Đề thi học tập kì 1 Toán 7 năm 2021 - 2022 bao gồm 6 đề kiểm tra chất lượng cuối học tập kì 1 có đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi.

Bạn đang xem: Kiểm tra học kì 1 toán 7


Bộ đề thi học tập kì 1 Toán lớp 7 năm 2021 - 2022

Đề thi học tập kì 1 Toán 7 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi học tập kì 1 lớp 7 môn Toán 7 năm 2021 - Đề 2

Đề thi học tập kì 1 Toán 7 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề thi học tập kì 1 Toán 7

cấp độ

Tên chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Chủ đề 1:

Cộng trừ nhân chia, giá chỉ trị tuyệt đối và lũy vượt của số hữu tỉ.

Biết một số trong những biểu diễn số hữu tỉ

C(1)

Nắm vững phương pháp tính giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất và lũy thừa

C(4;5)

Vận dụng kỹ năng vào việc tính cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ

C(2;3)

Số câu hỏi: 5

Số điểm: 1.25

Tỉ lệ: 12.5%

1

0.25

2.5%

2

0.5

5%

2

0.5

5%

5

1.25

12.5%

Chủ đề 2:

Tỉ lệ thức và đặc thù dãy tỉ số bằng nhau.

Vận dụng phương pháp của tỉ trọng thức để tính

C(12)

Số câu: 1

Số điểm: 0.25

Tỉ lệ: 2.5%

1

0.25

2.5%

1

0.25

2.5%

Chủ đề 3:

Làm tròn số, căn bậc hai, hàm số và đồ thị

Nắm được tư tưởng căn bặc hai và tọa độ của một điểm

C(6;10)

Tính được căn bậc hai của một trong những và có tác dụng tròn số

C(7;11)

Vận dụng kiến thức và kỹ năng vào tính quý hiếm của hàm số

C(9)

Số câu: 5

Số điểm: 1.25

Tỉ lệ: 12.5%

2

0.5

5%

2

0.5

5%

1

0.25

2.5%

5

1,25

12.5%

Chủ đề 4:

Đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch.

Vận dụng T/c tỉ lệ thuận nhằm tính cực hiếm tương ứng

C(8)

Vận dụng T/c tỉ trọng thuận, nghịch nhằm tính giá chỉ trị khớp ứng và giải vấn đề thực tế

C(B1;B2)

Số câu: 3

Số điểm: 3.25

Tỉ lệ: 32.5%

1

0.25

2.5%

2

3

30%

3

3.25

32.5%

Chủ đề 5:

Hai góc đối đỉnh với tổng ba góc vào tam giác.

Vận dụng kiến thức và kỹ năng tổng ba góc nhằm tính và chỉ ra rằng số đo trong tam giác

C(15;17)

Số câu: 2

Số điểm: 0.5

Tỉ lệ: 5%

2

0.5

5%

2

0.5

5%

Chủ đề 6:

Đường thẳng vuông góc, mặt đường thẳng tuy vậy song.

Nhận biết được hai tuyến đường thẳng song song

C(13)

Hiểu được đặc điểm hai mặt đường thẳng tuy nhiên song

C(14;18)

Số câu: 3

Số điểm: 0.75

Tỉ lệ: 7.5%

1

0.25

2.5%

2

0.5

5%

3

0.75

7.5%

Chủ đề 7:

Trường hợp cân nhau của tam giác.

Hiểu được lúc nào thì nhị tam giác bằng nhau và kí hiệu

C(16;19;20)

Chứng minh được hai tam giác cân nhau và tia phân giác của một góc

C(B3)

Số câu: 4

Số điểm: 2.75

Tỉ lệ: 27.5%

3

0.75

7.5%

1

2

20%

4

2.75

27.5%

Tổng câu: 23

Tổng điểm: 10

Tỉ lệ: 100%

4

1

10%

9

2.25

22.5%

5

1.25

12.5%

3

5

50%

2

0.5

5%

23

10

100%


Đề khám nghiệm cuối kì 1 Toán 7 năm 2021

I- TRẮC NGHIỆM: (5đ) Khoanh tròn vần âm đứng trước đáp án theo từng yêu ước câu hỏi.

Câu 1: trong số phân số sau đây, phân số nào màn biểu diễn số hữu tỉ

*

*

*

*

*

Câu 2: kết quả phép tính

*
 là:

*

*

*

*

Câu 3: quý giá của x trong đẳng thức

*
là:

A. 1

*

*

D. 7

Câu 4: bí quyết viết nào dưới đấy là đúng?

A. |-0,55|=0,55

C. |-0,55|=-0,55

B. |0,55|=-0,55

D. -|0,55|=0,55


Câu 5: hiệu quả của phép tính

*
 là:

*

*

*

*

Câu 6: Cách viết nào sau đây không đúng?

*

*

*

Câu 7: ví như

*
thì
*
 bằng:

A. 4

B. 8

C. 16

D. 64

Câu 8: Biết đai y sĩ tỉ lê thuân với đai lương X với các căp giá bán tri tương ứng trong bảng sau:

x-51
y1?

Giá tri nghỉ ngơi ô trống là?

*

*

C. 5

D. -5

Câu 9: mang lại hàm số

*
. Khẳng đinh nào sau đây đúng?

A. F(-1)=0

B. F(-1)=2

*

*

....................

II. Tự luận

Bài 1: Biết nhì đại lượng x cùng y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 10 thì y = -12.

a) Tìm thông số tỉ lệ.

b) Hãy màn trình diễn y theo x.

c) Tính quý hiếm của y khi x = 4; x = -8.

Bài 2: Ba đối kháng vị kinh doanh gốp vốn theo tỉ lệ thành phần 3; 5; 7. Hỏi mỗi đơn vị chức năng chia từng nào lãi ví như tổng số chi phí lãi là 450 triệu vnd và chi phí lãi được phân chia tỉ lệ thuận với số vốn liếng đã góp.

Bài 3: mang lại tam giác ABC vuông tại A. Trên tia đối của tia AC đem điểm D thế nào cho AC = AD. Bên trên tia đối của tia cha lấy điểm M bất kì. Minh chứng rằng:

a) cha là tia phân giác của góc CBD.


..........................

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán 7 năm 2021 - Đề 2

Ma trận đề thi học tập kì 1 Toán 7

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

1. Số thực. Số hữu tỉ.

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Nắm được qui tắc thực hiện các phép tính bên trên tập hợp R, cụ được khái niệm tỉ lệ thức, tính chất của tỉ lệ thức

Hiểu qui tắc thực hiện phép tính bên trên tập vừa lòng R để làm bài tập tính quý hiếm biểu thức, tìm x.

Số câu:

Số điểm:

2

1,0

4

2,0

6

3,0

2. Hàm số và đồ thị.

Nhận biết 2 đại lượng tỉ lệ thành phần thuận, 2đại lượng tỉ trọng nghịch, thông số tỉ lệ.Nắm được tư tưởng hàm số với đồ thị.

Vận dụng đặc điểm của đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch để giải những dạng bài xích tập.

Vận dụng linh hoạt, tính chất của tỉ trọng thức, dãy tỉ số bằng nhau để gia công các bài xích tập khó.

Số câu:

Số điểm:

2

1,0

1

1,0

1

1,0

4

3,0

3. Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song.

Nhận biết các góc tạo do 1 mặt đường thẳng cắt 2 đương thẳng.

Biết giải pháp vẽ hình, ghi GT-KL. Biết chứng tỏ hai con đường thẳng vuông góc, song song phụ thuộc vào quan hệ giữa vuông góc và song song.

Số câu:

Số điểm:

1

0,5

1

1,0

2

1,5

4. Tam giác.

Nắm được tổng 3 góc của một tam giác, góc không tính tam giác.

Vận dụng những trường hợp đều bằng nhau của 2 tam giác để chứng tỏ 2 tam giác cân nhau từ kia suy ra 2 đoạn thẳng bởi nhau, 2 góc bởi nhau.

Vận dụng tổng hợp các kiến thức để chứng tỏ 2 đoạn thẳng bởi nhau, 2 góc bởi nhau.

Số câu:

Số điểm:

1

0,5

1

1,0

1

1,0

3

2,5

Tổng số câu:

Tổng số điểm:

Tỉ lệ:

6

3,0

30%

5

3,0đ

30%

2

2,0đ

20%

2

2,0đ

20%

15

10

100%


Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 7

PHÒNG GD & ĐT TP ……..

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021 - 2022

MÔN: TOÁN 7

Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời hạn giao đề)Đề này gồm 01 trang

Hãy viết vào bài thi chỉ một vần âm in hoa đứng trước đáp số đúng.

Câu 1. Khẳng định nào dưới đây đúng:

*

*

*

*

Câu 2. Cách viết như thế nào sau đấy là đúng:

A. |-0,25|=-0,25

B. -|-0,25|=-(-0,25)

C. -|-0,25|=-(-0,25)

D. |-0,25|=0,25

Câu 3. Cho đường thẳng c cắt hai tuyến đường thẳng a cùng b và trong số góc tao thành bao gồm một căp góc so le trong bằng nhau thì:

A. A / / b

B. A cắt b

C. A perp b

D. A trùng cùng với b

Câu 4. Điểm thuộc đồ vật thị hàm số

*
 là:

A. (-1 ;-2)

B. (-1 ; 2)

C. (0 ; 2)

*

Câu 5. Cho x và y là hai đại lượng tỉ trọng nghịch cùng hai cặp giá trị tương xứng của chúng được đến trong bảng

x

-2

y

10

-4

Giá trị sống ô trống trong bảng là:

A.-5

B. 0,8

C.-0,8

D.Một hiệu quả khác

Câu 6. mang lại

*
*
 biết H=M ; I=N. Để
*
 theo trường vừa lòng góc - cạnh - góc thì nên cần thêm đk nào sau đây:

A. HI = MN

B. IK = MN

C. HK = MP

D. HI = NP

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 7 (1,0 điểm). Thực hiện nay phép tính:

*

*

Câu 8 (1,0 điểm). tìm kiếm x biết:

*

*

Câu 9 (1,5 điểm).

Xem thêm: Stt Phụ Nữ Đẹp Nhất Khi Không Thuộc Về Ai, Nhưng Sẽ Hạnh Phúc Nhất Khi Thuộc Về Đúng Người

Cho trang bị thị của hàm số

*
(với m là hằng số,
*
) đi qua điểm
*

a) xác minh m;

b) Vẽ thiết bị thị của hàm số đang cho với cái giá trị m kiếm được ở câu a.Tìm trên thứ thi hàm số trên điểm có tung độ bởi 2 .