Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO2 + H2O được trung học phổ thông Sóc Trăng soạn là phương trình oxi hóa khử, phản nghịch ứng thân mg và axit HNO3 loãng, thu được thành phầm khí màu nâu đỏ nito đioxit NO2. Dưới tài liệu vẫn hướng dẫn chúng ta cân bởi một bí quyết nhanh và chính xác nhất.

Bạn đang xem: Mg tác dụng với hno3


Cách cân bằng phương trình phản bội ứng

Mg + HNO3

*
Mg(NO3)2 + NO2↑ + H2O

Bạn vẫn xem: Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO2 + H2O


*

Phương trình hóa học: Mg + 4HNO3 → Mg(NO3)2 + 2NO2↑+ 2H2O

2. Điều kiện phản ứng Mg chức năng với dung dịch HNO3 đặc

Nhiệt độ thường

3. Cách triển khai phản ứng đến Mg công dụng với dung dịch HNO3 đặc

Cho vào ống thử 1,2 lá magie, nhỏ tuổi từ từ vừa đủ dung dịch HNO3 đặc

4. Hiện tượng lạ Hóa học xẩy ra giữa bội phản ứng Mg HNO3 đặc

Lá magie Mg tan dần dần trong hỗn hợp axit HNO3đặc và có mặt khí gồm màu nâu đỏ

Axit nitric chức năng với kim vứt bỏ Au cùng Pt sinh sản muối với nhiều thành phầm oxi hóa khác nhau như NO2, NO, N2O ,N2, NH4NO3

Sản phẩm khử của N+5 có mặt tùy nằm trong vào độ dạn dĩ yếu của sắt kẽm kim loại và nồng độ của hỗn hợp axit, thông thường thì:

Dung dịch HNO3 đặc tính năng với sắt kẽm kim loại → NO2;

Dung dịch HNO3 loãng tính năng với kim loại khử yếu ớt (như: Cu, Pb, Ag,..) → NO;

Dung dịch HNO3 loãng chức năng với kim loại mạnh (như: Al, Mg, Zn,…) thì N bị khử xuống mức

càng sâu → (N2, N2O, NH4NO3).

Cách phân biệt những khí sản phẩm sinh ra

N2O là khí khiến cườiN2 không gia hạn sự sống, sự cháyNO2 gồm màu nâu đỏNO khí ko màu mà lại bị oxit hóa thành NO2 gray clolor đỏ

NH4NO3 không hiện ra ở dạng khí, khi đến kiềm vào sắt kẽm kim loại thấy giữ mùi nặng khai amoniac NH3

NH4NO3 + NaOH → NaNO3 + NH3 + H2O

6. Bài tập áp dụng liên quan 

Câu 1. đến 5,6 gam Fe chức năng hết với dung dịch HNO3 (dư). Sau phản nghịch ứng sinh ra V lít khí NO2 (ở đktc, thành phầm khử duy nhất). Tính thể tích khí sinh ra?

A. 6,72 lít

B. 13,44 lít

C. 3,36 lít

D. 10,08 lít


Đáp án A

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

nFe= 5,6/56 = 0,1 mol

Theo phương trình

→ nNO2 = 3nFe=0,1 x 0,3= 0,3 mol

→ V = 0,3 x 22,4 = 6,72 lít


Câu 2. Nhúng thanh Al vào hỗn hợp HNO3 loãng, ko thấy tất cả khí thoát ra. Kết luận nào sao đây là đúng:

A. Al ko phản ứng với dung dịch HNO3 loãng

B. Al bị bị động hóa trong dung dịch HNO3 loãng

C. Al làm phản ứng cùng với HNO3 tạo nên muối amoni

D. Cả A với B những đúng


Đáp án C Al bội phản ứng cùng với HNO3 tạo ra muối amoni

Câu 3. hiện tượng kỳ lạ nào xẩy ra khi cho mảnh đồng sắt kẽm kim loại vào dd HNO3 loãng

A. Không tồn tại hiện tượng gì

B. Dung dịch gồm màu xanh, H2 cất cánh ra

C. Dung dịch bao gồm màu xanh, có khí color nâu cất cánh ra

D. Dung dịch bao gồm màu xanh, gồm khí ko màu bay ra, bị hoá nâu trong không khí.


Đáp án D

Phương trình hóa học

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

dung dịch tất cả màu xanh, có khí ko màu cất cánh ra, bị hoá nâu trong không khí.


Câu 4. hài hòa 38,4 gam Cu vào dd HNO3 loãng dư, nhận được V lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Quý hiếm của V:

A. 13,44

B. 8,96

C. 4,48

D. 17,92


Đáp án B 

Sử dụng bảo toàn e: nNO = 38,4/64.2/3 = 0,4 mol

=> V = 0,4.22,4 = 8,96 lít


Câu 5. thực hiện thí nghiệm sau: thả một mẩu natri vào dung dịch đựng MgSO4.

Hiện tượng xảy ra được dự đoán như sau :

(a) Mẩu natri chìm xuống lòng dung dịch

(b) sắt kẽm kim loại magie white color bạc thoát ra, lắng xuống đáy ống nghiệm.

(c) hỗn hợp vẫn vào suốt.

(d) tất cả khí bay ra.

Trong những hiện tượng trên, số hiện tượng xẩy ra đúng như dự kiến là

A. 4

B. 2

C. 3

D. 1


Đáp án D

Hiện tượng bội phản ứng xảy ra: Mẩu Na phản ứng cùng với nước, chảy dần, có khí không màu bay ra, từ từ xuất hiện kết tủa trắng.

Phương trình hóa học:

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑

MgSO4 + 2NaOH → Mg(OH)2 ↓trắng + Na2SO4


Câu 6. Có thể phân biệt 3 dung dịch: KOH, HCl, H2SO4 (loãng) bằng một thuốc thử là

A. Giấy quỳ tím

B. Zn

C. Al

D. BaCO3


Đáp án D

Nếu bọn họ sử dụng quỳ tím chỉ hoàn toàn có thể nhận biết được dung dịch NaOH

Dùng Zn, Al: không nhận biết được.

Dùng thuốc demo BaCO3

Cho BaCO3 theo lần lượt vào những dung dịch đã có đánh số vật dụng tự.

Dung dịch KOH ko có hiện tượng

Dung dịch HCl có khí cất cánh lên

Dung dịch H2SO4: có khí cất cánh lên và kết tủa trắng

Phương trình phản nghịch ứng:

BaCO3 + 2HCl → BaCl2 + CO2↑ + H2O

BaCO3 + H2SO4 → BaSO4↓ + CO2↑ + H2O


Câu 7. Một mẫu mã nước cứng tất cả chứa thành phần những ion: Ca2+, Mg2+, HCO3–, Cl–, SO42-. Chủng loại nước trên ở trong loại

A. Nước cứng toàn phần.

B. Nước cứng vĩnh cửu.

C. Nước cứng tạm thời thời.

D. Nước mềm.


Đáp án A

Câu 8. Một hỗn hợp gồm hai bột kim loại Mg với Al được chia thành hai phần bởi nhau:

Phần 1: cho công dụng với HCl dư nhận được 6,72 lít H2.

Phần 2: hoà tan hết trong HNO3 loãng dư nhận được V lít một khí ko màu, hoá nâu trong không gian . Biết các thể tích khí đông đảo đo nghỉ ngơi đktc, giá trị của V là

A. 2,24 lít.

B. 3,36 lít.

C. 4,48 lít.

D. 5,6 lít.


Đáp án C

Phần 1: nH2= 0,3 mol

Bảo toàn e: ne mang lại = ne thừa nhận = 2.nH2 = 0,6 mol

Vì số mol của Mg và Al ở cả 2 phần đều nhau và Mg, Al làm phản ứng với HCl tốt với HNO3 đều phải sở hữu số thoái hóa như nhau

=> ne mang lại (phần 2) = ne mang đến (phần 1) = 0,6mol

Phần 2: khí không màu, hóa nâu trong bầu không khí là NO

Bảo toàn e: ne đến (phần 2) = 3.nNO => nNO = 0,6/3 = 0,2 mol

=> VNO = 0,2.22,4 = 4,48 lít


Câu 9. Phát biểu nào tiếp sau đây khi nói đến những loại nước là đúng?

A. Nước cứng là nước có chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+.

B. Nước mềm là nước có chứa ít hoặc không chứa các ion Ca2+, Mg2+

C. Nước trong tự nhiên đều là nước cứng vì có chứa cation Ca2+, Mg2+.

D. Nước khoáng, nước lọc thoải mái và tự nhiên đều là nước cứng.


Đáp án A

Câu 10. Có những chất sau: NaNO3, Ca(OH)2, K2CO3, HCl . Cặp chất nào có thể làm mềm nước cứng trong thời điểm tạm thời :

A. NaNO3 cùng Ca(OH)2

B. Ca(OH)2 cùng K2CO3

C. Na2CO3 và HCl

D. NaNO3 và HCl


Đáp án B

Câu 11. Dung dịch X có 5 ion: Mg2+, Ba2+, Ca2+, 0,2 mol Cl– với 0,4 mol NO3– . Thêm thư thả dung dịch Na2CO3 1M với dung dịch X cho đến khi được lượng kết tủa lớn số 1 thì thể tích hỗn hợp Na2CO3 buổi tối thiểu đã sử dụng là

A. 300ml

B. 250ml

C. 200ml

D. 150ml


Đáp án A

Gọi x, y, z lần lượt là số mol của Mg2+, Ba2+, Ca2+;

Áp dụng bảo toàn ion dung dịch X ta có: 2x + 2y + 2z = 0,2 + 0,4;

x + y + z = 0,3;

để thu được kết tủa là lớn nhất: thì số mol Na2CO3 = x + y + z = 0,3;

Thể tích Na2CO3 cần dùng là: V = 0,3/1 = 0,3 lít = 350 ml


Câu 12. Cho Ag vào 100ml hỗn hợp Mg(NO3)2 0,5M. Thêm tiếp vào hổn thích hợp 150 ml hỗn hợp H2SO4 2M. Khuấy dều cùng thêm nước vào mang lại dư mang đến phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy Ag tan một phần và tất cả khí bay ra. Thêm tiếp hỗn hợp NaBr mang đến dư vào hỗn hợp sau phản nghịch ứng thấy bao gồm kết tủa color vàng. Cân nặng kết tủa kim cương là:

A. 94 g

B. 112,8 g

C. 169,2 g

D. 56,4 g


Đáp án D

nNO3− = 2.nMg(NO3)2 =0,1 mol

nH+= 2nH2SO4 = 0,6 mol

4H+ + NO3- + 3e → NO + H2O

0,6 → 0,1 → 0,3

Ag + 1e → Ag+

0,3 → 0,3

Ag+ + Br− → AgBr

0,3 → 0,3

mAgBr = 0,3.188 = 56,4 gam


Câu 13. Cho hổn hòa hợp X tất cả 0,1 mol Cu; 0,1 mol Zn; 0,15 mol Al vào 500 ml hỗn hợp HCl. Phản nghịch ứng hoàn thành thu được hỗn hợp B với hổn thích hợp rắn Y. đến Y với dung dịch HNO3 có dư thu được 2,24 lít NO (đktc). Tìm nồng độ dung dịch HCl

A. 1,8M

B. 3M

C. 0,15M

D. 0,9M


Đáp án D

Bảo toàn e tất cả 2nCu + 2nZn + 3nAl = nHCl + 3nNO2

⇒nHCl = 0,45 mol ⇒ CMHCl = 0,9 M


Câu 14. Nung 4,46 gam hỗn hợp A gồm các kim một số loại Fe, Al, Zn, Mg trong oxi, sau một thời hạn thu được 5,42 gam hỗn hợp B. Hoà tan hoàn toàn B vào dung dịch HNO3 (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, nghỉ ngơi đktc). Số mol HNO3 đang phản ứng là

A. 0,12.

B. 0,16.

C. 0,18.

D. 0,36.


Đáp án D

Bảo toàn khối lượng: mX + mO pứ = mY

=> nO pứ = nO (oxit) = 0,06 mol

Y + HNO3 → nNO = 0,63 mol

Bảo toàn e: ne KL = ne ( oxi) + ne(NO) = 0,06.2 + 0,06.3 = 0,3 mol

Mà ne KL = nNO3 muối bột = 0,3 mol

=> nHNO3 = nNO3 muối hạt + nNO (Bảo toàn N) = 0,3 + 0,06 = 0,36 mol


Câu 14. Hỗn phù hợp X đựng K2O, NH4Cl, KHCO3 cùng BaCl2 với số mol những chất bằng nhau. Cho tất cả hổn hợp X vào nước dư và đun nóng. Những chất chảy trong hỗn hợp thu được là:

A. KCl, KOH, BaCl2.

B. KCl, KOH.

C. KCl, KHCO3, NH4Cl, BaCl2.

D. KCl


Đáp án D

Phản ứng xảy ra khi hỗn hợp chức năng với nước:

K2O + H2O → 2KOH

Các phản bội ứng xảy ra tiếp theo:

NH4Cl + KOH → NH3 + H2O + KCl

KHCO3 + KOH → K2CO3 + H2O

K2CO3 + BaCl2 → BaCO3 + KCl

Vậy sau bội nghịch ứng dung dịch còn lại KCl


Câu 15. Hòa tan trọn vẹn m gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng, chiếm được 2,688 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí X có N2, N2O và dung dịch chứa 8m gam muối. Tỉ khối của X đối với H2 bởi 18. Cực hiếm của m là

A. 21,60.

B. 17,28.

C. 10,80.

D. 18,90.


Đáp án C

Nhận thấy MX = (MN2 + MN2O)/2= (28 + 44)/2 = 36

=> nN2 = nN2O = 0,12 /2 = 0,06 mol

Ta có:

mAl(NO3)3 = 213.m/27 = 7,89m vào muối tất cả NH4NO3

Bảo toàn e: 3nAl = 10nN2 + 8nN2O + 8nNH4NO3

=>3.m/27 = 10.0,06 + 8.0,06 + 8nNH4NO3

3.m/27 = 1,08 + 8nNH4NO3

→ nNH4NO3 = m/72 − 0,135

Khối lượng muối tạo ra thành: mmuối = mAl(NO3)3 + mNH4NO3

=> 8m = 213.m/27 + 80.(m/72 – 0,135) => m = 10,8 gam


Câu 16. Cho 1,35 gam hỗn hợp có Cu, Mg, Al tác dụng hết với hỗn hợp HNO3 thu được các thành phần hỗn hợp khí gồm 0,224 lít NO và 0,896 lít NO2 (không còn thành phầm khử nào khác của N+5). Khối lượng muối trong dung dịch là. (Thể tích khí ở điều kiện tiêu chuẩn)

A. 10,08 gam.

B. 6,59 gam.

C. 5,69 gam.

D. 5,96 gam.


Đáp án C

Bảo toàn e: ne mang lại = ne dấn = 3.nNO + nNO2 = 3.0,01 + 0,04 = 0,07 mol

=> nNO3- (trong muối) = ne mang đến = 0,07 mol

=> mmuối = mkim nhiều loại + mNO3- = 1,35 + 0,07.62 = 5,69 gam


Mời các bạn đọc thêm một số tài liệu liên quan: 

THPT Sóc Trăng đang gửi tới bạn Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO2 + H2O phương trình chất hóa học được thpt Sóc Trăng biên soạn là bội phản ứng lão hóa khử, đối làm phản ứng khi cho đồng tính năng với dung dịch axit nitric loãng thành phầm thu được là muối đồng nitrat với thoát ra khí có màu nâu đỏ NO2.

Xem thêm: Cảm Nhận Của E Về 13 Câu Thơ Đầu Bài Vội Vàng Của Xuân Diệu, Phân Tích Vội Vàng 13 Câu Đầu Ngắn Nhất

Các chúng ta có thể các em cùng tham khảo thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài xích tập Hóa 12, Giải bài bác tập Toán lớp 12, Giải bài xích tập vật Lí 12 ,….