?