Hold Harmless Clause là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, lấy một ví dụ mẫu và chỉ dẫn cách áp dụng Hold Harmless Clause - Definition Hold Harmless Clause - kinh tế


Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh Hold Harmless Clause
Tiếng Việt Điều Khoản bớt Thiệt Hại
Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa - Khái niệm

Hold Harmless Clause là gì?

Điều khoản giữ vô hại là 1 trong tuyên cha trong hợp đồng pháp lý miễn trừ một hoặc cả hai bên phía trong hợp đồng chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thương tích hoặc thiệt sợ nào mà bên ký phối hợp đồng đề nghị chịu.

Bạn đang xem: Hold harmless là gì

Hold Harmless Clause là Điều Khoản sút Thiệt Hại.Đây là thuật ngữ được sử dụng vào lĩnh vực kinh tế .

Ý nghĩa - Giải thích

Hold Harmless Clause nghĩa là Điều Khoản giảm Thiệt Hại.

Một doanh nghiệp rất có thể thêm một thỏa thuận giữ vô sợ vào hòa hợp đồng khi dịch vụ thương mại được giữ lại tương quan đến những rủi ro khủng hoảng mà doanh nghiệp lớn không muốn phụ trách về mặt pháp lý hoặc tài chính. Những doanh nghiệp hỗ trợ các chuyển động có rủi ro cao như những phiên nhảy dù, thường áp dụng một luật pháp giữ vô hại. Tuy vậy nó không phải là một sự bảo vệ tuyệt đối khỏi trách nhiệm pháp lý, nhưng mà nó đã cho thấy rằng khách hàng đã thừa nhận những khủng hoảng nhất định và chấp nhận nhận chúng. Điều khoản giữ lại vô sợ này có thể ở dạng một bức thư.

Definition: The hold harmless clause is a statement in a legal contract that absolves one or both parties in a contract of legal liability for any injuries or damage suffered by the buổi tiệc nhỏ signing the contract.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Công Nghệ 7 Học Kì 1, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Môn Công Nghệ Lớp 7

Ví dụ mẫu - phương pháp sử dụng

Ví dụ, một bên thầu được thuê để thêm một sàn vào nhà riêng có thể thêm quy định để kiêng một vụ kiện nếu một mến tích xảy ra trên boong vào một ngày sau đó. Nhà nhà, lần lượt, rất có thể thêm một lao lý giữ vô hại để ngăn ngừa một vụ kiện nếu đơn vị thầu bị thương trong quy trình làm việc.

Thuật ngữ tương tự - liên quan

Danh sách các thuật ngữ tương quan Hold Harmless Clause Điều Khoản bớt Thiệt hại tiếng Anh

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ rộng về thuật ngữ kinh tế tài chính Hold Harmless Clause là gì? (hay Điều Khoản giảm Thiệt hại nghĩa là gì?) Định nghĩa Hold Harmless Clause là gì? Ý nghĩa, lấy ví dụ mẫu, phân biệt và khuyên bảo cách thực hiện Hold Harmless Clause / Điều Khoản sút Thiệt Hại. Truy vấn x-lair.com để tra cứu vớt thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục