Với giải bài xích 23.6 trang 55 Sách bài bác tập chất hóa học 10 được soạn lời giải cụ thể sẽ giúp học sinh biết bí quyết làm bài tập môn Hóa 10. Mời chúng ta đón xem:


Giải SBT Hóa 10 bài bác 23: Hiđro clorua - Axit clohiđric với muối clorua

Bài 23.6 trang 55 Sách bài bác tập hóa học 10: phản ứng làm sao sau đây chứng tỏ HCl có tính oxi hóa?

A. 4HCl + MnO2→ MnCl2+ Cl2+ 2H2O

B. 2HCl + Mg(OH)2 → MgCl2+ 2H2O

C. 2HCl + CuO → CuCl2+ H2O

D. 2HCl + Zn → ZnCl2+ H2

Lời giải

Đáp án D

A. 4HCl−1 + Mn+4O2 → Mn+2Cl2 + Cl02 + 2H2O

Số thoái hóa của Cl trong HCl tăng từ bỏ -1 lên 0 minh chứng HCl có tính khử.

Bạn đang xem: Hcl có tính oxi hóa

B.2H+1Cl−1 + MgOH2 → MgCl−12 + 2H+12O

Số oxi hóa của những nguyên tử yếu tắc trong hợp chất không chũm đổi.

C.2H+1Cl−1 + CuO → CuCl−12 + H+12O

Số oxi hóa của những nguyên tử nguyên tố trong hợp chất không ráng đổi.

D.2H+1Cl + Zn0 → Zn+2Cl2 + H02

Số oxi hóa của H trong HCl giảm từ +1 về 0 chứng tỏ HCl bao gồm tính oxi hóa.


Bài 23.1 trang 54 SBT Hóa 10: bội phản ứng của khí Cl2với khí H2 xẩy ra ở điều kiện nào sau đây...
Bài 23.2 trang 54 SBT Hóa 10: bội nghịch ứng nào sau đây được dùng làm điều chế khí hiđro clorua trong chống thí...
Bài 23.3 trang 55 SBT Hóa 10: hóa học nào dưới đây không thể dùng để gia công khô khí hiđro clorua...
Bài 23.4 trang 55 SBT Hóa 10: bội phản ứng như thế nào sau đây chứng tỏ HCl bao gồm tính khử...
Bài 23.5 trang 55 SBT Hóa 10: Khí HCl tan các trong nước là do...
Bài 23.7 trang 55 SBT Hóa 10: Cho 15,8g KMnO4 công dụng hết với hỗn hợp HCl đậm đặc...
Bài 23.8 trang 56 SBT Hóa 10: Một mol chất nào sau đây tính năng hết với dung dịch HCl đặc cho lượng khí...
Bài 23.9 trang 56 SBT Hóa 10: Đổ dung dịch cất 40 g KOH vào dung dịch cất 40 g HCl...
Bài 23.10 trang 56 SBT Hóa 10: Cho đôi mươi g hỗn hợp bột Mg cùng Fe tác dụng với hỗn hợp HCl dư thấy có 1 g...
Bài 23.11 trang 56 SBT Hóa 10: hỗn hợp A tất cả chứa đôi khi 2 axit là HCl với H2SO4...

Xem thêm: Nêu Ra Một Số Ca Dao Tục Ngữ Nói Về Lịch Sự Tế Nhị, Tôn Trọng Người Khác


Bài 23.12 trang 56 SBT Hóa 10: bao gồm 3 ống nghiệm đựng riêng biệt dung dịch từng chất sau đây...

1 383 lượt xem
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

Xem nhanh chương trình Lớp 10


chất hóa học 10

những dạng bài xích tập chất hóa học lớp 10

Đề thi hóa học 10

Giải sbt hóa học 10

kim chỉ nan Hóa học 10

Giải sgk chất hóa học 10


thứ Lí 10

Giải sbt thiết bị Lí 10

Giải sgk thiết bị Lí 10


Ngữ văn 10

Văn mẫu lớp 10

người sáng tác tác phẩm Ngữ văn lớp 10

biên soạn văn 10 (ngắn nhất)

biên soạn văn 10 (hay nhất)

tóm tắt tác phẩm Ngữ văn 10


lịch sử dân tộc 10

Đề thi lịch sử 10

Giải sgk lịch sử dân tộc 10


giờ đồng hồ Anh 10

Giải sbt giờ Anh 10 (thí điểm)

Giải sbt giờ đồng hồ Anh 10

Đề thi tiếng Anh 10

Giải sgk giờ Anh 10 (thí điểm)

bài tập giờ đồng hồ Anh 10 bao gồm đáp án


Sinh học tập 10

lý thuyết Sinh học tập 10

Giải sgk Sinh học tập 10


Toán 10

Đề thi Toán 10

Giải sgk Toán 10

các dạng bài xích tập Toán lớp 10


giáo dục và đào tạo công dân 10

Giải sgk giáo dục công dân 10


Địa Lí 10

Đề thi Địa lí 10


*

reviews
liên kết
chế độ
kết nối