Quá trình đẳng nhiệt, Định lý lẽ Bôi-Lơ Ma-ri-ốt (Boyle Mariotte) bí quyết tính và bài bác tập - đồ dùng lý 10 bài bác 29

Bằng thí nghiệm bọn họ đã biết lúc thể tích của một lượng khí giảm thì áp suất tăng, tuy nhiên họ lại không biết mối contact định lượng giữa áp suất cùng thể tích của một lượng khí.

Bạn đang xem: Hệ thức định luật bôi-lơ-ma-ri-ốt


Trong nội dung bài viết này, chúng ta sẽ tra cứu hiểu cụ thể về quy trình đẳng nhiệt là gì? Định luật Bôi-Lơ Ma-ri-ốt (Boyle Mariotte) phân phát biểu như vậy nào? cách làm tính của quá trình đẳng nhiệt tốt biểu thức định qui định Bôi-lơ - Ma-ri-ốt viết như vậy nào? nhằm giải đáp vướng mắc trên.


I. Trạng thái với quá trình biến đổi trạng thái

- Trạng thái của một lượng khí được xác định bằng thể tích V, áp suất p và nhiệt độ độ tuyệt vời nhất T.

*

- những giá trị p, V cùng T này được gọi là các thông số trạng thái. Thân các thông số trạng thái của một lượng khí bao hàm mối contact xác định.

- Lượng khí rất có thể chuyển từ tâm lý này lịch sự trạng thái khác bằng những quá trình biến đổi trạng thái.

- Trong hầu hết các quy trình tự nhiên, cả ba thông số trạng thái các thay đổi. Mặc dù cũng có thể thực hiện tại được những quá trình trong đó chỉ bao gồm hai thông số kỹ thuật biến đổi, còn một thông số không đổi. Những quá trình này được điện thoại tư vấn là đẳng thừa trình.

II. Quy trình đẳng nhiệt là gì?

- quá trình đẳng nhiệt độ là vượt trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ được giữ không đổi.

III. Định nguyên tắc Bôi-lơ - Ma-ri-ốt (Boyle Mariotte)

1. Đặt vấn đề

- Khi nhiệt độ không đổi, trường hợp thể tích của một lượng khí giảm thì áp suất của chính nó tăng. Tuy thế áp suất gồm tăng tỉ lệ thành phần nghịch với thể tích hay không? Để trả lời câu hỏi này ta phải dựa vào thí nghiệm.

2. Thí nghiệm

- Thay đổi thể tích của một lượng khí, đo áp suất ứng với mỗi thể tích ta bao gồm kết quả:

 Thể tích V (cm3) Áp suất p (105Pa) pV
 20 1,00 2
 10 2,00 2
 40 0,50 2
 30 0,67 2

- Trong quy trình đẳng nhiệt của một trọng lượng khí xác định, áp suất tỉ lệ nghịch với thẻ tích.

3. Định giải pháp Bôi-lơ - Ma-ri-ốt (Boyle Mariotte)

- Phát biểu: Trong quá trình đẳng sức nóng của một lượng khí tuyệt nhất định, áp suất tỉ lệ nghịch cùng với thể tích.

- Công thức, biểu thức định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt:

  hay 

*
 (hằng số)

Định dụng cụ trên được nhà thiết bị lý tín đồ Anh Bôi-lơ (Boyle, 1627 - 1691) đưa ra năm 1662 và nhà đồ lý tín đồ Pháp Ma-ri-ốt (Mariotte,1620 - 1684) cũng tìm thấy một cách hòa bình vào năm 1676 nên người ta gọi là định nguyên tắc Bôi-lơ - Ma-ri-ốt.

- Nếu gọi p1,V1">p1, V1 là áp suất với thể tích của một lượng khí sinh sống trạng thái 1; p2,V2">p2, V2 là áp suất với thể tích của lượng khí này ngơi nghỉ trạng thái 2, thì theo định phép tắc Boyle - Mariotte ta có:

 

IV. Đường đẳng nhiệt

- Đường biểu diễn sự phát triển thành thiên của áp suất theo thể tích khi ánh nắng mặt trời không đổi hotline là đường đẳng nhiệt. Vào hệ toạ độ (p,V)">(p, V) đường này là đường hypebol.

*

- Ứng với những nhiệt độ khác nhau của cùng một lượng khí có những đường đẳng nhiệt không giống nhau.

- Đường đẳng nhiệt ngơi nghỉ trên ứng với nhiệt độ cao hơn nữa đường đẳng nhiệt sống dưới.

V. Bài tập vận dụng quy trình đẳng nhiệt, biểu thức định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt

Bài 1 trang 159 SGK vật Lý 10: Kể tên các thông số trạng thái của một lượng khí

° giải mã bài 1 trang 159 SGK đồ vật Lý 10:

◊ tất cả 3 thông số kỹ thuật trạng thái của một lượng khí:

+ Áp suất (P). Đơn vị áp suất: Paxcan (Pa); N/m2; atmôtphe (atm); milimet thủy ngân (mmHg).

1Pa = 1 N/m2 ; 1 atm = 1,013.105 Pa; 1 atm = 760 mmHg.

+ Thể tích (V). Đơn vị : cm3; lít ; m3.

1 cm3 = 10(-6) m3; 1 lít = 1dm3 = 10(-3)( m3)

+ nhiệt độ hoàn hảo và tuyệt vời nhất (T): Đơn vị : Kenvin kí hiệu K.

- tương tác nhiệt độ Kenvin và nhiệt độ cenciut: T = t + 273

Bài 2 trang 159 SGK vật dụng Lý 10: Thế như thế nào là quá trình đẳng nhiệt?

° giải mã bài 2 trang 159 SGK thứ Lý 10:

- quá trình đẳng nhiệt là thừa trình biến hóa trạng thái của một lượng khí xác định, trong những số đó nhiệt độ được duy trì không đổi.

Bài 3 trang 159 SGK thứ Lý 10: Phát biểu và viết hệ thức của định quy định Bôi-lơ - Ma-ri-ốt.

° giải mã bài 3 trang 159 SGK đồ Lý 10:

- Định quy định Bôi-lơ - Ma-ri-ốt: Trong quy trình đẳng sức nóng của một lượng khí tuyệt nhất định, áp suất tỉ trọng nghịch cùng với thể tích.

- Biểu thức của định luật pháp Boyle - Mariotte:

 

*
 (hằng số)

hay: 

Bài 4 trang 159 SGK vật dụng Lý 10: Đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (p, V) có dạng gì?

° giải thuật bài 4 trang 159 SGK đồ Lý 10:

Đường màn trình diễn sự vươn lên là thiên của áp suất theo thể tích khi ánh sáng không đổi hotline là mặt đường đẳng nhiệt. Trong hệ tọa độ (p, V) con đường này là mặt đường hypebol.

Bài 5 trang 159 SGK đồ Lý 10: Trong các đại lượng sau đây, đại lượng nào không phải là thông số kỹ thuật trạng thái của một lượng khí?

A. Thể tích

B. Khối lượng

C. ánh sáng tuyệt đối

D. Áp suất

° giải mã bài 5 trang 159 SGK thiết bị Lý 10:

◊ chọn đáp án: B. Khối lượng

- bởi trạng thái của một lượng khí được xác định bằng các thông số trạng thái: là áp suất p, thể tích V và nhiệt độ tuyệt vời và hoàn hảo nhất T.

Bài 6 trang 159 SGK trang bị Lý 10: Trong những hệ thức tiếp sau đây hệ thức nào KHÔNG phù hợp với định biện pháp Bôi-lơ - Ma-ri-ốt?

A. B.

*
C. D. 

° giải thuật bài 6 trang 159 SGK đồ dùng Lý 10:

◊ lựa chọn đáp án: C. 

- vày định hiện tượng Bôi-lơ - Ma-ri-ốt tuyên bố như sau: Ở nhiệt độ không đổi, tích của áp suất p và thể tích V của một lượng khí xác định là một hằng số: p.V = const.

*

Bài 7 trang 159 SGK thiết bị Lý 10: Hệ thức nào sau đây phù hợp với định dụng cụ Bôi-lơ - Ma-ri-ốt?

A.

B.

*

C.

*

D.

*

° giải mã bài 7 trang 159 SGK đồ gia dụng Lý 10:

◊ lựa chọn đáp án: A.

Bài 8 trang 159 SGK vật Lý 10: Một xilanh chứa 150cm3 khí sống áp suất 2.105 Pa.Pit-tông nén khí vào xilanh xuống còn 100cm3. Tính áp suất của khí vào xilanh lúc này, coi nhiệt độ như không đổi.

° giải mã bài 8 trang 159 SGK thiết bị Lý 10:

- lúc ở tinh thần 1, ta có: p1 = 2,5.105(Pa); V1 = 150cm3

- Khi sống trạng thái 2, ta có: p2 = ? (Pa); V2 = 100cm3

- Áp dụng cách làm của quy trình đẳng nhiệt ta có:

  

*

- Kết luận: Tính áp suất của khí trong xilanh lúc đó là 3.105(Pa).

Bài 9 trang 159 SGK thứ Lý 10: Một trái bóng bao gồm dung tích 2,5 lít. Fan ta bơm không khí ở áp suất 105 Pa vào bóng. Mỗi lần bơm được 125 cm3 không khí. Tính áp suất của bầu không khí trong quả bóng sau 45 lần bơm. Coi trái bóng trước khi bơm không có không khí và trong những lúc bơm ánh nắng mặt trời của không gian không nắm đổi.

Xem thêm: Soạn Bài Cổng Trường Mở Ra Ngữ Văn 7 Vnen Bài 1: Cổng Trường Mở Ra

° lời giải bài 9 trang 159 SGK đồ gia dụng Lý 10:

- Sau 45 lần bơm đã chuyển vào trái bóng một lượng khí ở bên ngoài có thể tích cùng áp suất tương ứng là:

 V1 = 45. 125 cm3 = 5625 cm3

 P1 = 105 Pa

- khi nhốt không còn lượng khí trên vào trái bóng thì nó rất có thể tích là bởi thể tích quả bóng:

 V2= 2,5 lít = 2500 cm3

 và một áp suất là P2

- quy trình là đẳng nhiệt, áp dụng công thức định công cụ Bôi-lơ - Ma-ri-ốt:

  

*

- Kết luận: Áp suất của bầu không khí trong trái bóng sau 45 lần bơm là 2,25.105(Pa).