I. GIAO CỦA nhì TẬP HỢP

Tập hợp(C)gồm các thành phần vừa trực thuộc tập hợp(A), vừa trực thuộc tập hợp(B)được điện thoại tư vấn là giao của(A)và(B).

Bạn đang xem: Ký hiệu giao

Kí hiệu(C=Acap B)

Vậy(Acap B=leftx)

(xin Acap BLeftrightarrowleft{eginmatrixxin A\xin Bendmatrix ight.)

Tập hợp(Acap B)được màn biểu diễn bởi phần gạch chéo cánh trong biểu đồ Ven sau:

*

Ví dụ 1: Xét cáctập hợp:

(A=)(nin N)( ;

(B=)(nin N)(;

(C=)(nin N)(.

Ta rất có thể liệt kê thành phần của 3 tập phù hợp trên như sau:

(A=left1,2,3,4,6,12 ight\)

(B=left1,2,3,6,9,18 ight\)

(C=left1,2,3,6 ight\)

Ta thấy các bộ phận của(C)đều là thành phần của(A)và của(B). Vì đó(C=Acap B).


70221

II. HỢP CỦA hai TẬP HỢP

Tập hợp(C)gồm các bộ phận thuộc tập hợp(A)hoặc thuộc tập hợp(B)được call là thích hợp của(A)và(B).

Kí hiệu(C=Acup B)

Như vậy(Acup B=)(x

(xin Acup BLeftrightarrowleft<eginmatrixxin A\xin Bendmatrix ight.)

Tập hợp(Acup B)còn được biểu diễn bởi phần gạch chéo cánh trên biểu vật Ven sau:

*

Ví dụ 2: Xét tập hợp(A=left1,3,5,7,9 ight\)

cùng tập hợp(B=left2,4,6,8,10 ight\)

lúc đó(C=Acup B=left1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ight\)

Ví dụ 3: mang sử(A),(B)lần lượt là tập hợp những học sinh xuất sắc Toán và xuất sắc Văn của lớp 10E. Biết:(A=)Minh, Nam, Lan, Hồng, Nguyệt

và(B=)Cường, Lan, Dũng, Hồng, Tuyết, Lê.

(các học viên trong lớp ko trùng tên nhau)

Gọi(C)là tập hợp đội tuyển thi học sinh giỏi của lớp bao hàm các học sinh tốt Toán hoặc xuất sắc Văn.

Ta hoàn toàn có thể viết tập hợp(C)bằng phương pháp liệt kê các bộ phận như sau:

(C=)Minh, Nam, Lan, Hồng, Nguyệt, Cường, Dũng, Tuyết, Lê

Ta nói rằng(C)là vừa lòng của(A)và(B).


21486

III. HIỆU VÀ PHẦN BÙ CỦA hai TẬP HỢP

Tập hợp(C)gồm các bộ phận thuộc(A)nhưng không thuộc(B)được call là hiệu của(A)và(B).

Kí hiệu:(C=A)\(B)

Vậy(A)\(B)(=leftx)

(xin)(A)\(B)(Leftrightarrowleft<eginmatrixxin A\x otin Bendmatrix ight.)

Tập hợp(A)\(B)còn được biểu diễn bởi phần gạch chéo trên biểu thiết bị Ven sau:

*

Ví dụ 4: Xét 2 tập hợp:

(A=left{xin N|x

(B=left{xin N|x

Liệt kê các bộ phận của tập hợp(A)​(B).

Giải:

Ta có thể liệt kê các thành phần của những tập hợp trên như sau:

(A=left,2,4,6,8 ight\)

(B=left,4,8 ight\)

Như vậy(A)(B)(=left2,6 ight\).

Xem thêm: Họ Tên Tiếng Hoa Của Bạn Là Gì, Tên Tiếng Trung Của Bạn Là Gì

Khi(Bsubset A)thì(A)\(B)gọi là phần bù của(B)trong(A), kí hiệu là(C_AB).

(Phần gạch chéo cánh trong biểu đồ dùng Ven bên dưới đây)

*


70229
Bài trước
Bài tiếp theo

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)


Đóng góp

gìn giữ
Lớp học tập
Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Môn học tập
Toán đồ vật lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân tiếng anh thí điểm Đạo đức tự nhiên và thôn hội Khoa học lịch sử hào hùng và Địa lý giờ đồng hồ việt kỹ thuật tự nhiên hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp vận động trải nghiệm sáng chế
cuốn sách
lịch trình cũ cung cấp học sinh học tập sách Cánh Diều cung cấp học sinh học sách Kết nối trí thức với cuộc sống cung cấp học sinh học sách Chân trời trí tuệ sáng tạo
nhà đề phụ vương
Đang cài đặt dữ liệu...
Lọc câu hỏi
Đang tải dữ liệu...
nội dung