Liên kết cùng hóa trị được sinh ra giữa 2 nguyên tử bởi một hay những cặp electron. Đây là liên kết phổ cập giữa các phi kim cùng với nhau.

Bạn đang xem: Liên kết cộng hóa trị phân cực


Nội dung bài viết này sẽ giúp các em gọi rõ: Sự hình thành link cộng hóa trị trong phân tử 1-1 chất và hợp chất? Sự phân rất trong links cộng hóa trị như thế nào? Và biện pháp phân loại những loại link hóa học tập theo hiệu độ âm điện?

I. Sự hình thành liên kết cộng hóa trị

- Định nghĩa: links cộng hóa trị là liên kết được hình thành giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron sử dụng chung.

1. Sự hình thành link cộng hóa trị trong phân tử đơn chất

a) Sự hiện ra phân tử hiđro (H2)

- nhì nguyên tử H góp 1 electron chế tạo ra thành một cặp electron tầm thường trong phân tử H2

*
- công thức H:H được điện thoại tư vấn là phương pháp electron

- phương pháp H-H được gọi là phương pháp cấu tạo

b) Sự ra đời phân tử nito (N2)

- từng nguyên tử N góp thông thường 3 electron để sản xuất thàn 3 cặp electron bình thường của phân tử N2

*
- hai nguyên tử N links với nhau bởi 3 cặp e, liên kết biểu thị bằng cha gạch (≡), đó là liên kết 3. Links ba này bền phải ở ánh sáng thường khí nitơ kém vận động hóa học.

→ những phân tử H2, O2, N2, Cl2,... Khiến cho từ nhị nguyên tử của cùng một nguyên tố (có độ âm điện như nhau) đề nghị cặp electron chung không xẩy ra lệch về phía nguyên tử nào. Đó là liên kết cùng hóa trị không cực.

2. Sự hình thành link cộng hóa trị trong phân tử hòa hợp chất

a) Sự sinh ra phân tử hidro clorua (HCl)

- Trong phân tử hiđro, từng nguyển tử (H cùng Cl) góp 1 electron chế tác thành một cặp electron phổ biến để tạo links cộng hóa trị. Cặp electron links bị lệch về phía Clo, ( Độ âm điện của Cl là 3,5 lớn hơn độ âm điện của H là 2,1 ) link cộng hóa trị này bị phân cực.

*
*
- Vậy HCl là liên kết cộng hóa trị có cực

b) Sự xuất hiện phân tử khí cacbon đioxit (CO2)

- trong phân tử CO2, nguyên tử C nằm giữa 2 nguyên tử O cùng nguyên tử C góp bình thường với từng nguyên tử O nhị electron.

*
*
- trong phân tử CO2 những cặp electron bị hút lệch về phía O bởi vì oxi gồm độ âm điện to hơn C nên liên kết C=O bị phân cực về phía O

- vào phân tử CO2 có cấu trúc thẳng nên liên kết đôi phân rất (C=O) triệt tiêu nhau dẫn đến phản tử CO2 không phân cực.

3. Tính chất của các chất có link cộng hóa trị

• Trạng thái: Các chất mà phân tử chỉ có links cộng hóa trị có thể là:

+ các chất rắn: đường, giữ huỳnh, iot,...

+ các chất lỏng: nước, rượu, xăng, dầu,...

+ những chất khí: khí cacbonic, khí clo, khí hiđro,...

Tính tan:

+ các chất bao gồm cực như rượu etylic, đường,... Tan những trong dung môi tất cả cực như nước.

+ phần lớn các hóa học không rất như lưu lại huỳnh, iot, các chất hữu cơ không cực tan vào dung môi không rất như benzen, cacbon tetraclorua,...

Nói chung, các chất có link cộng hóa trị không rất không dẫn năng lượng điện ở hầu hết trạng thái.

II. Độ âm điện và liên kết hóa học

1. Dục tình giữa link cộng hóa trị ko cực, liên kết cộng hóa trị tất cả cực và liên kết ion

- vào phân tử, trường hợp cặp electron thông thường ở thân 2 nguyên tử, ta có link cộng hóa trị ko cực.

- giả dụ cặp electron chung lệch về 1 nguyên tử (có quý giá độ âm điện bự hơn) thì kia là links cộng hóa trị bao gồm cực.

Xem thêm: 60 Đề Kiểm Tra Cuối Học Kì 2 Toán Lớp 5 Môn Toán Năm 2020, Đề Thi Cuối Kì 2 Lớp 5 Môn Toán 2021 (Có Đáp Án)

- giả dụ cặp electron phổ biến chuyển hẳn về 1 nguyên tử, ta sẽ có liên kết ion.

2. Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học

- tín đồ ta phân nhiều loại một cách tương đối loại link hóa học tập theo quy mong kinh nghiệm nhờ vào thang độ âm điện của Pau-linh như sau: