Đề cương cứng ôn tập học tập kì 2 môn đồ gia dụng lí 12 năm 2021 - 2022 là tài liệu cực kỳ hữu ích, cầm tắt triết lý và các dạng bài bác tập trung tâm trong lịch trình Lý 12 kì 2.

Bạn đang xem: Lý thuyết lý 12 học kì 2

Đề cương Vật lí 12 cuối học kì 2 là tài liệu vô cùng đặc trưng giúp cho các bạn học sinh có thể ôn tập giỏi cho kì thi học kì 2 sắp đến tới. Đề cưng cửng ôn thi HK2 trang bị lý 12 được soạn rất chi tiết, rõ ràng với đông đảo dạng bài, triết lý và cấu tạo đề thi được trình diễn một cách khoa học. Vậy sau đó là nội dung chi tiết Đề cương cứng Vật lí 12 học kì 2, mời chúng ta cùng theo dõi tại đây.


Đề cương cứng ôn tập học kì 2 môn Vật lý 12 năm 2021 - 2022


I. Lý thuyết ôn thi học kì 2 vật lí 12

I. MẠCH DAO ĐỘNG:

1. Mạch dao động là một mạch kín gồm một tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với một cuộn cảm có độ tự cảm L.

2. Mạch dao động lí tưởng là mạch dao động có điện trở của mạch bằng ko và mạch ko bức xạ sóng điện từ.

3. Định luật biến thiên điện tích, cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong mạch dao động lí tưởng.

Sự biến thiên điện tích của một bản tụ điện: q = q0cos(ωt + φ).

Sự biến thiên cường độ dòng điện trong mạch: i = -I0sin(ωt + φ) = I0cos(ωt + φ + π/2).

(Với I0 = ωq0)

Sự biến thiên hiệu điện thế giữa nhì bản tụ điện:

*

q0: điện tích cực đại bên trên một bản tụ điện (đơn vị C).

I0: cường độ dòng điện cực đại vào mạch (đơn vị A).

U0: hiệu điện thế cực đại giữa nhì bản tụ điện (đơn vị V).


...........

II. ĐIỆN TỪ TRƯỜNG (TRƯỜNG ĐIỆN TỪ)

1. Giả thuyết của Mắc-xoen về mối quan lại hệ giữa điện trường và từ trường.

Khi một từ trường biến thiên theo thời gian, nó xuất hiện một điện trường xoáy, là điện trường có các đường sức điện là đường cong kín, phủ bọc các đường sức từ.Khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó hiện ra một từ trường, có các đường cảm ứng từ bao bọc các đường sức điện.

2. Điện từ trường là trường có hai thành phần biến thiên theo thời gian, liên quan mật thiết với nhau là điện trường biến thiên và từ trường biến thiên.

III. SÓNG ĐIỆN TỪ:

1. Sóng điện từ là điện từ trường lan truyền trong không gian.

2. Những tính chất (đặc điểm) của sóng điện từ.

Sóng điện từ truyền được trong tất cả các môi trường vật chất, kể cả chân không. Vận tốc lan truyền sóng điện từ trong chân không bằng vận tốc ánh sáng trong chân không : c = 3.108 m/s.

- Sóng điện từ là sóng ngang. Trong quá trình truyền sóng, tại một điểm bất kì trên phương truyền, vecto E và vecto B luôn luôn vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng v. Cha vecto E, B, v tạo thành một tam diện thuận.


- trong sóng điện từ, điện trường và từ trường luôn biến thiên tuần hoàn theo không khí và thời gian, và luôn cùng trộn với nhau.

- Sóng điện từ cũng tuân thủ theo đúng các định luật phản xạ, khúc xạ; cũng có thể giao thoa, nhiễu xạ ... Như ánh sáng.

- Sóng điện từ mang năng lượng. Năng lượng sóng điện từ tỉ lệ với lũy thừa bậc bốn của tần số.

- Sóng điện từ có bước sóng từ vài mét đến vài kilômét được dùng trong thông tin liên lạc vô tuyến và được gọi là sóng vô tuyến.

3. Sóng điện từ và thông tin vô tuyến.

Sóng vô tuyến được phân chia thành: sóng dài, sóng trung, sóng ngắn và sóng cực ngắn.

- Sóng dài: Bước sóng λ khoảng bên trên 103 m (f khoảng dưới 3.105 Hz).

- Sóng trung: Bước sóng khoảng từ 102 m đến 103 m (f khoảng từ 3.105 Hz đến 3.106 Hz).

- Sóng ngắn: Bước sóng khoảng từ 10 m đến 102 m (f khoảng từ 3.106 Hz đến 3.107 Hz).

- Sóng cực ngắn: Bước sóng khoảng từ 10-2 m đến 10 m (f khoảng từ 3.107 Hz đến 3.1010 Hz).

IV. SỰ PHÁT VÀ THU SÓNG VÔ TUYẾN.

1. Sự phát sóng vô tuyến.

a) Nguyên tắc phát sóng vô tuyến.

- Dùng các sóng điện từ cao tần.

Vì

+ chúng với năng lượng lớn.

+ phản xạ tốt bên trên tầng điện li, mặt đất và mặt nước, phải có thể truyền ra đi được.

+ mặt khác, các phân tử khí trong khí quyển hấp thụ mạnh các sóng điện từ. Chỉ vào một số ít khoảng bước sóng (hoặc tần số) của sóng điện từ hầu như không bị các phân tử khí hấp thụ. Bên trên mặt các máy thu thanh đều có ghi rõ các vị trí này, chẳng hạn với các sóng ngắn có các vị trí của các bước sóng khoảng 19 m, 25 m, 31 m, 49 m, 75 m ... ứng với các dải tần số khoảng 16 MHz, 12 MHz, 9,7 MHz, 6 MHz, 4 MHz ...


- Biến điệu sóng cao tần.

Âm nghe được có tần số từ 16 Hz đến 20 000 Hz. Còn sóng cao tần có tần số cỡ MHz, tai người không nghe được.

II. Bài tập ôn thi học kì 2 đồ vật lí 12

Câu 1: lựa chọn phát biểu đúng về mạch dao động.

A. Mạch dao động gồm một cuộn cảm, một năng lượng điện trở mắc tuy nhiên song với cùng 1 tụ điện.B. Tích điện điện từ toàn phần của mạch giao động biến thiên điều hòa.C. Nếu điện dung của tụ năng lượng điện trong mạch càng bé dại thì tần số của xấp xỉ điện tự càng lớn.D. Nếu như độ từ bỏ cảm của cuộn dây trong mạch càng nhỏ dại thì chu kì xấp xỉ điện tự càng lớn.

Câu 2: vào mạch xê dịch LC, giả dụ tăng điện dung của tụ lên 12 lần và sút độ từ bỏ cảm của cuộn cảm thuần xuống 3 lần thì tần số giao động của mạch

A. Sút 4 lần. B. Tăng 4 lần. C. Giảm 2 lần. D. Tăng 2 lần.

Câu 3: Điện từ trường xuất hiện thêm ở xung quanh

A. Một điện tích đứng yên.B. Một cái điện ko đổi.C. Một tụ điện sẽ tích điện và được ngắt khỏi nguồn.D. Mối cung cấp sinh tia lửa điện.

Câu 4: chọn câu phát biểu sai.

Điện ngôi trường xoáy khác điện trường tĩnh nghỉ ngơi chỗ

A. Gồm đường sức khép kín.B. Điện ngôi trường xoáy xuất hiện khi điện tích vận động thẳng đều, còn năng lượng điện trường tĩnh chỉ mở ra khi điện tích đứng yên.C. Điện ngôi trường xoáy làm xuất hiện từ trường vươn lên là thiên, còn điện trường tĩnh thì không.D. Điện trường xoáy bởi từ trường biến chuyển thiên sinh ra.

Câu 5: Sóng năng lượng điện từ và sóng cơ học không có đặc thù chung nào dưới đây?

A. Có vận tốc lan truyền dựa vào vào môi trường.B. Rất có thể bị khúc xạ, làm phản xạ.C. Truyền được vào chân không.D. Sở hữu năng lượng.

Câu 6: tốc độ truyền sóng năng lượng điện từ

A. Không phụ thuộc vào môi trường truyền sóng nhưng nhờ vào vào tần số của sóng.B. Không phụ thuộc vào vào cả môi trường xung quanh truyền sóng với tần số của sóng.C. Nhờ vào vào môi trường truyền sóng nhưng lại không dựa vào vào tần số của sóng.D. Phụ thuộc vào vào môi trường thiên nhiên truyền sóng và tần số của sóng.

Câu 7: Sóng điện từ nào dưới đây không bị phản xạ tại tầng điện li?

A. Sóng rất ngắn. B. Sóng ngắn. C. Sóng trung. D. Sóng dài.


Câu 8: Nguyên tắc hoạt động vui chơi của mạch chọn sóng trong thiết bị thu sóng vô tuyến đường là phụ thuộc vào hiện tượng

A. Giao thoa sóng năng lượng điện từ.B. Cùng hưởng sóng điện từ.C. Nhiễu xạ sóng năng lượng điện từ.D. Sự phản xạ sóng năng lượng điện từ.

Câu 9: Một mạch giao động LC cùng hưởng cùng với sóng điện từ bao gồm bước sóng 50 m. Để đồ vật này hoàn toàn có thể thu được sóng điện từ tất cả bước sóng 100 m mà lại vẫn không thay đổi độ từ bỏ cảm L thì năng lượng điện dung của tụ phải

A. Tăng 2 lần. B. Tăng 4 lần. C. Giảm 2 lần. D. Sút 4 lần.

Câu 10: Phát biểu nào tiếp sau đây là sai khi nói về năng lượng dao rượu cồn điện từ thoải mái (dao cồn riêng) trong mạch xê dịch điện từ bỏ LC không tồn tại điện trở thuần?

A. Khi năng lượng điện trường bớt thì năng lượng từ trường tăng.

B. Năng lượng điện tự của mạch xấp xỉ bằng tổng tích điện điện trường tập trung ở tụ năng lượng điện và năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm.

C. Tích điện từ trường cực lớn bằng năng lượng điện từ bỏ của mạch dao động.

D. Tích điện điện ngôi trường và tích điện từ trường biến đổi thiên cân bằng với tần số bằng một nửa tần số của cường độ cái điện vào mạch.

Xem thêm: Lễ Cúng Thần Tài Mùng 10 Tháng Giêng Gồm Những Gì? Lễ Cúng Thần Tài Mùng 10 Tết

.................

x-lair.com tệp tin PDF hoặc Word về tìm hiểu thêm Đề cương ôn tập học kì 2 môn Vật lý 12