a. Minh chứng tổng các bình phương của hai đáy bởi tổng những bình phương của hai ở bên cạnh (AB2 + BD2 = AD2 + BC2).

Bạn đang xem: Hình thang có 2 đường chéo vuông góc

b. Minh chứng tổng các bình phương của nhị đường chéo cánh bằng bình phương của tổng hai lòng .

c. Kẻ con đường cao AH và con đường trung bình Mn của hình thang ABCD. Biết BD = 9 cm, AC = 12 cm. Tính diện tích s tứ giác AMHN.


Lời giải của Tự học tập 365

Giải bỏ ra tiết:

*

a. Áp dụng định lí Pytago vào những tam giác vuông IAB, ICD, IAD, IBC.

b. Trường đoản cú A kẻ mặt đường thẳng tuy vậy song với BD giảm CD tại K. Áp dụng định lý Pytago vào tam giác vuông AKC.

c. MN // CD nhưng AH ⊥ CD phải AH ⊥ MN.

SAMHN = . AH.MN.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Privileged Là Gì, Privilege Là Gì

Áp dụng hệ thức lượng về mặt đường cao vào tam giác vuông AKC:

*
=
*
+
*
=
*
+
*
=
*
=
*

=> AH2 =

*
=> AH =
*
= 7,2; MN = (AB + CD) = 10,5

SAMHN = .7,2.10,5 = 37,8 (cm2)


*

*

(*) Khi click chuột đăng cam kết tài khoản, bạn chắc chắn đã đoc và gật đầu đồng ý với chế độ bảo mật với Điều khoản thương mại dịch vụ của Tự học tập 365.