Khử trọn vẹn 0,3 mol một oxit fe FexOy bằng Al chiếm được 0,4 mol Al2O3theo sơ thiết bị phản ứng sau :

FexOy+ Al → sắt + Al2O3

Công thức của oxit fe là


Khi cho 1 g sắt clorua nguyên chất công dụng với lượng dư dung dịch AgNO3tạo ra 2,6492 g tệ bạc clorua. Hỏi chính là sắt(II) clorua hay sắt(III) clorua


Cho biết các phản ứng xảy ra khi đến hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3vào:

a) dung dịch H2SO4loãng.

Bạn đang xem: Hợp chất nào sau đây của sắt vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử

b) hỗn hợp HNO3loãng.


Khử trọn vẹn hỗn hợp Fe2O3và CuO bằng CO nhận được số mol CO2tạo ra từ những oxit gồm tỉ lệ tương ứng là 3 : 2. Phần trăm trọng lượng của Fe2O3và CuO trong hỗn hợp lần lượt là


Trộn 5,6 gam bột sắt với 2,4 gam bột lưu hoàng rồi nung lạnh (trong điều kiện không có không khí), thu được các thành phần hỗn hợp rắn M. Cho M tính năng với lượng dư dung dịch HCl, giải phóng tất cả hổn hợp khí X cùng còn lại 1 phần không chảy G. Để đốt cháy trọn vẹn X và G đề nghị vừa đầy đủ V lít khí O2(đktc). Xác minh giá trị của V.


Cho các chất : Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3. Mang đến từng hóa học trên lần lượt tác dụng với dung dịch HNO3đặc, lạnh thì số phản nghịch ứng thuộc một số loại phản ứng oxi hoá - khử là


Cho 0,01 mol một hợp hóa học của sắt tác dụng hết với H2SO4đặc, rét (dư) thoát ra 0,112 lít khí SO2(đktc) (là sản phẩm khử duy nhất). Cách làm hợp hóa học của sắt là


Hỗn hợp X tất cả FeCl2và FeCl3đem hoà chảy trong nước. đem một nửa hỗn hợp thu được cho tính năng với hỗn hợp NaOH (dư) xung quanh không khí thấy tạo nên 0,5 mol Fe(OH)3. Nửa còn sót lại cho chức năng với hỗn hợp AgNO3(dư) tạo nên 1,3 mol AgCl. Xác định tỉ lệ mol FeCl2và FeCl3trong X.


Khi nung lếu hợp những chất Fe(NO3)2, Fe(OH)3và FeCO3trong không gian đến khối lượng không đổi, chiếm được một hóa học rắn là


Cho 9,12 gam láo hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4tác dụng với dung dịch HCl (dư). Sau khoản thời gian các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, được dung dịch Y, cô cạn Y chiếm được 7,62 gam FeCl2và m gam FeCl3. Xác định giá trị của m.


Hỗn thích hợp A cất Fe, Ag cùng Cu sinh hoạt dạng bột, cho hỗn hợp A vào dung dịch B chỉ đựng một hóa học tan, khuấy kĩ cho tới khi bội nghịch ứng ngừng thì thấy Fe với Cu chức năng hết và còn sót lại lượng Ag đúng bởi lượng Ag trong hỗn hợp A.

a) Hỏi hỗn hợp B đựng chất rã gì ? Viết phương trình hoá học của phản bội ứng.

Xem thêm: Cách Viết Đơn Xin Vào Đảng Mẫu 1-Knđ, Tổng Hợp Những Mẫu Đơn Xin Vào Đảng Hay Nhất

b) giả dụ sau bội phản ứng chiếm được lượng Ag nhiều hơn thế lượng Ag vào A thì hỗn hợp B cất chất gì ?


Hãy cầm cố A1, A2. . . A8bằng phần đa chất vô cơ phù hợp và xong xuôi các PTHH theo sơ đồ các chuỗi bội nghịch ứng sau :

(1) A1+ A2→ A3

(2) A3+ A4→ FeCl3

(3) A5+ FeCl3→ A3+ I2+ A2

(4) A2+ A6→ MnCl2+ A7+ A4

(5) A4+ A8→ CaOCl2+ A7


Cho 11,36 gam láo hợp có Fe, FeO, Fe2O3và Fe3O4phản ứng không còn với hỗn hợp HNO3loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X nhận được m gam muối bột khan. Xác minh giá trị của m.


*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam