Muốntrút bỏ tội lỗi đến lòng được nhẹ nhàng, thư thái, thì tất nhiên bọn họ phải kiếm tìm phương pháp để trừ mang lại hết bụi bặm, tẩy trừ cho hết tội lỗi. Trong Đạo Phật, phương pháp tẩy trừ ấy gọi là sám hối.

Bạn đang xem: Kinh sám hối tội lỗi nghiệp chướng

Người muốn hết tội lỗi, muốn giải thoát sinh tử luân hồi, yêu thương chuộng chân lý, hãy với mọi người trong nhà nghiên cứu và thực hành những pháp sám hối của Đạo Phật mang lại kỹ lưỡng trước là cải thiện đời sống cá nhân, sau là đời sống của giống hữu tình được bớt đau khổ với thêm an vui.

*

- tạo cho tâm tính nhỏ người được trong sạch, hết sự lỗi lầm ở trong đời hiện tại nhưng cũng tiêu trừ những tội ác vào những đời quá khứ.- Tìm biện pháp phát triển những hạnh cao cả, đi theo những gương mẫu sáng sủa suốt của các bậc Thánh hiềnKẾT QUẢ- có tác dụng phát triển lòng thành thật- Trau dồi đức tánh cương quyết trong sự diệt trừ tánh xấu- Dứt được tội, sinh phước- Mau thắng đến chỗ giải bay an vui
Chúng ta sống bên trên đời này không có ai là hoàn toàn trong sạch. Phật thường dạy: "Phàm còn xuống lên bố cõi, lăn lộn trong sáu đường, thì không một loài như thế nào được hoàn toàn trong sạch, không một giống làm sao dứt hết tội lỗi".
Thật thế, cõi đời này đã được gọi là cõi trần, thì làm thế nào trong sạch được? Người ta thường nói "ở bầu thì tròn, ở ống thì dài"; vậy thì ở trong bụitất phải lấm bụi. Bụi đời đã lâu đời lâu kiếp phủ lên thân, lên đầu chúng ta, vào vào buồng gan, lá phổi của chúng ta. Nó làm cho cho họ mờ mắt không thấy được đường chánh; nó làm cho chúng ta đục lòng, ko thấy được chân tâm. Nếu bọn họ muốn sống mãi vào cảnh bụi nhơ, muốn đắm mình trong tội lỗi, thì ko nói làm gì. Nhưng khi bọn họ đã muốn được trong sạch thảnh thơi, muốn loại trừ bỏ tội lỗi đến lòng được nhẹ nhàng, thư thái, thì tất nhiên bọn họ phải search phương pháp để trừ mang đến hết buị bặm, tẩy trừ mang lại hết tội lỗi. Vào Đạo Phật, phương pháp tẩy trừ ấy gọi là sám hối.
*

I- SÁM HỐI LÀ GÌ?Chữ "Sám", tiếng Phạn gọi là Samma; dịch là "Hối quả". Gớm nói: "Sám giả sám kỳ tiền khiên, Hối giả hối kỳ hậu quá". Nghĩa là, Sám là ăn năn lỗi trước, còn Hối là chừa bỏ lỗi sau. Nếu cần sử dụng một chữ Sám giỏi một chữ Hối ko thì chưa đủ ý nghĩa, nên các Tổ xưa ghép hai chữ lại thành danh từ "Sám hối", dịch theo tiếng Việt là "ăn năn chừa lỗi". Như thế vào chữ Sám hối bao gồm hàm nghĩa ăn năn, hối hận vì chưng những lỗi lầm trong vượt khứ, bất luận là thọ mau và bây giờ mang đến đến về sau, bản thân nguyện là ko tái phạm nữa. Nếu biết lỗi cũ là bậy, bây giờ mình xin chuộc lỗi, cơ mà sau nầy vẫn còn khiến cho lại thì ko phải là đúng nghĩa Sám hối vào Đạo Phật.II- CÁC CÁCH SÁM HỐI:
Đúng ra chữ Sám hối là danh từ riêng rẽ của Đạo Phật. Khi Sám hối cơ mà gọi là sai lầm, thì không phải là Sám hối nữa rồi. Nhưng để tiện việc diễn đạt, bọn họ hãy tạm sử dụng hai chữ ấy để nói phổ biến những bí quyết chuộc tội ở thế gian hay trong số đạo quanh đó (ngoại đạo).
Người thế gian, khi có tội lỗi với ông bà, buôn bản nước, thường cần sử dụng trầu ruợu, tuyệt heo gà, tiền bạc để tạ tội, xin lỗi. Có khi người ta lại sử dụng hình thức "đoái công chuộc tội", như lúc phạm tội với triều đình giỏi trong quân ngũ chẳng hạn. Hình thức lấy công chuộc tội cũng tất cả chỗ hay, nhưng chưa hoàn hảo cùng còn thô thiển. Nó chỉ áp dụng để đối phó với mặt ngoài, chứ bên phía trong trường hợp những tội lỗi xảy ra trong nội trung tâm của bọn chúng ta, những tội lỗi rất vi tế, rất sâu sát thì rất khó có thể nhưng áp dụng được hình thức nói trên.
Trong những ngoại đạo, người ta cũng gồm dùng nhiều hình thức chuộc tội: như tất cả đạo sử dụng máu thú vật để xin rửa tội với thần linh; tất cả đạo chủ trương xuống tắm ở những sông, suối mà người ta cho là linh thiêng thì hết tội; tất cả đạo lại đem phẩm vật để xin Thánh Thần xá tội; bao gồm đạo lại chủ trương khổ hạnh, nghiền xác như đánh đập thân mình, nhịn đói khát, chịu nóng rét, nằm gai nếm mật để được giải thoát tội lỗi. Những biện pháp chuộc tội như thế đều không nên lầm hết. Tội lỗi thuộc về chổ chính giữa lý, không có hình tướng. Vậy thì làm thế nào có thể lấy vật chất như nước, tiết huyết, phẩm vật xuất xắc xác thân để có tác dụng sạch tội được?
*

2. Sám hối chân chínhĐức Phật dạy rằng tội lỗi do tâm của người tạo ra, không người nào có quyền thưởng phạt được. Kẻ gieo giống xấu thì ăn trái dở, người trồng giống quý thì hưởng quả ngon. Tội lỗi đã từ tâm tạo thì cũng phải từ tâm mà sám. Lời nói thật rõ ràng, chí lý, hợp với thực nghiệm. Vậy họ muốn hết tội, phải y theo những pháp Sám hối chân chánh của Đạo phật nhưng mà thực hành. Vào Đạo Phật, bao gồm 4 pháp sám hối sau đây, bao gồm pháp thuộc về sự, gồm pháp thuộc về lý:
a) Tác pháp sám hối:Pháp sám hối này thuộc về sự, phải lập giới đàn cùng thỉnh thanh tịnh Tăng chứng minh, cần gọi là tác pháp. Lúc vào giới tràng, mình phải thành thật tỏ bày tội lỗi một biện pháp thành khẩn, chí trọng tâm ăn năn và nguyện về sau ko tái phạm nữa. Một lòng thành kính sám hối như vậy, lúc giới thể được thanh tịnh, tức là hết tội.
b) Thủ tướng sám hối:Pháp này thuộc về sự và cực nhọc hơn pháp trước. Phật chế pháp này, là sám hối thuộc cửa hàng tưởng, mang lại những người tu hành tất cả trình độ cao, hoặc ở chỗ không có Tăng, hay bao gồm nhưng không được thanh tịnh. Muốn tu pháp này, hành giả phải đến trước Tượng Phật xuất xắc Bồ tát, tình thực lễ bái, trình diễn những tội lỗi đã phạm, và nguyện ăn năn chừa bỏ. Làm cho như thế từ 1 ngày, 3 ngày, 7 ngày, 49 ngày, và mãi mãi đến khi nào thấy được hảo tướng: như thấy hào quang, hoa sen báu, thấy Phật, Bồ tát đến xoa đầu v.v... Thì mới thôi.
c) Hồng danh sám hối:Pháp sám hối này cũng thuộc về sự, vày Ngài Bất Động Pháp Sư đời công ty Tống bên china soạn ra. Ngài rút 53 danh hiệu Phật trong gớm "Ngũ Thập Tam Phật" tức là từ Đức Phật Phổ Quang cho đến Đức Phật Nhất Thế Pháp Tràng Mãn Vương và rút 35 hiệu Phật trong tởm "Quán Dược Vương, Dược Thượng", với Pháp thân Đức Phật A-Di-Đà, sau cung ứng kệ Phổ Hiền Đại Nguyện thành nghi thức sám hối này, tổng cộng là 108 lạy, để ám chỉ trừ 108 phiền não. Nghi thức sám hối này, nếu ai chí tôn kính lễ, thì sẽ diệt trừ được những phiền não và tội lỗi đã tạo, vào đời hiện tại cũng như nhiều đời thừa khứ. Đức Phật Tỳ-Bà-Thi nói: "Nếu bọn chúng sinh nào nghe danh hiệu 53 vị Phật này, thì trăm nghìn ức kiếp không đọa vào cha đường ác".
*

Đức Phật say đắm Ca nói: "Thuở xưa, đời Phật Diệu Quang, ta đi tu nhằm đời mạt pháp, nhờ được nghe danh hiệu 53 vị Phật này và thành tâm lễ bái mà tránh khỏi những đau khổ trong đường sanh tử luân hồi nhiều kiếp". Còn 35 danh hiệu Phật sau, từ Đức Phật say đắm Ca cho đến Đức Phật Bửu-Liên-Hoa Thiện-Trụ-Ta-La-Thọ Vương thì trong ghê Bưủ-Tích nói: "Nếu tất cả chúng sinh, hoặc phạm tội ngũ nghịch tuyệt thập ác, đến muôn kiếp ko thể sám hối, chỉ xưng danh hiệu 35 vị Phật này cùng lễ bái thì bao nhiêu tội chướng đều tiêu trừ".
Hồng danh của Chư Phật có công đức ko thể nghĩ bàn như vậy nên Ngài Bất Động Pháp sư mới soạn ra để có tác dụng nghi thức sám hối. Pháp hồng danh sám hối hiện ni hầu hết những chùa đều thực hành theo. Về sau Ngài Từ Vân Pháp sư vì những người yếu đuối hoặc xa lạ lạy nhiều, nên đã soạn ra một nghi thức sám hối, rất gọn dễ cùng đầy đủ ý nghĩa, cũng gọi là pháp tiểu sám hối, để đến Phật tử hằng ngày gồm thể sám hối tội lỗi của mình.
d) Vô-sinh sám hối:Pháp này thuộc về lý sám hối, rất cao với khó, bậc thượng căn mới bao gồm thể thực hành được
- QUÁN TÂM VÔ SINH:Nghĩa là quan giáp tự trung ương mình hiện tiền ko sinh. Như trong gớm Kim-Cương nói: "Tâm vượt khứ không thể được, trung tâm hiện tại chẳng có, trung tâm vị lai cũng không". Tiệm trong ba thời gian đều không tồn tại tâm thì vọng niệm không từ đâu nhưng mà có, nếu vọng niệm không có thì những tội lỗi cũng không. Gớm nói: "Tội từ nơi trọng tâm sanh mà lại cũng từ nơi trọng điểm diệt. Nếu tâm này không sinh thì tội cũng chẳng còn, thế mới thật là sám hối".
- QUÁN PHÁP VÔ SINH:Nghĩa là quan gần kề thật tướng (chân tính) của các pháp không sinh. Chữ "thật tướng", nghĩa là dòng tướng ấy ko sinh không diệt, ko hư dối; từ xưa đến nay nó vẫn thường như thế, không bị thời gian gắng đổi, hay là không gian chuyển dời, suốt xưa thấu nay, đề xuất gọi là thật tướng (Tướng chân thật). Nó cũng có tên là chân như hay chân tâm... Khi nhận được thật tướng rồi thì những giả tướng đều không còn. Thời gian bấy giờ những tội lỗi (giả tướng) kia không hề gá nương vào đâu mà lại tồn tại. TrongKinh quán Phổ Hiềncó chép: "Muốn sám hối, phải cửa hàng thật tướng của các pháp thì tội mới hoàn toàn tiêu diệt".
III- PHÁT TRIỂN HẠNH LÀNH MỚI TIÊU TRỪ TỘI LỖI CŨLàm lễ sám hối xong, phải phạt triển những hạnh lành cho nhiều, để tiêu trừ những tội lỗi cũ.1. Luận về tội lỗi thời gian đã qua:Những tội lỗi xưa của bọn họ rất nhiều, gồm thể nói là vô số. Sự sống của bọn họ tiếp nối liên lạc với nhau từ đời nọ đến đời kia, như một xâu chuỗi dài vô tận. Rồi cứ trong mỗi đời, từ sinh đến tử, từ tử đến sanh, bọn họ cứ tạo thêm tội mãi. Từ dòng tệ này bắt qua dòng dở khác, rồi từ cái lỗi nhỏ đi đến cái tội lớn, cái đà ấy cứ tăng tiến mãi tạo thành một sức mạnh gọi là nghiệp lực, dắt dẫn chúng ta vào đường khổ não, mê lầm, tức thuộc dòng sinh tử mà họ đang thọ vậy. Trong ghê Hoa Nghiêm Đức Phổ Hiền Bồ tát có nói: "Nếu tội lỗi bọn chúng sinh gồm hình tướng thì tất cả hư ko cũng không chứa hết". Thật thế, tội lỗi của bọn chúng sinh chất chồng từ muôn vạn kiếp cùng truyền nối qua thời gian, bỡi di truyền, phong tục, thói quenv.v ... Chẳng hạn như tính tham, bọn họ mới sinh, nào có ai dạy cho chúng ta đâu, thế mà bọn họ vẫn biết! Cũng không một ai bảo bọn họ giận hờn, vậy cơ mà gặp điều gì trái ý, là chúng ta cau có, rồi la lối liền. Những tính xấu ấy bao gồm một lần với thân và rất sâu sắc, khó khăn dứt trừ. Trong ghê gọi chúng nó là "câu sinh phiền não", giỏi "bổn hữu chủng tử", nghĩa là những hạt giống bao gồm từ lâu. Những hạt giống xấu này lại còn làm duyên sanh ra các tội lỗi khác, mà trong kinh luận gọi là "phân biệt phiền não" tốt "thỉ khởi chủng tử", nghĩa là hạt giống mới nhiễm vì ảnh hưởng thời đại, tập quán, phong tục bỏ ra phối. "Phân biệt phiền não thì có thể dễ trừ, nhưng "câu sinh phiền não" rất khó trừ. Chúng như cỏ cú, đâm sâu gốc rễ rất xa; nếu người làm cho vườn coi thường thường nó thì không dễ gì dọn đất sạch cỏ.
Cho nên họ không buộc phải sám hối lấy lệ, lấy có được! bọn họ phải làm sao cho:a) Những tính xấu kia yếu bớt dần dần, bởi sức mạnh của lòng thành khẩn và chí cương quyết;b) Rồi dứt tuyệt các tính xấu cấm đoán chúng tái sinh.Muốn dứt tuyệt chúng, nhưng nếu không tồn tại phương pháp mê say hợp thì chẳng khác gì lấy đá đè cỏ: nó nằm bẹp tạm thời, nhưng khi dời đá đi, nó sẽ mọc lên mạnh mẽ hơn trước. Phương pháp đam mê hợp trong sự sám hối là: phạt triển hạnh lành, để tiêu trừ tội lỗi cũ.
*

2. Phạt triển hạnh lành:Trong lòng mỗi bọn họ không phải toàn chứa đựng những tính xấu xa. Nếu tính xấu đã bao gồm từ muôn đời thì tính tốt cũng đã gồm từ vô thủy. Bọn họ mỗi người đều tất cả Phật tính là mẫu mầm của muôn hạnh lành, mẫu mầm ấy đã bị chôn vùi dưới bao lớp dục vọng, đắm đuối mê. Bây giờ muốn tiêu trừ dục vọng thì bọn họ phải tạo điều kiện, cho cái mầm Phật tính trổ lá, lên hoa, kết trái Bồ đề. Điều kiện khiến cho mầm Bồ đề phát triển là những hạnh lành như: Từ bi, Hỷ xả, Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn v.v... Nếu chúng ta phát triển những tính tốt ấy, tất nhiên những tính xấu không có đất để mọc lên nữa.

Xem thêm: Nêu Ra Một Số Ca Dao Tục Ngữ Nói Về Lịch Sự Tế Nhị, Tôn Trọng Người Khác


Có những biện pháp thức ăn năn ngừa lỗi cả. Song, chỉ tất cả pháp sám hối của Đạo Phật mới dứt trừ được tội lỗi, do chỗ lấy sự cải ác, tùng thiện có tác dụng cốt yếu. Trong bốn pháp sám hối của Đạo Phật, tất cả pháp về sự, tất cả pháp về lý, gồm pháp cao, bao gồm pháp thấp. Vậy phải tùy thuộc vào căn cơ với hoàn cảnh của mỗi người mà lại áp dụng. Người thượng căn thì cửa hàng pháp vô sinh sám hối. Người ko gặp cảnh thuận tiện, không tồn tại giới đàn, ko gặp cao Tăng thì cần sử dụng pháp thủ tướng sám hối. Người được cảnh thuận tiện bao gồm giới đàn thanh tịnh, gồm cao Tăng Đại đức thì dùng pháp tác pháp sám hối. Còn thấy bản thân tội chướng nặng nề và thấy các pháp trên khó khăn thực hành được thì cứ mỗi đêm, hay trong những bữa ăn chay cùng ngày sóc vọng, tuỳ tiện đến miếu hay ở đơn vị chí chổ chính giữa lạy Hồng Danh sám hối hoặc tiểu sám hối cũng tốt.
(Nguồn trích: http://daibaothapmandalataythien.org)
Pháp tu sám hối Kim Cương Tát Đỏa
7 trung tâm cần phân phát khởi khi thực hành sám hối (25-01)
Tại sao cần phải sám hối những Nghiệp đã tạo? (23-01)
Tại sao quy trình tu tập chổ chính giữa linh của bạn gặp nhiều chướng ngại? (13-01)