học tập phí: 790,000đ 30 bài bác giảng Thời lượng: 443 phút Trình độ: học kỳ 2 / học kỳ 3

Khóa học này nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng và cần thiết nhất của hóa học tập vô cơ, trên cửa hàng đó sinh viên hoàn toàn có thể học những môn khoa học-kỹ thuật khác có tương quan tới nghành hóa học vô cơ. Khóa đào tạo giúp các kỹ sư, cử nhân tương lai biết cách đặt sự việc và xử lý những sự việc thực tế.

Bạn đang xem: Hóa vô cơ

Sinh viên đã hiểu và vận dụng được các kiến thức về cấu tạo, đặc thù vật lý, đặc điểm hóa học, tâm lý tự nhiên, phương pháp điều chếứng dụng của những đơn chất, hợp chất và phức chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn ở một trình độ chuyên môn nhất định.

Đối tượng môn học:

- Hóa

- Lý

- Sinh

- Dược

- Thực phẩm

- Nông nghiệp

- Lâm nghiệp

- Thủy, hải sản

- công nghệ vật liệu

- kỹ thuật môi trường

Điều khiếu nại khóa học:

Các khóa học học trước: Hóa đại cương


+ Xem toàn thể

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC


Sinh viên kết thúc khóa học này có khả năng:

- gọi và áp dụng được những kiến thức cơ phiên bản và quan trọng nhất của hóa học vô cơ: cấu tạo, đặc thù vật lý, đặc thù hóa học, tâm trạng tự nhiên, phương pháp điều chế cùng ứng dụng của các đơn chất, hợp chất và phức chất của những nguyên tố đội A với nhóm B vào bảng tuần hoàn.


NỘI DUNG KHOÁ HỌC
30 bài giảng
443 phút
Hiđro và nước 3 bài bác giảng
43 phút
học liệu Chương 1: Hidro cùng nước
bài bác 1: trình làng
Vào học tập 4 phút
bài xích 2: Hiđro
Vào học tập 17 phút
bài bác 3: Nước
Vào học 22 phút
những nguyên tố đội VIIA 2 bài giảng
42 phút
học tập liệu Chương 2: những nguyên tố nhóm VII A
bài bác 1: Halogen
23 phút
bài bác 2: Hợp chất của halogen
19 phút
những nguyên tố nhóm VIA 2 bài giảng
45 phút
học tập liệu Chương 3: các nguyên tố nhóm VIA
bài xích 1: Oxi
25 phút
bài xích 2: lưu huỳnh, Selen, telu cùng poloni
đôi mươi phút
các nguyên tố nhóm VA 2 bài xích giảng
34 phút
học liệu Chương 4: những nguyên tố team V A
bài 1: Nitơ
18 phút
bài bác 2: Photpho, Asen, Antimon, Bitmut
16 phút
các nguyên tố team IVA 2 bài xích giảng
34 phút
học liệu Chương 5: những nguyên tố nhóm IV A
bài 1: Cacbon
15 phút
bài 2: Silic. Gecmani, thiếc, chì
19 phút
các nguyên tố đội IIIA 1 bài xích giảng
15 phút
học tập liệu Chương 6: những nguyên tố đội III A
bài bác 1: các nguyên tố team IIIA
15 phút
những nguyên tố team IIA, IA 2 bài xích giảng
19 phút
học tập liệu Chương 7: những nguyên tố đội IIA, IA
bài 1: những nguyên tố team IIA
11 phút
bài bác 2: những nguyên tố đội IA
8 phút
Phức chất 5 bài giảng
79 phút
học tập liệu Chương 8: Phức chất
bài 1: một số định nghĩa
14 phút
bài 2: Thuyết links hóa trị lý giải lk hóa học trong ion phức
13 phút
bài 3: Thuyết ngôi trường tinh thể
27 phút
bài xích 4: color của ion phức
6 phút
bài bác 5: Hằng số điện li và hằng số bền của ion phức
19 phút
đặc điểm chung của các kim một số loại chuyển tiếp d 1 bài giảng
13 phút
học tập liệu Chương 9: tính chất chung của những kim nhiều loại chuyển tiếp d
bài bác 1: đặc thù chung của các kim các loại chuyển tiếp d
13 phút
những nguyên tố nhóm VIB 2 bài xích giảng
22 phút
học liệu Chương 10: những nguyên tố nhóm VIB
bài 1: Đơn hóa học
11 phút
bài xích 2: Hợp chất
11 phút
các nguyên tố đội VIIB 2 bài bác giảng
22 phút
học liệu Chương 11: các nguyên tố nhóm VIIB
bài xích 1: Đơn hóa học
10 phút
bài 2: Hợp chất
12 phút
những nguyên tố team VIIIB 2 bài giảng
31 phút
học tập liệu Chương 12: các nguyên tố đội VIIIB
bài bác 1: đội sắt
27 phút
bài 2: những kim loại platin
4 phút
những nguyên tố đội IB 2 bài bác giảng
26 phút
học tập liệu Chương 13: các nguyên tố đội IB
bài bác 1: Đơn hóa học
15 phút
bài bác 2: Hợp chất
11 phút
những nguyên tố đội IIB 2 bài xích giảng
18 phút
học liệu Chương 14: các nguyên tố team IIB
bài bác 1: Đơn chất
11 phút
bài bác 2: Hợp chất
7 phút

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
ts Trần Thị Luyến
*

Quá trình học tập:

- 2013 - 2017: nghiên cứu và phân tích sinh tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Chuyên ngành: kỹ thuật Hóa học

- 2006 - 2008: Thạc sĩ tại Trường Đại học tập Sư phạm Hà Nội. Siêng ngành: Hóa kim chỉ nan và Hóa lý

- 2002 - 2006: Lớp cử nhân Sư phạm Hóa học, ngôi trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Siêng ngành: Hóa học

- 1999 - 2002: Lớp chăm Văn, trường trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên, Thái Nguyên

Kinh nghiệm giảng dạy:

- lý thuyết và bài xích tập Hóa đại cương

- lý thuyết và bài xích tập chất hóa học I

- kim chỉ nan và bài tập hóa học II

- triết lý và bài tập Hóa vô cơ

- bài xích tập Hóa đại cưng cửng chương trình tiên tiến và phát triển (Tiếng Anh)

- thí nghiệm Hóa đại cương

- thí điểm Hóa vô cơ

- xem sét Hóa đại cưng cửng chương trình tiên tiến (Tiếng Anh)

Giải thưởng:

Quá trình công tác:

- 2007 mang lại nay: giảng viên tại Viện nghệ thuật Hóa học, trường Đại học tập Bách khoa Hà Nội

- 2018: Thực tập thời gian ngắn tại Viện Hóa học, ngôi trường Đại học Rostock, CHLB Đức

- 2015: Thực tập ngắn hạn tại Viện Sau đại học về công nghệ Cơ bạn dạng và Ứng dụng, trường Đại học Tsukuba, Nhật Bản

Công trình khoa học:

* Tạp chí siêng ngành thế giới (ISI):

1. Luyen T. Tran, Hoang V. Tran, Thu D. Le, Giang L. Bach, Lam D. Tran (2019), Studying Ni(II) Adsorption of Magnetite/Graphene Oxide/Chitosan Nanocomposite, Advances in Polymer Technology, Volume 2019, Article ID 8124351, 9 pages.

2. Nghia Duc Nguyen, Tuan Van Nguyen, Anh Duc Chu, Hoang Vinh Tran,Luyen Thi Tran, Chinh Dang Huynh(2018),A label-free colorimetric sensor based on silver nanoparticles directed to hydrogen peroxide and glucose,Arabian Journal of Chemistry, 11, p 1134–1143.

3. Thi Luyen Tran, Thi Thuy Nguyen, Thi Thu Huyen Tran, Van Tuan Chu, quang đãng Thinh Tran, Anh Tuan Mai (2017), Detection of influenza A virus using carbon nanotubes field effect transistor based DNA sensor, Physica E, 93, p. 83–86.

4. Chu T. Xuan, Nguyen T. Thuy, Tran T. Luyen, Tran T. T. Huyen, Mai A. Tuan (2017), Carbon Nanotube Field – Effect Transistor for DNA Sensing, Journal of Electronic Materials, Vol. 46, No. 6, p. 3507–3511.

5. Hoang Vinh Tran, Nghia Duc Nguyen, Benoit Piro, Luyen Thi Tran (2017), Fabrication of A Quinone Containing Layer on Gold Nanoparticles Directed lớn A Label-Free and Reagentless Electrochemical miRNAs Sensor, Analytical Methods, 9, p 2696–2702.

6. Thi Luyen Tran, Thi Xuan Chu, Phuc quan liêu Do, Duc Thanh Pham, Van Vu quan Trieu, Dang Chinh Huynh & Anh Tuan Mai (2015),In-Channel-Grown Polypyrrole Nanowire for the Detection of DNA Hybridization in an Electrochemical Microfluidic Biosensor, Journal of Nanomaterials, vol. 2015, Article ID 458629, 7 pages.

7. Thi Luyen Tran, Thi Xuan Chu, Dang Chinh Huynh, Duc Thanh Pham, Thi Hoai Thuong Luu, Anh Tuan Mai (2014), Effective immobilization of DNA for development of polypyrrole nanowires based biosensor, Applied Surface Science, 314, p. 260-265.

* Tạp chí chuyên ngành thế giới (Scopus):

* Tạp chí siêng ngành quốc gia:

1. è cổ Thị Luyến, nai lưng Quang Thịnh, trần Vĩnh Hoàng, Mai Anh Tuấn (2018), phạt triển cảm ứng miễn dịch năng lượng điện hóa trên cửa hàng kháng thể IgY triết xuất từ trứng gà vận dụng trong phạt hiện nhanh virus Newcastle, Vietnam Journal of Analytical Sciences, 23 (4), p. 305-311, ISSN: 0868-3224.

2. Trần Thị Luyến, trần Quang Thịnh, è cổ Vĩnh Hoàng, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Mai Anh Tuấn (2018), phân tích chế tạo cảm ứng miễn dịch năng lượng điện hóa sử dụng kháng thể IgY tinh chiết trực tiếp trường đoản cú trứng con gà làm bộ phận dò ứng dụng trong phát hiện nay virus Newcastle, Journal of Science, Vietnam National University, Hanoi: Natural Sciences and Technology, 34 (2), p 62-68, ISSN: 2588-1140.

3. Trằn Thị Thu Huyền, Đặng Thị Minh Huệ, Nguyễn Thị Tuyết Mai, è Thị Luyến, Nguyễn Thị Lan (2018), xác minh bậc và hiệ tượng của phản bội ứng oxy hóa trọn vẹn m-xylen trên xúc tác perovskit LaMnO3, Journal of Science, Vietnam National University, Hanoi: Natural Sciences & Technology, 34 (3), p 17-22, ISSN: 2588-1140.

4. Đặng Thị Minh Huệ, Nguyễn Thị Tuyết Mai, trằn Văn Châu, nai lưng Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Lan, nai lưng Thị Luyến, nai lưng Vĩnh Hoàng, Huỳnh Đăng chủ yếu (2018), phân tích tổng vừa lòng và đặc điểm của hệ vật liệu nanocomposite xCoFe2O4/(1-x)TiO2-5%La, vận dụng làm hóa học xúc tác quang phân hủy hóa học màu hữu cơ trong vùng ánh nắng nhìn thấy, Vietnam Journal of Chemistry, 56(6E2), p. 8-12, ISSN: 0866-7144.

5. Lưu giữ Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Tuyết Mai, è cổ Thị Thu Huyền, è Thị Luyến, Nguyễn Ngọc Trung, Phan Trung Nghĩa, Tạ Ngọc Dũng, Huỳnh Đăng Chính, Võ Thạch đánh (2018), Khảo sát các thông số tác động đến công suất chiết chất màu Anthocyanin trong quả dâu tằm nhằm mục tiêu ứng dụng làm chất màu tinh tế sáng mang đến pin phương diện trời nhạy màu (DSSCs), Công nghiệp Hóa chất, 11, p. 38-42, ISSN: 1859-4077.

6. Trần Thị Thu Huyền, è cổ Thị Luyến, Nguyễn Thị Tuyết Mai (2017), khẳng định năng lượng hoạt hóa của bội phản ứng oxy hóa trọn vẹn m-xylen trên những xúc tác perovskit La0,7Sr0,3BO3 (B = Mn, Fe, Ni), Journal of Science, Vietnam National University, Hanoi: Natural Sciences và Technology, 33 (4), p. 79-84, ISSN: 2588-1140.

7. Tran Thi Luyen, Chu Thi Xuan, Huynh Dang Chinh, Mai Anh Tuan (2015), Development of electrochemical biosensors integrated with microchambers for DNA detection, Vietnam Journal of Chemistry, 53(6e4), p 169-173, ISSN: 0866-7144.

8.Luu Thi Hoai Thuong, Tran Thi Luyen, Pham Duc Thanh, Trieu Van Vu Quan, Pham Van Tong, Ta Thi Nhat Anh, Chu Thi Xuan, Mai Anh Tuan (2015),Fabrication of PDMS-based Microfluidic Devices Toward Biomedical Applications,Vietnam Journal of Science và Technology at Technical Universities,105A, p 38 - 42, ISSN:2354 - 1083.

9. Nai lưng Thị Luyến, Huỳnh Đăng Chính, Phan Trung Nghĩa, Đỗ Phúc Quân, Chu Thị Xuân, Mai Anh Tuấn (2014), nghiên cứu và phân tích ứng dụng kỹ thuật năng lượng điện hóa trong tổng hòa hợp dây nano polypyrrole kim chỉ nan ứng dụng trong cảm ứng sinh học, Vietnam Journal of Chemistry, 52(5A), p. 61-65, ISSN: 0866-7144.

10. Trằn Thị Luyến, Chu Thị Xuân, Phạm Đức Thành, Huỳnh Đăng Chính,Mai Anh Tuấn (2014), cố định trực tiếp ADN lên cảm ứng sinh học trên cơ sở dây nano polypyrrole, Vietnam Journal of Science & Technology, 52(3B), p 166 – 173, ISSN: 0866 708X.

11. è Thị Thu Huyền, trần Thị Luyến, Nguyễn Thị Minh Hiền, Nguyễn Hữu Phú (2009), Tổng hợp, đặc trưng và tính chất xúc tác của các perovskit La0,7Sr0,3BO3 (B = Mn, Fe, Ni), Vietnam Journal of Chemistry, 47(2A), phường 14-18, ISSN: 0866-7144.

12. Nai lưng Thị Thu Huyền, è cổ Thị Luyến, Nguyễn Thị Minh Hiền, Nguyễn Hữu Phú (2009), The preparation và catalytic properties of La1-xSrxMnO3 (x = 0; 0.2; 0.4) perovskites in oxidation of m-xylen, Vietnam Journal of Science và Technology Technical Universities, 72A, p 52-56, ISSN: 0868-3980.

* hội thảo chiến lược quốc gia/quốc tế:

1. Tran Vinh Hoang, Nguyen Van Tuan, Chu Duc Anh, Nguyen Duc Nghia, Tran Thi Luyen, Huynh Dang Chinh (2017), Synthesis và characterization of a highly peroxidase-like catalytic activity of doped graphene quantum dots toward a colorimetric sensor for human urine glucose detection, Proceeding of the 6th Asian Symposium on Advanced Materials: Chemistry, Physics và Biomedicine of Functional và Novel Materials (ASAM-6), Hanoi, Vietnam, phường 146-151, ISBN: 978-604-913-603-0.

3. Nai lưng Thị Luyến, Chu Thị Xuân, Đỗ Phúc Quân, Phạm Đức Thành, Nguyễn Hải Nam, Nguyễn quang Long, Huỳnh Đăng Chính, Mai Anh Tuấn (2015), xây cất chế tạo cảm biến điện hóa vi cái chảy tích hợp điện rất giả so sánh để chế tạo dây nano polypyrrole nhằm cố định ADN, The 9th National Conference onSolid State Physics andMaterials Science (SPMS2015), Ho bỏ ra Minh City, Vietnam, p. 460-463, ISBN: 978-604-938-722-7.

4. Nguyễn Thị Thuỷ, è Thị Luyến, Nguyễn Đức Chiến, Mai Anh Tuấn (2015), Khảo sát ảnh hưởng của kênh dẫn trong sản xuất CNTFET, The 9th National Conference onSolid State Physics andMaterials Science (SPMS2015), Ho chi Minh City, Vietnam, p 572-575, ISBN: 978-604-938-722-7.

6. Tran Thi Luyen, Huynh Dang Chinh, Pham Duc Thanh, Chu Thi Xuan, Mai Anh Tuan (2014), Label-free electrochemical biosensor based on polypyrrole nanowires, The 7th International Workshop on Advanced Materials Science và Nanotechnology (IWAMSN2014), Ha Long City, Vietnam, p 377.

7. Trieu Van Vu Quan, Tran Thi Luyen, Vu Duy Hai, Tong Duy Hien, Mai Anh Tuan (2014), Development of a portable data acquisition device for electrochemical biosensor application, The 2nd International Conference on Advanced Materials & Nanotechnology (ICAMN2014), Hanoi, Vietnam, p. 71-75, ISBN: 978-604-911-946-0.

8. Luu Thi Hoai Thuong, Tran Thi Luyen, do Phuc Quan, Pham Duc Thanh, Pham Thi Kim Thanh, Chu Thi Xuan, Mai Anh Tuan (2014), Design và fabrication of microfluidic biosensor composed of a PDMS microchannel and three electrode platform for electrochemical measurement, The 2nd International Conference on Advanced Materials và Nanotechnology (ICAMN2014), Hanoi, Vietnam, phường 254-260, ISBN: 978-604-911-946-0.

Xem thêm: Xem Tử Vi Tuổi Thìn 1988 Năm 2021 Nữ Mạng ”, Tử Vi Tuổi Mậu Thìn 2021

9. Trằn Thị Luyến, giữ Thị Hoài Thương, Chu Thị Xuân, Phạm Đức Thành, Huỳnh Đăng Chính, Mai Anh Tuấn (2013), cố định và thắt chặt trực tiếp ADN lên cảm ứng sinh học tập trên các đại lý dây nano Polypyrrole, The 8th National Conference onSolid State Physics andMaterials Science (SPMS2013), bầu Nguyen City, Vietnam.