Chúng ta đã biết đến nhiều loại muối. Vậy tính hóa chất của muối là gì? cầm cố nào là bội nghịch ứng trảo thay đổi và đk để xảy ra phản ứng dàn xếp là gì? chúng ta cùng tìm hiểu trong nội dung bài viết hôm nay.

Bạn đang xem: Kim loại + muối ra gì

Đang xem: các phương trình muối công dụng với muối

Tính hóa chất của muối

Muối tất cả những đặc điểm hóa học nào, hiện nay chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

Tính hóa chất của muối

*

phan-ung-trao-doi-la-gi

Ví dụ:

BaCl2 + CuSO4 → BaSO4 ↓ + CuCl2

Fe(NO3)2 + 2KOH → Fe(OH)2 ↓ + 2KNO3

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 ↑ + H2O

2. Điều khiếu nại của phản bội ứng trao đổi

Phản ứng hiệp thương trong dung dịch của những chất chỉ xẩy ra nếu sản phẩm tạo thành tất cả chất không tan hoặc hóa học khí.

Phản ứng trung hòa - nhân chính cũng là phản nghịch ứng dàn xếp và nó luôn xảy ra.

VD: NaOH + HCl → NaCl + H2O

Giải bài xích tập tính chất hóa học tập của muối với phản ứng trao đổi

Câu 1. Hãy chỉ ra một dd muối khi công dụng với một dd hóa học khác thì chế tạo ra:

a) hóa học khí

b) chất kết tủa

Viết những PTHH xảy ra.

Bài làm:

a) tạo ra chất khí:

Na2CO3 + HCl → NaCl + CO2 ↑ + H2O

K2S + HNO3 → KNO3 + H2S ↑

b) tạo nên chất kết tủa:

KCl + AgNO3 → AgCl ↓ + KNO3

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4

Câu 2. Có 3 lọ ko nhãn, từng lọ đựng một dd muối: CuSO4, AgNO3, NaCl. Hãy dùng những dd bao gồm sẵn trong PTN để nhận biết chất đựng trong mỗi lọ. Viết những PTHH.

Bài làm:

Cho dd NaOH thứu tự vào từng lọ đựng những dd muối hạt trên với quan liền kề hiện tượng:

– nếu như thấy gồm kết tủa greed color lam mở ra thì lọ kia đựng muối bột CuSO4.

CuSO4 + 2NaOH ⟶ Cu(OH)2 ↓ + Na2SO4

– nếu như thấy gồm kết tủa white xuất hiện, sau gửi thành đen là lọ đựng AgNO3.

AgNO3 + NaOH ⟶ AgOH ↓ + NaNO3

2AgOH ⟶ Ag2O + H2O

– Nếu không có hiện tượng gì thì lọ đó đựng muối NaCl.

Câu 3. gồm có dd muối bột sau: Mg(NO3)2, CuCl2. Hãy cho biết thêm muối nào có thể công dụng với:

a) dung dịch NaOH

b) dung dịch HCl

c) hỗn hợp AgNO3

Nếu bao gồm phản ứng, hãy viết các PTHH.

Bài làm:

a) hỗn hợp NaOH

Mg(NO3)2 + 2NaOH → Mg(OH)2 ↓ + 2NaNO3

CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 ↓ + NaCl

b) hỗn hợp HCl: không tồn tại muối nào phản bội ứng

c) dung dịch AgNO3:

CuCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl ↓ + Cu(NO3)2

Câu 4.

Cho đa số dd muối dưới đây phản ứng với nhau từng song một, hãy để lại ấn tượng (x) nếu có phản ứng và dấu (o) giả dụ không.

Na2CO3KClNa2SO4NaNO3
Pb(NO3)2
BaCl2

Viết PTHH sinh sống ô có dấu (x).

Bài làm:

Na2CO3KClNa2SO4NaNO3
Pb(NO3)2xxxo
BaCl2xoxo

Phương trình hóa học của các phản ứng:

Pb(NO3)2 + Na2CO3 → PbCO3 ↓ + 2NaNO3

Pb(NO3)2 + 2KCl → PbCl2 ↓ + 2KCl

Pb(NO3)2 + Na2SO4 → PbSO4 ↓ + 2NaNO3

BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3 ↓ + 2NaCl

BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 ↓ + 2NaCl

Câu 5. dìm một đinh sắt sạch sẽ trong dd đồng (II) sunfat. Câu trả lời nào sau đây là đúng tốt nhất cho hiện tượng lạ quan gần kề được?

a) không có hiện tượng như thế nào xảy ra.

b) kim loại đồng red color bám quanh đó đinh sắt, đinh sắt không tồn tại sự chũm đổi.

c) một trong những phần đinh fe bị hòa tan, kim loại đồng bám ngoài đinh fe và màu xanh da trời lam của dd ban sơ nhạt dần.

d) không có chất bắt đầu nào được sinh ra, chỉ có một phần đinh sắt bị hòa tan.

Giải thích cho sự lựa lựa chọn và viết PTHH trường hợp có.

Bài làm:

Đáp án đúng: C

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Khi mang đến đinh fe vào hỗn hợp CuSO4, đinh fe bị hòa hợp từ từ, sắt kẽm kim loại đồng màu đỏ sinh ra bám ngoài đinh sắt. Hỗn hợp CuSO4 tham gia bội phản ứng cần nồng độ sút dần. Vì chưng vậy màu xanh lá cây của dung dịch CuSO4 ban đầu bị nhạt dần.

Câu 6. Trộn 30 ml dd bao gồm chứa 2,22 g CaCl2 với 70 ml dd bao gồm chứa 1,7 g AgNO3.

a) Hãy cho thấy thêm hiện tượng quan tiếp giáp được cùng viết PTHH.

b) Tính trọng lượng chất rắn sinh ra.

Xem thêm: Hệ Thống Các Công Thức Toán Hình Lớp 12 Đầy Đủ Dễ Nhớ Nhất, Công Thức Hình Học Lớp 12

c) Tính mật độ mol của chất sót lại trong dd sau bội nghịch ứng. Cho rằng thể tích của dd biến hóa không đáng kể.