Tiêu chuẩn đánh giá bán đảng viên xong xuôi xuất dung nhan nhiệm vụ

Ban tổ chức triển khai TW Đảng phát hành Hướng dẫn 16-HD/BTCTW về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại quality hàng năm đối với tổ chức, cá nhân, đảng viên cùng tập thể, cá thể cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Bạn đang xem: Hướng dẫn số 16-hd/btctw năm 2018


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC --------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT phái mạnh ---------------

Số:16- HD/BTCTW

Hà Nội, ngày 24 mon 9 năm 2018

HƯỚNG DẪN

KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤTLƯỢNG HẰNG NĂM ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN VÀ TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÁN BỘ LÃNHĐẠO, QUẢN LÝ CÁC CẤP

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Kiểm điểm từ phê bình, phê bình cùng đánh giá, xếp loạichất lượng hằng năm để các cấp ủy, tổ chức triển khai đảng, tập thể chỉ huy cơ quan, đơnvị và từng cá nhân tự soi, trường đoản cú sửa lại mình, trường đoản cú đó đưa ra chủ trương, giải phápphát huy ưu điểm, hạn chế và khắc phục hạn chế, yếu điểm trong lãnh đạo, quản ngại lý, điềuhành và tiến hành nhiệm vụ; làm căn cứ để triển khai các nội dung về công táccán bộ; góp phần cải thiện năng lực lãnh đạo, sức kungfu của tổ chức triển khai đảng vàđảng viên.

2.Các cấp cho ủy, tổ chức triển khai đảng, lãnh đạo những cơ quan, đơnvị và từng cán bộ, đảng viên yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánhgiá, xếp loại chất lượng hằng năm. Cấp ủy cấp cho trên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo,hướng dẫn, kiểm tra, tính toán việc thực hiện đảm bảo khách quan, toàn diện, thựcchất. Trong kiểm điểm đề xuất khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, hổ hang va chạm,thấy đúng phải nhất quyết bảo vệ, thấy không nên phải tàn khốc đấu tranh; dấn diện,xác xác định rõ những thể hiện suy thoái về tư tưởng thiết yếu trị, đạo đức, lối sống,"tự diễn biến", "tự đưa hóa". Thực hiện đánh giá liên tục,đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, gồm sự đối chiếu giữa các vị trítương đương và công khai kết quả; gắn đánh giá, xếp một số loại chất lượng cá nhân vớitập thể với với tác dụng thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

II.NỘI DUNG

A. KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊBÌNH VÀ PHÊ BÌNH

1.Đối tượngkiểm điểm

1.1. Tập thể

a)Ở Trung ương

-BộChính trị, Ban túng thư trung ương Đảng; ban thường xuyên vụ đảng ủy trực trực thuộc Trungương, đảng đoàn, ban cán sự đảng, cộng đồng lãnh đạo các ban đảng nghỉ ngơi Trung ương.

- Tậpthể trực thuộc Hội đồng Dân tộc; thường trực những Ủy ban của Quốc hội, tập thểlãnh đạo các cơ quan ở trong Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội.

-Đoàn chủ tịch Ủy ban tw Mặt trận sơn hà Việt Nam, Đoàn chủ tịch TổngLiên đoàn Lao đụng Việt Nam, Ban túng thư trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản HồChí Minh, Đoàn quản trị Trung ương Hội Liên hiệp thiếu phụ Việt Nam, Ban hay vụTrung ương Hội dân cày Việt Nam, Ban hay vụ tw Hội Cựu chiến binhViệt Nam.

- Tậpthể lãnh đạo: Văn phòng chủ tịch nước, Văn phòng thiết yếu phủ, văn phòng Quốc hội;các đơn vị chức năng sự nghiệp ở trung ương (Báo Nhân Dân, Tạp chí cùng sản, Đài Tiếngnói Việt Nam, Đài truyền họa Việt Nam, Thông tấn buôn bản Việt Nam, học viện Chínhtrị non sông Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm kỹ thuật xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâmKhoa học tập và công nghệ Việt Nam, Đại học đất nước Hà Nội, Đại học quốc gia Thànhphố hồ Chí Minh, đơn vị Xuất bạn dạng Chính trị tổ quốc - Sự thật); những cơ quan, 1-1 vịcủa Đảng, bên nước, chiến trận Tổ quốc và những đoàn thể thiết yếu trị - xóm hộiởTrung ương; các tập đoàn kinh tế, tổng doanh nghiệp nhà nước.

- Tậpthể lãnh đạo, quản lý khác ở những ban, bộ, ngành vị cấp ủy, đảng đoàn, ban cán sựđảng trực thuộc tw quy định.

b)Ở địa phương

-Ban thường vụ cung cấp ủy cung cấp tỉnh, cấp huyện với tương đương; cấp ủy cơ sở; đảngđoàn, ban cán sự đảng, bầy đàn lãnh đạo những cơ quan siêng trách tham mưu, giúpviệc của cung cấp ủy cấp cho tỉnh, cấp huyện.

-Đoàn đại biểu Quốc hội, tập thể sở tại hội đồng nhân dân, bè cánh lãnh đạoủy ban nhân dân những cấp.

-Ban trực thuộc Ủy ban chiến trận Tổ quốc việt nam cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cho xã;ban thường xuyên vụ đoàn thể chủ yếu trị - thôn hội cấp tỉnh, cấp cho huyện cùng ban chấp hànhcấp cơ sở.

- Tậpthể lãnh đạo, cai quản khác ở cấp cho tỉnh, cấp huyện và cung cấp cơ sở vì tỉnh ủy, thànhủy trực thuộc trung ương quy định.

1.2.Cánhân

- Đảngviên trong toàn Đảng (trừ đảng viên được miễn công tác và ngơi nghỉ đảng).

-Cán cỗ lãnh đạo, cai quản các cấp.

2.Nơi kiểmđiểm

2.1. Đối với tậpthể

Tập thể lãnh đạo, quảnlý ở cung cấp nào tiến hành kiểm điểm ở cấp cho đó. Phối hợp kiểm điểm bằng hữu lãnh đạo,quản lý cơ quan, đơn vị chức năng với kiểm điểm đảng đoàn, ban cán sựđảng; vớiban thường xuyên vụ đảng ủy của cơ quan, đơn vị chức năng (nếu những thành viên chỉ đạo đềutrong ban hay vụ).

2.2. Đối vớicá nhân

-Đảng viên kiểm điểm ở chi bộ địa điểm sinh hoạt.

- Đối với đảng viêngiữ công tác lãnh đạo, cai quản ngoài kiểm điểm ở bỏ ra bộ vị trí sinh hoạt còn thựchiện kiểm điểm như sau:

+Các bè bạn Ủy viên Bộ chính trị, túng thiếu thư trung ương Đảng kiểm điểm trước tậpthể Bộ chủ yếu trị, Ban túng thư; trước đồng đội lãnh đạo, thống trị cơ quan, solo vịmà bản thân là thành viên.

+Các bằng hữu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hànhTrung ương kiểm điểm trước ban hay vụ cấp ủy mà lại mình tham gia; ban cán sự đảng,đảng đoàn hoặc lũ lãnh đạo, làm chủ cơ quan, đơn vị chức năng mà mình là thành viên.

+Các bằng hữu ủy viên ban cán sự đảng, đảng đoàn, túng thư trung ương Đoàn Thanhniên cùng sản hồ nước Chí Minh, lãnh đạo những tổ chức, cơ quan, đơn vị chức năng ở Trung ươngkiểm điểm trước ban cán sự đảng, đảng đoàn, cộng đồng lãnh đạo, làm chủ các tổ chức,cơ quan, đơn vị mà bản thân là thành viên.

+Các đồng minh ủy viên ban thường xuyên vụ cấp ủy cấp tỉnh, cung cấp huyện và tương đương kiểmđiểm trước bè đảng ban thường vụ; trước đàn lãnh đạo, làm chủ cơ quan, đơnvị mà mình là thành viên. Các bạn bè ủy viên ban chấp hành đảng bộ cấp tỉnh,cấp huyện và tương đương kiểm điểm trước số đông lãnh đạo, thống trị tổ chức, cơquan, đơn vị nơi làm cho việc.

+ Các bạn hữu cấp ủyviên đại lý kiểm điểm trước bè phái ban chấp hành với tập thể lãnh đạo nơi mìnhlà thành viên.

Đảngviên giữ lại từ bố chức vụ lãnh đạo, làm chủ trở lên, ngoại trừ kiểm điểm ở những nơi nêutrên, rất có thể kiểm điểm ở vị trí khác (nếu cần) bởi vì cấp gồm thẩm quyền quyết định.

-Cán bộ lãnh đạo, cai quản ở chỗ thực hiện cơ chế thủ trưởng thì kiểm điểm trướchội nghị cán cỗ chủ chốt hoặc tổng thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan,đơn vị vị trí làm việc.

-Cán cỗ lãnh đạo, làm chủ chưa là đảng viên thì kiểm điểm ở bè bạn lãnh đạo, quảnlý nhưng mình là thành viên.

-Nơi kiểm điểm của cán cỗ lãnh đạo, làm chủ khác ở cấp tỉnh, cung cấp huyện và cấp cơsở bởi vì tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương quy định.

3.Nội dungkiểm điểm

3.1. Đối với tậpthểlãnh đạo, quản lý

-Việc cửa hàng triệt, tổ chức tiến hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chínhsách, pháp luật trong phòng nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, tóm lại của cấptrên.

- Kếtquả thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm của địa phương, cơ quan,đơn vị; các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt y trong nămđược lượng hóa bằng thành phầm (nếu có).

- bài toán đấu tranhngăn chặn, đẩy lùi những thể hiện suy thoái về bốn tưởng chủ yếu trị, đạo đức, lốisống, "tự diễn biến", "tự gửi hóa" vào nội cỗ gắn vớiđẩy bạo phổi học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng côngtác chiến đấu phòng, phòng tham nhũng, lãng phí.

-Việc triển khai nguyên tắc tập trung dân nhà và các quy định, quy định làm việc.

- Kếtquả lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, kỷ chế độ đảng vàthi đua, khen thưởng.

- tác dụng khắc phụcnhững hạn chế, khuyết điểm đã làm được cấp có thẩm quyền tóm lại hoặc được chỉ ra ởkỳ kiểm điểm trước.

- Những vụ việc đượcgợi ý kiểm điểm (nếu có).

Khi kiểm điểm phảilàm rõ trọng trách của số đông và từng thành viên, độc nhất là tín đồ đứng đầu trongtừng hạn chế, lỗi của đồng đội và đề ra biện pháp khắc phục có tính khảthi.

3.2. Đối với đảngviên với cán cỗ lãnh đạo, cai quản lý

a) Kiểm điểm đảngviên

- Về phẩm chất chínhtrị, đạo đức nghề nghiệp lối sống, ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc:

+ tứ tưởng thiết yếu trị:Trung thành với nhà nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng hcm và mặt đường lối thay đổi mớicủa Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động mái ấm gia đình và nhân dân thực hiện chủtrương, đường lối của Đảng, bao gồm sách, pháp luật trong phòng nước; việc học tậpcác nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt bao gồm trị để cải thiện bảnlĩnh chủ yếu trị, nhân sinh quan cách mạng.

+ Phẩm chất đạo đức,lối sống: hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ ChíMinh; vấn đề giữ gìn đạo đức, lối sống, đẩy mạnh tính chi phí phong, gương chủng loại củangười đảng viên cùng quan hệ trực tiếp với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắngnghe, tiếp thu sửa chữa thay thế khuyết điểm và chống chọi với các biểu hiện quan liêu,tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây đắp địa phương, cơ quan, đơn vị vàgiữ gìn liên minh nội bộ.

+ Ý thức tổ chức kỷluật: việc chấp hành sự cắt cử của tổ chức; thực hiện quy định về số đông điềuđảng viên không được làm và những nội quy, quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị;các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng với đóng đảng giá tiền theo quy định; trách nhiệmnêu gương của đảng viên; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và giữ mọt liênhệ với chi ủy, đảng ủy đại lý nơi cư trú.

+ Tác phong, lề lốilàm việc: Năng động, sáng sủa tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháplàm vấn đề khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; lòng tin hợp tác, trợ giúp đồngchí, đồng nghiệp.

+ liên hệ các biểuhiện về suy thoái tư tưởng thiết yếu trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến","tự chuyển hóa" của cá thể theo phụ lục (đính kèm).

- Về triển khai chức trách,nhiệm vụ:

+ Việc tiến hành nhiệmvụ đảng viên, quyền lợi và trách nhiệm so với các chức vụ công tác làm việc (đảng,chính quyền, đoàn thể) theo quy định.

+ kết quả thực hiệncác chỉ tiêu, trách nhiệm được giao trong thời điểm được lượng hóa bằng thành phầm cụ thể.

+ trọng trách cánhân tương quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức,cơ quan, đơn vị chức năng do bản thân phụ trách.

- Việc triển khai camkết tu dưỡng, rèn luyện, tìm mọi cách hằng năm.

- tác dụng khắc phụcnhững hạn chế, khuyết điểm đã có được cấp tất cả thẩm quyền kết luận hoặc đã cho thấy ở kỳkiểm điểm trước.

- Những sự việc đượcgợi ý kiểm điểm (nếu có).

* Đối với đảngviên là công chức, viên chức và những người khác tận hưởng lương từ túi tiền nhànước: lúc kiểm vấn đề cần đi sâu hiểu rõ vềkhối lượng, hóa học lượng, tiến độ, kết quả thực hiện trách nhiệm được giao; tinh thầnđổi mới, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân.

b) Kiểm điểm cánbộ lãnh đạo, quản lí lý

Ngoài đông đảo nội dungnêu tại khoản a) bên trên đây, còn nên kiểm điểm thâm thúy các nội dung sau:

- hiệu quả về lãnh đạo,quản lý, điều hành, trọng trách của cá thể trong thâm nhập cùng bè lũ lãnh đạovà tổ chức triển khai các trách nhiệm chính trị và công tác làm việc tổ chức, cán bộ của địaphương, cơ quan, đối kháng vị; quan liêu hệ, phối hợp với cấp ủy và đồng chí lãnh đạo, quảnlý; cách biểu hiện công tâm, khách hàng quan; việc quy tụ, kết hợp nội bộ và sự tín nhiệmcủa cán bộ, đảng viên, quần chúng.

- Ý thức đấu tranhphòng, phòng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cơ hội, vụ lợi. Việc kê khai tàisản, các khoản thu nhập theo quy định; quan tâm quan tâm đời sống đồ chất, niềm tin chocán bộ, đảng viên, bạn lao động. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo,quản lý, tốt nhất là cán cỗ chủ chốt những cấp.

4.Các bướctiến hành

4.1.Chuẩnbị kiểm điểm

a) sẵn sàng báocáo kiểm điểm của tập thể, cá nhân

- fan đứng đầu cấpủy, tổ chức triển khai đảng, chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ huy chuẩn bị báo cáokiểm điểm của bè cánh theo chủng loại 1 và lấy chủ ý đóng góp của tổ chức, cá thể cóliên quan lại theo dụng cụ của cấp có thẩm quyền. Dự thảo report kiểm điểm gửitrước cho các thành viên tham gia hội nghị kiểm điểm ít nhất 3 ngày có tác dụng việc.

- Mỗicá nhân có tác dụng một bản tự kiểm điểm theo chủng loại 2.

b) nhắc nhở kiểm điểmđối cùng với tập thể, cá nhân

- Bộ chủ yếu trị, BanBí thư gợi ý kiểm điểm so với cấp ủy, tổ chức triển khai đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộcTrung ương cùng cán cỗ thuộc diện Bộ thiết yếu trị, Ban túng thiếu thư quản ngại lý; cung cấp ủy, tổ chứcđảng gợi nhắc kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền cai quản (nếu cần).

- Ban tổ chức triển khai cấp ủyhoặc cơ sở tham mưu về công tác làm việc tổ chức, cán cỗ có trọng trách chủ trì, phốihợp với những cơ quan lại có liên quan tham mưu cấp tất cả thẩm quyền về đa số tập thể,cá nhân cần lưu ý và nội dung kiểm điểm.

4.2.Tổchứckiểm điểm

- Kiểm điểm đảngviên với tập thể, cá nhân cán cỗ lãnh đạo, thống trị hằng năm được triển khai vào dịpcuối năm. Kiểm điểm đồng đội trước, cá nhân sau, fan đứng đầu trước, cấp phóvà các thành viên sau, lấy công dụng kiểm điểm bè đảng làm đại lý để kiểm điểm cánhân, lấy hiệu quả kiểm điểm của cá thể để xẻ sung, hoàn hảo kiểm điểm của tậpthể.Cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện kiểm điểm sau khoản thời gian các tập thểlãnh đạo, quản lý của thiết yếu quyền, chăm môn, đoàn thể đã xong kiểm điểm.Nhữngchi bộ có tổ đảng thì hoàn toàn có thể kiểm điểm đảng viên sinh sống tổ đảng, tiếp nối tổ đảng báocáo kết quả với đưa ra bộ.

- cấp ủy cấp trênxây dựng kế hoạch, lập những đoàn công tác làm việc dự, lãnh đạo kiểm điểm ở phần đa nơi gồm gợiý kiểm điểm cùng phân công cấp ủy viên, cán bộ những ban tham mưu, giúp câu hỏi của cấpủy dự, lãnh đạo và tổng hợp hiệu quả kiểm điểm ở cấp cho ủy, tổ chức triển khai đảng, tập thểlãnh đạo, làm chủ cấp dưới để report cấp ủy.

- tín đồ đứng đầu hoặcngười được ủy quyền trình bày báo cáo kiểm điểm của tập thể; từng thành viêntrong cộng đồng tham gia góp ý và hiểu rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân đối với nhữngưu, yếu điểm của tập thể. Fan đứng đầu tổng hợp, kết luận từng văn bản tiếpthu để hoàn thiện báo cáo.

- cá nhân trình bàybản từ kiểm điểm; từng member trong bè đảng góp ý, phê bình; chủ nhân trìkết luận đa số ưu, lỗi của từng cá nhân; cá nhân tiếp thu, hoàn thành xong bảntự kiểm điểm. Lúc kiểm điểm tín đồ đứng đầu thì phân công bằng hữu cấp phó chủtrì.Đảng viên giữ chuyên dụng cho lãnh đạo, cai quản ở chỗ nào thực hiện nay kiểmđiểm sâu về chức trách, trọng trách được giao ở vị trí đó, ở đưa ra bộ triệu tập kiểm điểmviệc triển khai nhiệm vụ đảng viên.

- thời hạn tổ chứckiểm điểm của tập thể, cá nhân ban thường xuyên vụ tỉnh giấc ủy, thành ủy, đảng ủy trựcthuộc tw tối thiểu là 03 ngày, hồ hết nơi được Bộ chính trị, Ban bí thưgợi ý kiểm điểm buổi tối thiểu là 04 ngày; đảng đoàn, ban cán sự đảng, số đông lãnhđạo, làm chủ trực thuộc trung ương tối thiểu 02 ngày, mọi nơi được bộ Chínhtrị, Ban túng thư lưu ý kiểm điểm buổi tối thiểu 03 ngày. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủytrực thuộc trung ương quy định thời hạn kiểm điểm so với tập thể, cá nhân thuộcquyền quản lí lý.

B. ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠICHẤT LƯỢNG

Đánh giá, xếp loạichất lượng tổ chức triển khai đảng, đảng viên với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lýhằng năm được triển khai trên cơ sở hiệu quả kiểm điểm từ bỏ phê bình cùng phê bình vàtiến hành tức thì sau khi xong kiểm điểm.

1. Đánh giá, xếploại unique tổ chứcđảng

1.1. Đối tượng

- Đảng bộhuyện,quận, thị xã, thành phố trực nằm trong tỉnh; đảng cỗ cấp trên trực tiếp tổ chức triển khai cơsởđảng (sau phía trên gọi tầm thường là cấp cho huyện).

- Đảng bộ cơ sở (baogồm cả đảng cỗ cơ sở nhưng mà đảng ủy được giao quyền cấp trên cơ sở) và chi bộ cơ sở.

- Đảng bộ bộ phận vàchi bộ trực trực thuộc đảng ủy do những tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trungương hướng dẫn.

1.2. Khungtiêu chí tiến công giá

a) Các tiêu chuẩn vềxây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

- công tác làm việc chínhtrị tư tưởng:Tuyên truyền, giáo dụcchủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng hồ Chí Minh; tiệm triệt, triển khai đường lối,chủ trương của Đảng, thiết yếu sách, pháp luật ở trong phòng nước; chiến đấu với những biểuhiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến","tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với tăng cường học tập và làm theo tưtưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện đầy đủ, có công dụng các nhiệmvụ thường xuyên xuyên, trọng tâm, tự dưng xuất trong công tác làm việc chính trị bốn tưởng theo sựchỉ đạo của cấp ủy cấp cho trên. Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, đảngviên và nhân dân; triết lý tư tưởng đối với đảng viên.

- công tác làm việc tổ chức,cán cỗ và thi công đảng bộ, đưa ra bộ:Kếtquả thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Việcthực hiện nguyên tắc triệu tập dân chủ, tự phê bình và phê bình, quy định làm việccủa cấp ủy lắp với xây dựng đoàn kết nội bộ; đổi mới phương thức chỉ huy vànâng cao quality sinh hoạt của cấp cho ủy, chi bộ; thi công đội ngũ cung cấp ủy viênvà túng bấn thư bỏ ra bộ; quản ngại lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên với kết hấp thụ đảngviên mới; trình làng đảng viên đang công tác làm việc giữ mối liên hệ với đưa ra ủy, đảng ủycơ sở vị trí cư trú. Tác dụng xây dựng, nhân rộng những điển hình tiên tiến; củng cốtổ chức đảng với giúp đỡ, giáo dục và đào tạo đảng viên không ngừng nhiệm vụ.

- chỉ huy chínhquyền, chiến trường Tổ quốc và các đoàn thể thiết yếu trị - làng hội: lãnh đạo xây dựng các tổ chức vững mạnh; phát huy hiệu lực, hiệu quảquản lý của chủ yếu quyền, coi xét, giải quyết những sự việc nảy sinh làm việc địaphương, cơ quan, 1-1 vị; tác dụng phối đúng theo công tác; phát huy sức khỏe tổng hợp,xây dựng khối đại liên kết toàn dân; cải thiện chất lượng giám sát, phản biện xãhội.

-Công tác kiểm tra, đo lường và kỷ phép tắc đảng: hiệu quả thựchiện planer kiểm tra, đo lường và thống kê của cung cấp ủy và công tác tự kiểm tra, giám sát và đo lường củađảng bộ, bỏ ra bộ. Công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;giải quyết đối kháng thư khiếu nại, tố cáo; phát hiện, xử lý tổ chức triển khai đảng, đảng viênvi phạm.

b) Các tiêu chuẩn vềkết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong thời điểm (được lượng hóa nắm thể)

-Việc rõ ràng hóa, xây đắp và tổ chức thực hiện các chươngtrình, kế hoạch công tác làm việc năm để thực hiện nhiệm vụ được giao.

- công dụng lãnh đạothực hiện những chỉ tiêu, trách nhiệm phát triển kinh tế - buôn bản hội, quốc chống - anninh của địa phương, cơ quan, đối chọi vị.

- hiệu quả đánhgiá, xếp loại chính quyền, trận mạc Tổ quốc, các đoàn thể bao gồm trị - buôn bản hộicùng cung cấp và những tổ chức đảng trực thuộc.

c) kết quả khắcphục phần nhiều hạn chế, yếu đuối kém đã được chỉ ra

1.3. Khungtiêu chuẩn chỉnh các mức chất lượng

a)Hoàn thành xuất sắc đẹp nhiệm vụ

-Là đảng bộ (chi bộ) có không ít thành tích nổi bật, có đổi mới sáng tạo ra và bao gồm sảnphẩm núm thể; khẳng định vị thế, vai trò mặt hàng đầu, nổi bật đểcác tổ chứcđảng khác học tập, noi theo.

-Các tiêu chuẩn về kết quả thực hiện nay chương trình, kế hoạch công tác làm việc xây dựng Đảng,xây dựng khối hệ thống chính trị; công dụng lãnh đạo tiến hành nhiệm vụ phân phát triểnkinh tế - buôn bản hội, quốc chống - an ninh, chuyên môn nghiệp vụ được cấp gồm thẩmquyền giao đều nhận xét đạt cấp độ "Xuất sắc", những tiêu chuẩn còn lạiđược review đạt lever "Tốt" trở lên.

- Đốivới đảng bộ phải có 100% số tổ chức đảng trực thuộc được xếp một số loại chất lượng“Hoàn thành giỏi nhiệm vụ” trở lên. Đối với bỏ ra bộ phải gồm 100% đảng viên được xếploại quality “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trở lên.

-Chính quyền, trận mạc Tổ quốc và những đoàn thể chủ yếu trị - thôn hội cùng cung cấp đượcxếp loại unique "Hoàn thành giỏi nhiệm vụ" trở lên.

-Không gồm cấp ủy viên của đảng bộbị cách xử trí kỷ luật.

Cấpcó thẩm quyền coi xét, quyết định con số tổ chức đảng được xếp loại"Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" không vượt quá 20% số tổ chức triển khai đảngcùng cung cấp trực trực thuộc được xếp nhiều loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" của từngđảng bộ.

b)Hoàn thành giỏi nhiệm vụ

-Các tiêu chuẩn về kết quả thực hiện nay chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Đảng,xây dựng hệ thống chính trị; kết quả lãnh đạo triển khai nhiệm vụ vạc triểnkinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, chuyên môn nghiệp vụ được cấp có thẩmquyền giao đều đánh giá đạt lever "Tốt" trở lên, những tiêu chí cònlại được đánh giá đạt lever "Trung bình" trở lên.

- Đốivới đảng cỗ phải gồm 100% số tổ chức đảng trực trực thuộc được xếp loại chất lượng“Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên. Đối với đưa ra bộ phải gồm 100% đảng viên được xếploại unique "Hoàn thành nhiệm vụ" trở lên.

-Chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thiết yếu trị - buôn bản hội cùng cấp đượcxếp loại quality "Hoàn thành nhiệm vụ" trở lên.

-Không gồm cấp ủy viên của đảng bộbị xử trí kỷ lý lẽ (trừ trường hòa hợp tựphát hiện với khắc phục dứt hậu quả).

c)Hoàn thành nhiệm vụ

-Các tiêu chí đều nhận xét đạt cấp độ "Trung bình" trở lên.

-Không gồm cấp ủy viên của đảng bộhoặc tập thể cấp cho ủy trực ở trong (đảngviên của bỏ ra bộ) bị xử lý kỷ chế độ (trừ trường vừa lòng tự phát hiện và khắc phụcxong hậu quả).

d)Không kết thúc nhiệm vụ

Làđảng bộ (chi bộ) không đạt tới mức "Hoàn thành nhiệm vụ" hoặc nằm trong mộttrong các trường hợp sau:

-Có tập thể cung cấp ủy trực thuộc để xảy ra các vụ, việc tham ô, tham nhũng và cácvi phạm khác bị xử lý theo nguyên tắc của Đảng, pháp luật của phòng nước (trừ trườnghợp tự vạc hiện cùng khắc phục kết thúc hậu quả).

-Chỉ hoàn thành dưới 1/2 số chỉ tiêu, trách nhiệm phát triển tài chính - làng hội, quốcphòng - an ninh được cấp bao gồm thẩm quyền giao (trừ trường hợp bất khả kháng) hoặccác chương trình, kế hoạch về gây ra Đảng, xây dựng khối hệ thống chính trị của đảngbộ ở tại mức kém.

-Có tự 02 tổ chức (Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chủ yếu trị - thôn hội) cùng cấp xếploại chất lượng “Không xong nhiệm vụ”.

-Ban hay vụ cung cấp ủy bị xử lý kỷ mức sử dụng hoặc bao gồm trên 20% số tập thể cấp cho ủy trựcthuộc xếp loại quality "Không chấm dứt nhiệm vụ" (chi ủy bị xửlý kỷ nguyên tắc hoặc đưa ra bộ bao gồm trên20%số đảng viên xếp các loại chất lượng"Không xong nhiệm vụ").

1.4. Trách nhiệm,thẩm quyền

a) Đối cùng với đánhgiá, xếp nhiều loại đảng bộ cấp huyện

- Ban thường xuyên vụ tỉnhủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tw (sau đây gọi chung là ban thường vụcấp ủy cấp tỉnh) chủ trì, tổ chức triển khai và xem xét, đưa ra quyết định đánh giá, xếploại chất lượng các đảng cỗ trực thuộc.

- cấp ủy cung cấp huyện tựđánh giá, xếp loại chất lượng đảng bộ mình.

- các chủ thể cóliên quan liêu tham gia tấn công giá, xếp loại chất lượng:

+ Ởcấp trên:(1) các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cung cấp ủy cấp trên trực tiếp;(2) thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận Tổ quốc với cácđoàn thể chính trị - xóm hội cấptỉnh(đối với đánh giá đảng bộ huyện,quận, thị xã, tp trực ở trong tỉnh); tập thể chỉ đạo cơ quan, đơn vị cấptrên trực tiếp và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp cho tỉnh (đối với reviews đảngbộ cấp cho trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng khác).

+ Ở cùng cấp: Cácban hay vụ cung cấp ủy cung cấp huyện trong đảng bộ.

+ Ở cấp dưới: các cấpủy đảng trực thuộc(chi cỗ nơi không có cấp ủy).

b) Đối cùng với đánhgiá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng

- Ban thường xuyên vụ cấp ủycấp huyện công ty trì tổ chức triển khai và xem xét, ra quyết định đánh giá, xếp loạichất lượng những đảng bộ, bỏ ra bộ cơ sở trực thuộc.

- cấp ủy đại lý tựđánh giá, xếp loại chất lượng đảng bộ, bỏ ra bộ mình.

- những chủ thể cóliên quan tiền tham gia tấn công giá, xếp nhiều loại chất lượng:

+ Ởcấp trên:(1) những cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp bài toán của cấp ủy cấp trên trực tiếp;(2) thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, chiến trận Tổ quốc với cácđoàn thể chủ yếu trị - buôn bản hộicấp thị xã (đối với reviews tổ chức cửa hàng đảngở xã, phường, thị trấn); tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp vàcác đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện (đối với đánh giá các mô hình tổ chứccơ sở đảng khác).

+ Ở thuộc cấp: những cấpủy đại lý trong cùng đảng cỗ cấp huyện.

+ Ở cấp cho dưới: các cấpủy đảng trực thuộc(chi bộ nơi không tồn tại cấp ủy).

1.5. Biện pháp thứcthực hiện

Bước 1:Tự đánh giá, xếp các loại chất lượng

Căn cứ 4 lever (xuấtsắc, tốt, trung bình, kém) của từng tiêu chí đánh giá đã được cấp ủy cấp cho tỉnh cụthể hóa với tiêu chuẩn chỉnh mức unique đã được giải pháp cho từng mô hình tổ chứcđảng, ban thường vụ cung cấp ủy (chi ủy đối với chi bộ) tự đánh giá, xếp loại nhưsau:

- phân tích kết quảđạt được của từng tiêu chí reviews để từ xếp từng tiêu chí reviews đạt cấp độ"Xuất sắc" hoặc "Tốt" hoặc "Trung bình" hoặc"Kém" vào cột tương xứng của mẫu mã 3.

- Căn cứ hiệu quả tựđánh giá chỉ theo chủng loại 3, hội nghị ban chấp hành đảng cỗ (chi bộ) thảo luận, biểuquyết bằng phiếu kín đáo để khẳng định mức xếp loại chất lượng của đảng bộ, bỏ ra bộvào một trong các 4 mức (hoàn thành xuất sắc đẹp nhiệm vụ, xong xuôi tốt nhiệm vụ, hoànthành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ), báo cáo cấp ủy cấp trên.

Bước 2:Các chủ thể tham gia tiến công giá, xếp các loại chất lượng

Cấp ủy tất cả thẩm quyềntổ chức để các chủ thể tham gia đánh giá thực hiện câu hỏi phân tích chất lượng từngtiêu chí tấn công giá, đề xuất mức chất lượng của từng tổ chức triển khai đảng theo mẫu 3 và gửikết trái về ban tổ chức cấp ủy cấp tỉnh (đối với đánh giá, xếp các loại đảng bộ cấphuyện), ban tổ chức triển khai cấp ủy cung cấp huyện (đối với tấn công giá, xếp nhiều loại TCCSĐ) để tổnghợp.

Bước 3:Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng

Ban tổ chức triển khai cấp ủycó thẩm quyền chủ trì, phối phù hợp với các cơ sở có liên quan tổng hợp, thẩm địnhkết quả tự review và công dụng tham gia nhận xét của những chủ thể để report banthường vụ cấp ủy cấp tỉnh (đối với tiến công giá, xếp các loại đảng cỗ cấp huyện), banthường vụ cung cấp ủy cấp cho huyện (đối với tiến công giá, xếp loại TCCSĐ) xem xét, quăng quật phiếukín ra quyết định xếp loại unique đối với các tổ chức đảng trực thuộc.

2. Đánh giá, xếploại unique đảng viên

2.1. Đối tượng

Đảngviên trong toàn Đảng (trừ đảng viên được miễn công tác làm việc và sinh hoạt).

2.2. Khungtiêu chí tiến công giá

a) Về tứ tưởngchính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc

- tứ tưởng chủ yếu trị:Trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng hồ chí minh và con đường lối đổi mớicủa Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủtrương, con đường lối của Đảng, bao gồm sách, pháp luật ở trong phòng nước; vấn đề học tậpcác nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị để nâng cấp bảnlĩnh chính trị, nhân sinh quan biện pháp mạng.

- Phẩm hóa học đạo đức,lối sống: tác dụng học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ ChíMinh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, đẩy mạnh tính chi phí phong, gương mẫu củangười đảng viên cùng quan hệ quan trọng với nhân dân; lòng tin cầu thị, lắngnghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và tranh đấu với các biểu lộ quan liêu,tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức thành lập địa phương, cơ quan, đơn vị vàgiữ gìn liên minh nội bộ.

- Ý thức tổ chức kỷluật: vấn đề chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định về hồ hết điềuđảng viên không được thiết kế và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, solo vị;các nguyên tắc, cơ chế sinh hoạt đảng, đóng góp đảng giá thành theo quy định; gương mẫuthực hiện nghĩa vụ công dân cùng giữ mối tương tác với chi ủy, đảng ủy các đại lý nơi đảngviên cư trú; trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

- Tác phong, lề lốilàm việc: Năng động, sáng sủa tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháplàm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; lòng tin hợp tác, giúp đỡ đồngchí, đồng nghiệp.

- tác dụng đấu tranhphòng, phòng các biểu hiện suy thoái bốn tưởng chủ yếu trị, đạo đức, lối sống,"tự diễn biến", "tự gửi hóa" của cá nhân.

b) Về kết quả thựchiện chức trách, trọng trách được giao

- Việc triển khai chứctrách, nghĩa vụ và quyền lợi theo lý lẽ (đảng, bao gồm quyền, đoàn thể).

- công dụng thực hiệncác chỉ tiêu, trách nhiệm được giao trong năm được lượng hóa bằng sản phẩm. Đối vớiđảng viên làcông chức, viên chứccần nắm rõ về khối lượng, hóa học lượng,tiến độ, tác dụng thực hiện các chỉ tiêu, trọng trách được giao trong năm; tinh thầnđổi mới, sáng sủa tạo, tự chịu đựng trách nhiệm; ý thức, thái độ giao hàng nhân dân…

c)Kết quảđánh giá, xếp loại các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lí lýtrực tiếp; hiệu quả đánh giá tín nhiệm định kỳ (nếu có)

d) việc thực hiệncamkết tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực hằng năm

đ) công dụng khắcphục đều hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉra ở các kỳ kiểm điểm trước

e) kết quả kiểmđiểm theo nhắc nhở của cấp bao gồm thẩm quyền (nếu có)

2.3. Khungtiêu chuẩn các mức hóa học lượng

a)Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

-Là đảng viên thực sự tiêu biểu vượt trội về năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn điđầu về thay đổi sáng tạo, bao gồm sản phẩm rõ ràng lượng hóa được, có tương đối nhiều thành tíchnổi bật trong công tác đượccác đảng viên khác học tập, noi theo.

-Các tiêu chuẩn về tác dụng thực hiện trọng trách được giao đều reviews đạt cung cấp độ"Xuất sắc"; những tiêu chuẩn còn lại được đánh giá đạt lever "Tốt"trở lên.

- Đảngviên là công chức, viên chức đề nghị được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức“Hoàn thành xuất sắc đẹp nhiệm vụ”.

Cấpcó thẩm quyền xem xét, quyết định số lượng đảng viên được xếp nhiều loại "Hoànthành xuất nhan sắc nhiệm vụ" không vượt vượt 20% số đảng viên được xếp loại"Hoàn thành giỏi nhiệm vụ" vào từng tổ chức cơ sở đảng.

b)Hoàn thành giỏi nhiệm vụ

-Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao đều đánh giá đạt cấp cho độ"Tốt" trở lên; những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ"Trung bình" trở lên.

- Đảngviên là công chức, viên chức đề xuất được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức"Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên.

c)Hoàn thành nhiệm vụ

-Các tiêu chí cơ phiên bản được review đạt lever "Trung bình" trở lên.

- Đảng viên là côngchức, viên chức đề nghị được xếp các loại cán bộ, công chức, viên chức "Hoànthành nhiệm vụ" trở lên.

d)Không ngừng nhiệm vụ

Làđảng viên không đạt mức "Hoàn thành nhiệm vụ" hoặc ở trong một trongcác trường hòa hợp sau:

- Cấp có thẩm quyền kếtluận reviews có thể hiện suy thoái về tư tưởng bao gồm trị, đạo đức, lối sống,"tự diễn biến", "tự đưa hóa".

- Chỉ dứt dưới50% chỉ tiêu, trách nhiệm công tác được giao vào năm.

- Đảngviên là công chức, viên chức xếp loại ở mức "Không kết thúc nhiệm vụ".

- Đảngviên bị thực hiện kỷ luật trong những năm (một vi phạm bị cách xử lý kỷ hình thức chỉ tính một lầnkhi xếp loại).

2.4.Trách nhiệm, thẩm quyền

- Đảng ủy cơ sở, chiủy cơ sở (chi cỗ cơ sở nơi không tồn tại chi ủy) nhà trì tổ chức tiến hành và xemxét, đưa ra quyết định mức xếp loại unique đảng viên.

- Từng đảng viên tựđánh giá, xếp một số loại chất lượng.

- các chủ thể cóliên quan tiền tham gia tấn công giá, xếp loại quality đảng viên:

+ Đối với reviews đảngviên là công chức, viên chức, những người dân khác hưởng lương từ túi tiền nhà nướcvà mối cung cấp thu của những đơn vị sự nghiệp công lập (sau phía trên gọi tầm thường là công chức,viên chức):(1)Chi ủy (chi bộ) nơi đảng viên sinh hoạt; (2) Tập thểlãnh đạo đoàn thể nhưng đảng viên là member lãnh đạo; (3) fan đứng đầu cơquan, đơn vị chức năng trực tiếp cai quản lý, áp dụng công chức, viên chức; (4) đưa ra ủy, đảng ủycơ sở chỗ đảng viên cư trú; (5) Đảng viên trong đưa ra bộ.

+Đối với reviews đảng viên ko là công chức, viên chức:(1)Chiủy (chi bộ) vị trí đảng viên sinh hoạt; (2) Tập thể chỉ huy đoàn thể nhưng đảng viênlà thành viên lãnh đạo; (3) Đảng viên trong chi bộ.

2.5. Cách thứcthực hiện

Bước 1: Tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Căn cứ những tiêu chíđánh giá, tiêu chuẩn chỉnh mức quality được quy định ví dụ cho từng đối tượng, đảngviên trường đoản cú phân tích unique (xác định lever "Xuất sắc", "Tốt","Trung bình", "Kém" mang đến từng tiêu chí nhận xét cụ thể) vàxem xét, tự nhận mức chất lượng theo mẫu 5; sau đó, report trước chi bộ trongcuộc họp kiểm điểm, tấn công giá, xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm.

Bước 2: những chủ thể tham gia tiến công giá, xếp một số loại chất lượng

Chi ủy(bíthư nơi không tồn tại chi ủy) tổ chức để những chủ thể tham gia review thực hiện tại việcphân tích chất lượng từng tiêu chuẩn đánh giá, đề xuất mức xếp nhiều loại từng đảngviên gửi tác dụng về đưa ra ủy (bí thư nơi không có chi ủy); cố thể:

- bỏ ra ủy chỗ đảngviên sinh hoạt; tập thể lãnh đạo đoàn thể cơ mà đảng viên là thành viên lãnh đạo:Đánh giá, xếp một số loại từng đảng viên theo chủng loại 5.

- bỏ ra ủy, đảng ủy cơsở khu vực đảng viên cư trú: tiến hành việc xác thực phiếu dấn xét đảng viên theoQuy định số 76-QĐ/TW.

- fan đứng đầu cơquan, đơn vị chức năng trực tiếp cai quản lý, thực hiện công chức, viên chức: Đánh giá, xếp loạicông chức, viên chức theo lao lý của thiết yếu phủ.

- Đảng viên trongchi bộ: xem xét, bỏ phiếu kín mức chất lượng đối cùng với từng đảng viên.

Chi ủy (bí thư nơikhông tất cả chi ủy) tổng thích hợp kết quả, lời khuyên nội dung nhận xét đánh giá, nút xếploại unique cho từng đảng viên và báo cáo cấp ủy cơ sở theo mẫu 6.

Bước 3: quyết định mức xếp các loại chất lượng

- thành phần giúp việccấp ủy thẩm định báo cáo của chi bộ để đảng ủy các đại lý xem xét, quăng quật phiếu kín quyếtđịnh xếp loại chất lượng đảng viên.

- Đối với chi bộ cơsở thì chi ủy (bí thư nơi không có chi ủy) quyết định xếp loại chất lượng đảngviên.

3. Đánh giá, xếploại quality tập thể lãnh đạo, cai quản lý

3.1. Đối tượng

- Đảng đoàn, ban cánsự đảng cung cấp tỉnh; ban thường xuyên vụ cấp ủy cấp huyện; cấp cho ủy cơ sở.

- Ban thường trực Ủyban chiến trường Tổ quốc việt nam cấp huyện, cung cấp xã; ban thường vụ các đoàn thểchính trị - buôn bản hội cung cấp huyện cùng ban chấp hành cung cấp cơ sở.

- bạn bè lãnh đạocác cơ quan siêng trách tham mưu, giúp việc của cấp cho ủy cung cấp tỉnh, cấp huyện.

- những tập thể lãnh đạo,quản lý khác do các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tw quyết định.

3.2. Khungtiêu chí tấn công giá

a) Về thành lập tậpthể lãnh đạo, quản lí lý

- câu hỏi thực hiệnnguyên tắc tập trung dân chủ, từ bỏ phê bình với phê bình; quy định làm việc; xây dựngđoàn kết nội bộ.

- trọng trách tronglãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các trọng trách chính trị củatổ chức, cơ quan, đối kháng vị.

b) Về tác dụng thựchiện trách nhiệm được giao vào năm

- Đối cùng với đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp cho tỉnh; ban thường vụ cung cấp ủycấp huyện; cấp ủy cơ sở:

+ hiệu quả lãnh đạo,chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

+Việc ví dụ hóa, chế tạo và tổ chức triển khai các chươngtrình, kế hoạch công tác làm việc năm.

+ hiệu quả thực hiệncác chỉ tiêu, trọng trách phát triển kinh tế tài chính - thôn hội, quốc chống - an toàn được cấpcó thẩm quyền giao, phê trông nom và được lượng hóa bằng thành phầm (nếu có).

+ tác dụng đánhgiá, xếp loại các tổ chức, cơ quan, đơn vị chức năng thuộc phạm vi lãnh đạo, cai quản trựctiếp.

- Đối với ban thườngtrực Ủy ban trận mạc Tổ quốc nước ta cấp huyện, cấp xã; ban hay vụ những đoànthể bao gồm trị - làng mạc hội cung cấp huyện cùng ban chấp hành cung cấp cơ sở:

+Việc rõ ràng hóa, tạo và tổ chức triển khai các chươngtrình, kế hoạch công tác làm việc năm để tiến hành các chủ trương, đường lối của Đảng,chính sách, pháp luật của nhà nước còn chỉ đạo, lý giải của chiến trận Tổ quốc,các đoàn thể thiết yếu trị - buôn bản hội cung cấp trên.

+ tác dụng thực hiệncác chỉ tiêu, trách nhiệm được cấp ủy thuộc cấp; trận mạc Tổ quốc, những đoàn thểchính trị - làng hội cung cấp trên giao vào năm.

+ tác dụng đánhgiá, xếp loại những đơn vị trực thuộc.

- Đối cùng với tập thểlãnh đạo cơ quan chăm trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy cung cấp tỉnh, cấp cho huyện:

+Việc tham mưu ví dụ hóa, chế tạo và tổ chức tiến hành cácchủ trương, chương trình, kế hoạch công tác làm việc của cấp ủy trong năm.

+ bài toán theo dõi, đônđốc, kiểm tra, hướng dẫn siêng môn, nghiệp vụ đối với cấp ủy cấp cho dưới.

+ tác dụng côngtác tham mưu vàthực hiện các nhiệmvụ chuyên môntheo chức năng, trọng trách được giao.

+ hiệu quả đánhgiá, xếp loại các đơn vị trực trực thuộc (nếu có).

c) kết quả khắcphục mọi hạn chế, yếu hèn kém đã có được chỉ ra

3.3. Khungtiêu chuẩn chỉnh các mức chất lượng

a)Hoàn thành xuất nhan sắc nhiệm vụ

-Là bạn bè đoàn kết, bao gồm phẩm chất, năng lực, uy tín, xác định rõ phương châm lãnhđạo, chỉ đạo, điều hành tiến hành nhiệm vụ thiết yếu trị của tổ chức, địa phương,cơ quan, solo vị; có đổi mới sáng tạo, có thành phầm cụ thể; tích cực cách tân thủtục hành chính, ứng dụng khoa học, technology trong công tác; xây dựng đơn vịphát triển toàn diện, giữ vị trí hàng đầu trong địa phương, ngành, lĩnh vực.

-Các tiêu chuẩn về tác dụng thực hiện nhiệm vụ được giao đều nhận xét đạt cung cấp độ"Xuất sắc"; những tiêu chí còn lại được review đạt cấp độ "Tốt"trở lên.

-Không tất cả thành viên làm sao bị kỷ luật.

Cấpcó thẩm quyền coi xét, quyết định con số tập thể lãnh đạo, quản lý được xếploại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" không vượt vượt 20% số được xếp loại"Hoàn thành tốt nhiệm vụ" theo từng đối tượng tập thể lãnh đạo, quảnlý trực thuộc cấp tỉnh hoặc cấp cho huyện. Nấc xếp loại chất lượng của số đông lãnhđạo, thống trị không được cao hơn nữa mức xếp các loại của tổ chức, cơ quan, đối chọi vị.

b)Hoàn thành tốt nhiệm vụ

-Các tiêu chí về hiệu quả thực hiện trách nhiệm được giao đều reviews đạt cấp độ"Tốt" trở lên; những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cung cấp độ"Trung bình" trở lên.

-Không bao gồm thành viên làm sao bị kỷ lý lẽ (trừ trường hòa hợp tự phạt hiện cùng khắc phụcxong hậu quả).

c)Hoàn thành nhiệm vụ

-Các tiêu chuẩn cơ phiên bản được review đạt lever "Trung bình" trở lên.

-Không tất cả thành viên nào bị kỷ phép tắc (trừ trường vừa lòng tự phát hiện với khắc phụcxong hậu quả).

d)Không dứt nhiệm vụ

Làtập thể không đạt tới "Hoàn thành nhiệm vụ" hoặc thuộc 1 trong những cáctrường hòa hợp sau:

- Cấpcó thẩm quyền tóm lại mất cấu kết nội cỗ hoặc bao gồm thành viên suy thoái và khủng hoảng về tưtưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyểnhóa".

- Địaphương, tổ chức, cơ quan, đơn vị chức năng trực tiếp lãnh đạo, quản lý chỉ ngừng dưới50% chỉ tiêu, trách nhiệm được cấp bao gồm thẩm quyền giao, phê để mắt trong năm, các chỉtiêu hầu hết không đạt 100% (trừ trường vừa lòng bất khả kháng).

- Bịxửlý kỷ vẻ ngoài hoặc có thành viên bị kỷ luật trong thời gian (một vi phạm bị giải pháp xử lý kỷ luậtchỉ tính một lần lúc xếp loại).

3.4. Trách nhiệm,thẩm quyền

a) Đánh giá, xếploạiđảng đoàn, ban cán sựđảngcấp tỉnh

- Ban thường xuyên vụ tỉnhủy, thành ủy công ty trì, tổ chức triển khai và xem xét, đưa ra quyết định xếp nhiều loại chất lượngcác đảng đoàn, ban cán sự đảng.

- Đảng đoàn, ban cánsự đảng tự tiến công giá, xếp nhiều loại chất lượng.

- các chủ thể cóliên quan tham gia tấn công giá, xếp nhiều loại chất lượng: (1) các cơ quan chuyên tráchtham mưu, giúp vấn đề của cấp ủy cung cấp tỉnh; (2) sở tại hội đồng nhân dân, ủyban nhân dân, mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể chủ yếu trị - thôn hội cung cấp tỉnh.

b) Đánh giá, xếploại ban hay vụ cấp ủy cung cấp huyện

- Ban thường xuyên vụ tỉnhủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tw chủ trì, tổ chức triển khai và xemxét, ra quyết định xếp loại chất lượng các ban hay vụ cung cấp ủy cung cấp huyện.

- Ban thường xuyên vụ cấp cho ủycấp thị xã tự đánh giá, xếp một số loại chất lượng.

- các chủ thể cóliên quan tham gia tấn công giá, xếp loại chất lượng:

+ Ởcấp trên:(1) những cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy cung cấp tỉnh; (2) Thườngtrực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể chínhtrị - thôn hội cấp cho tỉnh (tập thể chỉ huy cơ quan, đối kháng vị, những đoàn thể bao gồm trị- xóm hội cung cấp trên trực tiếp so với đánh giá, xếp các loại ban thường vụ cấp ủy cấptrên tổ chức triển khai cơ sở đảng không giống trực bộ hạ ủy cung cấp tỉnh)tham giađánh giá những nội dung tiêu chuẩn theo chức năng, trách nhiệm công tác của mình.

+ Ở cùng cấp: Cácban thường xuyên vụ cung cấp ủy cấp cho huyện trong đảng bộ.

+ Ở cung cấp dưới: những cấpủy đảng trực trực thuộc (chi cỗ nơi không tồn tại cấp ủy).

c) Đánh giá, xếploại cung cấp ủy cơ sở

- Ban hay vụ cung cấp ủycấp huyện công ty trì, tổ chức tiến hành và coi xét, quyết định xếp loại chất lượngcác cung cấp ủy cơ sở trực thuộc.

- Đảng ủy, đưa ra ủy cơsở tự tấn công giá, xếp nhiều loại chất lượng.

- những chủ thể cóliên quan lại tham gia đánh giá, xếp một số loại chất lượng:

+ Ởcấp trên:(1) các cơ quan chăm trách tham mưu, giúp việc của cấp cho ủy cấp huyện; (2) Thườngtrực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, chiến trận Tổ quốc và những đoàn thể chínhtrị - thôn hội cung cấp huyện (tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị chức năng và các đoàn thể chínhtrị - làng mạc hội cấp cho trên trực tiếp so với đánh giá, xếp loại cấp ủy cơ sở khác trựcthuộc cấp ủy cung cấp huyện) tham gia đánh giá các nội dung tiêu chuẩn theo chức năng,nhiệm vụ công tác làm việc của mình.

+ Ở thuộc cấp: các cấpủy cơ sở trong cùng đảng cỗ cấp huyện.

+ Ở cấp dưới: những tổchức đảng trực thuộc.

d) Đánh giá, xếploại ban thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc việt nam cấp huyện, cung cấp xã; banthường vụ những đoàn thể chính trị - xóm hội cung cấp huyện và ban chấp hành cấp cơ sở

- Ban thường xuyên vụ cung cấp ủycấp huyện (đảng ủy cơ sở) công ty trì, tổ chức thực hiện và xem xét, đưa ra quyết định xếploại unique ban trực thuộc Ủy ban chiến trường Tổ quốc nước ta cấp huyện, cấpxã; ban thường xuyên vụ các đoàn thể thiết yếu trị - xóm hội cung cấp huyện và ban chấp hành cấpcơ sở.

- Ban trực thuộc Ủyban chiến trường Tổ quốc vn cấp huyện, cấp xã; ban thường vụ các đoàn thểchính trị - buôn bản hội cấp cho huyện và ban chấp hành cấp cửa hàng tự đánh giá, xếp loạichất lượng.

- các chủ thể cóliên quan liêu tham gia đánh giá, xếp các loại chất lượng:

+ Ở cung cấp trên: Tập thểlãnh đạo của ngành dọc cung cấp trên trực tiếp.

+ Ở thuộc cấp: Thườngtrực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân.

+ Ở cấp cho dưới: Tập thểlãnh đạo của ngành dọc cấp cho dưới trực tiếp.

e) Đánh giá, xếploại đồng minh lãnh đạocơ quan chuyên trách tham mưu, giúp bài toán của cấp cho ủycấp tỉnh, cấp huyện

- Ban hay vụ cấptỉnh, cấp cho huyện công ty trì tổ chức tiến hành và xem xét, ra quyết định xếp một số loại chấtlượng cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của mình.

- phòng ban chuyêntrách tham mưu, giúp việc của cấp ủy cấp tỉnh, cung cấp huyện tự đánh giá, xếp loạichất lượng.

- các chủ thể cóliên quan lại tham gia tiến công giá, xếp các loại chất lượng:

+ Ở cung cấp trên: Tập thểlãnh đạo cơ quan chăm trách tham mưu, giúp vấn đề của cấp cho ủy cung cấp trên trực tiếptheo ngành dọc.

+ Ở cùng cấp: (1) Tậpthể lãnh đạo các cơ quan siêng trách tham mưu, giúp việc của cung cấp ủy thuộc cấp;(2) cấp cho ủy, bè cánh lãnh đạo các đoàn thể của 1-1 vị.

+ Ở cấp dưới: Tập thểlãnh đạo đơn vị chức năng cấp bên dưới trực tiếp (nếu có).

3.5. Cách thứcthực hiện

Bước 1: Tự tiến công giá, xếp các loại chất lượng

Căn cứ các tiêu chíđánh giá, tiêu chuẩn mức unique được quy định rõ ràng cho từng loại hình đốitượng, đồng chí lãnh đạo, thống trị tự phân tích quality (xác định các cấp độ"Xuất sắc", "Tốt", "Trung bình", "Kém"cho từng tiêu chí đánh giá cụ thể); xem xét, tự dìm mức chất lượng theo chủng loại 4và báo cáo cấp ủy gồm thẩm quyền.

Bước 2: các chủ thể tham gia đánh giá, xếp các loại chất lượng

Cấp ủy có thẩm quyềntổ chức để những chủ thể tham gia đánh giá thực hiện câu hỏi phân tích chất lượng,xem xét, đánh giá, xếp loại tập thể lãnh đạo, quản lý theo mẫu 4 và gửi kết quảvề ban tổ chức triển khai cấp ủy cấp cho tỉnh (đối với review đảng đoàn, ban cán sự đảng cấptỉnh; ban thường vụ cấp cho ủy cấp cho huyện;tập thể lãnh đạo cơ quanchuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy cấp cho tỉnh), ban tổ chức cấp ủy cấphuyện (đối vớiđánh giá bán tập thể lãnh đạo cơ quan chuyên trách thammưu, giúp bài toán của cung cấp ủy cung cấp huyện; ban trực thuộc Ủy ban chiến trường Tổ quốc ViệtNam cấp cho huyện, ban thường vụ các đoàn thể chính trị - làng hội cấp huyện; cấp cho ủycơ sở), phần tử giúp bài toán đảng ủy (đối vớiđánh giá ban thường xuyên trựcỦy ban trận mạc Tổ quốc vn cấp xã, ban chấp hành những đoàn thể chủ yếu trị -xã hội cấp xã) để tổng hợp.

Bước 3: quyết định mức xếp loại chất lượng

Ban tổ chức cấp ủy(bộ phận giúp việc đảng ủy) có thẩm quyền chủ trì, phối hợp với các phòng ban cóliên quan tổng hợp, thẩm định kết quả tự review và kết quả tham gia đánh giácủa các chủ thể để báo cáo ban hay vụ cấp cho ủy coi xét, bỏ phiếu kín quyết địnhxếp loại chất lượng đối với các tập thể lãnh đạo, quản ngại lý.

4. Đánh giá, xếploại cán cỗ lãnh đạo, thống trị các cấp

- sau khi hoàn thànhđánh giá, xếp loại tổ chức, tập thể, cá thể ở địa phương, cơ quan, đơn vị thìđánh giá, xếp loại fan đứng đầu. Đảng viên là thành viên đàn cán bộ lãnhđạo, cai quản cấp trên sinh hoạt tại đưa ra bộ thì tấn công giá, xếp các loại đảng viên ởchi cỗ trước (chỉ review những nhiệm vụ được bỏ ra bộ giao), ở bè bạn cán bộlãnh đạo, làm chủ sau. Mức xếp loại unique của bạn đứng đầu không đượccao hơn mức xếp loại của đồng chí lãnh đạo, làm chủ và tổ chức, cơ quan, đơn vịdo bản thân là người đứng đầu.

- Cấp gồm thẩm quyềnxem xét, quyết định con số cán cỗ lãnh đạo, cai quản được xếp nhiều loại "Hoànthành xuất sắc nhiệm vụ" không vượt quá 20% số được xếp nhiều loại "Hoànthành giỏi nhiệm vụ"theo chức danh tương đương ngơi nghỉ từng cấp, từngngành, từng lĩnh vực.

5.Một số điểmlưu ýtrong đánh giá, xếp loại chất lượng

- Hằng năm, bạn đứngđầu những tổ chức, cơ quan, đơn vị giao chỉ tiêu, nhiệm vụ ví dụ đối cùng với từng tậpthể, cá nhân thuộc quyền quản lý để làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá, xếp một số loại chấtlượng.

- Tập thể, cá nhânphải xong xuôi việc kiểm điểm mới được đánh giá, xếp loại. Cá thể vắng phương diện hoặcchưa được tấn công giá, xếp một số loại thì phải tổ chức triển khai đánh giá, xếp một số loại trong thờigian mau chóng nhất.

- Đánh giá, xếp loạitập thể cấp dưới trước, cấp cho trên sau; bè đảng lãnh đạo, cai quản trước, cá nhânthành viên sau. Đảng viên là công chức, viên chức thực hiện review chất lượngsau khi có công dụng đánh giá chỉ công chức, viên chức. Những người đảm nhiệm nhiềuchức vụ công tác, phải kiểm điểm ở nhiều nơi mà tất cả sự khác biệt khi biểu quyếtmức unique ở mỗi vị trí thì xem xét, rước mức chất lượng ở các chức vụ đảm nhiệmchính và tối đa làm cơ sở.

- Cấp tất cả thẩm quyềnthông báo tác dụng đánh giá, xếp các loại tới đối tượng nhận xét và tập thể, cá nhântrực tiếp cai quản lý, sử dụng đối tượng đánh giá.

Xem thêm: Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh Ác Ma Ở Cách Vách Full Tác Giả Chiến Thất Thiếu

- Tập thể, cá nhânđã được xếp nhiều loại chất lượng, nhưng tiếp đến phát hiện bao gồm khuyết điểm hoặc ko đảmbảo điều kiện của mức quality đã xếp nhiều loại thì hủy bỏ hiệu quả và xếp các loại lại.

- Không tiến công giá, xếploại so với tổ chức đảng mới ra đời chưa đủ 06 tháng, đảng viên mới kết nạpchưa đầy đủ 06 tháng, nhưng vẫn nên kiểm điểm đảng viên tính từ thời điểm ngày kết nạp vào Đảng.Đảng viên nghỉ gầy từ 03 mon trở lên ko xếp loại đạt tới "Hoàn thành tốtnhiệm vụ" trở lên; đảng viên ngủ thai sản thì công dụng xếp nhi??