- Ta xét bỏ ra tiết những gì xảy ra ở điện cực của bình điện phân dung dịch CuSO4 gồm điện cực bằng đồng bình điện phân này thuộc loại đơn giản nhất, bởi vì chất tan là muối của kim loại cần sử dụng làm điện cực (trường hợp này là đồng)

-Khi loại điện chạy qua, cation Cu2+chạy về catôt, về nhận electron từ nguồn điện đi tới. Ta tất cả ở các điện cực:

+ Ở catốt: Cu2++ 2e-→ Cu

+ Ở anốt: Cu → Cu2++ 2e-

-Khi anion (SO4)2-chạy về anôt, nó kéo ion Cu2+vào dung dịch. Như vậy, đồng ở anôt sẽ tan dần vào trong dung dịch. Đó là hiện tượng dương cực tan.

Bạn đang xem: Hiện tượng dương cực tan

Vậy:

-Các ion chuyển động về những điện cực có thể tác dụng với chất làm cho điện cực hoặc với dung môi tạo nên các phản ứng hóa học gọi là phản ứng phụ vào hiện tượng điện phân.

-Hiện tượng dương cực tan xảy ra khi những anion đi tới anot kéo những ion kim loại của điện cực vào vào dung dịch.

Cùng top lời giải tra cứu hiểu thêm kiến thức về bài xích học Lý thuyết dòng điện trong chất điện phân nhé

-Trong dung dịch, các hợp chất hoá học nư axit, bazo với muối bị phân li (một phần hoặc toàn bộ) thành những nguyên tử (hoặc nhóm nguyên tử) tích điện gọi là ion, ion có thể chuyển động tự do trong các dung dịch và trở thành hạt tải điện

I.Bản chất loại điện vào chất điện phân

-Dòng điện vào chất điện phân thuộc dòng ion dương và ion âm chuyển động bao gồm hướng theo hai chiều ngược nhau.

-Ion dương chạy về phía catôt đề xuất gọi là cation, ion âm chạy về phía anôt nên gọi là anion.

-Dòng điện trong chất điện phân không chỉ tải điện lượng nhiều hơn tải cả vật chất (theo nghĩa hẹp) đi theo. Tới điện cực chỉ bao gồm êlectron có thể đi tiếp, còn lượng vật chất đọng lại ở điện cực, tạo ra hiện tượng điện phân

II.Các định luật Fa-Ra-Đây


Vì loại điện trong chất điện phân tải điện lượng thuộc với vật chất (theo nghĩa hẹp) yêu cầu khối lượng chất đi đền điện cực:

-Tỉ lệ thuận với điện lượng chạy qua bình điện phân

-Tỉ lệ thuận với khố lượng của ion (hay khối lượng mol nguyên tử A của nguyên tố tạo đề xuất ion ấy);

-Tỉ lệ nghịch với điện tích của ion (hay hoá trị n của nguyên tố tạo ra ion ấy)

Định luật Fa-ra-đây thứ nhất

-Khối lượng vật chất được giải phóng ở điện cực của bình điện phân tỉ lệ thuận với điện lượng chạy qua bình đó

m = kq

-Trong đó: k gọi là đương lượng điện hoá của chất được giải phóng ở điện cực.Định luật Fa-ra-đây thứ hai

-Đương lượng điện hoá k của một nguyên tố tỉ lệ với đương lượng gam A/ncủa nguyên tố đó. Hệ số tỉ lệ là 1/F, vào đó F gọi là số Fa-ra-đây

*
Hiện tượng dương cực tung là gì" width="339">

-Thí nghiệm cho thấy, nếu I tính bằng ampe, t tính bằng giây thì:

F = 96 494 C/mol

-Kết hợp nhị định luật Fa-ra-đây, ta được công thức Fa-ra-đây

*
Hiện tượng dương cực chảy là gì(ảnh 2)" width="415">

-m là lượng chất được giải phóng ở điện cực, tính bằng gam.

III.Ứng dụng của hiện tượng điện phân

Một số ứng dụng của hiện tượng điện phân:

-Điều chế hoá chất: điều chế clo, hiđrô cùng xút vào công nghiệp hoá chất.

1. Luyện kim

-Người ta dựa vào hiện tượng dương cực tan để tinh chế kim loại. Các kim loại như đồng, nhôm, magiê với nhiều hoá chất được điều trực tiếp bằng phương pháp điện phân

-Công nghệ luyện nhôm chủ yếu dựa vào hiện tượng điện phân quặng nhôm lạnh chảy.

-Bể điện phân có cực dương là quặng nhôm lạnh chảy, cực âm bằng than, chất điện phân là muối nhôm lạnh chảy, dòng điện chạy qua khoảng 104A.

*
Hiện tượng dương cực chảy là gì(ảnh 4)" width="794">

2. Mạ điện

-Người ta dùng phương pháp điện phân để phủ một lớp kom loại ko gỉ như crôm, niken, vàng, bạc... Lên những đồ vật bằng kim loại khác

-Bể điện phân gồm anot là một tấm kim loại để mạ, catot là vật cần mạ.

Xem thêm: Thể Tích Hình Chóp Tam Giác Đều, Hình Chóp Tam Giác Đều Là Gì

-Chất điện phân thường là dung dịch muối kim loại để mạ. Mẫu điện qua bể mạ được chọn một biện pháp thích hợp để đảm bảo chất lượng của lớp mạ.

*
Hiện tượng dương cực tung là gì(ảnh 4)" width="793">