Kim loại kiềm thổ: là một dãy các nguyên tố trong team nguyên tố 2 của bảng tuần hoàn các nguyên tố. Đó là berili, magiê, canxi, stronti, bari và radi. Những kim một số loại kiềm thổ được đặt tên theo những ôxít của chúng, các đất kiềm, mang tên gọi cũ là berilia, magiêsia, vôi sống, strontia với baryta

*

I. địa chỉ cấu tạo

– kim loại kiềm thổ thuộc nhóm IIA của bảng tuần hoàn; vào một chu kì, kiềm thổ đứng sau kim loại kiềm.

Bạn đang xem: Kim loại kiềm thổ gồm

– sắt kẽm kim loại kiềm thổ gồm: Beri (Be); Magie (Mg); can xi (Ca); Stronti ( Sr); Bari (Ba); Rađi (Ra) (Rađi là nhân tố phóng xạ ko bền).

– cấu hình electron phần ngoài cùng là: ns2 (với n là đồ vật tự lớp)

*

II. Tính chất vật lí

– màu sắc: có white color bạc hoặc xám nhạt, rất có thể rát mỏng.

– ánh nắng mặt trời nóng tan và nhiệt độ sôi tuy có cao hơn nữa kim loại kiềm nhưng mà vẫn tương đối thấp

– khối lượng riêng tương đối nhỏ, khối lượng nhẹ hơn nhôm trừ Bari

– Độ cứng cao hơn nữa kim nhiều loại kiềm cơ mà vẫn tương đối mềm

III. Tính hóa học hoá học của sắt kẽm kim loại kiềm thổ


– có tính khử mạnh, yếu rộng so với sắt kẽm kim loại kiềm tăng trường đoản cú Be → Ba.

M – 2e → M2+

1. Tính năng với phi kim

– khi đốt lạnh trong không khí, những kim loại kiềm thổ số đông bốc cháy tạo oxit, làm phản ứng phát ra những nhiệt.

2Mg + O2 → 2MgO

– Trong ko khí ẩm Ca, Sr, Ba tạo cho lớp cacbonat (phản ứng với không gian như oxi) cho nên vì vậy cần đựng giữ những kim loại này trong bình rất kín đáo hoặc dầu hỏa khan.

– lúc đun nóng tương tác mãnh liệt cùng với halogen, nitơ, lưu huỳnh, photpho, cacbon, siliC.

Ca + Cl2 → CaCl2

2Mg + Si → Mg2Si

– Do có ái lực lớn hơn oxi, khi đun nóng khử được nhiều oxit bền (B2O3, CO2, SiO2, TiO2, Al2O3, Cr2O3,).

2Be + TiO2 → 2BeO + Ti

2Mg + CO2 → 2MgO + C

2. Chức năng với axit

a) HCl, H2SO4 (loãng) : Kim nhiều loại kiềm khử ion H+ thành H2

Mg + 2H+ → Mg2+ + H2↑

b) HNO3, H2SO4 đặc : Khử N+5, S+6 thành các hợp chất tất cả mức oxi hoá thấp hơn.

Xem thêm: Định Nghĩa Recording Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

4Ca + 10HNO­3 (loãng) → 4Ca(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

Mg + 4HNO3 đặc → Mg(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

4Mg + 5H2SO4 đặc → 4MgSO4 + H2S↑ + 4H2O

3. Sắt kẽm kim loại kiềm thổ tính năng với nước

– Ca, Sr, Ba tính năng với nước ở ánh sáng thường tạo dung dịch bazơ:

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2↑

– Mg không tan nội địa lạnh, tan chậm trong nước nóng sản xuất thành MgO.

Mg + H2O → MgO + H2↑

– Be ko tan vào nước dù ở ánh nắng mặt trời cao vì gồm lớp oxit bền bảo vệ. Dẫu vậy Be hoàn toàn có thể tan trong dung dịch kiềm bạo gan hoặc kiềm nóng chảy tạo nên berilat: