Cho thong dong dung dịch HCl cho đến dư vào dung dịch Na2CO3. Hiện tượng xảy ra là

A. lập tức có khí thoát ra


B. không có hiện tượng lạ gì

C. đầu tiên không tồn tại hiện tượng gì tiếp đến mới bao gồm khí bay ra

Đáp án bao gồm xác

D. có kết tủa white xuất hiện

xem lời giải


Nêu hiện tại tượng xảy ra và viết PTHH cho các thí nghiệm sau

1. Thả mẩu giấy quỳ tím vào ống nghiệm tất cả chứa dd NaOH, tiếp nối tiếp tục mang lại dd HCl tới dư vào

2. Cho từ từ cho dư dd Na2CO3 vào dd HCl và trái lại cho rảnh dd HCl cho dư vào dd Na2CO3

3. đến mẩu na vào dd AlCl3


*

TRỌN BỘ bí mật học tốt 08 môn ĐĂNG BÀI NGAY để cùng đàm đạo với các CAO THỦ trên phần nhiều miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG. TIẾN TRÌNH THÍ NGHIỆM.I- KIẾN THỨC CẦN NHỚ

:- yêu cầu nêu tương đối đầy đủ các hiện tượng xảy ra ( hóa học rắn bị tan, lộ diện kết tủa, sủi bong bóng khí, sự thay đổi màu, hương thơm , toả nhiệt, cháy , nổ … ). Viết vừa đủ các phương trình hóa học để minh họa.- các hiện tượng và những PTHH đề xuất được bố trí theo trình tự của thí nghiệm.

Bạn đang xem: Hcl tác dụng với na2co3

Cần lưu ý :

1. Lắp thêm tự xảy ra phản ứng:VD 1: cho từ từ hỗn hợp HCl vào dung dịch Na2CO3. Hiện tượng lạ ?- Khi cho từ trường đoản cú HCl vào Na2CO3 thì sau một thời hạn thấy gồm bọt khí ko màu bay ra.PTHH: Na2CO3 + HCl → NaHCO3 + NaCl NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O.VD 2: mang lại từ từ dung dịch Na2CO3 vào dung dịch HCl. Hiện tương?- Khi đến từ từ hỗn hợp Na2CO3 vào hỗn hợp HCl thì thấy bao gồm bọt khí ko màu bay ra ngay.PTHH: Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O.

2. Một trong những trường vừa lòng chất sản phẩm bị bội nghịch ứng với hóa học tham gia còn dư.

- Khi đến CO2/ SO2 tác dụng với Ca(OH)2/Ba(OH)2:- Khi cho dung dịch kiềm như NaOH/KOH chức năng với dung dịch muối Al hoặc Zn (như ZnCl2, AlCl3, Al2(SO4)3,…)

VD 1: cho NaOH từ bỏ từ mang đến dư vào dung dịch AlCl3 (hoặc ZnCl2)

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

Vì vậy kết tủa trường thọ hoặc ko tồn tại là dựa vào vào lượng NaOH.

=> hiện nay tương : ban sơ có kết tủa trắng keo, sau đó khi cho tiếp NaOH thì kết tủa tăng đến cực lớn sau đó tan dần tạo ra dung dịch trong suốt, ko màu.

3. Một vài trường hợp có phản ứng cùng với nước : như kim loại kiềm, oxit bazơ kiềm, oxit axit.

VD: mang đến Na + dd CuCl2 thì: dung dịch sủi bọt bong bóng và có xuất hiện kết tủa màu xanh lơ. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 ( sủi bong bóng khí) 2NaOH + CuCl2 → Cu(OH)2 ¯ + 2NaCl ( dd xanh lam ) ( kết tủa xanh lơ )VD2: lúc cho sắt kẽm kim loại kiềm, hoặc oxit của chính nó vào dd axit thì axit tham gia phản ứng trước nước.

Ví dụ: mang lại Na + dd HCl thì: pư mạnh mẽ ( nổ ) và bao gồm sủi bọ khí.

Đầu tiên : 2Na + 2HCl → 2NaCl + H2

Sau đó : 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 ( khi axit HCl không còn thì mới xảy ra phản ứng này)

* ) Khi đến hỗn hợp kim loại tính năng với 1 axit, hoặc một muối bột ( với ngược lại) thì làm phản ứng nào có khoảng cách 2 sắt kẽm kim loại xa hơn sẽ xẩy ra trước. ( theo dãy hoạt động của kim một số loại ).Ví dụ : Cho hỗn hợp Fe,Zn + dung dịch CuCl2 thì thiết bị tự phản bội ứng như sau: Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu sắt + CuCl2 → FeCl2 + Cu đến Fe vào hỗn hợp hỗn hợp: AgNO3 với Cu(NO3)2 thì thiết bị tự làm phản ứng như sau: fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag sắt + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu

II- BÀI TẬP ÁP DỤNG VÀ NÂNG CAO:1) Nêu hiện tượng lạ và viết PTHH xẩy ra khi đến Na lần lượt vào các dung dịch sau đây:

a) hỗn hợp CuSO4 ; b) hỗn hợp Al2(SO4)3 ; c) dung dịch Ca(OH)2d) hỗn hợp Ca(HCO3)2 ; e) hỗn hợp NaHSO4 ; g) hỗn hợp NH4Cl

Hướng dẫn:

a) tất cả sủi bong bóng khí và lộ diện kết tủa xanh lơ. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4 b) đầu tiên có sủi bọt khí, mở ra kết tủa, tiếp nối kết tủa chảy ra ( nếu NaOH tất cả dư ). Bố + 2H2O → Ba(OH)2 + H2 6NaOH + Al2(SO4)3 → 2Al(OH)3 + 3Na2SO4 Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2Oc) Natri tung ra, dung dịch sủi bọt: 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2d) Natri tan ra, hỗn hợp sủi bọt khí, mở ra kết tủa. 2NaOH + Ca(HCO3)2 → CaCO3 + Na2CO3 + 2H2Oe) Natri rã ra, dung dịch sủi bọt khí , nổ do pư vô cùng mãnh liệt. NaHSO4 + mãng cầu → Na2SO4 + ½ H2g) ban đầu xuất hiện khí ko mùi, kế tiếp có khí mùi hương khai. NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O ( vày NH4OH không bền )

2) Nêu hiện nay tượng xảy ra và viết PTHH cho những thí nghiệm sau:

a) mang lại từ từ bỏ Na2CO3 vào hỗn hợp HCl.b) cho từ từ bỏ dd HCl vào Na2CO3 .c) mang lại AlCl3 vào dung dịch NaOH dư.d) mang lại dung dịch NaOH vào dd AlCl3 dư.e) cho Zn vào hỗn hợp Fe2(SO4)3 dư.g) Sục khoan thai CO2 vào hỗn hợp Ca(OH)2 mang đến khi hoàn thành rồi làm cho nóng dung dịch thu được.

Hướng dẫn :

* Câu c,d: tác dụng ở 2 TN là không giống nhau:


- Nếu mang lại AlCl3 vào NaOH : thứ nhất NaOH dư, phải kết tủa tạo ra bị tan ngay ( dư AlCl3 sẽ có được KT) AlCl3 + NaOH → NaCl + NaAlO2 + H2O ( Al(OH)3 gửi thành NaAlO2 + H2O )- Nếu đến NaOH vào AlCl3 thì đầu tiên AlCl3 dư đề xuất kết tủa tạo ra tiếp tục đến cực đại. AlCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Al(OH)3 ( Al(OH)3 ko tan trong AlCl3 dư ).Khi NaOH dư thì kết tủa bắt đầu tan mang đến hết: Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

3) Cho a (mol) Mg vào dung dịch đựng đồng thời b (mol) CuCl2 với c (mol) FeCl2.

a) Hãy viết các phương trình làm phản ứng xảy ra theo trình tự.b) Hãy cấu hình thiết lập mối liên hệ giữa a,b,c nhằm sau khi hoàn thành thí nghiệm thu sát hoạch được một dung dịch bao gồm chứa: ba muối, hai muối ; một muối bột .

Hướng dẫn: bởi vì độ buổi giao lưu của các sắt kẽm kim loại là : Mg > fe > Cu đề nghị thứ tự các phản ứng xảy ra:

Mg + CuCl2 → MgCl2 + Cu (1) b b (mol) Mg + FeCl2 → MgCl2 + fe (2) c c (mol)-Nếu sau pư nhận được 3 muối bột : MgCl2, CuCl2, FeCl2 => sau pư (1) còn dư CuCl2 : a sau pư (2) còn dư FeCl2 : b leq a 5) TN1: Khi mang lại dung dịch Na2CO3 vào dung dịch FeCl3 thấy tất cả kết tủa nâu đỏ và cất cánh ra một khí làm cho đục nước vôi. Nhiệt độ phân kết tủa này thì tạo ra một hóa học rắn màu đỏ nâu và không hình thành khí nói trên.TN2: mang đến Ba(HCO3)2 vào hỗn hợp ZnCl2 thì nhận được kết tủa, khí thoát ra cũng làm đục nước vôi trong.Hãy phân tích và lý giải các phân tách bằng những phương trình bội phản ứng.

Hướng dẫn :

* TN1: Fe2(CO3)3 bị nước so sánh ( coi như phân diệt ra axit và bazơ ) đề nghị ta gồm pư: 2FeCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O → 6NaCl + 2Fe(OH)3 + 3CO2 2Fe(OH)3 → (to) Fe2O3 + 3H2O* TN2: trong hỗn hợp thì Ba(HCO3)2 gồm tính kiềm (Coi như Ba(HCO3)2 = Ba(OH)2 . 2CO2

Ba(HCO3)2 + ZnCl2 → Zn(OH)2 + BaCl2 + 2CO2 ( pư nặng nề )

6) Nêu hiện tượng kỳ lạ xảy ra cho mỗi thì nghiệm và giải thích:a) mang lại SO2 lội chậm chạp qua dd Ba(OH)2 , tiếp đến thêm nước vôi vào vào hỗn hợp thu được.b) tổng hợp Fe bằng dd HCl cùng sục khí Cl2 đi qua hoặc mang đến KOH vào dung dịch, nhằm lâu bên cạnh không khí.c) mang lại AgNO3 vào dung dịch AlCl3 , nhỏ dại tiếp vài giọt quì tím cùng để xung quanh ánh sáng.d) đến HCl đặc chức năng với KMnO4, tiếp đến cho AgNO3 vào hỗn hợp thu được.e) Sục khí CO2 đi lờ đờ vào dung dịch NaAlO2.

7) Khi trộn hỗn hợp AgNO3 với dung dịch H3PO4 thì ko thấy kết tủa xuất hiện. Trường hợp thêm hỗn hợp NaOH thì tất cả kết tủa màu vàng, trường hợp thêm tiếp dung dịch HCl thì kết tủa màu sắc vàng đưa thành kết tủa màu sắc trắng. Giải thích các hiện tượng lạ bằng bội phản ứng hóa học.

8) tra cứu muối X vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa chức năng với dung dịch NaOH vừa lòng điều kiện sau đây:a) cả 2 phản ứng gần như thoát khí.b) bội phản ứng cùng với HCl → khí, bội nghịch ứng cùng với NaOH → chế tác tủa.c) cả 2 phản ứng hồ hết tạo kết tủa.

Hướng dẫn :

a) X đề nghị là muối amoni vì tác dụng với kiềm tất cả thoát khí. X tính năng HCl sinh khí, đề nghị phải có gốc axit dễ dàng phân hủy. Chọn (NH4)2CO3b) X là muối cacbonat và tạo thành kết tủa cùng với NaOH bắt buộc phải là muối hạt axit : Ca(HCO3)2

c) X chế tạo ra kết tủa với HCl X gồm Ag. Lựa chọn AgNO3.

Xem thêm: Các Bài Học Luyện Gõ Bàn Phím 10 Ngón Trực Tuyến, Tập Đánh Máy

9)
tất cả hổn hợp A gồm : Fe3O4, Al, Al2O3, Fe. Mang đến A tung trong dd NaOH dư => rắn A1, hỗn hợp B1 và khí C1. Mang đến khí C1 dư tính năng với A nung rét thì được rắn A2. đến A2 chức năng với H2SO4 đặc, nguội được dd B2. Cho B2 chức năng với dd BaCl2 → kết tủa B3. Viết những PTHH xảy ra.10) tất cả những thay đổi gì lúc để lâu ngày rất nhiều bình hở mồm chứa những dung dịch sau đây: nước clo, nước brom, nước H2S, nước vôi trong, nước Javen ( NaCl, NaClO).Hướng dẫn: những chất Cl2, Br2 tác dụng với H2O. H2S tính năng O2 → S ( đục) + H2O. Còn hỗn hợp NaClO công dụng với CO2 → NaHCO3 + HClO. Nội dung bài viết có thực hiện tài liệu tham khảo ở những nguồn. Xin rất cảm ơn !!!

Reactions:thuyduongne113, Nh A nè các bạn, Nguyễn Linh_2006 và 2 others