Tóm tắt kim chỉ nan Hóa 11 bài bác 12: Phân bón chất hóa học ngắn gọn, cụ thể sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm Hóa 11 bài bác 12.

Bạn đang xem: Hóa 11 phân bón hóa học


Lý thuyết Hóa 11 bài bác 12: Phân bón hóa học

Bài giảng Hóa 11 bài bác 12: Phân bón hóa học

Phân bón hóa học là mọi hóa chất bao gồm chứa những nguyên tố dinh dưỡng, được bón cho cây nhằm nâng cao năng suất mùa màng.

Có 3 loại phân bón chất hóa học chính thường dùng là: phân đạm, phân lân cùng phân kali.

I. Phân đạm

- Phân đạm là mọi hợp chất hỗ trợ nitơ cho cây cối dưới dạng ion nitrat cùng ion amoni .

- Tác dụng: kích thích quá trình sinh trưởng của cây, tăng tỉ lệ thành phần protein thực vật.

- Độ dinh dưỡng reviews bằng % về khối lượng của N vào phân.

1. Phân đạm amoni

- Là những muối amoni: NH4Cl, (NH4)2SO4, NH4NO3, …

*

Hình 1: Đạm amoni sunfat

- Điều chế: mang đến amoniac công dụng với axit tương ứng.

Thí dụ:

NH3 + HCl → NH4Cl

- sử dụng bón cho những loại khu đất ít chua.

2. Phân đạm nitrat

- Là những muối nitrat: NaNO3, Ca(NO3)2, …

*

Hình 2: Phân đạm NaNO3

- Điều chế: mang đến axit nitric tác dụng với muối cacbonat.

Thí dụ:

CaCO3+2HNO3→Ca(NO3)2+CO2↑+H2O

- Amoni có môi trường axit, còn nitrat có môi trường xung quanh trung tính.

⇒ Vùng đất chua bón nitrat, vùng khu đất kiềm bón amoni.

3. Urê

- cách làm phân tử: (NH2)2CO, chứa khoảng chừng 46%N.

*

Hình 3: Đạm urê

- Điều chế: CO2+2NH3→t°, p(NH2)2CO+H2O

- Đạm urê tan tốt trong nước, dễ chảy nước do thấm hút ẩm từ không khí.

- vào đất, nhờ tác dụng của vi sinh vật, urê bị phân hủy đến thoát ra NH3 hoặc đưa dần thành muối bột cacbonat khi chức năng với nước:

(NH2)2CO+2H2O→(NH4)2CO3

II. Phân kali

- hỗ trợ nguyên tố kali đến cây dưới dạng ion K+.

*

Hình 4: Phân kali đỏ (kali clorua)

- Tác dụng: tác động nhanh quy trình tạo ra chất đường, bức tốc sức chống sâu bệnh, chống rét và chịu hạn của cây.

- Độ dinh dưỡng review bằng hàm vị % K2O.

III. Phân lân

- Phân lân cung cấp P dưới dạng ion photphat ().

- cần thiết cho cây sinh hoạt thời kỳ sinh trưởng, liên hệ các quy trình sinh hóa, hiệp thương chất cùng trao đổi năng lượng của cây.

- Độ dinh dưỡng đánh giá bằng hàm lượng %P2O5 tương ứng cùng với lượng photpho bao gồm trong yếu tắc của nó.

- nguyên liệu sản xuất: quặng photphoric và apatit.

- Những một số loại phân lân hay dùng: supephotphat, phân lân nung chảy,…

1. Superphotphat: 

Thành phần chính là Ca(H2PO4)2.

Có hai nhiều loại supephotphat: supephotphat đối kháng và supephotphat kép

a) Superphotphat đơn

*

Hình 5: Supephotphat đơn

- chứa 14-20% P2O5.

- Sản xuất bằng phương pháp cho quặng photphorit hoặc apatit tính năng với axit sunfuric đặc:

Ca3(PO4)2+2H2SO4→2CaSO4↓+Ca(H2PO4)2.

b) Super photphat kép

*

Hình 6: Supephotphat kép

- cất 40-50% P2O5 bởi chỉ bao gồm Ca(H2PO4)2.

- chế tạo qua 2 giai đoạn:

Điều chế axit photphoric:

Ca3(PO4)2+3H2SO4→3CaSO4↓+2H3PO4

Cho axit photphoric tính năng với quặng photphorit hoặc apatit:

Ca3(PO4)2+4H3PO4→3Ca(H2PO4)2

2. Phân lạm nung chảy:

*

Hình 7: một trong những loại phân lạm nung chảy

- Thành phần: các thành phần hỗn hợp photphat cùng silicat của can xi và magie.

- đựng 12-14% P2O5.

- cung ứng phân lân nung chảy bằng cách nung hỗn hợp bột quặng apatit, đá xà vân (thành phần chính là magie silicat) và than cốc ở ánh sáng trên 1000oC trong lò đứng.

*

Hình 8: nguyên vật liệu sản xuất phân lấn nung chảy

- Phân lạm nung chảy không tan vào nước, tương thích cho lượng đất chua.

IV. Một số trong những loại phân bón khác

1. Phân tất cả hổn hợp và phân phức hợp

- Là loại phân bón chứa đồng thời 2 hoặc 3 nguyên tố dinh dưỡng cơ bản.

+ Phân lếu hợp: chứa cả 3 nhân tố N, P, K điện thoại tư vấn là phân NPK.

Ví dụ: nitrophotka là các thành phần hỗn hợp của (NH4)2HPO4 và KNO3.

*

Hình 9: Phân bón NPK

+ Phân phức hợp: là lếu hợp những chất được tạo thành đồng thời bằng ảnh hưởng hóa học của các chất.

Ví dụ: Amophot là lếu hợp của những muối NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4 thu được khi đến NH3 tác dụng với H3PO4.

*

Hình 10: Phân bón phức hợp

2. Phân vi lượng

- Phân vi lượng cung cấp cho cây những nguyên tố như B, Zn, Mn, Cu, Mo, … nghỉ ngơi dạng thích hợp chất.

*

Hình 11: một số trong những loại phân bón vi lượng

- cây cỏ chỉ nên một lượng nhỏ dại loại phân bón này để tăng tài năng kích thích quá trình sinh trưởng và hội đàm chất, quang quẻ hợp,…

Trắc nghiệm Hóa 11 bài 12: Phân bón hóa học

Câu 1: Công thức nào sau đấy là một các loại phân đạm?

A. (NH2)2CO.

B. Ca3(PO4)2.

C. K2SO4.

D. Ca(H2PO4)2.

Hiển thị lời giải

Câu 2: Chọn câu đúng?

A. Phân đạm là các hợp chất cung ứng N đến cây trồng.

B. Phân đạm là các hợp chất hỗ trợ P và N mang lại cây trồng.

C. Phân lấn là phần lớn hợp chất hỗ trợ K mang lại cây trồng.

D. Phân kali là hầu như hợp chất hỗ trợ K và phường cho cây trồng.

Hiển thị câu trả lời

Câu 3: Trong những loại phân bón: NH4Cl, (NH2)2CO, (NH4)2SO4, NH4NO3. Phân nào tất cả hàm lượng đạm cao nhất?

A. (NH2)2CO.

B. (NH4)2SO4.

C. NH4Cl.

D. NH4NO3.

Hiển thị đáp án

Câu 4: Cho các phát biểu sau:

(1). Độ bồi bổ của phân kali được reviews bằng hàm lượng xác suất của kali trong phân.

(2). Phân lân bao gồm hàm lượng photpho nhiều nhất là supephotphat kép (Ca(H2PO4)2).

(3). Nguyên vật liệu để cung cấp phân lạm là quặng photphorit và đolomit.

(4). Bón những phân đạm amoni sẽ khiến cho đất chua.

(5). Thành phần chủ yếu của phân lân nung tung là hỗn hợp muối photphat và silicat của canxi và magie.

(6). Phân hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi phổ biến là phân NPK.

(7). Phân lân hỗ trợ nitơ hóa hợp mang đến cây dưới dạng ion nitrat ( NO3−) cùng ion amoni (NH4+).

(8). Amophot là láo hợp các muối (NH4)2HPO4 và KNO3.

Số phạt biểu đúng là

A. 5

B. 6

C. 4

D. 7

Hiển thị lời giải

Câu 5: Urê có cách làm hóa học là (NH2)2CO, đây là một nhiều loại phân bón hóa học đặc biệt quan trọng và phổ biến trong nông nghiệp. Urê thuộc các loại phân bón chất hóa học nào sau đây?

A. phân đạm.

B. phân NPK.

C. phân lân.

D. phân kali.

Hiển thị đáp án

Câu 6: Thành phần chính của phân bón phức hợp amophot là:

A. NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4.

B. NH4H2PO4 và Ca(H2PO4)2.

C. NH4NO3 và Ca(H2PO4)2.

D. Ca3(PO4)2 và (NH4)2HPO4.

Hiển thị giải đáp

Câu 7: Phân supephotphat kép thực tiễn sản xuất thường chỉ ứng cùng với 40% P2O5. Lượng chất % của can xi đihiđrophotphat vào phân bón này là

A. 65,9%.

B. 69%.

C. 71,3%.

D. 73,1%.

Hiển thị câu trả lời

Câu 8: Các dìm xét sau:

(a) Phân đạm amoni tránh việc bón cho nhiều loại đất chua.

(b) Độ bồi bổ của phân lấn được đánh giá bằng phần trăm trọng lượng photpho.

(c) Thành phần bao gồm của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.CaSO4.

(d) tín đồ ta dùng loại phân bón đựng nguyên tố kali để tăng tốc sức kháng bệnh, chống rét và chịu hạn đến cây.

(e) Tro thực vật dụng cũng là một trong những loại phân kali vì có chứa K2CO3.

(f) Amophot là một trong loại phân bón phức hợp.

Số thừa nhận xét sai là

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2

Hiển thị đáp án

Câu 9: Cho những phát biểu sau:

(a) Ở ánh sáng cao, kim loại Al khử được Fe2O3.

(b) Điện phân nóng chảy NaCl, chiếm được khí Cl2 ở anot.

(c) Thành phần thiết yếu của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.

(d) Đốt gai dây thép trong khí Cl2 xảy ra làm mòn điện hóa học.

Số vạc biểu đúng là

A. 4.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Xem thêm: Hãy Kể Về Một Người Lao Động Trí Óc Mà Em Biết, Top 15 Bài Kể Về Người Lao Động Trí Óc Mà Em Biết

Hiển thị câu trả lời

Câu 10: Độ bổ dưỡng của phân đạm được nhận xét theo tỉ lệ tỷ lệ về cân nặng của nguyên tố làm sao sau đây?

A. Nitơ. 

B. Photpho. 

C. Kali. 

D. Cacbon. 

Hiển thị lời giải

Lý thuyết bài 13: Luyện tập: tính chất của nitơ, photpho và những hợp chất của chúng