I. HÓA HỌC HỮU CƠ VÀ HỢP CHẤT HỮU CƠ

1. định nghĩa về hợp hóa học hữu cơ cùng hóa học hữu cơ

Hợp hóa học hữu cơ là hợp hóa học của cacbon (trừ CO, CO2, HCN, muối hạt cacbonat, muối hạt xianua, muối cacbua…).Hóa học hữu cơ là ngành hóa học phân tích các hợp hóa học hữu cơ.

Bạn đang xem: Hóa hữu cơ

2. Đặc điểm phổ biến của hợp hóa học hữu cơ

Đặc điểm cấu trúc : yếu tố hợp chất hữu cơ cần phải chứa C. Những nguyên tử C links với nhau và links với H, O, N, … link hóa học chủ yếu là links cộng hóa trị.Tính chất vật lý : nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp.Phần mập không tan trong nước, tuy nhiên tan nhiều trong những dung môi hữu cơ.Tính hóa chất :Kém bền cùng với nhiệt, dễ cháy.Phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ thường xảy ra chậm và theo khá nhiều hướng khác nhau, tạo thành hỗn hợp nhiều sản phẩm.

II. PHÂN LOẠI VÀ GỌI TÊN CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ

1. Phân loại

Hợp chất hữu cơ thường phân thành hai các loại :Hiđrocacbon :Là đều hợp hóa học hữu cơ vào phân tử chỉ đựng hai nguyên tố C, H. Hiđrocacbon lại được chia thành các loại : Hiđrocacbon no (CH4, C2H6…) ; hiđrocacbon ko no (C2H4, C2H2…) ; hiđrocacbon thơm (C6H6, C7H8…).Dẫn xuất của hiđrocacbon: Là hầu hết hợp hóa học hữu tuy thế trong phân tử ngoài những nguyên tố C, H thì còn có những nguyên tố khác ví như O, N, Cl, S.… Dẫn xuất của hidđrocacbon lại được phân thành dẫn xuất halogen như CH3Cl, C6H5Br,…; ancol như CH3OH, C2H5OH,…; anđehit như HCHO, CH3CHO.Phân loại theo phương thức mạch Cacbon:Mạch hở : những Nguyên Tố Hóa Học cấu trúc nên mạch không đóng thành vòng khép kín Mạch thẳng: kết cấu mạch là 1 đường trực tiếp Mạch nhánh : cấu trúc mạch gồm nhánh rẽMạch vòng : các Nguyên Tố Hóa Học kết cấu nên mạch đóng thành vòng khép kínĐồng vòng : Vòng khép kín được tạo nên thành từ các nguyên tử CacbonDị Vòng : Vòng khép kín được tạo thành thành từ các nguyên tử Cacbon và tất cả thêm nguyên tử của Nguyên Tố hóa học khác (O, N, …)

2. đội chức

Là phần đa nhóm nguyên tử (-OH, -CHO, -COOH, -NH2…) gây nên phản ứng đặc trưng của phân tử hợpchất hữu cơ.Các các loại nhớm chức :-OH : ancol (rượu).-O- : ete-CHO : andehit-CO- : xeton-COOH : axit cacboxylic-COO- : este-NH2 : amin

3. Danh pháp hữu cơ

a. Tên thông thườngTên thông thườngcủa hợp hóa học hữu cơ thường xuất xắc được đặt theo bắt đầu tìm ra chúng, song khi hoàn toàn có thể có phần đuôi để chỉ rõ hợp hóa học thuộc loại nào.Ví dụ : HCOOH : axit fomic (formica : Kiến) . CH3COOH : axit axetic(acetus : Giấm).C10H20O : mentol (mentha piperita : bạc bẽo hà).b. Tên khối hệ thống theo danh pháp IUPACĐể gọi tên hợp hóa học hữu cơ, cần thuộc tên các số đếm cùng tên mạch cacbon
Số đếmTên Mạch Cacbon ChínhTên
1monoCmet
2điC-C et
3triC-C-Cprop
4tetraC-C-C-Cbut
5pentaC-C-C-C-Cpent
6hexaC-C-C-C-C-Chex
7heptaC-C-C-C-C-C-Chep
8octaC-C-C-C-C-C-C-Coct
9nonaC-C-C-C-C-C-C-C-Cnon
10đecaC-C-C-C-C-C-C-C-C-Cđec
Tên các gốc Hidrocacbon buộc phải biết:Tên nơi bắt đầu = tên mạch cacbon + ylví dụ : CH3– : metyl, C2H5 -: etylCác nơi bắt đầu riêng:CH2=CH- : vinylCH2=CH-CH2– : alyl

III. CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

I. SƠ LƯỢC VỀ PHÂN TÍCH NGUYÊN TỐ

1. So sánh định tính

Mục đích: xác minh nguyên tố nào có trong hợp chất hữu cơ.Nguyên tắc: Chuyển những nguyên tố trong hợp hóa học hữu cơ thành các chất vô cơ đơn giản rồi nhận ra chúng bằng những phản ứng quánh trưng.

2. So với định lượng

Mục đích: xác định thành phần % về khối lượng các nguyên tố bao gồm trong phân tử hợp hóa học hữu cơ.Nguyên tắc: Cân thiết yếu xác trọng lượng hợp chất hữu cơ, kế tiếp chuyển nhân tố C thành CO2, H thành H2O, N thành N2, kế tiếp xác định chính xác khối lượng hoặc thể tích của những chất sản xuất thành, từ kia tính % trọng lượng các nguyên tố.

II. CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

1. Công thức tổng thể (CTTQ)Cho biết vào phân tử hợp hóa học hữu cơ có chứa đầy đủ nguyên tố nào. Ví dụ như ứng với phương pháp CxHyOzNtta biết hợp chất hữu cơ này có các nhân tố C, H, O, N.2. Công thức đơn giản dễ dàng nhất (CTĐGN)

a. Định nghĩa

Công thức đơn giản nhất là công thức biểu hiện tỉ lệ tối giản về số nguyên tử của những nguyên tố vào phân tử.

b. Cách tùy chỉnh thiết lập công thức đơn giản dễ dàng nhất

Thiết lập công thức dễ dàng và đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ CxHyOzNtlà tùy chỉnh cấu hình tỉ lệ :x:y:z:t = (mC/12) : (mH/1) : (mO/16) : (mN/14)x:y:z:t = (%mC/12) : (%mH/1) : (%mO/16) : (%mN/14)

c. Công thức thực nghiệm (CTTN):

CTTN = (CTĐGN)n(n : số nguyên dương). Khẳng định n nhằm tìm CTTNCTĐGN : Công thức dễ dàng và đơn giản nhất3. Phương pháp phân tử

a. Định nghĩa

Công thức phân tử là công thức bộc lộ số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử.

b. Cách tùy chỉnh thiết lập công thức phân tử

Có ba cách cấu hình thiết lập công thức phân tửCách 1 : phụ thuộc thành phần % cân nặng các nguyên tốCho CTPT CxHyOz, ta bao gồm tỉ lệ:M/100=12.x/(%mC)=1.y/(%mH)=16.z/(%mO)Từ kia ta gồm :x=M.%mC/(12.100);y=M.%mH/(1.100);z=M.%mO/(16.100);Cách 2 : dựa vào công thức đơn giản nhất.

Xem thêm: Danh Sách Gmail Miễn Phí 2021 ❤️️ Share Acc Gmail Free Mới, Share Acc Gmail Free List Nick 2019, 2020

B1:Đặt phương pháp phân tử của hợp hóa học hữu cơ là : (CTĐGN)n(với n∈N)B2:Tính độ bất bão hòa (k) của phân tử(chỉ áp dụng cho thích hợp chất gồm chứa liên kết cộng hóa trị, không áp dụng cho hợp chất có links ion).B3:Dựa vào biểu thức k để chọn giá trị n, từ kia suy ra CTPT của hợp hóa học hữu cơ.Giả sử một hợp chất hữu cơ gồm công thức phân tử là CxHyOzNtthì tổng số link