Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Đề thi Toán 3Bộ đề thi Toán lớp 3 - kết nối tri thứcBộ đề thi Toán lớp 3 - Cánh diềuBộ đề thi Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo
Top 30 Đề thi Toán lớp 3 học kì 2 năm 2023 (có đáp án)
Trang trước
Trang sau

Bộ Đề thi Toán lớp 3 học kì hai năm 2023 của tất cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều sẽ giúp học sinh ôn luyện để lấy điểm cao trong những bài thi Toán lớp 3 học tập kì 2.

Bạn đang xem: Just a moment


Đề thi Toán lớp 3 học kì hai năm 2023 (có đáp án)

Xem thử Đề CK2 Toán 3 KNTTXem test Đề CK2 Toán 3 CTSTXem demo Đề CK2 Toán 3 CD

Chỉ trường đoản cú 100k cài trọn bộ đề thi Cuối học kì 2 Toán lớp 3 (mỗi bộ sách) bạn dạng word có lời giải chi tiết:


Bộ đề thi Toán lớp 3 - kết nối tri thức

Bộ đề thi Toán lớp 3 - Cánh diều

Bộ đề thi Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo


Phòng giáo dục và Đào chế tạo ...

Đề thi học tập kì 2 - liên kết tri thức

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Minh bao gồm 5 tờ tiền mệnh giá đôi mươi 000 đồng. Số chi phí Minh gồm là:

A. 25 000 đồng

B. 50 000 đồng

C. 100 000 đồng

D. 150 000 đồng

Câu 2. trong hộp có 1 quả nhẵn xanh, 1 quả bóng đó, 1 trái bóng vàng. Khi rước một quả bóng trường đoản cú trong dòng hộp thì có mấy tài năng xảy ra:

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 3.“2 tiếng = .... Phút”. Số tương thích điền vào khu vực chấm là:

A. 60

B. 180

C. 90

D. 120


Câu 4.Phép chia nào tiếp sau đây có số dư là 1

*

A. 15 247 : 5

B. 23 016 : 4

C. 12 364 : 3

D. 58 110 : 9

Câu 5. Ngày 6 tháng 6 năm 2022 là lắp thêm Hai. Vậy sản phẩm công nghệ Hai tiếp theo của tháng 6 vào trong ngày nào?

A. Ngày 10

B. Ngày 11

C. Ngày 12

D. Ngày 13

Câu 6. Số gồm 2 chục nghìn, 3 nghìn, 8 trăm, 5 chục cùng hai đơn vị viết là:

A. 32 852

B. 23 582

C. 32 258

D. 23 852


Câu 7. Chu vi tam giác ABC là:

*

A. 15 cm

B. 10 cm

C. 12 cm

D. 13 cm

Phần 2. Trường đoản cú luận

Câu 8. Cho số cây cỏ được của một quận vào các năm 2019; 2020; 2021 theo thứ tự là: 1 234 cây, 2 134 cây, 2 132 cây.

a) Điền số phù hợp vào địa điểm trống để hoàn thành xong bảng sau:

Năm

2019

2020

2021

Số cây

...............

...............

..............

b) Tính tổng số lượng kilomet của quận đó trồng được vào 3 năm 2019, 2020, 2021.

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 9. Đặt tính rồi tính

12 479 + 58 371

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

54 679 – 36 198

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

27 061 × 3

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

52 764 : 4

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

Câu 10. Tính giá trị biểu thức

a) 24368 + 15336 : 3

= ....................................

= ....................................

b) 2 × 45000 : 9

= ....................................

= ....................................

Câu 11. Điền dấu >,

Loại kem

Vị dâu

Vị vani

Vị socola

Số lượng (cốc)

2

1

3

Mỗi ly kem giá bán 15 000 đồng, lúc này cửa hàng bao gồm chương trình tặng thêm “mua 5 tặng 1”. Tổng số tiền nhóm bạn của Mai cần trả là ................... đồng.

Mai call kem vị vani tuy thế đã rước nhầm ly kem vị khác. Kỹ năng xảy ra là:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành ...

Đề thi học kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 3

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Quan ngay cạnh hình vẽ bên dưới đây, điền từ phù hợp vào chỗ chấm.

*

Diện tích hình A …. Diện tích hình B?

A. Béo hơn

B. Nhỏ bé hơn

C. Bằng

D. Không đối chiếu được

Câu 2. đến bảng những thống kê sau:

Địa điểm

Hà Nội

Sapa

Cà Mau

Nhiệt độ

38 oC

20 oC

30 oC

Quan tiếp giáp bảng số liệu và cho biết thêm nhiệt độ ở tp hà nội cao hơn ánh nắng mặt trời ở Sapa bao nhiêu độ C?

A. 10oC

B. 12oC

C. 15oC

D. 18oC

Câu 3. Năm nay mẹ 36 tuổi, tuổi của con bởi tuổi của mẹ giảm đi 4 lần. Hỏi năm nay con mấy tuổi?

A. 6 tuổi

B. 7 tuổi

C. 10 tuổi

D. 9 tuổi

Câu 4. Một nhóm chúng ta gồm Hoa, Hồng, Huệ, Hương. Cô giáo lựa chọn 1 bạn bất kì để làm nhóm trưởng. Giáo viên ‘không thể’ chọn các bạn nào?

A. Hoa

B. Hồng

C. Đào

D. Hương

Câu 5. Chọn phát biểu đúng

A. 85 367 phút 9 000 m

C. 10 lít > 9 999 ml

D. 10 km > 90 000 m

Câu 6. Số 86 539 có chữ số hàng trăm ngàn là:

A. 8

B. 6

C. 5

D. 3

Câu 7.Một hình vuông vắn có chu vi 20 cm. Diện tích của hình vuông vắn đó là:

A. 20 cm2

B. 25 cm

C. 25 cm2

D. đôi mươi cm

Phần 2. Từ luận

Câu 8. Đọc văn bản sau và vấn đáp câu hỏi.

Bốn trang trại A, B, C, D gồm số kê như sau:

Trang trại A: 74 052 con.

Trang trại B: 76 031 con.

Trang trại C: 7 894 con.

Trang trại D: 74 785 con.

a) Số 76 031 đọc là: ..................................................................................

b) Chữ số 4 trong những 74 052 có giá trị là: .................................................

c) Nếu làm cho tròn mang đến chữ số hàng trăm ngàn thì ta nói nông trại C có khoảng ............ Nhỏ gà.

d) Trong tứ trang trại trên:

Trang trại ......... Gồm số gà nhiều nhất.

Trang trại .......... Tất cả số con gà ít nhất.

Câu 9. Đặt tính rồi tính

7 479 + 3 204

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

24 516 – 4 107

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

13 104 × 7

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

48 560 : 5

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

Câu 10. Tính quý hiếm biểu thức:

a) 8 103 × 3 – 4 135

= ..............................................

= ..............................................

b) 24 360 : 8 + 6 900

= ..............................................

= ..............................................

c) (809 + 6 215) × 4

= ..............................................

= ..............................................

d) 17 286 – 45 234 : 9

= ..............................................

= ..............................................

Câu 11. Cho hình vuông ABCD, hình trụ tâm O (như hình vẽ)

*

Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào :

a) ba điểm A, O, C trực tiếp hàng.

b) O là trung điểm của đoạn thẳng AB.

c) Hình trên tất cả 4 góc vuông.

d) hình tròn trụ tâm O có nửa đường kính là AC.

Câu 12. Giải toán

Hoa tải gấu bông hết 28 000 đồng, sở hữu keo dán không còn 3 000 đồng. Hoa đưa mang lại cô bán hàng 50 000 đồng. Hỏi cô bán hàng trả lại đến Hoa từng nào tiền?

Bài giải

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Câu 13. Số?

*

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra ...

Đề thi học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. So sánh trọng lượng của túi muối và túi đường?

*

A. Túi đường nặng rộng túi muối

B. Túi muối bột nặng hơn túi đường

C. Túi đường nhẹ nhàng hơn túi muối

D. Nhị túi có trọng lượng bằng nhau

Câu 2. Số ngay thức thì sau của số 65 238 là:

A. 76 238

B. 55 238

C. 65 239

D. 65 237

Câu 3. đến hình vẽ sau, cho biết thêm góc vuông trên đỉnh nào?

*

A. Góc vuông tại đỉnh A

B. Góc vuông tại đỉnh B

C. Góc vuông tại đỉnh C

D. Đây không hẳn góc vuông

Câu 4. làm cho tròn số 54 328 đến hàng trăm nghìn, ta được số:

A. 54 000

B. 55 000

C. 50 000

D. 60 000

Câu 5. Cho hình chữ nhật MNPQ gồm MN = 5 cm. Tính độ dài PQ

*

A. PQ = 5 cm

B. PQ = 5 m

C. PQ = 3 cm

D. PQ = 3 m

Câu 6. Số béo nhất trong những số 585; 9 207; 54 138; 13 205 là:

A. 585

B. 54 138

C. 9 207

D. 13 205

Câu 7. bà mẹ đi công tác ngày 29 mon 8 đến khi xong ngày 5 tháng 9 cùng năm. Số ngày mẹ đi công tác là:

A. 5 ngày

B. 6 ngày

C. 7 ngày

D. 8 ngày

Phần 2. Từ luận

Câu 8. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Chu vi của một hình chữ nhật bởi tổng chiều dài với chiều rộng lớn của hình chữ nhật đó.

 

b) Chu vi của một hình vuông gấp 2 lần độ lâu năm cạnh hình vuông đó.

 

c) Số 3 000 vội vàng lên 3 lần thì được số 6 000.

 

d) Số 4 000 sút đi 2 lần thì được số 2 000.

 

Câu 9. Đặt tính rồi tính

23 617 – 12 178

...………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

72 425 + 1 933

...………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

21 725 × 4

...………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

8 438 : 7

...………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

Câu 10. Tính giá trị biểu thức

a) 18 000 + 22 000 – 15 000

= ..................................................

= ..................................................

b) (66 265 – 44 526) × 2

= ..................................................

= ..................................................

c) 27 582 + 26 544 : 2

= ..................................................

= ..................................................

d) 12 458 : 2 × 3

= ..................................................

= ..................................................

Xem thêm: Nồng Độ Cồn Bia Tiger Bạc Bao Nhiêu Độ, Nồng Độ Cồn Của Bia

Câu 11. Điền >, Xem test Đề CK2 Toán 3 KNTTXem demo Đề CK2 Toán 3 CTSTXem thử Đề CK2 Toán 3 CD