Xem tổng thể tài liệu Lớp 7: tại đây

Sách giải toán 7 bài 5: Hàm số giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học giỏi toán 7 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện tài năng suy luận phải chăng và hợp logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào các môn học khác:

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài 5 trang 63: Tính các giá trị tương ứng của m khi V = 1; 2; 3; 4

Lời giải

Ta có: m = 7,8 V

V = 1 ⇒ m = 7,8 . 1 = 7,8

V = 2 ⇒ m = 7,8 . 2 = 15,6

V = 3 ⇒ m = 7,8 . 3 = 23,4

V = 4 ⇒ m = 7,8 . 4 = 31,2

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài xích 5 trang 63: Tính với lập bảng những giá trị khớp ứng của t lúc v = 5; 10; 25; 50

Lời giải

Ta có: t = 50/v

⇒ v = 5 thì t = 50 : 5 = 10

V = 10 thì t = 50 : 10 = 5

V = 25 thì t = 50 : 25 = 2

V = 50 thì t = 50 : 50 = 1

v 5 10 25 50
t 10 5 2 1
Bài 24 (trang 63 SGK Toán 7 Tập 1): các giá trị tương ứng của nhị đại lượng x cùng y được mang lại trong bảng sau:
x-4-3-2-11234
y1694114916

Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không ?

Lời giải:

Nhận xét: cùng với mỗi quý hiếm của x ta luôn xác minh được chỉ một giá trị tương ứng của y nên đại lượng y là hàm số của đại lượng x.

Bạn đang xem: Hàm số 7

Bài 25 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): mang đến hàm số y = f(x) = 3x2 + 1. Tính

*

Lời giải:

Ta tất cả y = f(x) = 3x2 + 1. Vày đó:

*

Bài 26 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): đến hàm số y= 5x – 1. Lập bảng báo giá trị tương ứng của y khi:

*

Lời giải:

Ta bao gồm y = 5x – 1


Khi x = -5 thì y = 5.(-5) – 1 = -25 – 1 = -26

Khi x = -4 thì y = 5.(-4) – 1 = -20 – 1 = -21

Khi x = -3 thì y = 5.(-3) – 1 = -15 – 1 = -16

Khi x = -2 thì y = 5.(-2) – 1 = -10 – 1 = -11

Khi x = 0 thì y = 5.(0) – 1 = 0 – 1 = -1


*

Bài 27 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): Đại lượng y liệu có phải là hàm số của đại lượng x không, nếu bảng những giá trị khớp ứng của bọn chúng là

a)

x -3 -2 -1 1/2 1 2
y -5 -7,5 -15 30 15 7,5

b)

x01234
y22222

Lời giải:

a) bởi mọi cực hiếm của x ta luôn khẳng định được chỉ một giá trị khớp ứng của y cần đại lượng y là hàm số của đại lượng x

b) vì chưng mọi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương xứng của y yêu cầu đại lượng y là hàm số của đại lượng x

Nhận xét: với mọi x thì y luôn luôn nhận một quý hiếm là 2 nên đây là một hàm hằng.

Bài 28 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): cho hàm số
*

a) f(5) = ? ; f(-3) = ?

b) Hãy điền những giá trị tương ứng của hàm số vào bảng sau:

x -6 -4 -3 2 5 6 12

Lời giải:


*

b) Lần lượt thay x do -6, -4 ; -3 ; 2 ; 5 ; 6 ; 12 vào bí quyết

*
ta được các giá trị tương ứng y là -2, -3, -4, 6, 2, 4, 2, 1.

Xem thêm: Vẻ Đẹp Sông Hương Ở Thượng Nguồn, Please Wait

Ta được bảng sau:

x -6 -4 -3 2 5 6 12
-2 -3 -4 6 2,4 2 1
Bài 29 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): mang đến hàm số y = f(x) = x2 – 2. Hãy tính f(2) ; f(1) ; f(0) ; f(-1) ; f(-2)

Lời giải:

Ta bao gồm y= f(x) = x2 – 2

Do kia f(2) = 22 – 2 = 4 – 2 = 2

f(1) = 12 – 2 = 1 – 2 = -1

f(0) = 02 – 2 = 0 – 2 = -2

f(-1) = (-1)2 – 2 = 1 – 2 = -1

f(-2) = (-2)2 – 2 = 4 – 2 = 2

Bài 30 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): mang lại hàm số y = f(x) = 1 – 8x. Xác minh nào sau đây là đúng

a) f(-1) = 9?

b, f(-1/2) = -3?

c) f(3) = 25 ?

Lời giải:

Ta tất cả y = f(x) = 1 – 8x

a) f(-1) = 1 – 8(-1) = 1 + 8 = 9 nên xác định là đúng.


*

c) f(3) = 1 – 8.3 = 1 – 24 = -23 nên khẳng định là sai

Bài 31 (trang 65 SGK Toán 7 Tập 1): mang đến hàm số
*

Điền số phù hợp vào ô trống vào bảng sau