Chúng ta giỏi nghe nói tới khái niệm nguyên tố hóa học. Vậy nguyên tố chất hóa học là gì? Kí hiệu chất hóa học là gì cùng nguyên tử khối được tính như vậy nào? họ cùng tìm hiểu các định nghĩa trong nội dung bài viết hôm nay chúng ta nhé!


Nguyên tố chất hóa học – Kí hiệu chất hóa học – Nguyên tử khối

1. Yếu tố hóa học

Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, gồm cùng số proton trong phân tử nhân.

Bạn đang xem: Ký hiệu nguyên tố hóa học

Số p là số đặc thù của yếu tắc hóa học.


*

nguyen-to-hoa-hoc


2. Kí hiệu hóa học

Kí hiệu hóa học biểu diễn nguyên tố và chỉ một nguyên tử của thành phần đó. Mỗi nguyên tố được trình diễn bằng 1 hay 2 chữ cái (chữ mẫu đầu viết in hoa).

VD: Kí hiệu của Hiđro là H, oxi là O, Natri là Na, Caxi là Ca, Heli là He, Đồng là Cu…

Kí hiệu hóa học sử dụng thống nhất trên toàn núm giới.

Hiện nay, các nhà kỹ thuật đã tìm kiếm được trên 110 yếu tắc hóa học. Vào đó, các nguyên tố C, H, O, N là hầu hết nguyên tố rất cần thiết cho sự sống.

3. Nguyên tử khối

Nguyên tử có khối lượng rất bé, yêu cầu khoa học quy mong lấy 1/12 cân nặng nguyên tử cacbon làm đơn vị chức năng khối lượng, điện thoại tư vấn là đơn vị chức năng cacbon.

Nguyên tử khối là cân nặng của một nguyên tử tính bằng đơn vị chức năng cacbon.

Mỗi nguyên tố gồm nguyên tử khối khác nhau.

Giải các bài tập về yếu tắc hóa học

Câu 1. Điền từ vào nơi trống:

a) nguyên tử – nguyên tử – nhân tố – nguyên tố

b) proton – nguyên tử – nguyên tố

Câu 2.

a) Nguyên tố chất hóa học là mọi nguyên tử cùng loại, bao gồm cùng số proton trong hạt nhân.

b) Cách màn biểu diễn nguyên tố: từng nguyên tố được màn trình diễn bằng 1 hoặc 2 chữ cái, vào đó, chữ cái thứ nhất được viết in hoa. Cách màn trình diễn như vậy gọi là kí hiệu hóa học.

Câu 3.

a) Trả lời

2 C là 2 nguyên tử cacbon

5 O là 5 nguyên tử oxi

3 Ca là 3 nguyên tử canxi

b) Trả lời

Ba nguyên tử nitơ: 3 N

Bảy nguyên tử canxi: 7 Ca

Bốn nguyên tử natri: 4 Na

Câu 4. Lấy 1/12 cân nặng nguyên tử cacbon làm đơn vị chức năng cacbon.

Nguyên tử khối là cân nặng của một nguyên tử tính bằng đơn vị chức năng cacbon.

Câu 5. Nguyên tử magie nặng nề hay nhẹ nhàng hơn bao nhiêu lần so với:

a) Nguyên tử cacbon: 24/12 = 2 (Nguyên tử magie nặng nề gấp 2 lần nguyên tử cacbon).

b) Nguyên tử lưu giữ huỳnh: 24/32 = 3 phần tư (Nguyên tử magie khối lượng nhẹ hơn nguyên tử giữ huỳnh ba phần tư lần).

c) Nguyên tử nhôm: 24/27 = 8/9 (Nguyên tử magie nhẹ hơn nguyên tử nhôm 8/9 lần).

Câu 6.

+) Nguyên tử khối của X = 14 x 2 = 28 => X là nguyên tố Silic

+) Kí hiệu hóa học của Silic là Si.

Câu 7.

a) Theo quy cầu trong bài học ta có: C = 12 đvC = 1,9926.10-23

 => 1 đvC = 1,9926.10−23 /12 ≈ 1,66.10-24 g.

b) trọng lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là 27 đvC

=> mAl = 27. 1,66.10-24 = 4,482.10-23 (g)

=> Chọn giải đáp C.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Đầu Số 0961 Là Mạng Gì ? Hướng Dẫn Mua Sim 0961 Số Đẹp Giá Rẻ

Câu 8. => Chọn đáp án D.

Cảm ơn các bạn đã coi qua bài học này, hãy chia sẻ nếu thấy nó hay với hữu ích chúng ta nhé! Chúc chúng ta học xuất sắc môn chất hóa học lớp 8 này nhé!