Liên kết cùng hóa trị là links được hình thành giữa 2 nguyên tử bởi 1 hay các cặp electron sử dụng chung, links cộng hóa trị bao gồm 2 các loại là có cực hoặc ko cực.

Bạn đang xem: Liên kết cộng hóa trị không cực


Vậy liên kết cộng hóa trị gồm cực cùng không cực khác nhau thế nào? chúng được hình thành trong phân tử solo chất và hợp chất như thế nào? Và làm thế nào để phân loại links hóa học theo độ âm điện, chúng ta cùng tìm hiểu qua bài này.


I. Sự hình thành liên kết cộng hóa trị

1. Links cộng hóa trị sinh ra giữa những nguyên tử như là nhau

* Sự hình thành 1-1 chất.

a) Sự có mặt phân tử Hidro (H2).

- Hidro (H): 1s1 cùng Heli (He): 1s2

- Nguyên tử H (Z=1) có cấu hình electron là 1s1, nhì nguyên tử H liên kết với nhau bằng cách mỗi nguyên tử H góp 1 electron chế tạo thành một cặp electron phổ biến trong phân tử H2. Như thế trong phân tử H2, từng phân tử có 2 electron, giống cấu hình electron bền bỉ của khí hi hữu heli:

 

*

- từng chấm bên kí hiệu nguyên tố màn biểu diễn một electron ở lớp bên ngoài cùng.

- ký hiệu H:H là bí quyết electron; H-H là phương pháp cấu tạo.

- giữa 2 nguyên tử Hidro có 1 cặp electron liên kết thể hiện bằng (-) kia là links đơn.

b) Sự hình thành phân tử Nito (N2).

- Nito (N): 1s22s22p3 và Neon (Ne): 1s22s22p6

- cấu hình electron nguyên tử của N (Z=7) là 1s22s22p3, bao gồm 5 electron ở lớp bên ngoài cùng. Vào phân tử nitơ N2, để đạt cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm sớm nhất Ne, từng nguyên tử nitơ nên góp bình thường 3 electron.

*

- ký hiệu:NN: là công thức electron; N≡N là cách làm cấu tạo.

- Hai nguyên tử N liên kết với nhau bởi 3 cặp electron liên kết thể hiện bằng 3 gạch men (≡), kia là liên kết ba, links 3 bền hơn liên kết đôi.

c) liên kết cộng hóa trị là gì?

- link cộng hóa trị là liên kết được làm cho giữa nhì nguyên tử bởi một hay những cặp electron chung.

- mỗi cặp electron chung làm cho 1 link cộng hoá trị, bắt buộc ta có liên kết đơn (trong phân tử H2), links ba (trong phân tử N2).

* links cộng hóa trị không phân cực:

- Là liên kết tạo cho từ 2 nguyên tử của thuộc 1 yếu tắc (phân tử H2, N2 có thuộc độ âm điện), cho nên liên kết trong những phân tử kia không phân cực. Đó là links cộng hoá trị ko phân cực.

*

2. Liên kết cộng hóa trị hình thành giữa các nguyên tử khác nhau

* Sự có mặt hợp chất

a) Sự có mặt phân tử hidro clorua HCl

- mỗi nguyên tử H cùng Cl góp 1 electron tạo ra thành 1 cặp electron thông thường để tạo thành thành 1 link cộng hoá trị.

- Độ âm năng lượng điện của clo là 3,16 lớn rộng độ âm điện của hiđro là 2,20 nên cặp electron liên kết bị lệch về phía clo, links cộng hóa trị này bị phân cực.

 

*

- Công thức kết cấu H-Cl; bí quyết electron H:Cl

* liên kết cộng hóa trị có phân cực:

- Là liên kết cộng hóa trị trong những số ấy cặp electron phổ biến bị lệch về phía một nguyên tử được hotline là links cộng hóa trị tất cả cực hay liên kết cộng hóa trị phân cực.

- Trong công thức electron của phân tử gồm cực, tín đồ ta để cặp electron tầm thường lệch về phía nguyên tử gồm độ âm điện bự hơn.

b) Sự ra đời phân tử Cacbon dioxit (Cacbonic) CO2

- Cấu hình electron nguyên tử của C(Z=6) là 1s22s22p2, nguyên tử cacbon bao gồm 4 electron ở phần ngoài cùng.

- Cấu hình electron nguyên tử của O(Z=8) là 1s22s22p4, nguyên tử oxi bao gồm 6 electron ở phần bên ngoài cùng.

- vào phân tử CO2, nguyên tử C nằm giữa 2 nguyên tử O và góp thông thường với từng nguyên tử O hai electron. Từng nguyên tử O góp phổ biến với nguyên tử C hai electron tạo thành 2 liên kết đôi.

 

- Ta gồm O::C::O là công thức electron ; O=C=O là phương pháp cấu tạo.

- Như vậy, từng nguyên tử C hay O đều phải sở hữu 8 electron ở lớp ngoài cùng, đạt cấu hình chắc chắn của khí hiếm.

- Độ âm năng lượng điện của oxi (3,14) lớn hơn độ âm điện của C(2,55) nên cặp electron tầm thường lệch về phía Oxi. Links giữa nhị nguyên tử oxi với cacbon là phân cực, tuy nhiên phân tử CO2 có kết cấu thẳng cần 2 liên kết đôi phân rất (C=O) triệt tiêu nhau, công dụng là phân tử CO2 không bị phân cực.

3. Tính chất của những chất có liên kết cộng hóa trị

- các chất mà phân tử chỉ có link cộng hóa trị rất có thể là hóa học rắn như đường, lưu lại huỳnh, iot,... Hoàn toàn có thể là hóa học lỏng: nước, ancol,... Hoặc hóa học khí như khí cacbonic, clo, hiđro,...

- những chất bao gồm cực như ancol etylic, đường,... Tan những trong dung môi gồm cực như nước. Phần lớn các chất không cực như iot, những chất cơ học không cực tan trong dung môi không rất như benzen, cacbon tetraclorua,...

- Nói chung, những chất chỉ có link cộng hóa trị không rất không dẫn điện ở hầu hết trạng thái.

II. Độ âm năng lượng điện và links hóa học

1. Quan hệ giữa liên kết cộng hóa trị gồm cực, link cộng hóa trị không cực và liên kết ion

- trong phân tử, ví như cặp electron tầm thường ở giữa 2 nguyên tử ta có links cộng hoá trị không cực.

- ví như cặp electron thông thường lệch về một hướng của nguyên tử (có giá trị độ âm điện khủng hơn) thì đó là link cộng hoá trị có cực.

- ví như cặp electron thông thường lệch hẳn về 1 nguyên tử, ta sẽ sở hữu liên kết ion. Như vậy, liên kết ion hoàn toàn có thể coi là trường phù hợp riêng của liên kết cộng hóa trị.

2. Hiệu độ âm năng lượng điện và liên kết hóa học

- Để reviews loại links trong phân tử phù hợp chất, người ta rất có thể dựa vào hiệu độ âm điện. Phương pháp phân các loại một cách tương đối theo thang độ âm điện của Pau - Linh như sau:

 Hiệu độ âm điện Liên kết
 từ 0 mang lại

- vào NaCl ta tất cả hiệu độ âm điện: 3,16 – 0,93 = 2,23 > 1,7 link giữa Na với Cl là liên kết ion.

- vào phân tử HCl ta có hiệu độ âm điện: 3,16 – 2,2 = 0,96 ⇒ liên kết giữa H và Cl là links cộng hoá trị tất cả cực.

- vào phân tử H2 ta có hiệu độ âm điện: 2,20 – 2,20 = 0,0 ⇒ liên kết giữa H với H là links cộng hoá trị không cực.

III. Bài xích tập áp dụng liên kết cộng hóa trị

* bài xích 1 trang 64 SGK Hóa 10: Chọn câu đúng độc nhất vô nhị về link cộng hóa trị. Link cộng hóa trị là liên kết

A. Giữa những phi kim với nhau.

B. Trong số ấy cặp electron chung bị lệch về một nguyên tử.

C. Được hình thành vị sự dùng chung electron của 2 nguyên tử không giống nhau.

D. Được khiến cho giữa 2 nguyên tử bởi một hay những cặp electron chung.

° giải mã bài 1 trang 64 SGK Hóa 10: 

- Đáp án đúng: D. Được tạo cho giữa 2 nguyên tử bởi một hay các cặp electron chung.

* bài bác 2 trang 64 SGK Hóa 10: Chọn câu đúng trong những câu sau:

A. Trong liên kết cộng hóa trị cặp electron lệch về phía nguyên tử tất cả độ âm điện nhỏ dại hơn.

B. Link cộng hóa trị tất cả cực được chế tạo ra thành thân 2 nguyên tử tất cả hiệu độ âm điện từ 0,4 đến nhỏ hơn 1,7.

C. Link cộng hóa trị không có cực được tạo nên từ các nguyên tử khác hẳn nhau về tính chất hóa học.

D. Hiệu độ âm điện giữa 2 nguyên tử phệ thì phân tử phân rất yếu.

° Lời giải bài xích 2 trang 64 SGK Hóa 10:

- Đáp án đúng: B. Liên kết cộng hóa trị tất cả cực được tạo ra thành thân 2 nguyên tử tất cả hiệu độ âm năng lượng điện từ 0,4 đến bé dại hơn 1,7.

* bài bác 3 trang 64 SGK Hóa 10: Độ âm năng lượng điện của một nguyên tử đặc trưng cho

A. Kỹ năng hút electron của nguyên tử kia khi hình thành liên kết hóa học.

B. Năng lực nhường electron của nguyên tử đó đến nguyên tử khác.

C. Năng lực tham gia phản bội ứng mạnh bạo hay yếu ớt của nguyên tử đó.

D. Năng lực nhường proton của nguyên tử đó mang đến nguyên tử khác.

Chọn câu trả lời đúng.

° Lời giải bài xích 3 trang 64 SGK Hóa 10:

- Đáp án đúng: A. Khả năng hút electron của nguyên tử kia khi hình thành liên kết hóa học.

* bài 4 trang 64 SGK Hóa 10: Thế như thế nào là link ion, link cộng hóa trị không cực, liên kết cộng hóa trị bao gồm cực, links cộng hóa trị gồm cực. Mang lại thí dụ minh họa.

° Lời giải bài 4 trang 64 SGK Hóa 10:

- liên kết ion là liên kết được hình thành do lực hút tĩnh năng lượng điện giữa những ion mang điện trái dấu. Thí dụ : K+ + Cl- → KCl.

- links cộng hóa trị không cực là link được khiến cho giữa hai nguyên tử bằng những cặp electron chung. Thí dụ: Cl. + .Cl → Cl:Cl

- liên kết cộng hóa trị trong các số đó cặp electron phổ biến bị lệch về phía một nguyên tử được gọi là links cộng hóa trị có cực. Thí dụ: H. + .Cl → H :Cl tuyệt H –Cl.

* bài bác 5 trang 64 SGK Hóa 10: Dựa vào hiệu độ âm điện các nguyên tố, hãy cho biết thêm có loại liên kết nào trong các chất sau đậy: AlCl3, CaCl2, CaS, Al2S3? (Lấy cực hiếm độ âm điện của các nguyên tố ngơi nghỉ bảng 6 trang 45).

° Lời giải bài 5 trang 64 SGK Hóa 10:

- Hiệu độ âm điện:

 CaCl2: 2,16. Link ion

 AlCl3: 1,55. Link cộng hóa trị gồm cực

 CaS: 1,58.Liên kết cùng hóa trị bao gồm cực.

 Al2S3: 0,97. Liên kết cộng hóa trị tất cả cực.

* bài 6 trang 64 SGK Hóa 10: Viết công thức electron với công thức cấu trúc các phân tử sau: Cl2, CH4, C2H2, C2H4,NH4.

Xem thêm: Cách Vẽ Tranh Phong Cảnh Bằng Màu Nước Đơn Giản Mà Đẹp, Vẽ Tranh Phong Cảnh Bằng Màu Nước Đơn Giản Mà Đẹp

° Lời giải bài xích 6 trang 64 SGK Hóa 10:

- Công thức electron với công thức cấu trúc các phân tử sau:

*

* bài xích 7 trang 64 SGK Hóa 10: X, A, Z là rất nhiều nguyên tố tất cả số điện tích hạt nhân là 9, 19, 8.