Giải bài bác tập trang 23 bài 5 số ngay gần đúng. Sai số Sách giáo khoa (SGK) Toán 10. Câu 1: Viết giao động theo nguyên tắc làm tròn với hai, ba, bốn chữ số thập phân và cầu lượng không đúng số giỏi đối...

Bạn đang xem: Làm bài tập toán 10


Bài 1 trang 23 sgk đại số 10

Viết ngay sát đúng (sqrt<3>5) theo phép tắc làm tròn với hai, ba, tư chữ số thập phân và ước lượng sai số tuyệt đối.

Giải:

(sqrt<3>5≈ 1,71) với sai số phạm phải (0,01);

(sqrt<3>5 ≈ 1,710) với không nên số mắc phải (0,001);

(sqrt<3>5≈ 1,7100) với sai số mắc phải (0,0001).

 

Bài 2 trang 23 sgk đại số 10

Chiều dài một cái cầu là (l= 1745,25 m ± 0,01 m).Hãy viết số quy tròn của số khoảng (1745,25).

Giải:

Độ chính xác của số đo là (frac1100m). Chữ số (5) sinh hoạt hàng phần trăm nên không đáng tin ta buộc phải bỏ với theo quy tắc có tác dụng tròn. Cộng thêm (1) đơn vị chức năng vào hàng tiếp nối ((2+1=3)).

Tóm lại các chữ số xứng đáng tin là (1; 7; 4; 5; 2) và chiều dài mong viết dưới dạng chuẩn chỉnh là (d= 1745,30).

 

Bài 3 trang 23 sgk đại số 10

a) mang đến giá trị giao động của (π) là (a = 3,141592653589) với độ và đúng là (10^-10). Hãy viết số quy tròn của (a);

b) cho (b = 3,14) với (c = 3,1416) là hầu như giá trị sấp xỉ của (π). Hãy mong lượng không nên số tuyệt vời của (b) với (c).

Giải:

a) Dạng chuẩn chỉnh của số (π) với 10 chữ số chắc hẳn rằng (3,141592654) với không đúng số tuyệt vời nhất (∆_pi≤ 10^-9).

b) Viết (π ≈ 3,14) ta phạm phải sai số hoàn hảo không vượt (0,002). Trong phương pháp viết này có (3) chữ số xứng đáng tin.

Viết (π ≈ 3,1416) ta phạm phải sai số tuyệt đối không quá (10^-4). Viết bởi thế thì số (π) này có (5) chữ số đáng tin.

 

Bài 4 trang 23 sgk đại số 10

Thực hiện các phép tính sau trên máy tính bỏ túi (trong kết quả lấy (4) chữ số tại vị trí thập phân).

a) (3^7.sqrt14);

b) ( oot 3 of 15 .12^4)

Giải:

a). Giả dụ dùng máy tính xách tay CASIO fx-500 MS ta có tác dụng như sau

Ấn 

*

Ấn liên tiếp phím 

*
 cho đến khi screen hiện ra 

*

Ấn liên tiếp 

*
 để đem (4) chữ số phần thập phân. Kết quả hiện ra trên màn hình là (8183.0047).

Xem thêm: Review Phim Bí Mật Kinh Hoàng Full Trọn Bộ 16/16 Hd Lồng Tiếng

b) 

*

Kết quả (51139.3736).

 

Bài 5 trang 23 sgk đại số 10

Thực hiện những phép tính sau trên máy vi tính bỏ túi 

a) ( oot 3 of 217 :13^5) với tác dụng có (6) chữ số thập phân;

b) (left( oot 3 of 42 + oot 5 of 37 ight):14^5) với công dụng có (7) chữ số thập phân;