Chất năng lượng điện li mạnh là hóa học khi tung trong nước, toàn bộ phân tử hòa tan phần nhiều phân li ra ion.

Bạn đang xem: Hóa 11 chương 1

Trong phương trình năng lượng điện li, cần sử dụng mũi thương hiệu 1 chiều.

Chú ý: các chất điện li mạnh thường là: Axit mạnh bạo (HCl, HNO3, H2SO4, HClO4…), bazơ bạo dạn (NaOH, (BaOH)2, KOH, Ca(OH)2,..) và phần nhiều muối tan

Ví dụ: NaOH → Na+ + OH- 

Chất điện li yếu là hóa học khi rã trong nước chỉ có 1 phần số phân tử hòa hợp phân li ra ion.

Trong phương trình năng lượng điện li, sử dụng mũi thương hiệu 2 chiều

Chú ý: các chất điện li yếu thường xuyên là: Axit yếu, bazơ yếu và muối ko tan.

Ví dụ:

HCOOH( mathbinlower.3exhbox$uildrel extstyle ightarrowoversmashleftarrowvphantom_vbox to.5exvss$ ) H+ + HCOO-

Sự phân li của chất điện li yếu hèn là quá trình thuận nghịch. Thăng bằng điện li theo đúng nguyên lí vận động và di chuyển Lơ Sac-tơ-li-ê

- Độ điện li ∝ của hóa học điện li là tỉ số thân số phân tử phân li ra ion (n) và tổng số phân tử hòa hợp (no)

(∝ có mức giá trị trong khoảng: 0 ≤ ∝ ≤ 1)

2. Axit, bazơ

a. Theo thuyết A-rê-ni-ut

- Axit là hóa học khi tan trong nước phân li ra cation H+. Ví dụ: HCl, H2SO4,…

- Bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra anion OH-. Ví dụ: NaOH, Ba(OH)2,…

- Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit lúc tan nội địa vừa có thể phân li như axit vừa rất có thể phân li như bazơ.

Ví dụ:

Zn(OH)2 (mathbinlower.3exhbox$uildrel extstyle ightarrowoversmashleftarrowvphantom_vbox to.5exvss$ ) Zn2+ + 2OH- : phân li đẳng cấp bazơ

Zn(OH)2 ( mathbinlower.3exhbox$uildrel extstyle ightarrowoversmashleftarrowvphantom_vbox to.5exvss$ ) ZnO2- + 2H+ : phân li mẫu mã axit

b. Theo thuyết Bron-stêt

- Axit là chất (phân tử, ion) lúc tan trong nước phân li ra cation H+ (proton).

- Bazơ là chất (phân tử, ion) dấn proton.

- hóa học lưỡng tính là chất (phân tử, ion) vừa có thể nhường proton, vừa có thể nhận proton.

- chất trung tính là chất quan trọng nhường hoặc thừa nhận proton.

3. Muối

a. Định nghĩa

Muối là hợp chất khi chảy trong nước phân li ra cation sắt kẽm kim loại (hoặc NH4+) cùng anion gốc axit.

b. Phân loại

- Muối th-nc là muối nhưng anion cội axit không còn hiđro có chức năng phân li ra ion H+

- muối axit là muối cơ mà anion nơi bắt đầu axit vẫn còn hiđro có công dụng phản li ra ion H+

4. Tích số ion của nước. PH và môi trường thiên nhiên của dung dịch

a. Tích số ion của nước

Ở 25oC: (K_H_2O = m< mH^ + m>. m = 10^ - 14)

b. PH của dung dịch

- Để reviews độ axit và độ kiềm của dung dịch, tín đồ ta sử dụng pH cùng với quy ước: = 10-pH tốt pH = -log

+ môi trường axit: pH 7

- Thang pH hay được dùng có giá bán trị từ là 1 đến 14

- những dung dịch bao gồm pH2; CuSO4….

- những dung dịch bao gồm pH >7 bên cạnh dung dịch bazơ còn tồn tại muối chế tạo ra từ sắt kẽm kim loại mạnh và gốc axit yếu hèn ví dụ: HCOONa; K2CO3…

- những dung dịch tất cả pH = 7 ngoại trừ nước còn tồn tại muối chế tác từ axit dạn dĩ và bazơ mạnh khỏe ví dụ: NaCl, K2SO4,..

Xem thêm: Định Nghĩa Đạo Hàm - Định Nghĩa Và Ý Nghĩa Của Đạo Hàm

5. Phản ứng thảo luận ion vào dung dịch các chất điện li

- phản bội ứng trao dổi ion trong dung dịch các chất diện li chỉ xảy ra khi thỏa mãn một trong những điều khiếu nại sau:

+ chế tạo thành chất kết tủa

+ tạo thành hóa học khí

+ sinh sản thành chất điện li yếu

- Khi đưa một phương trình sang trọng phương trình ion thu gọn thì ta chuyển các chất dễ tan điện li khỏe mạnh thành ion, chất kết tủa, cất cánh hơi điện li yếu không thay đổi dạng phân tử và kế tiếp lược quăng quật những ion không tham gia phản ứng.