Các sắt kẽm kim loại như Niken (Ni) Kẽm (Zn) Chì (Pb) Thiếc (Sn) có đặc điểm hóa học tập gì nhưng mà chúng cũng có thể có một số ứng dụng trong thực tiễn nhưng hiếm hoi bằng Nhôm Sắt cùng Đồng


Trong bài viết này chúng ta cùng mày mò sơ lược về Niken (Ni) Kẽm (Zn) Chì (Pb) Thiếc (Sn), bọn chúng có đặc điểm hóa học và tính chất vật lý thế nào và có vận dụng gì trong đời sống sản xuất.

Bạn đang xem: Hóa trị ni


I. Tính chất Niken - Ni

1. địa điểm của Niken (Ni) trong bảng HTTH

– Thuộc nhóm VIIIB, chu kì 4, số hiệu nguyên tử là 28 

– thông số kỹ thuật electron nguyên tử:

*
.

2. đặc thù vật lý của Niken

- Niken là kim loại có màu trắng bạc, khôn cùng cứng, cân nặng riêng mập D = 8,9g/cm3, t0nc = 14550C

3. Tính chất hóa học tập của Niken

– thường có số thoái hóa +2 trong số hợp chất.

– bao gồm tính khử yếu: tác dụng với phi kim ở nhiệt độ cao, chức năng với dung dịch axit, tính năng với dung dịch muối, bền với nước cùng không khí ở ánh nắng mặt trời thường.

a) Niken tác dụng với phi kim

- lúc đun nóng, Ni phản bội ứng được một số trong những phi kim (như oxi, clo,...)

* Ví dụ:

 Niken công dụng với oxi: 2Ni + O2 

*
2NiO

 Niken tính năng với brom: Ni + Br2 → NiBr2

 Niken chức năng với Clo: Ni + Cl2 

*
NiBr2

b) Niken chức năng với axit

- Niken công dụng với axit HCl với H2SO4 loãng giải hòa khí hidro.

 Ni + 2HCl (loãng) → NiCl2 + H2↑

- Niken tan dễ ợt trong hỗn hợp axit HNO3 đặc, nóng.

 Ni + 4HNO3 (đặc,nóng) → Ni(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O.

4. Ứng dụng của Niken

– Ni được dùng mạ lên sắt để gia công đẹp, chống gỉ và còn được dùng làm chất xúc tác.

II. Tính chất của Kẽm - Zn

1. Vị trí của Kẽm (Zn) trong bảng HTTH

– Thuộc nhóm IIB, chu kì 4, số hiệu nguyên tử là 30.

– cấu hình electron nguyên tử:

*
.

2. Tính chất vật lý của Kẽm

- Kẽm là sắt kẽm kim loại có màu lam nhạt, trong bầu không khí ẩm, kẽm bị bao phủ 1 lớp màng oxit mỏng dính nên bao gồm màu xám. Kẽm là kim loại có cân nặng riêng béo D = 7,13g/cm3, t0nc = 14550C.

- Kẽm giòn ở ánh nắng mặt trời thường, tuy nhiên khi đun cho nóng tới 100 - 1500C lại dẻo và dai, mang đến 2000C thì giòn trở lại.

- Ở tâm lý rắn, kẽm và những hợp hóa học của kẽm không độc. Riêng tương đối của ZnO khôn xiết độc.

3. đặc điểm hóa học tập của Kẽm

– thông thường có số thoái hóa +2 trong những hợp chất.

– bao gồm tính khử bạo dạn hơn sắt: tính năng với phi kim ở nhiệt độ cao, công dụng với hỗn hợp muối với axit, bền với nước và không khí ở nhiệt độ thường.

a) Kẽm tính năng với phi kim

- Zn tác dụng trực tiếp với rất nhiều phi kim.

* Ví dụ:

 Kẽm công dụng với oxi: 2Zn + O2 → 2ZnO

 Kẽm công dụng với Clo: Zn + Cl2 → ZnCl2

- Ở đk thường, Zn bị thoái hóa trong ko khí có mặt lớp oxit bền bảo đảm an toàn ngăn cấm đoán phản ứng liên tục xảy ra.

b) Kẽm chức năng với axit

- Kẽm tính năng với các dung dịch axit HCl, H2SO4loãng:

* Ví dụ: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2↑

 PT ion: Zn + 2H+ → Zn2+ + H2↑

 (Zn khử ion H+ trong hỗn hợp axit thành hidro tự do).

- Kẽm chức năng với hỗn hợp HNO3, H2SO4 đặc: Với những axit HNO3 đặc nóng, HNO3 loãng, H2SO4 đặc: Zn khử được N+5 và S+6 xuống phần lớn mức oxi hoá thấp hơn. 

 Zn + 4HNO3 (đặc) → Zn(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

c) Kẽm công dụng với H2O

- vì EoZn2+/Zn o H2O/H2 (Zn khử được nước).

- bội nghịch ứng này phần lớn không xẩy ra vì trên mặt phẳng của kẽm có màng oxit bảo vệ.

d) Kẽm tính năng với bazơ

- Kẽm tính năng với hỗn hợp bazơ mạnh: NaOH, KOH, Ca(OH)2,...

* Ví dụ: cho Zn vào hỗn hợp NaOH

 Zn + 2NaOH + 2H2O → Na2 + H2

4. Ứng dụng của Kẽm

– Zn được mạ lên tôn để chống gỉ và còn được sử dụng làm pin sạc khô.

III. đặc điểm của Chì - Pb

1. Vị trí của Chì (Pb) trong bảng HTTH

– Thuộc đội IVA, chu kì 6, số hiệu nguyên tử là 82.

– cấu hình electron nguyên tử: 4f145d106s26p2.

2. đặc điểm vật lý của Chì

- Chì là kim loại white color hơi xanh, có khối lượng riêng lớn D = 11,34g/cm3, t0nc = 327,40C, chì mềm phải dễ dát thành lá mỏng.

3. Tính chất hóa học của Chì

– thường có số lão hóa +2 cùng +4 nhưng mà số lão hóa +2 thông dụng và bền hơn.

– tất cả tính khử yếu: công dụng với phi kim ở nhiệt độ cao, không chức năng với các dung dịch HCl, H2SO4 loãng bởi PbCl2↓ và PbSO4↓ , tung được trong dung dịch HNO3 cùng H2SO4 đặc nóng do tạo muối tan Pb(HSO4)2 , chức năng được với dung dịch muối, bền cùng với nước với không khí ở nhiệt độ thường, tan lờ đờ trong hỗn hợp kiềm nóng.

a) Chì tác dụng với phi kim

* Ví dụ: Pb + F2 → PbF2

Pb + O2 → PbO

- Chì kim loại chỉ bị thoái hóa ở vẻ ngoài trong không khí sản xuất thành một tấm chì oxít mỏng, chủ yếu lớp oxít đó lại là lớp đảm bảo chì không bị oxi hóa tiếp.

b) Chì tác dụng với axit

 - Chì không tác dụng với hỗn hợp HCl và H2SO4 loãng do những muối chì không tan bảo phủ bên ngoại trừ kim loại.

- Chì tan cấp tốc trong hỗn hợp H2SO4 đặc nóng và chế tác thành muối bột tan là Pb (HSO4)2.

 Pb + 3H2SO4 → Pb(HSO4)2 + SO2 + 2H2O.

- Chì tiện lợi tan trong hỗn hợp HNO3, tan chậm trong HNO3 đặc.

 3Pb + 8HNO3 (loãng, nóng) → 3Pb(NO3)2 + 2NO + 4H2O.

c) Chì công dụng với dung dịch kiềm

- Chì cũng tan lừ đừ trong dung dịch kiềm nóng.

 Pb + 2NaOH (đặc) + 2H2O → Na2 + H2↑ 

4. Ứng dụng của Chì

– Được dùng để làm chế tạo phiên bản cực ác quy, đầu đạn và sản xuất thiết bị phòng tia phóng xạ. 

IV. đặc điểm của Thiếc - Sn

1. địa điểm của Thiếc (Sn) trong bảng HTTH

– Thuộc nhóm IVA, chu kì 5, số hiệu nguyên tử là 50.

– cấu hình electron nguyên tử:

*
.

2. đặc thù vật lý của Thiếc

- Thiếc là kim loại white color bạc, có khối lượng riêng to D = 7,92g/cm3 , t0nc = 2320C mềm và dễ dát mỏng.

3. đặc điểm hóa học của Thiếc

– thường có số oxi hóa +2 cùng +4 trong số hợp chất.

– có tính khử yếu hơn Ni: chức năng với phi kim ở ánh nắng mặt trời cao, tác dụng chậm với hỗn hợp axit (HNO3 loãng: Sn → Sn2+; H2SO4, HNO3 đặc: Sn → Sn4+), chức năng với hỗn hợp muối, bền với nước cùng không khí ở nhiệt độ thường, bị tổng hợp trong hỗn hợp kiềm đặc.

a) Thiếc công dụng với phi kim

- Thiếc tác dụng với oxi: ở đk thường trong ko khí, Sn không trở nên oxi hóa. Ở ánh sáng cao, Sn bị oxi trở thành SnO2.

 Sn + O2 

*
SnO2 .

- Thiếc tính năng với halogen. 

* Ví dụ: Sn + 2Cl2  → SnCl4

b) Thiếc tính năng với axit

- Thiếc chức năng chậm cùng với với dung dịch HCl với H2SO4loãng tạo thành thành muối hạt Sn (II) và hidro.

 Sn + H2SO4 → SnSO4 + H2↑

- với H2SO4 và HNO3 đặc tạo ra thanh hợp chất Sn (IV)

 Sn + 2H2SO4 (đặc) → SnO2 + 2SO2↑ + 2H2O.

 Sn + 4HNO3 (đặc) → SnO2 + 4NO2↑ + 2H2O.

 4Sn + 10HNO3 (rất loãng)  → 4Sn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

b) Thiếc chức năng với hỗn hợp kiềm đặc

 Sn + NaOH (đặc, nguội) + 2H2O → Na + H2↑

 Sn + 2NaOH (đặc) + 4H2O → Na2  + 2H2↑

4. Ứng dụng của Thiếc

– Sn được mạ lên fe tây để chống ghỉ và được dùng làm thiếc hàn.

V. Bài tập ôn tập Niken, Kẽm, Thiếc, Chì

Bài 1 trang 163 SGK Hóa 12: Dãy nào sắp xếp theo máy tự tính khử tăng dần

 A. Pb, Ni, Sn, Zn

 B. Pb, Sn, Ni, Zn

 C. Ni, Sn, Zn, Pb

 D. Ni, Zn, Pb, Sn

* giải mã bài 1 trang 163 SGK Hóa 12:

Đáp án: B. Pb, Sn, Ni, Zn

Bài 2 trang 163 SGK Hóa 12: Sắt tây là sắt được lấp lên bề mặt bởi kim loại nào sau đây?

A. Zn. B. Ni. C. Sn. D. Cr.

* giải thuật bài 2 trang 163 SGK Hóa 12:

Đáp án: C. Sn

Bài 3 trang 163 SGK Hóa 12: Cho 32 gam lếu hợp tất cả MgO, Fe2O3 và CuO chức năng vừa đủ với 300 ml dung dịch H2SO4 2M. Trọng lượng muối thu được là :

A. 60 gam. B. 80 gam.

C. 85 gam. D. 90 gam.

* lời giải bài 3 trang 163 SGK Hóa 12:

Đáp án: B. 80 gam.

* biện pháp 1:

- các phương trình hoá học của bội nghịch ứng:

 MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

 Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

 CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

- Theo bài ra, ta có: nH2SO4 = 0,3.2 = 0,6 (mol).

- Theo PTPƯ, 1 mol oxit phản nghịch ứng chế tạo ra thành 1 mol muối

⇒ trọng lượng tăng (do gốc SO42- cố oxi tạo thành muối) : mSO4 - mO = 96 – 16 = 80 (g).

⇒ mmuối = 32 + 80.0,6 = 80 (g).

* cách 2:

- Gọi phương pháp chung của tất cả các oxit là M2Ox

- Phương trình hoá học tập của bội nghịch ứng:

 M2Ox + xH2SO4 → M2(SO4)x + xH2O

- Theo bài ra, nH2SO4 = 0,3.2 = 0,6 (mol).

- Theo PTPƯ ⇒ nO (trong oxit) = nH2SO4 = 0,6 (mol).

⇒ mKim loại = mhh – mO = 32 - 0,6.16 = 22,4 (g).

Xem thêm: Bài Văn Tả Quyển Sách Tiếng Việt 5 Tập 2 Của Em, Tả Quyển Sách Tiếng Việt 5, Tập Hai Của Em

⇒ mmuối = mKim loại  + mSO42- = 22,4 + 0,6.96 = 80(g).

Bài 4 trang 163 SGK Hóa 12: Hợp hóa học nào dưới đây không có đặc điểm lưỡng tính ?

A. ZnO B. Zn(OH)2

C. ZnSO4 D. Zn(HCO3)2

* giải thuật bài 4 trang 163 SGK Hóa 12:

Đáp án: C. ZnSO4

- lưu lại ý: chất lưỡng tính là chất vừa tác dụng được cùng với axit vừa công dụng được với bazơ

Bài 5 trang 163 SGK Hóa 12: Cho dung dịch NaOH vào dung dịch muối sunfat của sắt kẽm kim loại hóa trị II thấy sinh ra kết tủa chảy trong dung dịch NaOH dư. Đó là muối nào sau đây?