Đề bài: Nêu hoàn cảnh ra đời, mục đích, ý nghĩa, giá trị tác phẩm "Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh

Bài làm


Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm:

Bản Tuyên ngôn Độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh được viết vào năm 1945 sau khi cách mạng mon 8 thành công rực rỡ, liên quân, vào đó bao gồm Liên Xô, Mỹ đã đánh thắng phe phạt xít trên giới là Đức, Ý, Nhật.

Bạn đang xem: Hoàn cảnh ra đời của bản tuyên ngôn độc lập

Ở Việt nam giai đoạn này chủ tịch Hồ Chí Minh đã chớp lấy thời cơ ngàn năm có một kêu gọi người dân đứng lên biểu tình, chống lại vạc xít Nhật giành quyền có tác dụng chủ của mình. Thắng lợi của phương pháp mạng mon 8 diễn ra nhanh chóng, không khiến chúng ta phải tổn thất nhiều, mà vẫn giành được quyền có tác dụng chủ về tay quần chúng. # lao động.


*

tuyen ngon doc lap


Từ nay đất nước ta mở ra một trang sử mới được hình thành. Đưa đất nước ta từ nước gồm chế độ phong kiến cổ hủ lạc hậu hàng trăm ngàn năm, từ này sẽ bước vào một chế độ chính trị trọn vẹn mới chế độ Dân chủ Cộng hòa.

Bản Tuyên ngôn Độc lập ra đời nhằm mục đích: tổng kết lại quy trình lịch sử nhưng dân ta đã trải qua, nhiều gian nan thử thách, chứa nhiều máu cùng nước mắt của những người dân Việt Nam họ trong kháng chiến chống phạt xít Nhật và thực dân Pháp


Khẳng định thắng lợi của nhân dân ta, biểu dương động viên khích lệ những thành tựu mà dân chúng ta đã đạt được. Động viên người dân kiên trì, tiếp tục sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, những bé đường phía trước còn lâu năm còn nhiều gian nan, thử thách nhưng nếu họ bền lòng quyết chí, đoàn kết thì nhất định thắng lợi sẽ về ta.

Trong bản Tuyên ngôn bọn họ cũng khẳng định rõ thái độ của mình trên bao gồm trường quốc tế. Những nước tiên tiến, ưa chuộng độc lập tất cả đều là bạn của chúng ta.Chúng ta tranh thủ sự ủng hộ của đồng bản thân để họ công nhân ta là nước tự bởi vì độc lập, ủng hộ con đường giải phóng dân tộc phía trước của nhân dân ta.

Việt phái nam kiên quyết, kiên cường cho tới cùng con đường mình đang đi, quyết vai trung phong giải phóng dân tộc, thành nước tự bởi vì dân chủ.

Ý nghĩa của Bản Tuyên ngôn Độc lập:

Bản Tuyên ngôn Độc lập có giá trị lịch sử khổng lồ lớn. Nó khẳng định chủ quyền của dân tộc ta trên chính trường quốc tế. Nhằm khai có mặt nước Việt phái mạnh trên bản đồ thế giới.

Bản Tuyên ngôn Độc lập có giá trị văn chương hết sức sâu sắc, thể hiện trí tuệ hơn người của chủ tịch Hồ Chí Minh. Bằng những câu văn sắc xảo tác giả đã vạch trần âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù và nêu ra chặng đường cần phải vượt qua của nhân dân Việt Nam. Với những lý lẽ sắc bén, lập luận cực kì chặt chẽ lô-gic chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi người dân hãy đứng lên bảo vệ lấy quyền sống, quyền hạnh phúc, quyền tự do làm người của mình.

Xem thêm: Print Ad Là Gì - Cùng Tìm Hiểu Print Ad Trong Quảng Cáo Là Gì

Trong bản Tuyên ngôn độc lập chủ tịch Hồ Chí Minh vừa kế thừa lời lẽ hùng hồn anh dũng của Hịch Tướng Sĩ, giỏi Bình Ngô đại cáo, vừa thể hiện luận điệu sâu sắc chắc chắn của mình.