- Chọn bài bác -Bài 1: Mệnh đềBài 2: Tập hợpBài 3: những phép toán tập hợpBài 4: các tập hợp sốBài 5: Số sát đúng. Không nên sốÔn tập chương 1

Xem toàn thể tài liệu Lớp 10: trên đây

Sách giải toán 10 bài 2: Tập hợp khiến cho bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 10 để giúp đỡ bạn rèn luyện kỹ năng suy luận hợp lý và hòa hợp logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống cùng vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số bài 2 trang 10: Nêu lấy ví dụ về tập hợp.

Bạn đang xem: Liệt kê các phần tử của tập hợp lớp 10

Dùng kí hiệu ∈ cùng ∉ nhằm viết những mệnh đề sau.

a)3 là một số trong những nguyên;

b)√2 chưa phải là số hữu tỉ

Lời giải

Ví dụ về tập hợp: toàn bộ học sinh lớp 10A

a) 3 ∈ Z

b) √2 ∉ Q

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số bài bác 2 trang 10: Liệt kê các bộ phận của tập hợp các ước nguyên dương của 30

Lời giải

A = 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài 2 trang 11: Tập vừa lòng B những nghiệm của phương trình 2x2 – 5x + 3 = 0 được viết là B = x ∈ R

Hãy liệt kê các bộ phận của tập thích hợp B.

Lời giải

B = 3/2;1

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số bài 2 trang 11: Hãy liệt kê các thành phần của tập hợp: A = x ∈ R

Lời giải

Do phương trình x2 + x + 1 = 0 vô nghiệm phải tập hợp A ko có thành phần nào

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài bác 2 trang 11: Biểu thứ minh họa trong hình nói gì về tình dục giữa tập hợp các số nguyên Z với tập hợp những số hữu tỉ Q ? nói theo cách khác mỗi số nguyên là một số hữu tỉ hay là không ?

*

Lời giải

Tập hợp các số nguyên Z phía bên trong tập hợp những số hữu tỉ Q

Có thể nói từng số nguyên là một số hữu tỉ

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài bác 2 trang 12: Xét nhị trường hợp


A = n là bội của 4 với 6

B = n ∈ N

Kiểm tra các tóm lại sau

a)A ⊂ B b)B ⊂ A

Lời giải

Kết luận A đúng

Kết luận B đúng

Bài 1 (trang 13 SGK Đại số 10): a) mang đến A = {x ϵ N | x

Hãy liệt kê các phần tử của A.

b) mang đến B = 2, 6, 12, 20, 30.

Hãy xách định B bằng cách chỉ ra một đặc điểm đặc trưng mang lại các thành phần của nó.

c) Hãy liệt kê các phần tử của tập vừa lòng các học viên lớp em cao hơn 1m60.

Lời giải:

a) Tập hòa hợp A là tập những số tự nhiên chia hết mang lại 3 và nhỏ dại hơn 20.

Vậy A = 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18

b) dìm thấy: 2 = 1.2 ; 6 = 2.3 ; 12 = 3.4 ; 20 = 4.5 ; 30 = 5.6

Vậy B = n ∈ N* với n ≤ 5

c) Ví dụ: C = Nam, Hoa, Anh, Linh.

Bài 2 (trang 13 SGK Đại số 10): Trong nhị tập thích hợp A, B bên dưới đây, tập phù hợp nào là tập hợp nhỏ của tập còn lại? nhì tập thích hợp A và B có bằng nhau không?

a) A là tập hợp những hình vuông;

B là tập hợp những hình thoi.

b) A = n ∈ N .

B = n là một ước của 6.

Lời giải:

a) bởi vì mỗi hình vuông vắn đều là 1 hình thoi cần A ⊂ B.

Có các hình thoi không phải là hình vuông vắn nên B ⊄ A.

Vậy A ≠ B.

b) A = n là một trong những ước tầm thường của 24 và 30 = 1; 2; 3; 6.

B = n là một trong những ước của 6 = 1; 2; 3; 6.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Đặt Vmware Tools Là Gì Và Cách Cài Đặt Nó, Software Configuration Management

Ta thấy A ⊂ B với B ⊂ A phải A = B.

Bài 3 (trang 13 SGK Đại số 10): Tìm toàn bộ các tập bé của tập thích hợp sau:

a) A = a; b

b) B = 0; 1; 2

Lời giải:

a) A = a; b có các tập con: ∅; a; b; a; b

b) B = 0; 1; 2 có những tập con: ∅; 0; 1 ; 2 ; 0, 1 ; 0, 2 ; 1, 2 ; 0; 1; 2.