- Chọn bài -Bài 12: liên kết ion - Tinh thể ionBài 13: links cộng hóa trịBài 14: Tinh thể nguyên tử với tinh thể phân tửBài 15: Hóa trị với số oxi hóaBài 16: Luyện tập: liên kết hóa học

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: trên đây

Giải Sách bài Tập chất hóa học 10 – bài 12: links ion – Tinh thể ion góp HS giải bài xích tập, hỗ trợ cho các em một hệ thống kiến thức và sinh ra thói quen học tập thao tác làm việc khoa học, làm căn cơ cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 12.1 trang 29 Sách bài tập hóa học 10: những ion cùng nguyên tử 9Fe–, 10Ne, 11Na+ kiểu như nhau về

A. Số khối. B. Số electron.

C. Số proton. D. Số nơtron

Lời giải:

Đáp án B

Bài 12.2 trang 29 Sách bài bác tập hóa học 10: cấu hình electron nguyên tử X với Y theo thứ tự là 1s22s22p63s23p64s1 cùng 1s22s22p5 links hoá học giữa nguyên tử X với nguyên tử Y thuộc nhiều loại liên kết

A. Mang đến – nhận. B. Kim loại.

C. Ion D. Cộng hoá trị.

Bạn đang xem: Khi hình thành ion nguyên tử nhôm sẽ

Lời giải:

Đáp án C

Bài 12.3 trang 29 Sách bài xích tập hóa học 10: X ở trong chu kì 3, nhóm IA, Y nằm trong chu kì 3, nhóm VIIA. Công thức phân tử và thực chất liên kết của hợp hóa học giữa X và Y là

A. X2Y ; liên kết ion B. XY ; liên kết ion.

C. XY2 ; liên kết cộng hoá trị. D. X2Y2 ; links cộng hoá trị.

Lời giải:

Đáp án B

Bài 12.4 trang 29 Sách bài tập hóa học 10: Hợp hóa học trong phân tử có link ion là

A. NH4Cl. B.NH3.

C. HCl. D.H2O.

Lời giải:

Đáp án A

Bài 12.5 trang 29 Sách bài bác tập hóa học 10: khi phản ứng hoá học tập xảy ra trong số những nguyên tử có thông số kỹ thuật electron sinh hoạt trạng thái cơ bản là 1s22s1 với 1s22s22p5 thì link này là

A. Link cộng hoá trị có cực .

B. Links cộng hoá trị không rất

C. Liên kết ion

D. Link kim loại

Lời giải:

Đáp án C

Bài 12.6 trang 30 Sách bài xích tập hóa học 10: cấu hình electron nguyên tử A là 4s2 và nguyên tử B là 3s23p5.

Công thức hợp chất giữa A với B và thực chất liên kết trong hợp này là


A. AB2, ion. B. AB, ion.

C. A2B , cùng hoá trị. D.A2B3, kim loại.

Lời giải:

Đáp án A

Bài 12.7 trang 30 Sách bài xích tập chất hóa học 10: hàng gồm những ion X+, Y– cùng nguyên tử M hồ hết có thông số kỹ thuật electron 1s22s22p6. X, Y và M là những nguyên tố

A. Kali, clo với neon B. Natri, clo với neon

C. Kali, cãni với nhôm D. Natri, flo với neon

Lời giải:

Đáp án B

Bài 12.8 trang 30 Sách bài tập chất hóa học 10: Điện tích của electron với điện tích của proton (tính ra culông, C) bởi bao nhiêu ?

Hãy cho biết thêm tên gọi và kí hiệu của các điện tích đó ?

Lời giải:

Điện tích của electron :qe= -1,602.10-19 c.

Điện tích của proton :qp= =1.602.10-19 c.

Các năng lượng điện tích nhỏ dại bé đó được gọi là các điện tích solo vị

Electron mang trong mình 1 điện tích đơn vị chức năng âm, kí hiệu bằng 1-.

Proton mang 1 điện tích đơn vị chức năng dương, kí hiệu bằng 1+.

Hai, ba, … điộn tích đơn vị dương được kí hiệu bằng 2+, 3+,…

Hai, ba, … điện tích đơn vị chức năng âm được kí hiệu bởi 2-. 3-,.. .

Bài 12.9 trang 30 Sách bài xích tập chất hóa học 10: a) Hãy cho thấy quan hệ thân số proton và số electron trong nguyên tử. Nguyên nhân nguyên tử lại trung hoà năng lượng điện ?

b) khi nguyên tử dìm thêm hay dường đi một trong những electron thì thành phần còn lại sở hữu mang năng lượng điện không cùng được điện thoại tư vấn là gì ?

Lời giải:

a) vào một nguyên tử, số proton luôn luôn ngay số electron, nghĩa là số điện tích dương và số năng lượng điện âm đều nhau nên nguyên tử trung hoà điện.

b) lúc nguyên tử nhấn thêm hay quăng quật ra một số trong những electron thì số proton không thể bằng số electron nữa, tức là số năng lượng điện dương không thể bằng số năng lượng điện âm nên bộ phận được có mặt mang năng lượng điện tích, được hotline là ion.

Nguyên tử hay nhóm nguyên tử có điện tích được điện thoại tư vấn là ion.

Bài 12.10 trang 30 Sách bài bác tập chất hóa học 10: Nguyên tử liti (Z = 3) có bao nhiêu proton, từng nào electron ?

Khi nhường nhịn đi một electron thì ion được sinh ra mang năng lượng điện dương tuyệt âm ?

Ion đó thuộc các loại ion gì ? cho biết thêm tên của ion đó.

Hãy viết phương trình hoá học diễn tả quá trình ra đời ion nói trên.

Lời giải:

Nguyên tử Li gồm 3 proton với điện tích dương và 3 electron sở hữu điện tích âm. Lúc mất một electron thì ion tất cả dư một điện tích dương nên ion được hình thành mang 1 điện tích dương (1+).

Ion mang điện tích dương bắt buộc thuộc một số loại ion dương hay cation

Ion của nhân tố liti thì được call là ion liti (tên nguyên tố).

Phương trình : Li → Li+ + e

Bài 12.11 trang 30 Sách bài bác tập hóa học 10: Nguyên tử flo (Z = 9) tất cả bao nhiêu proton, bao nhiêu electron ?

Khi nhận thêm một electron thì ion được ra đời mang điện tích dương tốt âm ?

Ion đó thuộc các loại ion gì ? cho thấy thêm tên của ion đó.

Hãy viết phương trình hoá học diễn đạt quá trình ra đời ion nói trên.

Lời giải:

Nguyên tử F gồm 9 proton sở hữu điện tích dương cùng 9 electron mang điện tích âm. Khi dấn thêm một electron thì ion tất cả dư một năng lượng điện âm bắt buộc ion được hình thành mang một điện tích âm (1-).

Ion sở hữu điện tích âm đề xuất thuộc nhiều loại ion âm xuất xắc anion.

Ion của flo được hotline là ion florua.

Phương trình: F + e → F–

Bài 12.12 trang 30 Sách bài xích tập hóa học 10: Hãy viết các phương trình hoá học diễn tả sự hình thành những ion sau :

Na+, Mg2+, Al3+, Cl–, O2-, S2-

Lời giải:

Na → Na+ + e

Mg → Mg2+ + 2e

Al → Al3+ + 3e

Cl + 1e → Cl–

O + 2e → O2-


S + 2e → S2-

Bài 12.13 trang 30 Sách bài xích tập hóa học 10: trong hai một số loại nguyên tố là sắt kẽm kim loại và phi kim thì các loại nguyên tố như thế nào dễ dìm electron, các loại nguyên tố nào dễ dàng nhường electron ? cho thí dụ.

Lời giải:

Các sắt kẽm kim loại dể nhường nhịn electron để biến ion dương.

Thí dụ :

K → K+ + 1e

Ca → Ca2+ + 2e

Các phi kim dễ thừa nhận electron để trở thành ion âm.

Thí dụ :

Br + e → Br–

I + e → I–

Bài 12.14 trang 31 Sách bài bác tập chất hóa học 10: Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố dưới đây : Al, Mg, Na, Ne. Tự các cấu hình đó hãy cho thấy thêm các nguyên tử Al, Mg, Na, mỗi nguyên tử dường mấy electron thì có thông số kỹ thuật electron giống như của khí hiếm Ne.

Hãy cho thấy thêm tại sao những nguyên tử kim loại lại có định hướng nhường electron nhằm trở thành các ion dương ?

Lời giải:

Cấu hình electron của Al, Mg, Na, Ne :

Al

1s22s22p6(3s23p1)

Mg

1s22s22p6(3s2)

Na

1s22s22p6(3s1)

Ne

1s22s22p6

Từ các cấu hình trên ta dễ dãi thấy rằng giả dụ :

nguyên tử Na nhường nhịn le để đổi mới ion Na+ ;

nguyên tử Mg nhường 2e để đổi mới ion Mg2+ ;

nguyên tử Al nhường nhịn 3e để trở thành ion Al3+,

thì những ion được hình thành có thông số kỹ thuật electron giống cấu hình electron của khí hi hữu Ne cùng với 8 electron ở lớp ngoài cùng.

Ta sẽ biết cấu hình electron của các khí hiếm với 8 electron (đối với He là electron) ở phần ngoài cùng là một thông số kỹ thuật electron vững bền. Do vậy, các nguyên tử sắt kẽm kim loại có khuynh hướng dễ nhường electron nhằm có thông số kỹ thuật electron vững chắc của khí thảng hoặc đứng trước.

Bài 12.15 trang 31 Sách bài bác tập chất hóa học 10: Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của những nguyên tố dưới đây : O, F, Ne. Tự các cấu hình đó hãy cho biết thêm các nguyên tử O, F, mỗi nguyên tử thừa nhận thêm mấy electron thì có thông số kỹ thuật electron y như của khí hiếm Ne đứng sau.

Hãy cho thấy tại sao các nguyên tử phi kim lại có khuynh hướng nhận thêm electron nhằm trở thành những ion âm ?

Lời giải:

O: 1s22s22p4

F: 1s22s2p5

Ne: 1s22s22p6

Từ các thông số kỹ thuật trên ta dễ ợt thấy rằng ví như nguyên tử F dìm thêm 1e để biến chuyển ion F–, nguyên tử O dấn thêm 2e để biến hóa ion O2- thì những ion được sinh ra có cấu hình electron giống cấu hình electron của khí thảng hoặc Ne cùng với 8 electron ở phần bên ngoài cùng.

Như ta đang biết, thông số kỹ thuật electron của những khí thi thoảng với 8 electron (đối cùng với He là 2 electron) ở lớp bên ngoài cùng là một cấu hình electron vững chắc (năng lượng thấp). Vày vậy, những nguyên tử phi kim có định hướng nhận electron để có cấu hình electron vững chắc của khí thi thoảng đứng sau.

Bài 12.16 trang 31 Sách bài bác tập chất hóa học 10: Hãy viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử của heli (He) và cấu hình electron của những cation : Be2+, Li+

So sánh thông số kỹ thuật electron của những cation kia với thông số kỹ thuật electron nguyên tử của He và mang đến nhận xét.

Lời giải:

HeBeLi
1s21s21s2

Nhận xét : các cation Be2+, Li+ có cấu hình electron giống thông số kỹ thuật electron của nguyên tử khí hãn hữu He đứng trước.

Bài 12.17 trang 31 Sách bài bác tập hóa học 10: Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của agon (Ar) và cấu hình electron của những cation : Ca2+, K+

So sánh cấu hình electron của những cation kia với thông số kỹ thuật electron nguyên tử của Ar và cho nhận xét.

Lời giải:

Ar: 1s22s22p63s23p6

Ca2+: 1s22s22p63s23p6

K+: 1s22s22p63s23p6

Nhận xét : các cation Ca2+, K+ có thông số kỹ thuật electron giống thông số kỹ thuật electron của nguyên tử khí hiếm Ar đứng trước.

Bài 12.18 trang 31 Sách bài xích tập hóa học 10: Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của agon (Ar) và thông số kỹ thuật electron của các anion : S2-, CL–

Hãy so sánh thông số kỹ thuật electron của các anion đó với thông số kỹ thuật electron nguyên tử của Ar và đến nhận xét.

Lời giải:

Ar: 1s22s22p63s23p6

S2-: 1s22s22p63s23p6

Cl–: 1s22s22p63s23p6

Nhận xét : những anion S2-, Cl– có thông số kỹ thuật electron giống thông số kỹ thuật electron của nguyên tử khí hi hữu Ar đứng sau.

Bài 12.19 trang 31 Sách bài xích tập chất hóa học 10: a) Hãy cho biết có hiện tượng kỳ lạ gì xẩy ra khi cho clo (thường ngơi nghỉ dạng Cl2) chức năng với natri với hãy lý giải sự hình thành liên kết ion vào phân tử NaCl

b)Hãy cho thấy thế nào là links ion và bản chất lực links ion là gì ?

Lời giải:

a) Ta sẽ biết natri là một kim các loại có khuynh hướng nhường electron để phát triển thành một ion dương có cấu hình electron vững bền và clo là 1 trong phi kim có định hướng nhận electron để biến một ion âm có thông số kỹ thuật electron vững vàng bền. Do vậy khi mang lại clo xúc tiếp với natri thì đầu tiên có hiện tượng kỳ lạ chuyển electron từ bỏ nguyên tử mãng cầu sang nguyên tử Cl. Từ bỏ đó xuất hiện thêm các ion tích năng lượng điện khác dấu (âm và dương) và tiếp nối do lực hút tĩnh điện giữa những ion nên link ion được hình thành.

Phản ứng hoá học giữa natri với clo có thể được miêu tả bằng phương trình hoá học tập :

*

b) links ion là link giữa những ion, lộ diện do sự đưa electron tự nguyên tử sắt kẽm kim loại sang nguyên tử phi kim.

Bản chất lực links ion là lực hút tĩnh điện giữa những ion tích năng lượng điện khác dấu.

Bài 12.20 trang 31 Sách bài tập hóa học 10: a) nguyên nhân các hợp chất ion lại thường xuyên tồn tại làm việc trạng thái tinh thể ?

b) Hãy vẽ sơ vật mạng tinh thể NaCl với hãy bộc lộ sự phân bố các ion vào mạng tinh thể đó.

Lời giải:

a) Lực hút tĩnh điện giữa các ion không triết lý : một ion dương có tính năng hút so với nhiều ion âm với ngược lại. Vày vậy, những hợp chất ion thường xuyên tồn tại sống dạng tinh thể. Các phân tử ion riêng rẽ chỉ sống thọ ở nhiệt độ cao (1440 °C so với NaCl).

b) Hình mặt là sơ trang bị mạng tinh thể NaCl.

*

Trong tinh thể NaCl, các ion Na+; Cl- luân phiên phân bố trên các đỉnh của các hình lập phương nhỏ.

Mỗi ion được phủ quanh bởi 6 ion khác vết gần nhất.

Bài 12.21 trang 31 Sách bài tập hóa học 10: Hãy cho biết tính chất chung của những hợp hóa học ion.

Lời giải:

Vì lực hút tĩnh điện giữa các ion khác dấu phệ nên những tinh thể ion rất bền. Các hợp chất ion khó bay hơi, nặng nề nóng chảy với khá rắn. Thí dụ, muối ăn uống (NaCl) có nhiệt độ nóng tan là 800 °c.

Xem thêm: Hàng Đẳng Thức Đáng Nhớ Và Hệ Quả Cùng Các Dạng Toán, Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ Đầy Đủ Nhất

Các hợp chất ion dễ tan vào nước. Ở tâm trạng rắn, các hợp chất ion ko dẫn điện dẫu vậy dung dịch các hợp hóa học ion hoà tung trong nước và những hợp hóa học ion sinh hoạt trạng thái rét chảy gần như là chất dẫn điện bởi khi đó các ion tích điện tất cả thể hoạt động tự do. Đó là đặc điểm của những hợp chất ion.

Bài 12.22 trang 31 Sách bài tập hóa học 10: cha nguyên tử X, Y, Z tất cả tổng điện tích hạt nhân bằng 16, nguyên tử X nhiều hơn thế nữa nguyên tử Y một e. Tổng cộng e trong ion (XY3)– là 32. Khẳng định X, Y, Z.

Lời giải:

Gọi số e trong những nguyên tử X,Y,Z thứu tự là x,y,z. Theo đề bài xích ta gồm hệ phương trình đại số: