*
*
*
thầy Duy TOEIC đã vấn đáp 5 năm trước

Ta biết cách dùng của who là như sau:

1. Cần sử dụng trong câu hỏi:

Who will go with you?= Ai vẫn đi với bạn?

2. Sử dụng làm đại từ quan tiền hệ để chỉ danh trường đoản cú chỉ tín đồ phía trước:

○ The worker who lives in this house helped me yesterday.= Người công nhân  sinh sống trong căn nhà này đã hỗ trợ tôi ngày hôm qua.

Bạn đang xem: Khi nào sử dụng whom

Whom hoàn toàn có thể dùng thay thế cho who lúc vị trí đó được một động từ hay giới từ bỏ phía sau ảnh hưởng lên. Ví dụ:

1. Sử dụng trong câu hỏi:

Whom will you meet?= Bạn đã gặp ai?

(hành động meet ảnh hưởng lên whom)

Whom will you send this letter to?= Bạn đang gửi lá thư này đến ai?

(giới từ to tác hễ lên whom)

2. Dùng làm đại từ quan tiền hệ nhằm chỉ danh tự chỉ người phía trước:

○ The worker whom she hires helped her.= Người công nhân cô ấy thuê đã giúp cô ấy.

(hành rượu cồn hires tác đụng lên whom)

○ The worker whom she works with helped her.= Người người công nhân cô ấy làm phổ biến với đã hỗ trợ cô ấy.

(giới từ bỏ with tác cồn lên whom)

Hoặc rất có thể đổi giới từ bỏ lên trước whom như sau:

○ The worker with whom she works helped her.= Người người công nhân cô ấy làm bình thường với đã giúp cô ấy.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Come From Là Gì Và Cấu Trúc Cụm Từ Come From Trong Câu Tiếng Anh

Vậy câu em hỏi sinh sống trên cũng giống như vậy:

○ …the department heads whom the monthly reports should be sent to= …những trưởng chống các report hàng tháng yêu cầu được gửi đến

(giới trường đoản cú to tác hễ lên whom)

Đổi giới trường đoản cú lên trước whom:

○ …the department heads to whom the monthly reports should be sent= …những trưởng chống các report hàng tháng bắt buộc được gửi đến

Lưu ý là who cũng có thể nằm địa chỉ này. Tuy thế khi mong muốn cho giọng văn trịnh trọng thì ta cần sử dụng whom. Với khi giới từ nằm phía trước thì đề xuất dùng whom, không cần sử dụng who.

Mẹo: trong phạm vi bài thi TOEIC thì em cứ ghi nhớ như sau:

Trong dạng câu nhưng 4 lời giải là 4 chữ có wh- (where, which, who,…), thì ta cứ theo cấu trúc này: